VRIJEME U BOŽJOJ NAZOČNOSTI - Jim Cymbala

U Djelima 6 vidimo da su apostoli odabrali ono što mnogi nazivaju prvim đakonima. Između grčkih Židova i hebrejskih Židova bila je prepirka u vezi s pravednim sustavom podjele hrane. Apostoli su odlučili postaviti određene ljude kako bi rukovodili tim poslom, da bi se podjeli hrane dala pravilna pozornost, dok su se apostoli nastavili posvećivati "molitvi i službi propovijedanja" (r. 4).
Apostoli su rekli: "Braćo i sestre, odaberite među sobom sedam ljudi za koje se zna da su puni Duha i mudrosti" (r. 3). Dijeljenje hrane bio je jednostavan fizički posao, međutim, apostoli su smatrali da je neophodna kvalifikacija biti pun Duha ili biti nadziran od njega kako bi se mudro upravljalo tim jednostavnim poslom.
Usporedite to s nekom našom najamničkom crkvenom praksom. Kad se odabiru ljudi za profesionalne propovjedničke položaje, obično najprije gledamo u obrazovne kvalifikacije. Ljudi koji su stekli teološku diplomu postaju prvi kandidati da vode Kristov narod, često bez da itko razabere pokazuju li te potencijalne vođe dokaz da ih nadzire Duh. Zatim kandidati možda dobiju niz psiholoških testova da se vidi jesu li kompatibilni za službu, kao da je znanost odlučujući faktor po pitanju mudrosti. Ali u novozavjetnoj crkvi, čak je i posao dijeljenja hrane udovicama zahtijevao vođe koje su bile nadzirane Duhom i pune mudrosti.
Da su svi vjernici bili puni Duha Svetog, da su svi u zajednici bili nadzirani Duhom, apostoli ne bi odredili takve kvalifikacije. Zapravo, to bi bilo potpuno ludo. Zamislite da su rekli: "Odaberite sedam ljudi koji dišu." Međutim, biti kršćaninom ne jamči neophodno da osoba živi životom koji nadzire Duh. Čovjek mora provoditi vrijeme u Božjoj nazočnosti dok nije "obučen u silu s visine" (Lk 24,49).
Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Kao čovjek rođen u Brooklynu, dugo je prijatelj s Davidom i Garyjem Wilkersonom.