ZAHVALJUJMO BOGU ZA NJEGOVU MNOGOSTRUKU MILOST I DOBROTU!

Vođen sam Duhom Svetim da vam napišem o Božjem otvaranju zatvorenih vrata. Netko tko čita ovu poruku odmah će se povezati s tim jer su pred njim jedna ili više zatvorenih vrata. Pred vama su, pred samim vašim licem, vrata koja kao da će stalno ostati zatvorena. To može biti ozbiljna financijska situacija te molite da se otvore vrata neke prilike. Međutim, ništa što pokušavate ne uspijeva; vrata se jednostavno ne otvaraju.

Ne znam što su vaša zatvorena vrata, ali za mnoge kao da su i prozori i vrata neba zatvoreni. Nebo kao da je od olova i ne možete prodrijeti kroz njega. Ova zatvorena vrata o kojima govorim u vezi su s nekom stvari, nekom situacijom, nekom potrebom zbog koje mnogo molite. To može biti kriza koja ne zahtijeva ništa manje od čuda. I još uvijek niste primili odgovor na svoje žarke molitve i prošnje Gospodinu.

U Otkrivenju, Krist na sebe ukazuje kao na ONOGA TKO OTVARA I ZATVARA VRATA (Otk 3,7). Bilo je to u pismu poslanom vjernicima u drevnoj Filadelfiji, crkvi koju Gospodin pohvaljuje jer je sačuvala njegovu poruku o postojanosti i nikada se nije odrekla njegova imena. Jednostavno rečeno, u vrijeme njihove najgore kušnje, ti ljudi su vjerno stajali na Riječi Božjoj. Oni nisu optuživali Gospodina da ih je zanemario ili se oglušio na njihove vapaje.

Očito je sotona došao protiv njih s lažima. Njegove vlasti i sile tame – lažni duhovi koji su izašli iz same utrobe pakla – kažu da je Bog zatvorio svaka vrata, da nije vrijedan štovanja i vjere. Ali ti vjernici, za koje je Isus rekao da su male snage, nastavili su se pouzdavati, strpljivo čekajući da Bog stavi ključ u vrata i otvori ih. On drži ključ za svaka zatvorena vrata – i jedino on pred nama otvara vrata.

Evo što im je Gospodin obećao, a to je i naše obećanje:

"Budući da si sačuvao moju poruku o postojanosti i ja ću tebe sačuvati od časa kušnje koji će doći na sav svijet da podvrgne kušnji stanovnike zemlje" (Otk 3,10).

Ovaj trenutak kušnje sad je i na nama. On u svojoj ruci drži nevjerojatna testiranja vjere, tako velika i tako žestoka da će mnogi pasti u smrtonosnu nevjeru. Sad je doista na svijetu veliki otpad od postojane vjere.

Ali vi – jer se još uvijek pouzdajete u njegova obećanja i voljni ste umrijeti u vjeri čak ako ih i ne vidite ispunjena – bit ćete sačuvati od ove kušnje koja se širi svijetom da ne upadnete u nevjeru. Bog je čuo vaš vapaj i zna vrijeme, sam trenutak, kad će otvoriti sva vrata. Nikada ne odustajte! Nikada ne sumnjajte! Stojte na obećanjima! On vas neće iznevjeriti.