BOG NAGRAĐUJE

Malo je koristi u molitvi ako potpuno ne vjerujemo da Bog nagrađuje one koji ga revno traže.

Uvjeren sam da se Bog veseli davati svojoj ljubljenoj djeci znakove svoje dobrote. Psalmist David ustrajao je da je Bog velikodušan i sklon suosjećanju, da je njegova milost velika i da nije moguće da bi ikoga odbio tko vruće moli njegovu pomoć. On se raduje u opraštanju grijeha – i uvijek je spreman.

Jedan od mojih najomiljenijih odlomaka Pisma je:

"O kako je velika dobrota tvoja koju čuvaš za one koji se tebe boje, koju iskazuješ onima koji se tebi utječu pred sinovima ljudskim! Sakrit ćeš ih u skrovište nazočnosti svoje od urota ljudskih, skloniti ih u zaklon od jezika svadljivih" (Ps 31,19-20).

Razmislite o tome! Prvo Bog kaže da moramo vjerovati da on nagrađuje vjeru, a onda nam psalmist kaže: "O kako je velika dobrota tvoja koju čuvaš za one koji se tebe boje … koji se tebi utječu."

Skladište velike dobrote, dobrote spremljene za njegov narod, ne samo u slavi, već i sada, u našem svakodnevnom životu!

Ovo molim svakodnevno: "Gospodine, obećao si da ćeš nagraditi moju vjeru ako se uzdam u tebe pred sinovima ljudskim. Potrebno mi je što si obećao. Potrebna mi je svježa snaga, nova nada, više mira koji nadilazi svako razumijevanje. Gospodine, tražim samo ono što si obećao. Najveća je dobrota imati svježe očitovanje tvoje divne nazočnosti. To je ono što želim kao svoju nagradu.