OSTAVITE PONOS I ISPUNITE SE DUHOM SVETIM

I u Starom i u Novom zavjetu Duh Sveti padao je na ljude na najneobičnije načine! Potresao je zgrade. Jezici ljudi počeli su ga slaviti u novim jezicima. Duh Sveti preuzeo je potpuni nadzor!

Na Pentekost je došao sa silnim vjetrom! Pao je oganj! Kad Duh Sveti dolazi, sve se zatrese (vidi Dj 2,4 i 4,11).

Ivan Krstitelj je propovijedao: "Ja vas, istina, krstim vodom. No dolazi jači od mene, kojemu ja nisam dostojan odriješiti remen na obući njegovoj. On će vas krstiti u Duhu Svetome i ognju" (Lk 3,16).

Ljubljeni, Biblija je vrlo jasna: kad Isus dolazi k vama, on vas želi krstiti u Duhu Svetom i ognju. Duh Sveti donosi oganj – žarku i trajnu ljubav za Isusa. Zašto su toliki vjernici jedne minute usijani, a sljedeće hladni, nikada potpuno predani? Je li to zato što odbijaju da ih Isus krsti u Duhu Svetom?

"On će (Duh Sveti), kad dođe, dokazati svijetu … grijeh" (Iv 16,8). Je li moguće da tim vjernicima to još nije dokazano jer Duh Sveti još nije bio pozvan zauzeti mjesto koje mu pripada u njima? On je Božji visak. On otkriva sve što ne odgovara Kristovoj mjeri; dokazuje nam i daje snagu da se prilagođavamo njegovoj Riječi! On doista postaje naš Utješitelj u tome, jer dok nam dokazuje grijeh, daje nam i snagu da ga ostavimo. To je istinska utjeha!

Duh Sveti vas nikada neće potaći da učiniti nešto glupo. Ali može doći na vas na takav način da će grešnici pomisliti da ste pijani. U mnogim crkvama on nije dobrodošao jer se za njega misli da je previše bučan, da previše remeti i da je nepredvidiv!