UPRITE POGLED U ISUSA!

Pavao kaže da dolazi vrijeme da ćemo, "kad sve nadvlada(mo), održati se" (Ef 6,13). Mi stojimo na Riječi Božjoj – usprkos svih naših boli i žalosti, usprkos sve slabosti našega tijela. U Riječi Božjoj čitamo o dvoje koji su donijeli odluku da se samo trebaju dotaći skuta njegova plašta. (Izvješće o nadstojniku sinagoge i ženi koja je dvanaest godina bolovala od tečenja krvi u Marku 5,22-43).
Ako još niste vidjeli odgovor na svoju molitvu, možda se pitate nije li vas Bog zaboravio. Mogu vas razuvjeriti da on radi na vašem izbavljenju od trenutka kad ste prvi put molili i da je vaše čudo na putu.
Potičem vas da prestanete kopati po svojoj prošlosti i prisjećati se staroga ropstva. I ne trčite od jednoga mjesta do drugog tražeći odgovore. Ustrajte u vjeri i sami dotaknite Isusa. Rasteretite mu se i predajte sve u njegove ruke. On je obećao da vas nikada neće napustiti, dakle posegnite k njemu.
Kad je David zapisao u Psalmu 147,4 da Gospodin "određuje broj zvijezda", on nas podsjeća: "Kad si u boli i misliš da je sve bez nade, stani i pogledaj gore u galaksije." Sve to stvorio je naš dobar Otac! Kad si uzmemo vrijeme i usredotočimo se na veličanstvo i silu Stvoritelja, počinjemo shvaćati da je on i više nego moguć ispuniti naše pojedinačne potrebe.
Dok se borimo s bitkama u sebi i pritiscima izvana, možemo sa sigurnošću stajati: "Uprimo pogled u začetnika i završitelja vjere, u Isusa" (Heb 12,2).