DOSTATNOST U SVEMU

Zašto toliki vjernici doživljavaju slabost, osjećaj očaja i praznine, kao da ne mogu dalje? To je zbog toga što nemaju otkrivenje koje je Duh dao Pavlu – otkrivenje svih sredstava koja je Bog stavio na raspolaganje onima koji će ih zahtijevati po vjeri.

Odgovarate li Pavlovu opisu darežljiva sluge – koji ima sve što mu je potrebno pa i više, sve vrijeme, u svakoj krizi? Jeste li to dokazali iskoristivši banku neba?

Radio sam nekoliko godina s Kathryn Kuhlman. Na njezinim sastancima iscrpio bih svoje srce kroz propovijedanje ujutro i navečer i obično bih krajem dana bio mrtav umoran. Jedne večeri Kathryn je rekla Gwen i meni: "Hajdemo nešto pojesti." Rekao sam joj: "Žao mi je, ali preumoran sam. Moram u motel i malo odspavati."

Čudno me pogledala i pitala: "Davide, jesi li večeras propovijedao pod pomazanjem Duha?" Odgovorio sam: "Znaš da sam bio pomazan. Oltar je bio pun!"

Kathryn je tiho rekla: "Onda si nešto propustio. Ako služiš pod silom Duha Svetoga, na kraju službe moraš biti jači nego na početku, jer on je Duh koji oživljava! Možeš se dići iznad svoga tijela jer Duhom možeš zatražiti tu slobodu." Otada sam dokazivao tu istinu u mojoj službi.

"… da mognete imati uvijek i u svemu sasvim dovoljno svega i još imati viška za koje mu drago dobro djelo" (2 Kor 9,8). Imati viška ovdje znači "uvijek sve više, imati više na kraju nego na početku". Drugim riječima, kako bitka postaje ljuća, Božja se milost povećava. Kad na vas dođe slabost, njegova snaga dolazi čak i veća – ako to vjerujete.