PRESTANITE SE USPOREĐIVATI

Narod se poboja Jahve … te oni dođoše i prionuše na posao u Domu Jahve nad Vojskama, Boga svojega" (Hag 1,12.14). Izraelci su bili osvjedočeni o svoje vlastite interese i vratili se radu na gradnji hrama. Vratili su se onamo gdje su i trebali biti – gradnji Doma Božjega!

Stajali su pred temeljima hrama i zidovi su se počeli dizati. Ali nešto nije bilo u redu i mnogi stariji ljudi počeli su plakati! Zašto? Jer su prije šezdeset osam godina vidjeli blještavilo Salomonova hrama, a ovaj novi nije zadovoljavao. U usporedbi s onim, ovaj se činio kao ništa!

Ljudi su počeli govoriti o prošloj slavi: "Ovaj hram nema lađu; nema pomirilište ili kerubina. Na oltaru nema vatre; na dom se ne spušta šekinah slava. Nakon svega našega teškog rada, svih žrtava i poslušnosti, nakon što smo Božje interese stavili na prvo mjesto, ipak ne zadovoljavamo! Ovo je kao ništa u usporedbi s onim što smo jednom vidjeli. Čemu trud, čemu ići dalje kad vidimo tako malo za sve ono što smo učinili?"

Mnogi od naroda Božjeg danas odustaju jer misle da nikada neće zadovoljiti! Poput Izraelaca, vratili su se Bogu, stavili njega ponovno na prvo mjesto, tražili njegovu volju, gradili njegov Dom, ali kad pogledaju u svoj život, kažu: "Za sav moj trud imam pokazati tako malo! Tako malo svetosti Božje, tako malo njegove slave u mom životu! U usporedbi s drugim kršćanima, nikada neću zadovoljiti. Kakva korist truditi se? Nikada neću imati pobjedu."

Uvjeren sam da je to razlog zašto toliki odani kršćani dižu ruke od borbe. Uspoređuju se s drugim vjernicima i obeshrabruju se jer se osjećaju beznadno manje vrijedni!

Ako ostanete vjerni Gospodinu i ne pokušate se mjeriti ni s čim osim sa svojom vlastitom ljubavi za Isusa, možete biti sigurni da rastete – i Bog obećava da će biti s vama!

Ljubljeni, to možete podcrtati jer to je obećanje Božje za vas! Od samoga onog trenutka kad se ponovno usredotočite na izgradnju Kristova tijela – napuštajući sve pomisli o uspoređivanju i sve sebične putove te dopuštajući da vam on postane sve – počet ćete vidjeti njegov mnogostruki blagoslov. Ovo možete doista podvući! Vidjet ćete da ste u Božjoj naklonosti, da se on smiješi na vas i raduje u vama!