SAVRŠENO SRCE

Znate li da je moguće hodati pred Gospodinom sa savršenim srcem? Ako gladujete za Isusom, već ste možda pokušali – iskreno želeći – biti poslušni ovoj zapovijedi Gospodnjoj.

 

Želim vas ohrabriti: to je moguće ili Bog ne bi uputio takav poziv. Imati savršeno srce dio je života vjere od trenutka kad je Bog progovorio Abrahamu: "Ja sam Bog Svesilni. Mojim hodi putem i budi savršen" (Post 17,1).

 

Vidimo da su neki u Starom zavjetu u tome uspjeli. David je, primjerice, odlučio u svom srcu da će biti poslušan toj Božjoj zapovijedi da bude savršen. Rekao je: "Bit ću mudar na putu savršenu ... Hodit ću u domu svojemu sa srcem savršenim" (Ps 102,2).

 

Da bismo shvatili tu misao o savršenosti, najprije moramo razumjeti da savršenost ne znači bezgrešan, besprijekoran život. Ne, savršenost u Gospodnjim očima znači nešto potpuno drugo. Savršenost znači cjelovitost, zrelost.

 

Hebrejsko i grčko značenje savršenosti uključuje "poštenje, biti bez ljage i bez bore, biti potpuno poslušan". To znači, završiti što je započeto, potpuno obaviti ono što se provodi. John Wesley zvao je taj koncept savršenosti "neprestanom poslušnošću". To znači, savršeno srce je srce koje se odaziva, srce koje brzo i potpuno odgovara na sve Gospodnje pozive, šapate i upozorenja. Takvo srce uvijek kaže: "Govori, Gospodine, sluša sluga tvoj. Pokaži mi put i ići ću njime."

 

Savršeno srce vapi zajedno s Davidom: "Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj, iskušaj me i upoznaj misli moje: pogledaj, ne idem li putem pogubnim" (Ps 139,23-24).

 

Bog doista istražuje naša srca. Jeremiji je rekao: "Ja, Jahve, istražujem srca" (Jer 17,10). Hebrejsko značenje za taj izraz je: "Ja prodirem, ja ispitujem duboko."

 

Savršeno srce želi da dođe Duh Sveti i istraži dubinu unutarnjeg čovjeka, da zasvijetli u sve skrivene dijelove – da ispita, otkrije i iskopa sve što nije slično Kristu. Oni koji kriju tajni grijeh, međutim, ne žele biti proglašeni krivima niti žele biti istraženi.

 

Savršeno srce čezne za više nego samo za sigurnošću ili pokrivanjem grijeha.  Ono traži da uvijek bude u Božjoj nazočnosti, da boravi u zajedništvu. Zajedništvo znači razgovarati s Gospodinom, dijeliti toplo zajedništvo s njim, tražiti njegovo lice i upoznati njegovu nazočnost.

 

Gospodin istražuje srce ne sa svrhom osvete, nego izbavljenja. Njegova namjera nije da nas uhvati u grijehu i osudi, već naprotiv, da nas pripremi da uđemo u njegovu svetu nazočnost kao čiste posude. "Tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno ... On blagoslov prima od Jahve" (Ps 24,3-5).