SVE VEĆE IZLIĆE

U 47. poglavlju knjige proroka Ezekiela proroku je bilo pokazano sljedeće: U samim posljednjim danima Crkva Isusa Krista bit će slavnija i pobjedonosnija nego u čitavoj svojoj povijesti. Istinsko tijelo Gospodnje neće biti slabo i gmizati. Ono se neće smanjivati brojčano ili gubiti silu i duhovni autoritet. Ne, njegova će Crkva izaći u blještavoj sili i slavi. I uživat će u potpunom otkrivenju Isusa kao nitko ranije.

Ezekiel piše: "I bit će vrlo mnogo svakovrsnih riba kao u Velikom moru" (Ez 47,10). Dolazi tijelo vjernika koji će plivati u rastućim vodama nazočnosti Gospodnje.

To je ono što nam Bog pokazuje u Ezekielovom viđenju o podizanju vode (vidi Ez 47,3-4).

Ovdje Ezekiel govori o povećanju Duha Svetoga. U posljednjim danima doći će do povećanja Božje nazočnosti u njegovom narodu.

Sam izvor i temelj ove rijeke jest križ. Doslovnu sliku toga vidimo u ovom retku: "…jedan od vojnika kopljem probode bok pa odmah poteče krv i voda" (Iv 19,34).

Ta rastuća struja vode jest slika Pentekosta kad je učenicima bio dan Duh Sveti. Zajedno s tim darom Duha, Kristovi sljedbenici primili su i obećanje da će on biti rijeka života koja izvire u njima. I ta će rijeka otjecati u sav svijet (vidi Iv 7,38-39).

Rijeka života do vrhunca će narasti uoči Gospodnjeg dolaska. To je unaprijed rečeno u objavi danoj Ezekielu. Bog je odveo proroka na jedno nevjerojatno putovanje. Noseći mjeračko uže, Gospodin je izmjerio tisuću lakata, oko petsto metara. Na toj udaljenosti, Gospodin i Ezekiel počeli su hodati po vodi koja je dosezala do gležnja.

Ezekiel svjedoči: "Prevede me preko vode" (Ez 47,3). Gospodin je nastavio poticati proroka da ide naprijed, dublje i dalje u vodu. Nakon sljedećih tisuću lakata, voda je došla do koljena i još se uvijek dizala.

Vidite li što se ovdje događalo? Ezekiel je ulazio u budućnost, ravno u naše vrijeme. Kršćani danas žive u posljednjih tisuću lakata vode u toj objavi. Mi smo u samom posljednjem mjerenju vode. A Ezekiel kaže da kad je došao na rub tog mjerenja, voda je za njega bila preduboka i presnažna. "Ne mogoh prijeći, jer je voda nabujala te je trebalo plivati" (Ez 47,5).

Mogu tek zamisliti čuđenje ovog čovjeka kad ga je Gospodin pitao: "Ezekiele, kakva je to voda što raste? Ako je ova voda sva u vezi sa životom i silom uskrsnuća, tko su oni koji će biti blagoslovljeni plivajući u takvoj slavi?" On je samo u viđenju mogao vidjeti što mi sad uživamo.

Možda obilno doživljavate Isusovu nazočnost. Možda ste uzbuđeni zbog svoga sadašnjeg otkrivenja o njemu. Međutim, kažem vam, ništa niste vidjeli u usporedbi s povećanjem onoga što dolazi pravednima. Krist će otvoriti naše oči i divno se pojaviti među nama. Otkrit će nam se izlijevajući na nas toliko svoga života koliko ćemo samo moći podnijeti dok još nismo u proslavljenim tijelima.