VJERUJEŠ LI JOŠ UVIJEK?

Nedavno sam imao jedno neobično iskustvo dok sam razmišljao o Gospodinu. Njegov tihi glas me pitao: "Vjeruješ li još uvijek?

Vjeruješ li da te još uvijek bezuvjetno ljubim, da si upravo sada vođen Duhom Svetim, da svaku suzu koju proliješ spremam u bocu, da si upravo sada na tom mjestu, u samom ovom trenutku, u savršenoj volji Božjoj?

Vjeruješ li da sve pridonosi dobru onih koji me ljube, da ja čujem tvoje molitve čak i kad ih ne izgovaraš glasno, kad sve izgleda mračno i kad si svladan, kad ti strah zahvaća um i dušu, kad se čini da sam ti zatvorio nebo?

Davide, vjeruješ li još uvijek da ja hranim sva živa bića: morske ribe, stoku, divlje ptice, gmizavce? Vjeruješ li još uvijek da brojim svaku vlas na tvojoj glavi i da uočim svaku pticu koja padne na licu zemlje? Vjeruješ li doista to?

Vjeruješ li još uvijek i kad smrt dođe k tvome ljubljenom? Vjeruješ li još uvijek ono što si svjedočio, da ja dajem utjehu i snagu da se suočiš i s grobom?

Vjeruješ li još uvijek da te ljubim, da opraštam sve tvoje prošle grijehe i tvoje sadašnje grijehe i da ću oprostiti sve tvoje buduće grijehe, ako počivaš i pouzdaješ se u mene? Vjeruješ li da ja razumijem kad sotona šalje svoje poslanike protiv tebe da ti usade laži, sumnje, hule, strahove, očaj?

Vjeruješ li još uvijek da si na dlanu moje ruke, da si svome Spasitelju dragocjeniji od zlata, da je u budućnosti tvoj vječni život, da nema sile koja te može istrgnuti iz moje ruke, da ja još uvijek suosjećam sa svakom tvojom slabošću i tugom koju podnosiš? Vjeruješ li još uvijek da je sve to istina?"

Moj odgovor je glasan DA! Da, Gospodine, još uvijek vjerujem sve to pa i više, daleko više!

Pročitajte cijeli Psalam 103 i zapitajte se: "Vjerujem li još uvijek to? Sve to?"