KAMO IDEMO? by Claude Houde

Po vjeri je Abraham poslušao poziv Božji i pošao prema zemlji koju je trebao primiti kao obećanje i baštinu. Otišao je i hodao po vjeri, ne znajući kamo ide (vidi Post 12,1).

Možete li zamisliti razgovor koji se morao odvijati između Abrahama i njegove lijepe žene Sare, kad je ova divlja avantura započela? Abraham je bio uspješan, bogat i dobro prihvaćen u svojoj zajednici. On i Sara teško su radili i uživali u plodu svoga truda. Na kraju krajeva, to su i zaslužili, zar ne?

Dok je jedne večeri Sara gledala svoga muža, zamijetila je da je zamišljen i nekako emocionalan. Nije rekao ni riječi otkako je došao kući.

"O čemu se radi, dragi? Znaš da mi možeš sve reći", šapnula je.

Abraham se izbrbljao: "Mnoge sam mjesece bio u molitvi u vezi s ovim i imam duboko uvjerenje, dojam kojega se ne mogu otresti, da moramo otići, izaći iz očeve kuće i sve ostaviti što znamo. Osjećam da ako to učinimo i poslušamo Boga, bit ćemo blagoslovljeni."

Ako ste oženjeni, možete zamisliti ovaj prizor i gotovo čuti razgovor koji je slijedio. "Kako to misliš, otići? Ovdje smo sretni! I sigurni! Ovdje mi se sviđa! Znaš kao i ja za užasne stvari koji se događaju u poganskim gradovima oko nas!"

Abraham je odgovorio najbolje što je mogao: "Sara, Bog nas vodi. Znam to. Sagradio sam mu oltar i ozbiljan sam. Moramo ići!"

Dok je nastavljao ponavljati: "Moramo ići, moramo ići", iznenada je Sara pitala: "A kamo idemo?" Tišina. A onda je plaho odgovorio: "Pa, to je uzbudljiv dio! Bog mi to još nije rekao!"

Otac vjere je krenuo ne znajući kamo ide!

__________

Claude Houde, vodeći pastor Eglise Nouvelle Vie (crkve Novi život) u Montrealu, Kanada, čest je govornik na konferencijama za crkveno vodstvo Expect koje održava World Challenge širom svijeta. Pod njegovim vodstvom crkva Novi život narasla je sa šačice ljudi na više od 3500 ljudi u dijelu Kanade sa svega nekoliko uspješnih protestantskih crkava.