SILA S VISINE - Gary Wilkerson

Gary Wilkerson
September 18, 2017
U životu svakog vjernika dolazi vrijeme kad Duh mora djelovati od izvana. Trebamo ga da obavimo posao koji je potrebno obaviti – govoriti, dotaći, izbaviti. To se točno dogodilo kad učenici nisu mogli iz jedne osobe izbaciti demona koji ju je mučio. Isus im je rekao: "Ova vrsta izlazi jedino molitvom i postom" (vidi Mk 9,29). Drugim riječima, potrebno je potpuno se osloniti na Boga. Moramo reći. "Ne mogu to učiniti u vlastitoj sili. Potrebna je Božja snaga."
Ako vam se brak raspada, potrebna je živa riječ od Boga koja je obučena u silu, ne samo teološka riječ.
Ako crkve nisu odjevene u silu, obične su i bez posebne vrijednosti. Nije važno koliko je starješina pozvano da daju savjet. Jasnu odluku mogu donijeti jedan ili dvojica koji su obučeni u silu. Sve to poziva da se provodi vrijeme na koljenima, čekajući i vjerujući Bogu da će ispuniti potrebu u svojoj silnoj moći. A on se raduje susretu s nama! Isus je rekao učenicima: "Poslat ću obećanje moga Oca na vas" (Lk 24,49). Ovo obećanje ne dolazi ni od čega što mi činimo, nego po milosti našega dragog Oca.
Kažem vam, kad njegova sila dođe, ništa nije poput nje. Ne samo da mi imamo osjećaj Duha u sebi, nego to osjeća i svatko u blizini. Silazi slavna nazočnost i svatko zna da je na svetom tlu.
Učenici su trebali molitvu i post da bi izbacili samo jednog demona. Nama je to potrebno da se suočimo s čitavom pokvarenom kulturom. Promjena će doći jedino kroz silu koja dolazi s visine. To zahtjeva ljude koji nisu samo ispunjeni Duhom, ostaju u Duhu i hodaju po Duhu, nego i vjerno čekaju na Duha da budu obučeni u silu od njega.