MLAKO SRCE by Gary Wilkerson

Kako izgleda mlako srce?

Srce koje više ne gori za Boga ili možda nikada ni nije gorjelo ima određene karakteristike.

Prvo, mlako srce je srce koje ne moli, ono nema ni želje moliti, nema želje doći u nazočnost Božju.
Drugo, mlako srce nije probuđeno ničim u Riječi. Ono nalazi dijelove Riječi zanimljivima i ponekad je emocionalno ganuto, ali ne shvaća silu Riječi Božje da bi mu se promijenilo srce.

Treće, mlako srce je neposlušno Riječi. Kad mlako srce počne reagirati na Riječ te se Duh Sveti probija i otkriva istinu, to srce je poput čovjeka o kome govori Jakov: "… sličan je čovjeku koji promatra svoje naravno lice u ogledalu; pogleda se i ode, i odmah zaboravi kakav je bio" (Jak 1,23-24). Mlako srce nije vršitelj Riječi.

Četvrto, mlako srce ima malo ili nimalo čežnje za dušama i malo ili nikakve želje da moli ili da poseže za izgubljenima.

Peto, mlako srce dolazi u crkvu jedino kad mu je zgodno. Čak i kad Riječ vrlo jasno govori da ne smijemo zanemarivati sastanka, mlako srce jednostavno ne osjeća da je to značajno (vidi Heb 10,25).

Šesto, mlako srce je emocionalno tupo, neganuto. Mlako srce će pročitati ovaj odlomak i čuti ovu istinu, ali neće mariti. Ono je emocionalno tupo za stvari Duha, za Riječ, za molitvu, za izgubljene.

Ali postoji dobra vijest za mlake – Isus vas poziva da izađete iz svoga mlakog stanja! On govori: "Da, kucam na vrata vaše kuće. Želim ući i večerati s vama i želim vidjeti vatru Božju još jednom unesenu u vaše srce i život."

"Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom" (Otk 3,19-20).