PASI OVCE MOJE

Kad sam molio Duha Svetoga da mi pokaže kako da se zaštitim od zanemarivanja, odveo me da razmotrim Petrov pad i na kraju njegovu obnovu. Ovaj čovjek odrekao se Krista čak ga psujući, rekavši svojim optužiteljima: "Ne poznajem ga."

 

Što se dogodilo? Što je dovelo Petra do te točke? Bio je to ponos, rezultat samopravednog hvalisanja. Ovaj učenik rekao je sebi i drugima: "Moja ljubav za Isusa nikada se ne može ohladiti. Dosegao sam točku u svojoj vjeri na kojoj ne moram biti upozoravan. Drugi mogu otpasti, ali ja ću za moga Gospodina i umrijeti."

 

Međutim, Petar je bio prvi među učenicima koji je predao borbu. Napustio je svoj poziv i vratio se svojoj staroj karijeri rekavši ostalima: "Idem loviti ribu." Ono što je zapravo govorio bilo je: "Ne mogu se s time nositi. Mislio sam da ne mogu pogriješiti, ali nitko nikada nije više iznevjerio Boga od mene. Jednostavno se više ne mogu nositi s tom borbom."

 

Tada se Petar već pokajao što se odrekao Gospodina i bio je obnovljen u Isusovoj ljubavi. No u sebi još je uvijek bio izmučen čovjek.

 

Dok je Isus čekao da se učenici vrate na obalu, u Petrovu životu još je uvijek bila jedna neriješena stvar. Nije bilo dovoljno da Petar bude obnovljen i siguran u svoje spasenje. Nije bilo dovoljno da posti i moli kao svaki drugi odan vjernik. Ne, ono što je Krist htio pokazati u Petrovu životu bilo je zanemarivanje u drugom obliku. Dopustite mi objasniti.

 

Dok su na obali sjedili oko vatre jedući i družeći se, Isus je pitao Petra tri puta: "Ljubiš li me više od ostalih?" Svaki put Petar je odgovorio: "Da, Gospodine, ti znaš da te ljubim", a Krist mu je zauzvrat odgovorio: "Pasi ovce moje." Isus ga nije podsjetio da straži i moli niti da bude revan u čitanju Riječi Božje. Krist je držao da je u te stvari već bio dobro poučen. Ne, uputa koju je sad dao Petru bila je: "Pasi ovce moje."

 

Vjerujem da je kroz ovaj jednostavan izraz Isus učio Petra kako da se zaštiti od zanemarivanja. Zapravo mu je govorio: "Želim da zaboraviš na svoj neuspjeh i da zaboraviš da si otišao od mene. Vratio si se i ja sam ti oprostio i obnovio te. Sad je vrijeme da svoj pogled skineš sa svojih sumnji, neuspjeha i problema. A to ćeš postići ne zanemarujući moj narod i služeći mu u njegovim potrebama. Kao što je Otac poslao mene, tako ja šaljem tebe."