ISUS JE SAVEZ by Gary Wilkerson

Kad je prorokovao ove riječi, Izaija je govorio o Isusu: "Ovako govori Jahve: U vrijeme milosti ja ću te uslišiti, u dan spasa ja ću ti pomoći. Sazdao sam te i postavio ZA SAVEZ NARODU, da zemlju podignem, da nanovo razdijelim baštinu opustošenu" (Iz 48,8).

Kao crkva Isusa Krista, slavimo ovu Izaijinu proročku najavu svakoga Božića. Prorok izjavljuje da će Bog poslati svoga Sina kao odgovor na svaki vapaj i molitvu. Međutim, u ovaj redak ugrađeno je više nego što obično povezujemo s pričom o djetešcu u štalici. Rečeno nam je da je Isus bio poslan u ljudskom obličju da otkrije Božji savez s čovjekom: "Postavio sam te za Savez narodu."

Kad nam je Bog dao svoj Novi savez, nije uspostavio novi sustav s novim nizom pravila. Umjesto toga, poslao nam je osobu, Isusa, kao Savez.

Stari savez bio je niz pravila temeljenih na uvjetima. Glasio je: "Ako učiniš ovo ili ono, onda će ti Bog dati život. Ali ako ne, promašit ćeš Božji blagoslov." Dakako, ljudi su neprestano podbacivali ne zadovoljavajući Božji standard. Nisu bili u stanju držati njegov zakon, koji je bio svet i čist, i kao rezultat toga, njihove živote progonili su krivnja, sramota i očaj.

Nekako smo negdje zaključili da se Božji Stari savez treba podesiti i prilagoditi. Ali Isus nije došao kako bi preinačio Savez; on je došao kao Savez. On nije došao da nam pokaže blagoslove milosti; On je blagoslov milosti.

Kroz svu crkvenu povijest, ljudi poput Luthera i Wesleya naglašavali su kako je važno da narod Božji razumije Novi savez. Oni su gledali na njega kao na stvar ispravnog dijeljenja Riječi Božje – shvaćajući što je zakon, a što milost. Ako ne uspijemo shvatiti ovu jednu stvar, rekli su, osuđeni smo na život očaja. Luther i Wesley znali su da je to istina jer sami su iskusili taj očaj.
Evo razlike: Pod Novim savezom, Božji zakon više nije vanjski standard za kojim trebamo težiti. Umjesto toga, njegov zakon zapisan je na našim srcima po Duhu Svetom: "Ljubav je Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan" (Rim 5,5). Ispunjeni smo Duhom Svetim – samim životom samog Boga – kako bi nam pomogao da budem poslušni njegovoj svetoj Riječi. Krist nas je ljubio i dao samoga sebe za nas da možemo imati ovu novinu života.