LISICE U VINOGRADU - Carter Conlon

Većina se slaže da Salomonova Pjesma predstavlja Krista i njegovu zaručnicu. U ovoj knjizi nalazimo jedan važan redak, molba Zaručniku od onih koji ga poznaju: "Pohvatajte nam lisice, malene lisice, što pustoše vinograde, jer naši su vinograde u cvatu" (Pnp 2,15).
Kad vidite veličinu vinograda, lisica izgleda prilično beznačajno. Ipak, mala lisica ima potencijal da pojede grožđe i smanji ljepotu vinograda u cvatu. Na isti način se vi i ja možemo naći u plodnom razdoblju – u vremenu kad se stvari za koje smo molili i vjerovali ostvaruju. Međutim, moramo biti pažljivi jer često postoje male stvari u našem životu koje, ako ostanu zanemarene, mogu jako umanjiti naše svjedočanstvo. Primjer toga vidimo u Matejevoj knjizi.
"Kad (Isus i njegovi učenici) stigoše u Kafarnaum, pristupiše k Petru pobirači hramskog poreza te mu rekoše: 'Zar vaš učitelj ne plaća hramskog poreza?' 'Plaća', odgovori'" (Mt 17,24-25). Do ove točke, gotovo je sve u Petrovu životu s Isusom išlo dobro. Bilo je to plodonosno razdoblje. Međutim, Isus je znao da se Petar  mora pozabaviti s malim stvarima u svom životu, inače će buduća plodonosnost biti umanjena.
Kad su se Petru približili sakupljači hramskog poreza, slagao je! Ni on ni Isus zapravo nisu plaćali hramski porez. Kasnije je Isus objasnio Petru da se od njih ne traži da plaćaju taj porez (vidi Mt 17,25-26). "Samo stranci plaćaju porez. Mi smo sinovi Onoga koji posjeduje hram! Dakle, za nas nema globe."
Ovo je slika vas i mene, koji shvaćamo da su naši grijesi pokriveni. Oprošteno nam je jer smo došli Kristu. Svi naši neuspjesi i nedostaci u potpunosti su pokriveni Isusovom žrtvom na Golgoti.

Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001.