OVO NIJE IGRA

Jošafat, kralj Jude, bio je na putu kući iz posjeta Ahabu, pokvarenom izraelskom kralju. Gospodin je pred njega poslao proroka s ovim snažnim riječima: "Iziđe preda nj Hananijev sin vidjelac (prorok) Jehu i reče kralju Jošafatu: 'Zar da pomažeš bezbožniku i da ljubiš Jahvine mrzitelje? Zato i udara na te srdžba Jahvina'" (2 Ljet 19,2).

Bog je rekao Jošafatu: "Ne poznaješ opasnost i posljedice onoga što si učinio. Možda misliš da je mala stvar sklapati dogovor s nekim tko je protiv mene. Ahab je bio moj neprijatelj – i idolopoklonik – a ti si se s njim sprijateljio. Slušao si njegove pokvarene razgovore i podnosio njegovu prljavštinu. A ipak nisi zauzeo stav ni protiv jednoga, Jošafate. U vezi s tim imam parbu s tobom!"

U toj točki, možda ćete pomisliti: "Razumijem da je Ahab bio pokvaren. Ali dok promatram svoje vlastite prijatelje, ni na koji način ne mislim o njima da su Božji neprijatelji." Ipak, razmotrite ove odlomke iz Pisma:
  • "Tko nije sa mnom, taj je protiv mene" (Lk 11,23). Uzima li tvoj prijatelj Gospodnju stranu u svemu? 
  • "Nepokornost je kao grijeh čaranja" (1 Sam 15,23). Je li savjet tvog prijatelja pun nepokornosti? 
  • "Tko opravdava krivoga … mrzak je Jahvi" (Izr 17,15). Govori li tvoj prijatelj loše o pobožnim ljudima? 
Ovo nije igra! Tvoji prijatelji ozbiljna su stvar za Boga, jer njihova djela imaju ozbiljne posljedice. "Svoja si usta predao pakosti, a jezik ti plete prijevare. U društvu na brata govoriš i kaljaš sina matere svoje. Sve si to činio … Shvatite ovo svi vi koji Boga zaboraviste, da vas ne pograbim, i nitko vas spasiti neće" (Ps 50,19-22).

Hvala Bogu, Pismo kaže: "Jošafat se uplaši i stade tražiti Jahvu, te oglasi post po svoj Judeji" (2 Ljet 20,3). Kralj se ponizio i pokajao: "Tada Jošafat pade ničice na zemlju, i svi Judejci i Jeruzalemci padoše pred Jahvom da mu se poklone" (2 Ljet 20,18).

Bog je odgovorio na Jošafatovu slomljenost dajući Judi potpunu pobjedu protiv Moabaca. Na kraju, Biblija kaže: "Tako je počinulo Jošafatovo kraljevstvo, jer mu je Bog dao mir odasvud uokolo" (2 Ljet 20,30).