UZDATI SE U BOGA BEZ OBZIRA NA POTEŠKOĆE

Ništa ne donosi Bogu više časti od pouzdanja u njega bez obzira na poteškoće. Kako brzo zaboravljamo na čuda i prošle blagoslove!

U Psalmu 106 vidimo Izraela koji promatra nevjerojatno čudo dok Crveno more prekriva egipatsku vojsku, tako da se utopio svaki vojnik. Kad su pred sobom u moru vidjeli Egipćane, povjerovali su Bogu i pjevali mu hvale. Ali riječ koja slijedi je: "Zaboraviše brzo djela njegova" (Ps 106,13).

Ne možemo se pouzdavati u našu vjeru u prošlim iskustvima, jer smo previše zaboravljivi i sjećanje nam je previše krhko. Samo prošla iskustva neće biti dovoljna da nas jačaju u sadašnjim poteškoćama. Potrebna nam je svježa vjera – usidrena u dnevnoj svježoj opskrbi iz Riječi Božje – svježa riječ od Boga!

Uzdajte se u Boga kad se suočavate s poteškoćama i Bog će vam povjeriti više svoje milosti, svedostatnosti i snage.

Uzdati se u Boga bez obzira na strašne poteškoće zahtijeva smjelu vjere – predanje svega u njegove brižne ruke. Dolaze vremena kad se moramo otisnuti u dubinu i baciti svu brigu na njega. Ova smjela vjera jest vjera koja mu potpuno ugađa.

Vjera je naša jedina nada, naš jedini izlaz iz poteškoća. Dakle, iskoračimo i predajmo sve njemu!