OBILJEŽJE ROBA

Psalmist David je rekao: "Nego si mi uši otvorio (probušio)" (Ps 40,7). To bi se isto tako moglo protumačiti kao: "Prihvatio si me kao svog roba", što je aluzija na običaj gospodara da probuši uho robu koji je odbio njegovu ponudu za slobodom (vidi Izl 21,6). Drugim riječima: "U mom je uhu rupa koja me obilježava za Gospodina, za ovaj život i vječnost." Jeste li vi dopustili Duhu Svetom da probuši vaše uho?

Ono što obilježava roba jest da se on obvezao dati čitavo svoje vrijeme u službu svome gospodaru. U tom načinu života nema ničega mističnog. On započinje s odlukom da će davati Gospodinu najbolji dio svog vremena i to praktično pokazuje u svome svakodnevnom životu.

To ne sugerira da ostavimo svoje poslove i karijere da uđemo u punovremenu službu. Danas je i previše onih koji drsko izlaze iz volje Božje; napuštaju odgovornosti za podizanje obitelji te dižu sidro i otiskuju se "po vjeri". Veća stvar je ostati i dati Gospodinu kvalitetnije vrijeme gdje god jeste. To je staviti Krista u središte svega, tako da se obitelj, posao i sve ostalo vrti oko njega. Krist postaje središte naših misli te provodimo vrijeme u njegovoj nazočnosti, slušamo njegov glas i vršimo njegove zapovijedi.

Rob je prije duša koja daje nego prima. On zajedno s Pavlom kaže: "Odlučio sam da neću znati među nama ništa drugo osim Krista i to raspeta." Tog slugu ne zanima služenje za nagradu ili osobnu korist. Njegova plača je slava i čast koju donosi svome Gospodaru. Pravi rob koji je predan doživotnoj službi Gospodin je obilježio na neki poseban način. Ne možete ne primijetiti toga slugu jer on na svome tijelu nosi obilježja svoga gospodara.

Što je to obilježje roba u ovo vrijeme? To je jasno otkriveno u Riječi kao obilježje slomljena, skrušena duha koji plače nad gadostima učinjenima protiv Gospodina. Naš Gospodar nam ne buši uho šilom, nego lomi naše srce svojim čekićem.

"I pozva čovjeka odjevena u lan, koji imaše za pojasom pisarski pribor, te mu reče: 'Prođi gradom Jeruzalemom i znakom 'tau' obilježi čela sviju koji tuguju i plaču zbog gnusoba što se u njemu čine" (Ez 9,3-4).

Drugi znak na tom robu je obrezanje obavljeno ne rukom. To govori o potpunoj odvojenosti od svijeta Kristu. To znači da su svi vlastiti planovi, nacrti i snovi odbačeni te da su brige i bremena Gospodnja stavljena na najviše mjesto.