TRAŽENJE BOGA NA TAJNOM MJESTU

Duh Sveti došao je Ananiji, pobožnom čovjeku koji je živio u Damasku. Duh ga je uputio da pođe u Judinu kuću na Pravoj ulici, položi ruka na Savla i povrati mu vid. Dakako, Ananija je poznavao Savlovu reputaciju. Međutim, evo kako je Duh Sveti preporučio Savla Ananiji: "On je upravo u molitvi" (Dj 9,11).

Gospodin je u biti rekao: "Ananija, naći ćeš tog čovjeka na koljenima. On zna da dolaziš; zapravo, zna i tvoje ime i zašto si mu poslan. Želi da mu se otvore oči."

Kad je Savao primio tu unutarnju spoznaju? Kako je primio tu objavu, tu čistu riječ od Boga? To mu je došlo kroz žarku molitvu i prošnju. Zapravo, vjerujem da riječi koje je Duh uputio Ananiji otkrivaju što je pokrenulo srce Božje u vezi sa Savlom: "On je upravo u molitvi."

Savao je bio nasamo s Bogom tri dana, odbijajući svaku hranu i vodu. On je samo želio Gospodina i tako je ostao na koljenima sve to vrijeme, moleći i tražeći Boga.

Dok sam ja odrastao, moj otac propovjednik me učio: "Za čovjeka molitve Bog uvijek stvara put." U mom su životu bila razdoblja kad je Gospodin osigurao neoborive dokaze toga. Kao mladom pastoru u Pennsylvaniji, u meni se pojavila duboka glad koja me poticala da revno molim. Nešto mi je u srcu govorilo: "Postoji nešto više u služenju Isusu od onoga što činim. O, Gospodine, ne mogu živjeti tako daleko ispod onoga što čitam u tvojoj Riječi. Radije ću umrijeti nego živjeti tako sebično kao dosad."

I tako sam mjesece proveo na koljenima – plačući i moleći ponekad satima – dok me na kraju Gospodin nije pozvao da pođem u grad New York kako bih služio bandama i ovisnicima o drogi. To je bilo prije nekoliko desetljeća.

Bio sam na koljenima tražeći Boga sa suzama i glasno vapeći kad me ponovno pozvao da se vratim u New York kako bih započeo crkvu na Times Squareu. Gospodin je još jednom rekao: "Davide, želim da imaš moje misli, moje interese."

Ako sam ikada čuo od Boga, to nije došlo samo kroz proučavanje Biblije. To je došlo kroz molitvu dok sam tražio Boga nasamo. Ako postoji ijedna vidljiva mjera Krista u meni, to je jer sam provodio vrijeme s njim na tajnom mjestu.