S PRATEĆIM ZNAKOVIMA by Jim Cymbala

Potrebno je više od akademske strogosti da se zadobije svijet za Krista. Ispravna nauka sama nije dovoljna. Navješćivanje i učenje nije dovoljno. Bog mora biti pozvan da "potvrdi riječ pratećim znakovima" (vidi Heb 2,4). Drugim riječima, evanđelje se mora propovijedati s uključenjem Duha Svetog poslanog s neba.

Apostoli su molili Boga da čini nadnaravne stvari. Oni su željeli da ljudi ne spoznaju njihovo vjerovanje samo teorijski. U toj vjeri bila je sila. "O Bože, ispruži svoju ruku – radi s nama u tome!" Oni su htjeli vjeru koja je očito bila živa, vjeru temeljenu ne samo na križu, nego i na praznom grobu. Križ, bolan kakav je bio, razumljiv je s ljudskog stanovišta: pokvareni političari i vjerski vođe ubili su nevina čovjeka. Ali prazan grob – što možete reći o tome? To može izvršiti jedino nadnaravni Bog.

Danas u previše crkava ljudi ne vide očitovanje Božje sile u odgovoru na žarku molitvu. Umjesto toga, čuju argumente o teološkim stvarima za koje malo ljudi mari. Na kršćanskom radiju i televiziji često govorimo samo sebi samima.

Ono s čime se danas bavimo starozavjetna je "religija zavjeta", koja obuhvaća beskrajna ponavljanja i zapovijedi da se čine ispravne stvari. Moderni propovjednici silaze s gore poput Mojsija pozivajući na predanje. Svi kažu da, ali onda krše zavjet već za dva dana. Malo je oslanjanja na Božju silu da učini trajnu razliku. Malo je prizivanja na Boga da nas korjenito promijeni na nadnaravni način.


Isus danas kaže kao što je rekao crkvi u Sardu: "Kažu da si živ, a mrtav si. Budi uvijek budan i ojačaj ostatke koji već leže u smrti! Nisam, zapravo, pronašao savršenim tvoja djela pred licem moga Boga … Ne budeš li bdio, doći ću kao lopov … Tko ima uho, neka čuje što Duh poručuje crkvama" (Otk 3,1-3.6).

Ne zagovaram melodramu ili dramu koja stvara emocije. Ali sklon sam, kao što su bili i apostoli, tražiti Boga da ispruži svoju ruku i očituje se!

_________

Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Kao čovjek rođen u Brooklynu, dugo je prijatelj s Davidom i Garyjem Wilkersonom i čest govornik na konferencijama širom svijeta za pastore i vođe, sponzoriranima od World Challengea.