POSTAVLJENI NA NEBESIMA

Prema Pavlu, mi koji vjerujemo u Isusa uskrsnuli smo iz duhovne smrti i postavljeni smo na nebesima. "...nas, koji smo bili mrtvi zbog grijeha, (Bog) s Kristom oživi ... s njim nas podiže i posjede na nebesima u Kristu Isusu" (Ef 2,5-6).


Gdje su ta nebesa gdje smo posjednuti s Isusom? To nije ništa drugo nego prostorija Božjega vlastitog prijestolja – prijestolja milosti, boravište Svevišnjeg. Dva retka kasnije čitamo kako smo dovedeni na to divno mjesto: "Milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji" (Ef 2,8).


Ova prostorija prijestolja sjedište je sile i vlasti. To je mjesto odakle Bog vlada nad svim vlastima i silama i odakle upravlja nad ljudima. U toj prostoriji prijestolja on promatra svaki pokret sotone i ispituje svaku misao čovjeka.


A Krist sjedi Ocu s desne strane. Pismo nam govori: "Sve je po (njemu) postalo" (Iv 1,3) i "...U njemu stanuje stvarno sva punina božanstva" (Kol 2,9). U Isusu prebiva sva mudrost i mir, sva vlast i snaga, sve što je potrebno za pobjedonosan i plodan život. A mi smo dobili pristup do svega tog bogatstva koje je u Kristu.


Pavao nam govori: "Kao što je sigurno da je Krist bio podignut iz mrtvih, tako je i nas Otac podigao s njim. I kao što je sigurno da je Isus bio odveden do prijestolja slave, i mi smo bili odvedeni s njim do toga istog slavnog mjesta. S obzirom da smo u njemu, i mi smo tamo gdje je on. To je privilegij svih vjernika. To znači da smo posjednuti s njim na istom nebeskom mjestu gdje i on obitava."


Pavao govori da su svi duhovni blagoslovi dani u prostoriji prijestolja. Tamo nam je na raspolaganju čitavo Kristovo bogatstvo: postojanost, snaga, počinak, sve veći mir. "Neka bude hvaljen Bog, Otac Gospodina našega Isusa Krista – on koji nas blagoslovi svakim duhovnim blagoslovom na nebesima u Kristu"(Ef 1,3).