KAD SE STVARI RASPADAJU

U ovo vrijeme mnogi kršćani trče u viša područja da se sakriju od sve većeg broja nesreća. Takozvani proroci govore ljudima da dođu do svoga sigurna zaklona. Kršćanski Židovi upozoreni su da se vrate u Izrael kako bi izbjegli financijski kolaps očekivan u Americi.

Ja znam gdje želim biti kad se stvari raspadnu. Kad se financijsko tržište uruši, ja se želim vratiti na Wall Street gdje sam bio tijekom sloma 19. listopada 1987. godine. Ja želim biti tamo poput modernog Henoka, hodajući i razgovarajući s Bogom, bez straha – miran, neustrašiv svjedok, propovijedajući Isusa ljudima čiji se svijet urušio.

Isus je rekao: "Idite!" a ne: "Sakrite se!" Ja želim biti gdje je Duh Sveti, a možete biti sigurni da će on biti na prvim crtama bojišnice, pozivajući uznemirene i uplašene k sebi.

Henok je vidio ovaj svijet kao bezbožan. Njegovo vlastito društvo bilo je pokvareno i dok je gledao kroz svu povijest do samih posljednjih dana, mogao je reći: "Bezbožnici! Bezbožnici!" Henok, sedmi od Adama, prorokovao je: "Pazite! Dolazi Gospodin sa svojim svetim Desettisućama da sudi svima i da kazni sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela koja bezbožno počiniše i za sve uvredljive riječi koje oni, bezbožni grešnici, izgovoriše protiv njega" (Jd 14-15).

Hodate li vi s Gospodinom? Onda morate i vi vidjeti svijet kao što ga je vidio Henok – bezbožnog i punog Antikristova duha te uvredljivih riječi protiv vašega Boga. Kako možete biti dio onoga što je bezbožno? Kako se možete družiti s takvima kojima će On osuditi kad dođe? On dolazi s deset tisućama svojim svetih da sudi grešnom, izgubljeno svijetu. Na kojoj ste vi strani?

Ako ste rukom u ruci s Isusom, razgovarajući s njim, slušajući ga, tada ćete mrzi ovaj bezbožan svjetovan sustav. Zauzet ćete njegovu stranu protiv onih koji govore protiv njega. Čut ćete ga reći: "Onaj tko je prijatelj svijetu neprijatelj je meni" (vidi Jak 4,4).