USKRSLI ŽIVOT OD BOGA

Kao kršćani, mi vjerujemo u uskrsnuće Isusa Krista. Nakon što je Gospodin bio razapet, Duh Sveti je ušao u grobnicu gdje je ležao i podigao ga. Zbog toga na Uskrs pjevamo da je Krist ustao iz groba, pobjednik nad svojim neprijateljima, i sad vlada zauvijek sa svojim svetima.
Isto tako vjerujemo da ćemo i mi Kristovom silom uskrsnuti. To će se dogoditi kad Isus ponovno dođe. Pismo kaže da ćemo se svi promijeniti u tren oka (vidi 1 Kor 15,52). Duh Sveti će nas podići s ove zemlje s nepropadljivim tijelima i postaviti nas u samu Gospodnju nazočnost. To je uskrsna sila koju Pavao opisuje u svojim poslanicama – sila Božja koja podiže mrtve!
Želim vam pokazati da Krist i danas podiže mrtve. Sad govorim o uskrsnom životu koji Bog donosi onima koji su duhovno mrtvi. Pavao opisuje tu vrstu životonosne sile u svojoj Poslanici Efežanima:
"S Kristom oživi i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha u kojima ste nekoć živjeli prema Eonu ovoga svijeta, prema gospodaru zračnog kraljevstva – duhu koji je sada na djelu među nevjernicima. Među ovima smo nekoć i mi svi živjeli u svojim tjelesnim požudama vršeći prohtjeve tijela i svoga samovoljnog mišljenja i bili od naravi djeca srdžbe kao i svi ostali.
Ali Bog koji je bogat milosrđem – iz svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio – nas, koji smo bili mrtvi zbog grijeha, s Kristom oživi – milošću ste spašeni! – s njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu" (Ef 2,1-6).