IZBAVITELJ

Apostol Petar nam govori: "Ako (Bog) nije poštedio staroga svijeta, već samo Nou ... kad je naveo potop na svijet bezbožnika; ako je osudio na propast gradove Sodomu i Gomoru, pretvorio ih u pepeo i postavio ih za primjer budućim bezbožnicima; ako je izbavio pravednoga Lota ... to (onda) znači da znade Gospodin pobožne iz kušnji izbavljati" (2 Pt 2,5-9)


Unatoč težini tih primjera, Bog šalje jasno poruku utjehe svome narodu kao da kaže: "Upravo sam vam dao dva najveća primjera svoje samilosti i milosrđa. Ako iz bujice koja preplavljuje svijet mogu izbaviti jednoga pravednika i njegovu obitelj da ne propadnu, ne mogu li onda i vas izbaviti? Ne mogu li osigurati čudotvoran put bijega?


Ako mogu poslati oganj i sumpor da odjednom proždru čitave gradove, ako mogu poslati anđele u taj kaos da izbave Lota i njegove kćeri, zar onda ne mogu poslati anđeli da i vas izbave iz vaše kušnje?"


Lekcija ovdje za pravednike je ova: Bog će učiniti što god je potrebno da bi izbavio svoj narod iz žestokih kušnji i nevolja. Razmislite o ovome: da bi se Izrael izbavio iz stiska neprijatelja, bilo je potrebno razdvojiti Crveno more. Da bi spasio te iste Izraelce iz njihove pustinjske kušnje, bilo je potrebno izvesti vodu iz stijene. Da bi ih sačuvao od gladi, bilo je potrebno čudo s kruhom, anđeoskom hranom doslovce poslanom s neba. Da bi Nou spasio iz potopa, bila je potrebna arka i da Lota izbavio iz strašnog uništenja ognjem, bila je potrebna "anđeoska pratnja". Potpuno je jasno da Bog zna kako izbaviti svoj narod i da će poduzeti krajnje korake da to izvrši bez obzira kakva je njihova situacija.


Petrov izraz "... znade Gospodin ... izbavljati" jednostavno znači: "On je već stvorio planove." Divna istina je da Bog već ima planove za naše izbavljenje i prije nego mu zavapimo. On ne sjedi na svojim planovima nego čeka naš vapaj za pomoć. Čitav život možemo se mučiti pitajući se kako će nas Bog izbaviti, no on je sve vrijeme spreman pokrenuo svoj plan.


Ilustraciju toga vidimo u Jeremiji 29 kad je Izrael bio u babilonskom ropstvu. Tu je vjerojatno bila najveća kušnja koju je narod Božji ikada iskusio, no Gospodin im je obećao: "Nakon sedamdeset godina pohodit ću vas i izvršiti svoju Riječ za vas."


"Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu" (Jer 29,11). Posljednji izraz doslovce znači: "Da vam dam za čim čeznete." Gospodin želi da nastavimo moliti tako da smo spremni za njegovo izbavljenje.