DIVNO OBEĆANJE


Znamo da su kroz stoljeća oni koji su se uzdali u Isusa mnogo trpjeli. Sve od vremena križa bili su mučenički ubijani, neki okrutno. Neki novozavjetni vjernici izgubili su svoje kuće i zemlju i živjeli u pećinama.
Ljubljeni, nijedan pravi propovjednik Riječi Božje neće vam obećati da nećete trpjeti, da nećete izgubiti imetak, da će vaš stil života biti zaštićen. No postoji u nebu "veliki oblak svjedoka" koji bi rekli svima nama koji ljubimo Isusa:
"Istina je da smo u Kristu sigurni – vječno sigurni. Njegova milost je dovoljna za svaku krizu. Da, bila su razdoblja boli, trpljenja i teškim vremena. Ali nikakva kušnja ne može vas izvaditi iz Krista, Arke sigurnosti."
Želim da se zadržite na ovom divnom obećanju iz 1 Petrove 1,3-9:
"(On) nas po svome velikom milosrđu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih ponovo rodi za živu nadu, za neprolaznu, neokaljanu, neuvelu baštinu koja vam stoji sačuvana u nebesima, vama koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje što već stoji spremno da se objavi u posljednje vrijeme.
Zato ćete klicati od radosti, iako se jedan čas – ako to mora biti – budete ožalostili raznim kušnjama, da se vrijednost vaše vjere, dragocjenija od propadljivog zlata koje se kuša u vatri, pokaže na hvalu, slavu i čast u času kad se objavi Isus Krist, koga ljubite iako ga niste vidjeli; u koga vjerujete iako ga još ne gledate; klicat ćete od veselja neizrecivom i proslavljenom  radosti, jer ćete postići cilj svoje vjere: spasenje duša."