CRKVA POSLJEDNJIH DANA

Vjerujem da je Božja vizija za njegovu crkvu posljednjih dana bazirana na njegovoj Riječi, jer Biblija jasno pokazuje kakva će crkva Isusa Krista biti uoči njegova dolaska.

Crkva u Americi daleko je od onoga što je Bog zamislio da bi trebala biti. Čitave denominacije danas uglavnom djeluju bez Duha Svetog. Lišene su Isusove nazočnosti i svakoga duhovnog dara. Prakticiraju vanjski oblik pobožnosti bez ikakve sile, osvjedočenja ili spasonosne poruke. Prijateljuju sa svijetom i više su političke nego duhovne. Popustljive su prema grijehu, žmirkaju na rastavu i ismijavaju se iz nadnaravnog te odbacuju svako učenje o nebu, paklu, pokajanju i sudu.

Zbog novozavjetne crkve đavao je drhtao! Ona je natjerala legije demona u bezdan; molitvom je otvarala vrata tamnica; činila da vladari drhte od straha. Ti rani vjernici imali su takvu vjeru i silu da su se hromi podizali te skakali, a prosjaci postajali evanđelisti. Oni su vjerovali u nadnaravno te su otvarali slijepima oči, gluhima uši i iscjeljivali svaku vrstu bolesti. Čak su podizali mrtve!

Ne kažem da će crkva Božja posljednjeg vremena biti kao crkva prvog stoljeća, njezina preslika. Ne, ja kažem da će biti i veća! Bit će silnija, snažnija, s većim otkrivenjem Isusa. Imat će veće pomazanje Duha nego ikada, veće čak od pomazanja na Pentekost. Bog uvijek čuva najbolje vino za kraj!

Prorok Daniel to potvrđuje. Rekao je da su određene proročke istine zatvorene da bi se otkrile tek u posljednjim danima: "Jer do posljednjeg vremena ostaju zatvorene i zapečaćene ove riječi … Bezbožnici neće to razumjeti, ali će pobožnici to spoznati" (Dn 12,9-10).

Danas Duh Sveti otkriva te stvari svetima koji su duhovni i koji imaju razbor! "Stoji pisano: 'Ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudsko srce nije pomislilo: to je Bog pripravio onima koji ga ljube.' A nama je to Bog objavio po Duhu. Jer Duh sve ispituje, čak i dubine Božje" (1 Kor 2,9-10).

Gospodin priprema snažnu, ali i poniznu vojsku pastira koji će biti po njegovu srcu, te ostatak zajednice gladnih ovaca koje su napustile mrtvilo i grijeh moderne crkve. Postavljena je pozornica za tu crkvu koja će biti gorljiva, ne mlaka, i ona će uzdrmati same temelje pakla. Nikakva sila na zemlji neće moći to zanemariti ili prezreti!