RASPETI BORAC

"Zlostavljahu ga, a on puštaše,
i nije otvorio usta svojih.
Ko jagnje na klanje odvedoše ga;
ko ovca, nijema pred onima što je strižu,
nije otvorio usta svojih"
(Iz 53,7).

Krist je bio istinski borac
boreći se za ljudska prava,
tjerajući mjenjače novca iz doma Božjeg
i oslobađajući potlačene;
no on sam bio je zlostavljan
pogrešno shvaćen i odbačen.
Njegova vlastita prava bila su mu uskraćena:
Veliko vijeće lažno je svjedočilo protiv njega.
Svećenici su raspirili tihu većinu
lažima i poluistinama.
Doveden je bio kao janje na klanje.
Čupali su mu bradu
i pljuvali u lice.
Najviši sud u zemlji
imao je predrasude protiv njega;
a ipak ovaj silan borac
nije otvorio usta svojih.
U svojoj žalosti nije zahtijevao prava.
Izlio je svoj život
kao žrtvu
da opravda prava svih ljudi.