DUH SVETI ZNA ŠTO RADI!

Duh Sveti ne radi svoje djelo u nama na neki nepovezan, slučajan način. On ne postoji samo zato da bi nam pomagao nositi se sa životom i voditi nas kroz krize i samotne noći. On nije tu samo da bi nas pokupio i "napumpao" s malo više snage prije nego nas vrati u trku.

Sve što Duh Sveti čini u vezi je s razlogom njegova dolaska – da nas dovede kući kao pripremljenu zaručnicu. On radi samo u skladu s tim poslanjem! Da, on je naš vodič, naš tješitelj i naša snaga u vrijeme potrebe. Ali on koristi svako djelo izbavljenja – svako očitovanje njega samoga u nama – kako bi nas učinio prikladnim kao zaručnicu.

Duh Sveti nije ovdje samo zato da bi svijetu davao darove. Ne, svaki njegov dar iza sebe ima svrhu. Duh Sveti ima samo jednu poruku; sve što uči vodi k jednoj središnjoj istini. U nama može sjati poput sjajna dragulja, ali svaka zraka istine znači dovesti nas k jednoj jedinoj istini, a ona glasi:

"Vi niste svoji – kupljeni ste za cijenu. Odabrani ste da se udate za Krista. Duh Sveti je poslan da vam otkrije istinu koja će vas osloboditi od svih drugih ljubavi. Istina će slomiti svaki lanac grijeha i pozabaviti se sa svom nevjerom. Jer vi niste od ovoga svijeta; na putu ste prema slavnom susretu sa svojim odabranikom i pripremani ste za njegovu svadbenu gozbu. Sve je sad spremno i ja vas pripremam! Želim vas predstaviti bez mane, sa strastvenom ljubavlju u vašem srcu za njega!"

To je djelo Duha Svetoga – očitovati Isusa Crkvi tako da se možemo zaljubiti u njega. Ta će nas ljubav održati!