ČUVAN GOSPODINOM NAD VOJSKAMA

Starozavjetni sveci poznavali su Boga na način o kome mi novozavjetni sveci znamo vrlo malo. Poznavali su ga kao Gospodina nad Vojskama! U Starom zavjetu – od Samuela do Malahije – preko dvjesto puta naziva se Boga tim imenom. Čitamo da je David postajao sve silniji i silniji jer je Gospodin nad Vojskama bio s njim. Ovaj veličanstven naziv nalazi se u Psalmima iznova i iznova:

• "S nama je Jahve nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev" (Ps 46,9).
• "Jahve, Bože nad Vojskama, tko je kao ti? Silan si, Jahve, i vjernost te okružuje" (Ps 89,9).
• "Jahve, Bože nad Vojskama, čuj molitvu moju" (Ps 84,9).
• "Jahve nad Vojskama – on je Kralj slave" (Ps 24,10).

Hebrejska riječ za "vojsku" je tsbaah, a znači "vojska spremna i postrojena za bitku"; vojnici, konji i bojna kola spremni poći u rat u određeno vrijeme; vojska okupljena i postrojena, koja čeka naredbe.

Jednom prilikom, asirska je vojska došla protiv kralja Ezekije i Jude. Ovaj kralj nije se dao smesti dok je bio opkoljen tom okrutnom vojskom te je rekao narodu Božjem: "'Budite hrabri junaci; ne bojte se i ne plašite se asirskoga kralja, ni svega mnoštva što je s njim, jer je s nama moćniji nego s njim: s njim je tjelesna mišica, a s nama je Jahve, Bog naš, da nam pomaže i da bije naše bojeve.' Narod se uzda u riječi judejskoga kralja Ezekije" (2 Ljet 32,7-8).

Starozavjetni sveci počivali su u objavi svevišnjeg Boga čija se svemoćna, nevidljiva vojska okupila za njihovu zaštitu. David se hvalisao: "Božja su kola bezbrojna, tisuću tisućâ: Jahve sa Sinaja u Svetište dolazi" (Ps 68,18). Prema psalmistu, postrojeni su za nas: "Jahve je čuvar tvoj" (Ps 121,5)

Ne čuvamo se od zla svojom vlastitom snagom; ne borimo se sa stonom u svojoj vlastitoj snazi. Čuvati nas mora Gospodin nad Vojskama. Čujte što govori Biblija: "On pruži s neba ruku i mene prihvati, iz silnih voda on me izbavi. Od protivnika moćnog mene oslobodi … jačega od mene" (Ps 18,17-18).

U Judi nam je obećano: "(On) … vas može očuvati od pada i postaviti neporočne i razdragane pred njegovom slavom" (Jd 24).