CRTANJE VLASTITOGA KRUGA

Jeste li zabrinuti za nekoga člana obitelji ili prijatelja koji kao da ne raste i ne sazrijeva u Kristu? Kad mjerite tog čovjeka, koristite li za njegov život vlastito poimanje Krista? Jeste li nacrtali vlastiti krug što to znači biti istinski sljedbenik Krista i ne vidite da se vaš ljubljeni kreće u tom krugu?

Je li moguće da ograničavate Krista? Je li vaš Isus tako mali, tako tijesno ograđen da ne možete vjerovati da njegov Duh možda čini dublje, skriveno djelo? Osuđujete li ga jer ne zadovoljava vašoj mjeri? Vjerujete li da je Bog dovoljno velik da radi u njemu na nevidljive načine?

Prije približno 35 godina, jedna ozloglašena žena imenom Celeste Horvath ušla je u Teen Challenge u Brooklynu. Ona je bila njujorška najpoznatija madam; vodila je lanac prostitucije koji je opsluživao neke od najpoznatijih ljudi u našoj naciji. Celeste je odrasla u pentekosnom domu i njezina baka, koja je bila moliteljica, prorokovala je nad njom da će biti evanđelistkinja. Ali je Celeste odbacila svoj crkveni odgoj i okrenula se prostituciji.

Kako je njezin lanac rastao, navukla se na drogu. Sve to vrijeme u njezinu se srcu vodila borba. Iz noći u noć je molila: "Bože, daj da poživim samo još jedan dan." Na kraju je bila uhićena. Ta vijest se pojavila na nacionalnim naslovnicama. Jednom joj je pisao brat: "Tako si osramotila našu obitelj da za tebe više nema iskupljenja."

Ali Isus je nikada nije napustio. Jednoga dana, u svom je najsamotnijem času Celesta molila i slomila se pred Gospodinom. Promjena u njoj bila je trenutačna i odmah je postala novo stvorenje.

Svi koji su vidjeli Celestin život izvana mislili su da je potpuno beznadan slučaj, krajnje neosjetljiva. Ali imali su samo ograničenu sliku Krista. Nisu vidjeli kako kroz sve one godine Duh Sveti radi u njoj. Dok su je ljudi u njezinom životu vidjeli samo kao vulgarnu i nečistu, Gospodin je u njoj vidio evanđelistkinju.

Celeste se pojavila u Teen Challengeu upravo prije nego je bila osuđena i mi smo je prihvatili. Odslužila je zatvorsku kaznu i tamo je postala evanđelistkinja, na što ju je Bog i pozvao. Dok je bila u zatvoru, mnoge je duše dovela Isusu. Kad je bila puštena, postala je snažan ulični učitelj, a na kraju je započela i crkvu na Long Islandu, zajednicu koja danas još uvijek gori ognjem.