DOĐI I ČINI SVOJE DJELO U MEN

Vjerujem da ako kršćanin ima vruću želju za svetim životom – ako sve svoje želi dati Gospodinu, samo je jedan razlog zašto ne uspijeva uživati u blagoslovu slobode obećane po Duhu Svetom koji boravi u njemu. Razlog je nevjera. Kao što je sigurno da Isus nije mogao vršiti svoja djela kad je bila nazočna nevjera, tako ni njegov Duh ne može ništa činiti u našim životima kad gajimo nevjeru.

Od životne je važnosti za svakoga Isusovog sljedbenika da ne procjenjuje Božja obećanja prema prošlim iskustvima. Ako se potpuno bacimo na njegova obećanja – vjerujući im svim svojim bićem, pouzdajući se u njega za potrebnu vjeru i držeći Duha za njegovu vlastitu riječ – tad možemo znati da su svi rezultati Božja odgovornost. I moći ćemo opstati na sudnji dan zbog svoje vjernosti. Jednostavno ne možemo dići ruke od svoje želje da uđemo u njegove obećane blagoslove.

U mom životu bila je točka kad sam morao svu svoju vječnu budućnost baciti na Božja obećanja. Odlučio sam uzdati se u njegovu Riječ stavivši na kocku svoju vlastitu dušu. Svevišnjem Bogu uputio sam ovaj izazov: "Gospodine, vjerujem da si mi dao Duha Svetog. Vjerujem da me jedino on može osloboditi od svakog lanca koji me veže. Vjerujem da će me on osvjedočiti, voditi i dati mi snagu da pobijedim. Vjerujem da me on navodi da sam poslušan tvojoj Riječi. I vjerujem da nikada neće otići od mene niti će meni dopustiti da odem od tebe. Neću ograničavati tvog Duha u meni. Čekat ću na njega, prizivati ga i uzdati se u njega – živ ili mrtav.

"Tad mi reče: 'Prorokuj ovim kostima i reci im: O suhe kosti, čujte riječ Jahvinu'" (Ez 37,4). I mi moramo činiti što je Gospodin rekao Ezekielu: moliti Riječ Božju. Moramo podsjećati Duha Svetog na Božja obećanja za nas. Moramo mu reći: "Duše Sveti, nebeski Otac obećao mi je da će mi tebe staviti u srce – i ja se predajem tom obećanju. Predat ću se i surađivati jer želim biti svet. Rekao si da ćeš me navesti da hodam njegovim putovima i da budem poslušan svakoj njegovoj riječi. Ne znam kako to planiraš učiniti, ali zakleo si se, a ti ne možeš lagati. Duše Sveti, sve to zapisano je u Riječi. Dakle, dođi i čini svoje djelo u meni. Povjeravam svoju dušu tom obećanju."