BOGU PRIPADA SVA SLAVA I HVALA!

Kad sam sjeo za svoj stol pitajući Gospodina kako bih vas mogao blagosloviti, jednostavno sam bio pokrenut da vam dam nešto iz njegove Riječi.

 

Dajem sljedeće retke Pisma vjerujući da će barem jedan od njih biti riječ samo za vas. Znam da je Bog vjeran da nam pošalje posebnu riječ kad je trebamo. I vjerujem da je ovdje nešto posebno za vas.

 

  1. Psalam 32,6-8: "Zato neka ti se moli pobožnik svaki u času nevolje. Kad bujice silne navale, njega neće stići. Utočište ti si moje, od tjeskobe ti ćeš me sačuvat, odjenut me radošću spasenja. Učit ću te, put ti kazat kojim ti je ići, svjetovat ću te, oko će moje bdjeti nad tobom."

  1. Psalam 31,6-8: "Ti mrziš one koji štuju ništave kumire, a ja se u Jahvu uzdam. Radosno ću klicat tvojoj milosti, jer si na moju bijedu pogledao, pomogao u tjeskobi duši mojoj. Nisi me predao u ruke dušmana, noge si mi na prostran put izveo."

  1. Psalam 41,2-4: "Blago onom koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Jahve će ga spasiti! Jahve će ga štititi i živa sačuvati, sreću mu dati na zemlji, i neće ga predati na volju dušmanima. Jahve će ga ukrijepiti na postelji boli, bolest mu okrenuti u snagu."

  1. Psalam 31,2.6: "Tebi se, Jahve, utječem, o da se ne postidim nikada: u svojoj me pravdi izbavi … U tvoje ruke duh svoj predajem: otkupi me, Jahve, Bože vjerni."

  1. Psalam 56,9.10.12: "Ti izbroji dane mog progonstva, sabrao si suze moje u mijehu svoj. Nije li sve zapisano u knjizi tvojoj? Moji će dušmani uzmaknuti čim te zazovem. Ovo sigurno znam: Bog je za mene … U Jahvu se uzdam i neću se bojati: što mi može učiniti čovjek?"

  1. Psalam 86,17: "Daj mi milostivo znak naklonosti svoje, da vide moji mrzitelji i da se postide, jer si mi ti, o Jahve, pomogao, ti me utješio."  

  1. Psalam 88,2-4: "Jahve, Bože moj, vapijem danju, a noću naričem pred tobom. Neka dopre do tebe molitva moja, prigni uho k vapaju mome. Jer mi je duša zasićena patnjama, moj se život bliži Podzemlju."

Molim vas, podvucite dio Pisma za koji Duh svjedoči da je vaš. Vjerujte to! Bog je to danas poslao vama.