IZVOR RADOSTI

Vjerujem da danas u velikom dijelu crkve uglavnom nedostaje duboka, trajna radost. Čuo sam kršćane kako kažu: "Izmolili smo probuđenje u našoj crkvi." Međutim, probuđenje se ne može dogoditi samo molitvom. Ne može biti nekakvoga takvog probuđenja ako ljudi žarko ne gladuju za Riječju Božjom. I moraju potpuno predati svoje živote kako bi bili vođeni Pismom. Ne možemo postići radost neba dok nas čista Riječ na uvjeri u naše otpadništvo.
Kad je David bio neposlušan, izgubio je radost Gospodnju. Ta radost mogla se obnoviti jedino pravim pokajanjem. David je to znao te je molio: "Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti. Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom … operi me" (Ps 51,4-5.9). David je isto tako molio da povrati što je izgubio: "Vrati mi radost svoga spasenja" (Ps 51,14).
Ezra je u biti rekao narodu koji je ponovno sagradio Jeruzalem: "Bili ste gladni Riječi Božje i dopustili ste joj da radi u vašim srcima. Pokajali ste se i plakali i Bog je zadovoljan. Ali sad je vrijeme za radovanje! Izvadite svoje rupčiće i obrišite suze. Vrijeme je za radost!"
Slava Gospodnja pala je na Izraela i narod se sljedećih sedam dana radovao: "I ode sav narod da jede i pije … i da slavi veliko slavlje: jer su shvatili riječi koje su im objavljene" (Neh 8,12).
Hebrejska riječ za "slavlje" ovdje znači "sreća, radost". To nije samo dobar osjećaj, nego, duboki, unutarnji zanos. Svima okolo bilo je jasno da je taj izvor radosti došao s neba.
Kad se Božja Riječ cijeni, rezultat je izlijevanje izvorne "Isusove radosti".