PUT PREDANJA

Bog započinje proces predanja bacivši nas s našega visokog konja. To se doslovce dogodilo Pavlu. On je bio na svom samouvjerenom putu jašući prema Damasku kad je s neba došlo zasljepljujuće svjetlo. Dršćući, bačen je bio na zemlju. Zatim je progovorio glas s neba govoreći: "Savle, Savle, zašto me progoniš?" (Dj 9,4).

 

Pavao je znao da je nešto u svom životu promašio. Imao je znanje o Bogu, ali nije imao otkrivenje iz prve ruke. Sad, na koljenima, čuo je ove riječi s neba: "Ja sam Isus koga ti progoniš" (Dj 9,5). Ove riječi preokrenule su Pavlov svijet naopačke. Pismo kaže: "Dršćući i čudeći se, reče: 'Što hoćeš da učinim?'" (Dj 9,6). Pavlovo obraćenje bilo je dramatično djelo Duha Svetoga.

 

Duhom Svetim bio je odvođen u predan život. Pitao je: "Gospodine, što želiš da učinim?" a srce mu je vapilo: "Isuse, kako ti mogu služiti? Kako te mogu upoznati i ugoditi ti? Ništa drugo nije važno. Sve što sam učinio u svome tijelo blato je. Ti si mi sad sve."

 

Pavao sad nije imao drugih ambicija, nije imao nikakvu drugu poticajnu silu u svom životu osim ove: "…da Krista dobijem" (Fil 3,8). Prema današnjim standardima uspjeha, Pavao je bio potpuni gubitnik. Nije sagradio nijednu zgradu. Nije imamo nikakvu organizaciju. A metode koje je koristio prezirali su drugi vođe. Zapravo, poruka koju je Pavao propovijedao sablažnjavala je velik broj njegovih slušatelja. Ponekad je čak bio kamenovan što je to propovijedao. Njegova tema? Križ.

 

Kad ćemo stajati pred Bogom na sudu, neće nam se suditi prema našim službama, postignućima ili broju obraćenika. Onoga dana bit će samo jedno mjerilo uspjeha: Jesu li naša srca bila potpuno predana Bogu? Jesmo li odložili svoju vlastitu volju i plan rada te uzeli njegove? Jesmo li podlegli pritisku i slijedili mnoštvo ili smo ga sami tražili za vodstvo? Jesmo li trčali sa seminara na seminar tražeći srhu života ili smo našli svoje ispunjenje u njemu?

 

Ja imam samo jednu ambiciju i to je da sve više i više učim govoriti samo one stvari koje mi daje Otac. Ništa što ja kažem ili učinim sam od sebe nije vrijedno ničega. Želim biti u stanju tvrditi: "Znam da je moj Otac sa mnom jer vršim samo njegovu volju."