ŠTO BI SVAKI KRŠĆANIN TREBAO ZNATI O DUHOVNOM RASTU

"Moramo, braćo, uvijek zahvaljivati Bogu za vas, kako i dolikuje, jer vrlo napreduje vaša vjera i jer raste ljubav svakoga pojedinog među vama" (2 Sol 1,3).

Kakav je veliki kompliment Pavao dao solunskim kršćanima! Evo potpunog značenja onoga što je rekao: "Nevjerojatno je koliko ste narasli kako u svojoj vjeri u Krista, tako i u svojoj ljubavi jedni prema drugima. Kamo god idem, hvalim se drugima vašim duhovnim rastom. Kako sam zahvalan Bogu za vas!"

U ovom kratkom odlomku, Pavao nam daje divnu sliku jednog tijela vjernika koji su rasli u jedinstvu i ljubavi. Grčki izraz koji je Pavao upotrijebio za "vrlo napredovati" znači "prerasti iznad i preko drugih". Pojedinačno i zajednički, vjera i ljubav Solunjana sjajem su nadmašili vjeru i ljubav u drugim crkvama.

Očito se ti solunski kršćani nisu samo pokušavali držati svoje vjere dok se Isus ne vrati. Oni su učili, išli naprijed, rasli – i njihovi životi nudili su dokaz te činjenice. Prema Pavlu, oni su bili predmet razgovora svake crkve u Aziji.

Očito je propovijedanje koje su slušali ove ljude poticalo na uvijek sve dublje hodanje s Kristom. Ono je talilo njihove tjelesne ambicije i pokazivalo im običaje koji nisu bili slični Kristu. Duh Sveti u njima rušio je sve etničke barijere i barijere boje kože. Otkrivali su kako prihvatiti svakog čovjeka, bez obzira je li bogat ili siromašan, obrazovan ili ne. I nudili su veliku pomoć jedan drugome, dajući jedan drugome veću čast u ljubavi.

Ako ste zalijevani i hranjeni Riječju Božjom, trebate imati neprestani duhovni rast u svom životu. To se treba događati automatski.

Ne znam je li svatko u našoj zajednici "vrlo raste", kao što je Pavao čuo za crkvu u Solunu. Međutim, vjerujem da je to istina za mnoge naše ljude. Zašto? Pomazano propovijedanje čiste Riječi Božje uvijek stvara rast. Apostol Petar kaže da će rasti svi koji žele čisto mlijeko Riječi.

Pavao opisuje naš duhovni rast kao djelo Duha Svetoga. On kaže da Duh uvijek radi mijenjajući nas iz slave u slavu. On neprestano obnavlja naš um, usmrćuje naše tijelo i donosi čistoću našem nutarnjem čovjeku. On radi u našim srcima da ukloni ljutnju, gorčinu, jad i zlo svake vrste. I on stvara u nama ljubaznost, nježnost i opraštanje prema drugima. On čini da rastemo u Kristu, učeći nas da sve što kažemo i činimo mora biti vrijedno našega Gospodina!

Pavao nas zatim potiče: "Neka svatko ispita samog sebe …" (1 Kor 11,28). Grčka riječ za ispitati ovdje znači "pomno ispitati, testirati". Apostol govori: "Testirajte se i vidite hodate li prema Riječi Božjoj." Neprestano se trebamo pitati: "Mijenjam li se? Postajem li bolji i nježniji? Ponašam li se prema obitelji i prijateljima s pobožnim poštovanjem? Postaje li moj govor ispravniji?"