NAUČITE SE DIĆI I SAMI BORITI

Morate naučiti voditi svoje vlastite bitke. Ne možete se oslanjati na nekoga drugoga za svoje izbavljenje!

Možda imate prijatelja molitvenog borca kojega možete nazvati i reći mu: "Pred sobom imam bitku. Hoćeš li se moliti za mene? Znam da imaš snagu kod Boga!" To je duhovno, ali to nije Božja potpuna volja za vas! Bog želi da postanete borac! On želi da ste u stanju dići se protiv đavla.

Bog je obećao Gideonu: "Ja ću biti s tobom, te ćeš pobijediti Midjance kao jednoga" (Suci 6,16). Bog mu je rekao: "Ja te šaljem – ja ću biti s tobom!"

Ali onda su došli mještani tražeći onoga tko je srušio njihove idole (vidi Suci 6,28-30). Gdje je bio Gideon? Sakrio se, još uvijek nesiguran u Božja obećanja, još se uvijek pitajući je li Bog s njim. Gideon je rekao: "Ako je Jahve s nama, zašto nas sve ovo snađe? Gdje su sva ona čudesa njegova o kojima nam pripovijedahu oci naši …?" (Suci 6,13). A tako je i s mnogima od nas! Isus nam je obećao: "Ja sam s vama u sve vrijeme" (Mt 28,20). A ipak još nismo naučili stajati na njegovoj Riječi i boriti se!

Stvari će se mijenjati – onoga trenutka kad se potpuno uvjerite da je Bog s vama, da vam govori i da će vam pokazati sve što vam je potrebno znati!

Jači ste nego što mislite! Poput Gideona, možda se pitate: "Kako se ja mogu boriti? Tako sam slab i neiskusan." Ali Bog je rekao Gideonu: "Idi s tom snagom u sebi" (Suci 6,14). "Kakvom snagom?" pitate. Gideonova snaga bila je povezana s Riječju Božjom njemu: "Ja ću biti s tobom."

Ljubljeni, ista ta riječ: "Ja ću biti s tobom", vaša je snaga! I vi ćete primiti tu snagu ako vjerujete da je ova riječ istinita i ako djelujete prema njoj!