BOŽJI PUTOVI SU VIŠI by Carter Conlon

"Sutradan ujutro izađe Jonatan u polje prema dogovoru s Davidom; s njim je išao mlad momak. I on reče svome momku: 'Ti ćeš otrčati i naći strijele koje ću sada izmetnuti.' I momak otrča, a Jonatan odape strijelu tako da je preletjela preko njega. Kad je momak došao do mjesta gdje je bila strijela koju je izbacio Jonatan, viknu Jonatan za momkom: 'Nije li strijela onamo dalje od tebe?' Još Jonatan viknu za momkom: 'Brže! Požuri se! Ne stoj!' Jonatanov momak diže strijelu i donese je svome gospodaru" (1 Sam 20,35-38).

Razmotrimo na trenutak Davidovo putovanje do ove teške točke u njegovu životu. Ono je morao biti jedan običan dan, dok je pasao ovce svoga oca u polju, kad je iznenada bio pozvan u kuću da se sastane s prorokom Samuelom, koji je uzeo rog ulja i pomazao ga za sljedećega izraelskog kralja. Prije nego je zauzeo prijestolje, počeo je u tajnosti zadobivati neke veličanstvene pobjede, iza kojih je slijedila jedna javna nevjerojatna pobjeda protiv diva zvanog Golijat. Davidovo srce vjerojatno je gorjelo dok je hodao u pomazanju koje je u njegovu životu proizvelo takvu vjeru i neustrašivost. 

Ubrzo nakon toga, Šaul je uzeo Davida k sebi i David je počeo štovati Gospodina pjesmama koje su tjerale tamu iz Šaulova života. I nastavio se boriti u bitkama Gospodnjim, sve vrijeme doživljavajući nadnaravnu silu Božju, tako da nikakav neprijatelj nije mogao opstati pred njim. Međutim, na kraju se Šaulovo srce okrenulo protiv njega ni iz kojega drugog vidljivog razloga nego zavisti – što nas dovodi do našeg odlomka u Prvoj Samuelovoj knjizi. Šaulov sin Jonatan rekao je Davidu: "Razgovarat ću sa svojim ocem. Sakrij se u polju i ja ću doći i izbacivati strelice. Ako kažem momku koji će biti sa mnom: 'Strelica je dalje od tebe", to znači da moraš bježati, jer ćeš inače stradati."

Evo kako ja vidim tu situaciju: Bog je Davidu pokušao govoriti, ali on je samo djelomično slušao. Govorio mu je: "Imam plan za tvoj život koji će ispuniti sve želje koje sam stavio u tvoje srce. Dolazi promjena sustava koji je podbacio pod Šaulovim vodstvom te nastaje novo razdoblje obnove u Izraelu, a to ćeš ti voditi. Ali dok ne dođe taj dan, provest ću te kroz neka mračna mjesta. Moraš me slijediti kroz te planine i doline – iako možda nećeš biti u stanju to u potpunosti razumjeti."

To je ono što vjerujem da je dublje značenje iza "strijele onamo dalje". To je znak i podsjetnik od Boga da su njegovi putovi viši od naših i da je sve što on traži da ga slijedimo!

__________
Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001. godine. Kao snažan, suosjećajan vođa, čest je govornik na konferencijama za pastore i vođe koje održava World Challenge širom svijeta.