ČUVAN SNAGOM BOŽJOM

Petar je rekao: "(Nas) snaga Božja po vjeri čuva za spasenje što već stoji spremno da se objavi u posljednje vrijeme" (1 Pt 1,5). U ovome vidim proročanstvo da će u ove posljednje dane Bog još jednom otkriti svome narodu svoju snagu očuvanja.

Krist je molio Oca u vezi sa svojim učenicima: "Dok sam bio s njima, ja sam ih čuvao u tvome imenu koje si mi dao, i sačuvao ih, te nijedan od njih ne propade" (Iv 17,12). Nisu se učenici sami sačuvali u volji Božjoj, nego su bili čuvani moćnom silom koja je bila izvan njih. Bez Kristove sile očuvanja ne bi mogli uspjeti ni jedan jedini dan.

Kakva veličanstvena molitva koju je Krist molio za njih: "Ne molim te da ih digneš sa svijeta, već da ih očuvaš od Zloga" (Iv 17,15).

U grčkom je riječ čuvati vrlo izražajna. Kao što je upotrijebljena u 1 Pt 1,5, znači:

• postaviti vojnu utvrdu;
• čuvati, opkoliti, zaštiti garnizonom;
• podići tvrđavu s punim bojnim redom, sa svim vojnim spravama;
• uočiti neprijatelja daleko prije i zaštititi se od opasnosti.

Nije samo Gospodin tvrda kula, nego on za nas postavlja vojnu utvrdu koju drži potpuno opremljena vojska. Mi zapravo postajemo snažna vojna utvrda s vojskom koja se sastoji od vojnika, konja i bojnih kola, sa stražom koja vidi dolazak neprijatelja dok je još daleko.

Isus je molio: "Sačuvaj ih od Zloga." Grčka riječ za čuvati znači:

• spas od posljedica ili utjecaja svega lošeg, zlog, neugodnog, štetnog, nepristojnog, pakosnog ili pokvarenog;
• spas od samog sotone i svega što je pokvareno ili bolesno.

Kad se sve to stavi zajedno, čini se predobro za vjerovati. Mi smo Božja vojna utvrda potpuno zaštićena oboružanom duhovnom vojskom koja se sastoji od bezbrojnih konja, bojnih kola i vojnika postrojenih za bitku, koji su potpuno obaviješteni o svakom neprijateljskom planu ili naumu; mi smo Božja vojna utvrda potpuno zaštićena protiv sotone i svih zlih sila ispod nebesa. Sad možda možemo razumjeti što Pismo misli kad kaže: "Veći je onaj koji je u vama, nego onaj koji je u svijetu" (1 Iv 4,4).