GOSPODIN VAS BLAGOSLOVIO I SAČUVAO!

Revno molim nad ovim porukama, a kad sam molio u vezi s time što će Gospodin htjeti da napišem u ovoj, Duh Sveti mi je jasno šapnuo: "Ohrabri narod Božji. Reci im koliko ih Gospodin ljubi i kako se jako raduje u svojoj djeci."

 

Vjerujem da je ovo posebna riječ za mnoge u vezi s ovom porukom. U samom ovom trenutku, duboko u sebi trebate čuti da će vas Gospodin sačuvati i da se u ovom sadašnjem trenutku vašega testiranja raduje u vama. Evo teksta za koji vjerujem da ga morate sad primiti kao svoju osobnu riječ ravno od njega:

 

"Sine moj (kćeri moja), ne odbacuj Jahvine opomene, i nemoj da ti omrzne njegov ukor. Jer koga Jahve ljubi, onoga i kori, kao otac sina koga voli" (Izr 3,11-12).

 

Čak ako je ono kroz što upravo sada prolazite stega, sjetite se da je to siguran znak da vas vaš Otac ljubi i da se raduje u vama. Ako primite ovu riječ – da vas duboko ljubi i da se raduje nad vama – znat ćete da je to sve za vaše dobro i da je vaše korake doista on odredio.