PORUKA ZA SVLADANE VJERNIKE

Sad govorim onim vjernicima koji su svladani nagomilanim žalostima i bolima. Psalmist David govori da je bio svladan nepodnošljivim nevoljama:

"Srce mi je ustreptalo, i strah me samrtni spopade. Užas me i trepet hvata, groza me obuze" (Ps 55,4-5).

Istražujte čitavo Pismo i nećete naći nijednog čovjeka Božjeg koji više od Davida govori o pouzdanju u Boga. Nitko nije govorio više o traženju snage od Gospodina i čekanju na njega u vrijeme potrebe. Upravo taj David svjedoči da se ne boji zla ako bude prolazio i dolinom smrti, jer Gospodin je s njim.

Ali na Davida je pao niz dubokih i bolnih patnji koje su potresle njegovu vjeru. Na jednoj niskoj točki, kad mu se činilo da je bez nade, zavapio je: "Svi su ljudi lašci!" Govorio je iz boli i žalosti koje su ga svladavale. Nijedna izgovorena riječ utjehe i nade nije se obistinila; činilo se da je sve laž.

Vodio se brz napad na Davidovu vjeru. On nije Boga optuživao da laže, nego sve glasove koji su mu dolazili s raznih strana. Bio je na mjestu očaja. Tražio je put bijega: "O da su mi krila golubinja, odletio bih od svega ovog beznađa da otpočinem!"

Kad govorim o svladavanju, znam o čemu govorim. Moja kći Dabi upravo je operirana od raka. Moj dvadesetdevetogodišnji unuk Brandon prolazi kroz kemoterapiju četvrtog stadija raka. David je bio u pravu: "Užas me i trepet hvata."

Što vjerno dijete Božje čini u takva teška vremena? Kao i David.

"A ja ću Boga prizvati, i Jahve će me spasiti. Večerom, jutrom i o podne tužan ću jecati, i on će čuti vapaj moj. Dat će mi mira od onih koji me progone: jer mnogi su protiv mene" (Ps 55,17-19).

Pođite na molitvu – iskradite se i uđite u Gospodnju nazočnost. Čak ako to učiniti i tiho, isplačite svoju bol i tražite da mir dođe na vas. Moramo činiti više od pouzdanja. Moramo ostati u Riječi Božjoj i moliti donoseći Bogu natrag njegova obećanja.

Moja obitelj i ja hodamo po vjeri pouzdajući se da je Bog vjeran svojoj Riječi. Bog je dobar!