OPROŠTENO NAM JE

Isus nam govori: "Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život" (Iv 5,24). On govori: "Ako vjeruješ u mene, nećeš na sud, nego ćeš preći iz smrti u život."

Doista, Pismo nam od korice do korice govori da jednom kad nam Gospodin oprosti grijehe, briše ih iz svog sjećanja.

"A ja, ja radi sebe opačine tvoje brišem, i grijeha se tvojih ne spominjem" (Iz 43,25).

"Kao maglu rastjerao sam tvoje opačine i grijehe tvoje poput oblaka" (Iz 44,22).

"Oprostit ću bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati" (Jer 31,34).

"Bit ću milostiv prestupcima njihovim, grijeha se njihovih više neću nikako sjećati" (Heb 8,12).

"'Ovo je Savez koji ću sklopiti s njima poslije ovog vremena', veli Gospodin: 'Stavit ću zakone svoje u srca njihova i upisat ću ih u pamet njihovu, a grijeha se njihovih i bezakonja njihovih nipošto neću više sjećati'" (Heb 10,16-17).

"Još jednom, imaj milosti za nas! Satri naše opačine, baci na dno mora sve grijehe naše" (Mih 7,19).

Tu je obilje dobrih vijesti za svakog kršćanina koji se muči, bori ili nastoji usmrtiti djela svoga tijela u svojoj vlastitoj snazi. Uključuje li to i vas? Koliko ste obećanja dali Bogu samo da biste ih ponovno prekršili? Koliko ste puta pokušavali ugoditi Gospodinu misleći da ćete se borbom uspjeti riješiti svojih požuda i navika samo da biste još jednom podbacili?

Evo vaše dobre vijesti iznesene u knjizi Miheje: "Ja, Gospodin, satrt ću sve vaše opačine." Bog nam u ovim odlomcima daje sliku za slikom kako briše naše grijehe ih svog sjećanja. Briše ih i više ih se ne sjeća; pokapa ih na dnu mora; satire ih, što znači, tjera ih na dno i zarobljava.

Izaija nam čak govori da Bog uzima naše prijestupe i baca za svoja leđa. "Za leđa si bacio sve
moje grijehe" (iz 38,17). To znači da se Bog više nikada ne osvrće za našim grijesima da bi ih ponovno obznanjivao.

Dopustite mi da vas sad pitam: Ako Bog zaboravlja naše grijehe, zašto ih vi i ja ne zaboravljamo? Zašto uvijek dopuštamo đavlu da iskopa neko blato ili mulj iz naše prošlosti i maše nam njime pred očima kad su svi naši grijesi već pokriveni Kristovom krvi?

Očišćavajuća i opraštajuća sila Kristove krvi je sveobuhvatna. Ona pokriva čitav naš život!