utorak, veljače 28, 2017

IZABIRITE SVOJE PRIJATELJE MUDRO

Jošafat, judejski kralj, vraćao se kući nakon što je bio s Ahabom, pokvarenim izraelskim kraljem. Gospodin mu je u susret poslao proroka s ovim snažnim riječima: "Iziđe preda nj Hananijev sin vidjelac Jehu i reče kralju Jošafatu: "Zar da pomažeš bezbožniku i da ljubiš Jahvine mrzitelje? Zato i udara na te srdžba Jahvina" (2 Ljet 19,2).
Bog mu je rekao: "Ahab je bio moj neprijatelj – idolopoklonik – i ti si se s njim sprijateljio. Sudjelovao si u njegovu pokvarenom životu i nisi zauzeo stav protiv njega. Možda misliš da je to mala stvar povezati se s nekim tko je protiv mene, ali ne shvaćaš posljedice takvih djela."
U toj točki možda ćete pomisliti: "Razumijem da je Ahab bio zao, ali kad se ja sjetim svojih prijatelja, ni na koji ih način ne mogu smatrati Božjim neprijateljima." Međutim, promotrite što kaže Riječ.
Uzima li vaš prijatelj Gospodnju stranu u svemu? "Tko nije sa mnom, taj je protiv mene" (Lk 11,23).
Je li savjet vašeg prijatelja pun bunta? "Buntovnost je kao grijeh vračanja" (1 Sam 15,23).
Govori li vaš prijatelj loše o pobožnim ljudima? "Tko osuđuje pravoga … mrzak je Jahvi" (Izr 17.15).
To nije igra! Vaši prijatelji ozbiljna su stvar Bogu jer njihova djela imaju ozbiljne posljedice. "Svoja si usta predao pakosti … i kaljaš sina matere svoje … Shvatite ovo svi vi koji Boga zaboraviste, da vas ne pograbim, i nitko vas spasiti neće" (Ps 50,19-20.22).
Hvala Bogu, kralj se ponizio i pokajao: "Jošafat se uplaši i stade tražiti Jahvu" (2 Ljet 20,3). Bog je odgovorio na Jošafatovu slomljenost dajući Judi potpunu pobjedu nad Moapcima. Biblija nam kaže: "Tako je počinulo Jošafatovo kraljevstvo, jer mu je Bog dao mir odasvud uokolo" (2 Ljet 20,30).

ponedjeljak, veljače 27, 2017

MI NE MOŽEMO, ALI ON MOŽE - Gary Wilkerson

"Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti" (Mt 11,28).
Mnogi misle da je Isus u ovom retku uputio poziv gomili povrijeđenih ljudi, ali ovo je daleko više od poziva. On nam govori – zapovijeda zapravo – da dođemo k njemu jer jedino on može dati odmor koji naše duše trebaju.
Je li uopće moguće da dođemo k njemu sami od sebe? Ne, prema Isusu: "Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac koji me posla" (Iv 6,44). Zašto bi nam Krist zapovjedio da učinimo nešto što nismo u stanju?
On nam ovdje daje jednu važnu lekciju, lekciju koja je od ogromne važnosti za kršćanski život. Kad nam je dana zapovijed, ne možemo se jednostavno oduševiti te reći: "Ja to mogu. Tvoj sam čovjek, Gospodine!" Ako to učinimo, imamo problem i prije nego započnemo. Zapovijed u evanđeljima otkriva našu nemoć. Bog to čini sa svrhom, jer dok nam otkriva svoju volju, pokazuje nam i našu nemoć da je izvršimo sami od sebe.
Kako divno da svaku nemoguću zapovijed Isus slijedi s obećanjem. Nakon što kaže: "Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac", odmah dodaje: "I ja ću ga uskrisiti u posljednji dan" (Iv 6,44). Bog će nas privući k sebi, ali će nas podići i u novi, uskrsli život. Novi život dolazi jedino kroz njega.
"Onaj koji radi što je pošteno dolazi k svjetlu, da bi se očitovalo da su njegova djela učinjena u Bogu" (Iv 3,21). Volim posljednji dio ovog retka: "… da bi se očitovalo da su njegova djela učinjena u Bogu."
Djelo u nama oblikuje Bog. Čim otkriva našu nesposobnost, otkriva i svoju sposobnost i voljnost da sve to ostvari.

subota, veljače 25, 2017

ČUJETE LI GA KAKO KUCA NA VRATIMA? - Claude Houde

Isus se suprotstavio laodicejskoj crkvi koja predstavlja Crkvu posljednjeg vremena. Dao joj je ovo upozorenje koje se proteže kroz sva stoljeća da govori i vama i meni danas: "Ako se ne pokajete, ispljunut ću vas iz svojih usta" (vidi Otk 3,16). Kakve nevjerojatne riječi!
Što je zločin, nezamisliv grijeh koji je počinila moderna Crkva? Poslušajte riječi Onoga koji, iznad svega, traži našu vjeru, pouzdanje i predanje: "Poznam tvoja djela; niti si studen niti vruć … Budi dakle revan i pokaj se! Evo, stojim na vratima i kucam: ako tko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom" (Otk 3,15.19-20).
Ovaj odlomak Pisma, tako često citiran, nije upućen potrebitom izgubljenom svijetu "da pusti Isusa ući". Naprotiv, on je izravan i ozbiljan poziv modernim vjernicima koji se lijeno izležavaju na krevetu ravnodušnosti, prilično sretni sami sa sobom i onim što imaju.
Ova generacija je đavolski oslijepljena za duhovno otkrivenje kako bez žarke vjere nije moguće ugoditi Isusu. On doslovce dramatično stoji pred vratima samodostatne Crkve koja se uzda u metode, strategije i taktike posuđene sa sekularne tržnice. On viče: "Pustite me ući! Pokajte se! Okrenite se od svojih razbijenih nakapnica koje ne nude živu vodu! Ja pozivam ljude koji će hodati po vjeri, čije će se pouzdanje i povjerenje isključivo držati mojih obećanja. Čeznem za ljudima čija vjera će im dopustiti da vide nevidljivo, vjeruju nevjerojatnome i primaju nemoguće!"

Claude Houde, vodeći pastor Eglise Nouvelle Vie (crkve Novi život) u Montrealu, Kanada, čest je govornik na konferencijama za crkveno vodstvo Expect koje održava World Challenge širom svijeta. Pod njegovim vodstvom crkva Novi život narasla je sa šačice ljudi na više od 3500 ljudi u dijelu Kanade sa svega nekoliko uspješnih protestantskih crkava.

petak, veljače 24, 2017

NE VJERUJTE LAŽI

Idolopoklonici žive u prijevari – vjerujući laži da je istina!
"Jer tko se god iz doma Izraelova i od došljaka koji se nastaniše u Izraelu odmetne od mene i u srcu nosi kumire i upire oči u ono što ga potiče na grijeh, pa unatoč tome dođe k proroku da preko njega u mene traži savjeta, njemu ću ja, Jahve, sam odgovoriti" (Ez 14,7).
Ovaj odlomak Pisma znači: "Jer si otvrdnuo u svom grijehu, bez želje da se obratiš i pokaješ, svaka riječ koju čuješ od sada nadalje učvrstit će te u tvojoj pokvarenosti i prijevari."
Sliku toga vidimo s kraljem Ahabom, koji je vjerojatno bio najveći idolopoklonik među kraljevima u povijesti Izraela. U to vrijeme digao se s kraljem Jošafatom da pođu u bitku protiv Ramot-Gileada.
"Jahve upita: Tko će zavesti Ahaba da otiđe i padne u Ramot Gileadu? Jedan reče ovo, drugi ono. Tada uđe jedan duh i stade pred Jahvu. 'Ja ću ga – reče – zavesti.' Jahve ga upita: 'Kako?' on odgovori: 'Izaći ću i bit ću lažljiv duh u ustima svih njegovih proroka.' Jahve reče: 'Ti ćeš ga zavesti. I uspjet ćeš. Idi i učini tako'" (1 Kr 22,20-22).
Četiristo proroka stajalo je pred Ahabom potičući ga da ide u napad. Možete li zamisliti taj prizor? Tu su stajale horde laskavaca, sve izgovarajući riječi koje su hranile Ahabovo idolopoklonstvo. Svi su mu lagali, potvrđujući njegov grijeh.
Kakva užasna tragedija! Ahab nije mogao čuti glas Božji jer su u njegovu srcu bili ukorijenjeni idoli. I tako mu je Bog poslao snažnu obmanu – obmanu koja ga je uništila.
 "Oni nisu prihvatili ljubav prema istini da bi se tako spasili. Zato im Bog šalje djelotvornu zabludu da vjeruju laži" (2 Sol 2,10-11).

četvrtak, veljače 23, 2017

OSLOBOĐENI ISTINOM

"Obojica će podjednako snositi grijeh svoj: grijeh prorokov jednak je grijehu onoga koji je u njega tražio savjeta. I tako se dom Izraelov više neće odmetati od mene … on će biti narod moj, a ja ću biti njegov Bog – riječ je Jahve Gospoda" (Ez 14,10-11).
Bog nam govori blagim riječima: "Učinit ću što god je potrebno da vas odvratim od vaših idola. S blagošću ću vas mamiti k sebi, ali ako to ne bude djelovalo, donijet ću potrebnu kaznu."
"Kad vidite njihovo vladanje i njihova djela …  upoznat ćete da ne učinih bez razloga što god poduzeh protiv Jeruzalema" (Ez 14,23). Gospodin kaže: "Znat ćete da je moje odlučno bavljenje vama s razlogom. Jednostavno vas neću pustiti da odete!"
Imate li kamen spoticanja ili lakozavodljiv grijeh u svom srcu? Postoji li ropstvo koje vas može uništiti? Ako je tako te se nađete pod osvjedočenjem iz ove poruke, postoji nada za vas.
Kakav god je vaš idol, tražite Duha Svetog da vam otvori oči da ga vidite. On će omekšati vaše srce na osvjedočavajuću riječ i počet ćete mrziti svoj grijeh. Odlučite u svom srcu da se s tim grijehom nećete pomiriti!
Vapite mu sad: "Gospodine, ne ostavi me slijepog! Ako je u meni ikakva obmana ili prevara, razotkrij to. Ne želim vjerovati nijednoj laži. Želim čuti samo tvoj glas i želim da tvoja sila i autoritet vladaju mojim životom."
Ako uistinu želite, postoji za vas izbavljenje. Ali Bog će čekati na vas da se okrenete od svojih idola. Zatim, onoga trenutka kad budete spremni da ih predate njemu, on će vam svojim Duhom dati snagu da više ne budete rob nego dijete Božje oslobođeno istinom!

srijeda, veljače 22, 2017

NEMATE VREMENA MOLITI – STVARNO?

U crkvi prvog stoljeća u Jeruzalemu, grčke udovice bile su zanemarivane u svakodnevnoj podjeli hrane. Tražile su pomoć od vođa crkve, ali oni nisu smatrali ispravnim ostaviti svoje vrijeme molitve i proučavanja Riječi Božje kako bi nadgledali ovaj administrativni zadatak.
Apostoli su sazvali crkveno tijelo i rekli: "Nije pravo da mi ostavimo riječ Božju pa da služimo za stolovima" (Dj 6,1). Kao rezultat toga, postavljena su bila sedmorica muškaraca na "dobru glasu" da se bave svim crkvenim poslovima. A u međuvremenu, apostoli su se obvezali: "A mi ćemo se potpuno posvetiti molitvi i službi propovijedanja" (Dj 6,4). Ovakvo postavljanje stvari rezultiralo je da se Riječ Božja širila i broj učenika silno rastao (vidi Dj 6,7).
Vrlo mali broj pastora danas čini tu vrstu žrtve. Jedan me pastor jednom gledao u oči i rekao: "Toliko stvari zahtijeva moje vrijeme da jednostavno nemam vremena moliti." Drugi mi je pastor priznao: "Mjesecima nisam molio. Meditiram i povremeno obavim brzu pobožnost, ali ne mogu se disciplinirati moliti."
Neću osuđivati nijednoga odanog slugu Božjeg koji marljivo radi, ali činjenica je da svaki sluga stoji ili pada svome vlastitom gospodaru. Mnogi propovjednici danas nisu svjesni da su postali žrtve sotonske urote smetnji. Neki od njih neprestano jure, pritisnuti lavinom dužnosti i detalja.
Zahvalan sam Bogu da nikada nismo na milost i nemilost sotoni niti ijednom njegovom izumu. Mi možemo razotkriti njegove taktike te reći riječi istine i u Kristovo ime zaustaviti svaku smetnju. Silom Duha Svetog u nama možemo očistiti put do Gospodnjih vrata i hrabro doći do njegova prijestolja milosti da primimo pravodobnu pomoć. To je ono što Gospodin želi za sve nas!

utorak, veljače 21, 2017

NISTE SAMI U SVOJIM NEVOLJAMA

"Uzalud sam dakle čistio srce svoje i ruke svoje prao u nedužnosti" (Ps 73,13).
Pisac ovoga psalma, Asaf, bio je zbunjen svojim trpljenjima, posebno kad je promatrao udoban život grešnika oko sebe. Gotovo je otklizao u jamu nevjere, spreman optužiti Boga da ga je napustio i da se ne brine. Zapravo, gotovo je potpuno napustio bitku.
Ovaj pobožan čovjek vjerojatno je mislio: "Sve vrijeme živim ispravno i nizašto podnosim poteškoće. Sva moja revnost je uzaludna. Vjerno sam ga slavio i proučavao njegovu Riječ te ove pošasti i žalosti nemaju smisla. Kakva korist ići dalje?"
Ljubljeni, kad padaju nesreće i na vas dolaze kušnje, morate biti vrlo pažljivi. Kad tugujete, morate čuvati svoje srce da se ne posklizne.
Ako osobno niste u Asafovu stanju, možda znate nekoga tko jest. Možda je rođak, prijatelj ili član crkve u velikoj nevolji. Kad promatrate trpljenje tog pravednika, pitate: "Zašto, Bože? Kako si mogao dopustiti da se to dogodi?"
Asaf je otišao u hram i molio. Isto tako, kad dođe vaše vrijeme žalosti ili trpljenja, morate poći na svoje tajno mjesto molitve. Budite nasamo s Bogom i isplačite mu svoje srce. On će razumjeti.
Duh Sveti je progovorio Asafu: "Zaista, na klizavu stazu ti ih postavljaš, u propast ih obaraš" (Ps 73,18). Asaf je shvatio: "Nisam ja onaj koji klizi, nego grešnici koji klize ravno u propast."
Kad je počeo sagledavati čitavu sliku, obradovao se: "Okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka" (Ps 73,26). Mogao je reći: "Da, moja snaga opada i prolazim kroz veliku bitku, ali nisam sam u mojim borbama. Imam dobra Oca u nebu koji bdije nada mnom!"

ponedjeljak, veljače 20, 2017

KAD JE POTRAGA NEUSPJEŠNA - Gary Wilkerson

"Uto se Kišu, Šaulovu ocu, izgubilo nekoliko magarica" (Sam 9,3)
Priče o izgubljenim predmetima u Riječi Božjoj prikazuju Očevo srce za izgubljene. Bog želi da njegov narod bude voljan poći spašavati što je izgubljeno i to je upravo ono što vidimo da se događalo u ovoj priči.
Otac je Šaulu rekao: "'Uzmi sa sobom jednog momka pa ustani i idi tražiti magarice.' I prođoše oni Efrajimovu goru" (1 Sam 9,3-4). Hodanje gore i dolje Efrajimovom gorom bio je za početak težak put, ali Šaul je bio predan poslanju koje mu je njegov otac dao.
I doista, Šaul je prešao čitavim onim brdovitim krajem, pretražujući različita područja, ali još uvijek nije nalazio magarice. Vjerojatno se počeo osjećati nekako beznadno, ali je ustrajao, jer je odlučio ostati poslušan zapovijedi svoga oca.
Na kraju je rekao svome sluzi: "Hajde, vratimo se, da se ne bi otac okanio magarica i zabrinuo se za nas" (1 Sam 9,5).
Zapravo je priznao poraz, objasnivši: "Učinili smo najbolje što smo mogli. Mislio sam da ćemo biti uspješni, ali nismo, dakle, moramo to prihvatiti i ići dalje."
Za neke je korak u vjeri dio većeg predanja da budu poslušni pod svaku cijenu. Za druge je poimanje dokončanja zadatka u stvari strah od neuspjeha. Drugim riječima, ovi se ljudi ne uključuju u ono u što ih je Bog pozvao jer se boje da možda neće uspjeti.
Važno je razumjeti da kad vas Bog poziva da nešto učinite, on vas uvijek ne poziva k uspjehu, on vas poziva k poslušnosti.
Poslušnost pozivu ovisi o vama; uspjeh poziva ovisi o njemu!

subota, veljače 18, 2017

VIZIJA DJECE - Nicky Cruz

Tijekom nekoliko prošlih godina Bog  mi je davao viziju budućnosti. Pokazao mi je vrijeme kad će Duh Sveti ući u tišinu noći i probuditi našu djecu kao nikada prije. Bit će oni poput dječaka Samuela u Bibliji koji je trčao k svećeniku Eliju jer nije znao čiji mu glas govori u noći (vidi 1 Sam 3). Vidio sam kako će ta djeca uplašena utrčavati noću u spavaonice svojih roditelja, ne shvaćajući da im sam Bog govori.
Bog poziva našu djecu da učine promjenu. On zna da mnogi od njihovih roditelja nisu u potpunosti predali svoje živote, vrijeme i snagu – svoje ruke, noge, um i srce – njegovu nadzoru te poziva djecu našega vremena da ispune procjep.
Moja poruka roditeljima te dragocjene djece je sljedeća: Ne zaustavljajte ih! To ih sam Bog poziva. To je njegova vatra, njegov Duh Sveti koji priprema put za najveću transformaciju koja se ikada dogodila na svijetu.
Toliki mladi ljudi su nemirni, umorni od odlazaka u crkvu gdje je uvijek ista rutina. Oni žele vidjeti Duha Svetog na djelu. Oni žele iskusiti sve od Isusa sada!
"U posljednje ću vrijeme – veli Gospodin – izliti od svoga Duh na svako ljudsko biće, te će proricati vaši sinovi i vaše kćeri, vaši će mladići imati viđenja" (Dj 2,17).

Nicky Cruz, međunarodno poznat evanđelist i plodan pisac, obratio se Isusu Kristu iz živote nasilja i kriminala nakon susreta s Davidom Wilkersonom u New Yorku 1958. godine. Priča njegova dramatičnog obraćenja ispričana je najprije u knjizi Davida Wilkersona Na život i smrt, a kasnije i u njegovoj vlastitoj vrlo traženoj knjizi Trči mali trči.

petak, veljače 17, 2017

PUT DO POBJEDE

Što je put do pobjede za narod Božji?
Prvo, uronite u Riječ Božju, uhvatite se za svoje posebno obećanje, odnesite ga na tajno mjesto molitve i obvežite Boga. Ja imam omiljena obećanja iz Biblije koja podižem pred Bogom kad god mu vapim.
"Ili, ima li tko među vama da bi svome sinu, ako bi ga zamolio kruha, pružio kamen, ili, ako bi ga zamolio ribu, pružio mu zmiju? Dakle, ako vi, premda ste zli, možete davati djeci svojoj dobre darove, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole?" (Mt 7,9-11).
Tražite Gospodina dobre stvari. On čeka da vam ih da. I molite ga da vam oduzme svu sramotu i ukloni ljagu grijeha. On čezne učiniti to za vas.
"Onomu koji, prema snazi što silu svoju očituje u nama, može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti – njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu u sva pokoljenja i sve vjekove! Amen" (Ef 3,20-21).
Odnosite to obećanje Bogu svakodnevno, govoreći: "Oče, rekao si da ćeš učiniti više od onoga što ja tražim, zbog toga te danas tražim da odgovoriš na moju molitvu neograničeno više." Bogu ugađa takva vjera.
Drugo, vjerujte Duhu Svetom koji prebiva u vama. Bog ne mora slati anđela da vam govori; već imate njegova sredstva u sebi – samoga Duha Svetog! Priznajte njegovu nazočnost i kažite mu: "Duše Sveti, ti znaš izlaz iz ove zbrke, ja ne znam. Sada ti predajem upravu moga života. Ti znaš sam um Božji."
Ljubljeni, ako učinite ovo jednostavno priznanje, upoznat ćete vremena osvježenja od Gospodina. Čak i kad ste spremni dići ruke, on ostaje vjeran da vas izbavi.

četvrtak, veljače 16, 2017

JE LI VAŠA BITKA JEDINSTVENA?

Jeste li pritisnuti sa svih strana i kušani iznad onoga što možete podnijeti? Je li vaša snaga gotovo ponestala, ostavljajući vas na rubu da dignete ruke? Ako je to slučaj, koji je vaš put do pobjede? Mogu vam reći kako Bog mene nastavlja izvoditi.
Prvo, nemojte misliti da doživljavate neku čudnu, jedinstvenu bitku. Naprotiv! U dobru ste društvu. Sjetite se Joba, Jeremije, Ilije, Davida, Pavla! Ono kroz što prolazite zajedničko je vjernicima svih stoljeća.
"Prestanite se čudi, ljubljeni – kao da vam se što neobično događa – požaru koji bjesni među vama da vas iskuša! Naprotiv, radujte se što ste dionici u Kristovim patnjama, da se mognete radovati i veseliti i u času kad se objavi njegova slava" (1 Pt 4,12-13).
Drugo, kad mislite da ne možete ni koraka dalje ili da ne možete podnijeti još jedan sat, zavapite Bogu sa svime što je u vama: "Gospodine, pomozi!" Tada razmotrite savjet psalmiste:
"A ja ću Boga prizvati, i Jahve će me spasiti. Večerom, jutrom i o podne tužan ću jecati, i on će čuti vapaj moj. Dat će mi mira od onih koji me progone: jer mnogi su protiv mene" (Ps 55,17-19).
"Zazvat ću Jahvu, hvale predostojna i od dušmana bit ću izbavljen … U nevolji zazvah Jahvu i Bogu svome zavapih. Iz svog Hrama zov mi začu, i vapaj moj mu do ušiju doprije" (Ps 18,4.7).
"Jahve, Bože moj, zazvah te, i ti si me ozdravio" (Ps 30.2).
A ovdje je ključni redak: "On će spasiti siromaha kad zavapi, nevoljnika koji pomoćnika nema" (Ps 72,12).
Isus je poslao Duha Svetog da bude vaš pomoćnik i on se neće oglušiti na vaš vapaj u pomoć!

srijeda, veljače 15, 2017

NIŠTA NEĆE BITI U STANJU POMAĆI VAS

"Svatko tko sluša ove moje riječi i izvršava ih može se usporediti s mudrim čovjekom koji svoju kuću sagradi na litici" (Mt 7,24).
Ljubljeni, vi ne gradite na stijeni ako trebate propovjednika da grmi u vas da budete poslušni Bogu. Ili ako trebate niz pravila stavljenih pred vas. Vama ne treba priručnik, nego žarka ljubav za Isusa.
Što više ljubite Isusa, lakše mu je služiti i biti mu poslušan. Kad vam je srce ushićeno Isusom, ne morate neprestano ići pred njega vapeći: "Bože, slomi silu đavla nada mnom!" Ne, ti će lanci početi otpadati kad počnete upoznavati njegovo srce, a poslušnost njemu postat će vam druga narav.
Ako ste zaljubljeni u Isusa, imam nekoliko pitanja za vas.
            Kako možete prolaziti kroz dan a da ne provedete neko vrijeme u njegovoj Riječi?
            Kako ne čeznete da budete nasamo s njim u molitvi?
            Kako možete ne ga slaviti i štovati?
            Kako možete ne tražiti učiti što mu ugađa?
Isus nam kaže: "Tko pozna moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samog sebe" (Iv 14,21). Kakvo nevjerojatno obećanje!
Istražujte evanđelja i učite Isusove riječi. Započnite s Propovijedi na Gori u Mateju 5 i čitajte do poglavlja 7. I dok učite njegove riječi, vršite ih! Božje zapovijedi nisu neugodne ili teške. Naprotiv, lakše vam ih je poslušati što više rastete u ljubavi za njega.
Kad sagradite svoju kuću na stijeni, bit ćete u stanju stajati bez straha kad dođe oluja. Ništa vas neće pomaknuti – jer hodate u poslušnosti Ocu.

utorak, veljače 14, 2017

NIKAKVA ZAVJERA PROTIV TEBE NEĆE USPJETI

Znate li da sotona ponekad udružuje ljude kako bi spriječili vaš trud za Boga? Okupljaju se u nastojanju da vas obeshrabre ili obezvrijede vašu službu. Ali ako ste na božanskom poslanju – pozvani da činite djelo za Gospodina – nikakva zavjera protiv vas neće uspjeti.
Nehemiju je Bog pozvao da ponovno sagradi jeruzalemske zidove. Rad je divno napredovao kad je sotona raspirio gnijezdo stršljena da sve to spriječe. Četvorica vrlo istaknutih vođa se udružilo u zavjeri "zlo namislivši (Nehemiji)" (vidi Neh 6,2).
Četiri puta su te vođe postavile zamku Nehemiji pozvavši ga: "Ustrajemo da siđeš sa svoga zida i razgovaraš s nama!" Ali četiri puta Nehemija im je odgovorio: "Ne mogu sići sa zida. Imam posla, jer Bog je zapovjedio da se to obavi" (vidi redak 3).
Ljubljeni, ne miješajte se s ljudima koji se samo žele prepirati! To bi jedino bilo odvraćanje pozornosti, a vi morate ići dalje s radom Božjim. Razumijte, razlog zašto sotona dolazi protiv vašega molitvenog života, vaše posvećenosti i vašeg hoda s Bogom nije samo da vas obori, on želi razoriti i službu koju vam je Bog dao te uništiti sve što donosi slavu Ocu.
One su vođe o Nehemiji počele širiti glasine koje su mnoge okrenule protiv njega. Ali sve te zavjere bile su osmišljene da ubace strah u Nehemijino srce kako bi se obeshrabrio i pobjegao.
Ali nijedna od tih zamki nije zaustavila djelo Božje! Pismo izjavljuje: "Zid je završen … a kad su čuli svi naši neprijatelji i vidjeli svi pogani oko nas, bilo je to čudo u očima njihovim, jer su shvatili da je Bog naš učinio to djelo" (Neh 6,15-16).
Kad ostanete postojani, djelo Božje će ići naprijed i drugi oko vas to će zamijetiti te slaviti Boga zajedno s vama. 

ponedjeljak, veljače 13, 2017

TRČITE DA POBJEDITE - Gary Wilkerson

Jizreel je bio grad koji se isticao u vojevanju zbog svoga ogromnog voznog parka bojnih kola. Bojna kola predstavljaju snagu čovjeka i nagovještavaju sposobnost da se pohita naprijed s velikom spretnošću i silom.
Mi danas imamo "stil života bojnih kola" – život udobnosti i lakoće, kad su sve naše potrebe osigurane. Ako nešto želimo učiniti, samo jurimo naprijed i to činimo.
Stil života bojnih kola može uvelike privlačiti kršćane s njihovim standardom uspjeha – materijalnim bogatstvom, sigurnošću, udobnošću. Ali pravi sluga Božji ne traži te stvari na prvom mjestu; umjesto toga, on traži da bude poslušan glasu svoga Gospodara te ide za interesima njegova kraljevstva. Taj sljedbenik rano u svom životu vjere nauči da time što najprije slijedi Gospodina, "sve drugo (hrana, odjeća, zaklon) će mu se nadodati" (Mt 6,33).
Ilija je znao za bolje nego da gleda u sredstva ovoga svijeta. Zamislite prizor kad se obratio kralju Ahabu koji je visoko sjedio u svojim briljantnim kolima, uzdižući se nad poniznim prorokom. Da, Ilija je neustrašivo progovorio Ahabu: "Upregni i silazi" (1 Kr 18,44). Ali sljedeće čitamo: "Ruka je Jahvina bila nad Ilijom, te on, opasavši se, otrča pred Ahabom sve do  … Jizreela" (1 Kr 18,46). Božji čovjek pretrčao je kola u udaljenosti od mnogo kilometara! Kako je Ilija to uspio? Izraz "opasati se" znači da "se pripremio za trku".
Kad Petar u 1 Pt 1,13 kaže: "Opašite svoje bokove, to jest svoj um", on kaže da se trebamo pripremiti za borbu učvrstivši naše vjerovanje i pouzdanje u Gospodina. A Apostol Pavao je upotrijebio trku kao sliku našega kršćanskog života. U svojoj posljednjoj poslanici, rekao je: "Plemenitu sam borbu izvojevao, trku dovršio, vjeru sačuvao" (2 Tim 4,7).
I mi možemo trčati sa snagom te zadobiti nagradu ako se ispravno pripremimo za trku.

subota, veljače 11, 2017

POMUČITI SE NIJE ODGOVOR - Jim Cymbala

Mnogi od nas žele više od Boga, ali ne do točke da budemo ismijani. Naši zapadnjački umovi misle: "Želim služiti Gospodinu, ali ostat ću u kontroli." Ali to nije kako je Crkva započela. Crkva je započela s Duhom nadziranim kršćanima koji su se predali Bogu. To je radikalno, da, ali na taj način je to činio i Gospodin.
Netko će možda reći: "Da, ali mi smo uznapredovali na tom novozavjetnom stilu kršćanstva." Ako je tako, želim vidjeti duhovni plod koji je naš napredak proizveo. Ljudi su možda izrugivali one prve "neprofinjene" kršćane, ali tisuće su se spasile u prva četiri poglavlja Djela. Riječ Božja se cijenila. Crkve su bile pune požrtvovne ljubavi. Sveto uzbuđenje prožimalo je ozračje. Jesmo li stvarno napredovali u tome?
U Djelima 2, kad su se učenici skupili na jednom mjestu, Duh Svetio je sišao na njih i progovorili su u jezicima koje nisu znali. Ne želim raspravljati o govorenju u jezicima, ali želim istaknuti da kad je Duh sišao na njih, odmah su počeli činiti nešto što ranije nisu mogli. "Kad nastane spomenuta huka, narod se zgrnu i ostade zbunjen, jer ih je svaki pojedini čuo gdje govore njegovim jezikom. Začuđeni i zadivljeni pitali su: 'Zar nisu svi ovi što govore Galilejci? Pa kako ih onda svaki od nas čuje gdje govore njegovim materinskim jezikom'" (Dj 2,6-8).
Učenici su govorili stvarnim jezicima koje nisu znali. Činili su nešto za što nije moglo biti drugog objašnjenja nego da je Bog bio njihov izvor. Nepobitan izraz Duhom nadziranog života je da ćemo biti podignuti iznad ograničenja pukih prirodnih talenata i sposobnosti.
Ironija Duhom ispunjenog života je da moramo predati silu da bismo stekli veću silu. Koliko puta ste imali problem kad ste nešto radili pa ste se onda pomučili malo jače? Jeste li se ikada pomučili da se disciplinirate da više čitate Biblije ili da dulje molite? Da ljubite neku nedragu osobu? Da budete hrabri kad osjećate da se bojite? Kako je to funkcioniralo za vas?

Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Kao čovjek rođen u Brooklynu, dugo je prijatelj s Davidom i Garyjem Wilkersonom.

subota, veljače 04, 2017

RAZABIRANJE ISTINE - Carter Conlon

"Kako mogu naći volju Božju? Kako mogu biti siguran da hodam u njegovoj volji za moj život?"
Jeste li se ikada našli da postavljate ova pitanja? Nalazite li da je stvar volje Božje zbunjujuća ili živite s neprestanim strahom da ste promašili njegovu volju za svoj život?
Pogledajmo u izjavu samog Isusa u vezi s voljom Božjom: "Ako tko htjedne vršiti volju njegovu, znat će da li je moja nauka od Boga ili ja govorim sam od sebe" (Iv 7,17). Drugim riječima, ovo se odnosi na svakoga tko želi vršiti volju Božju.
Prema Isusu, ako u svom srcu imate to da ćete vršiti volju Božju, razumjet ćete i znati što je istina. Poznat ćete njegov glas koji kaže: "Ovo je put, idi njime."
Otkad sam bio mlad kršćanin, htio sam vršiti volju Božju – čak ako i nisam uvijek potpuno razumio kako će to izgledati u mom životu. Sjećam se kako sam išao u crkvu, sjedio u zajednici slušajući propovjednika te mislio: "Kako ti ljudi mogu sjediti ovdje i slušati ovakvu poruku? Zar ne vide kako je to daleko?" Većinu vremena oni su sjedili i slušali, ali odlazili su u crkvu samo da bi mogli biti blagoslovljeni.
Kad ljudi ne žele vršiti volju Božju, prva stvar koja ulazi u njihov život je doktrinarna zbrka koju na kraju slijedi nesposobnost da razaberu istinu. Kako im molitve nisu odgovorene, dolaze do zaključka da im Bog ne govori. Oni žele da njihovi životi budu posebni. Oni žele mnoštva; oni žele podizati mrtve, polagati ruke na bolesne kako bi ozdravljali, oni žele govoriti u jezicima i sve što ide uz to, ali ne žele hodati u otkrivenoj volji Božjoj.

Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001.

petak, veljače 03, 2017

BOŽANSKI ŠAPTAČ

Kad ste nasamo zatvoreni s Bogom u molitvi, Duh Sveti će vas uvijek voditi do Božje otkrivene Riječi. Krist je živa Riječ i on će izgrađivati vašu vjeru.
Zapovjeđeno nam je:
"Obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavolskim napadima … Zato uzmite i na se stavite bojnu opremu Božju da se mognete oduprijeti u zli dan i, kad sve nadvladate, održati se … Prihvatite … mač Duha, to jest riječ Božju" (Ef 6,11.13.17).
Često kad primite određene upute od Gospodina, Duh Sveti će vas uputiti do odlomka Pisma šapćući vašem duhu da odete tamo. I tada će vam Božja Riječ izravno govoriti kako da prođete kroz svoju krizu.
Mnogi od vas koji čitate ovu poruku nalazite se u situaciji koja zahtijeva riječ od Boga. Nitko na zemlji ne može vam pomoći i jedini način da prođete kroz svoju krizu je da ostanete u Kristovoj nazočnosti dok vam ne da upute! On vam mora reći put kroz vašu situaciju: što da radite, kad da radite. Savršeno vrijeme potpuno je u rukama Duha Svetog – ni prerano, ni prekasno.
Ljubljeni, ne morate se brinuti u vezi sa svojom kušnjom. Bog je vjeran da odgovori na svaku vašu potrebu i molitvu, dakle, kad molite, jednostavno kažite: "Gospodine, dolazim sad ne samo da budu ispunjene moje potrebe, nego i da ja ispunim tvoje."
Mi smo stvoreni za zajedništvo s njim, čak i u svojim najtežim vremenima. Volite li biti s njim? Volite li ga više od svih ostalih? Uzdam se da vaše srce vapi: "Isuse, ti si najveće zadovoljstvo moje duše; volim tvojem društvo."
Moja molitva je da Bog u sve nas stavi srce koje se jednostavno namami u njegovu nazočnost. Molimo ustrajno u svim našim kušnjama i slušajmo pažljivo Duha Svetog u našim tajnim časovima zajedništva.

četvrtak, veljače 02, 2017

JASNO VODSTVO

Većina kršćana ne sluša Boga. Oni odlaze k njemu da govore! Međutim, Pismo otkriva da je svatko koga je Bog ikada upotrijebio naučio ostati u njegovoj nazočnosti dok nije čuo od njega.
Pismo je jasno da Gospodin želi govoriti svakome od nas. "I uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori: 'To je put, njime idite', bilo da vam je krenuti nadesno ili nalijevo" (Iz 30,23).
Kad se jedna mala djevojčica bolesna od leukemije približila vratima smrti, borila se s mislima o smrti. Međutim, kad je jednoga jutra njezina majka ušla u njezinu sobu, djevojčica je sjala od radosti.
"Što ti se dogodilo?" pitala je majka.
"Došao je anđeo i rekao mi da ću na put", odgovorila je djevojčica. "A onda je došao Bog i uzeo me za ruku i hodao sa mnom kroz predivan vrt. Rekao mi je da ću sutra doći u taj vrt kako bih bila s njim."
Bog je govorio tom malom djetetu i oduzeo sav strah ih njegova srca! Kad je sljedećeg jutra otišla da bude s njim, imala je potpuni mir.
Recite mi, kad razgovarate s Isusom, primate li jasno vodstvo od njega? Kaže li vam on što da radite, kada i kako? Neki kršćani ne vjeruju da Bog to čini, ali Isus kaže: "Moje ovce slušaju glas moj … i one idu za mnom" (Iv 10,27).
Jedini put kroz kušnju je da budete nasamo s Isusom i vapite: "Gospodine, ti si jedini na ovoj zemlji koji mi može pomoći. Neću otići nikamo dok ne čujem kako govoriš mom srcu."
Molitva koja ugađa Bogu sve zaustavlja, svu aktivnost, dok se ne čuje njegov glas. Čut ćete ga kako jasno govori vašem srcu stvari kao: "Moraš srediti stvari s ovom osobom." Ili: "Ne žuri se toliko! Sjedi u mojoj nazočnosti i vjeruj mi."
Budete li ga tražili i čekali, dat će vam jasno vodstvo!

srijeda, veljače 01, 2017

POLUODGOVORENE MOLITVE

"Ustrajna molitva", izraz skovan od ranih pentekostalaca, za neke znači ostati na koljenima dok niste sigurni da ste primili odgovor od Boga. Drugima to znači neprestano se vraćati Gospodinu dok vam odgovor nije u ruci. (To se isto tako naziva "istrajna molitva".)
Kao dječak na ranim kamp sastancima, čuo sam ljude kako svjedoče: "Uhvatit ću se za rogove oltara i neću otići dok mi Bog ne odgovori." Međutim, ne vjerujem da je to pravo značenje "ustrajne molitve".
Možete biti nasamo zatvoreni s Gospodinom radujući se u njegovoj nazočnosti; možete s njim provoditi kvalitetne sate, čak dane, uživajući u divnom zajedništvu. Možete imati ispunjene sve svoje potrebe, srce potpuno zadovoljno, ali što se događa kad napustite to sveto mjesto prisnog zajedništva?
Možete se dići sa svojih koljena samo da biste se vratili u situaciju koja vas satire i koja se nije promijenila. Možete vidjeti đavla kako vas tamo čeka, spreman baciti iste probleme i prazninu u vas. Pitam vas, kakvo je dobro primiti slavu na gori ako je ne vidite tijekom bitke?
Dopustite mi objasniti što ja vjerujem o "ustrajnoj molitvi". To jednostavno znači da vas snaga, sila i ohrabrenje koje primite od Gospodina dok ste nasamo zatvoreni s njim mora provesti kroz kušnje koje su ispred vas. Pobjeda koju zadobijete u tajnoj klijeti mora vam dati pobjedu na bojnom polju.
Razmislite o tome je li vaša molitva "dovršena molitva"? Vidite, "ustrajna molitva" znači čekati za potpuno dovršenje vaše molitve. Mnogi kršćani vide samo poluodgovorene molitve jer ne dopuštaju da ih ono što prime od Gospodina u molitvi nosi kroz njihovu kušnju. Doista, mnoge iskrene molitve su potraćene, propale, izgubljene – jer nisu bile "iznijete" na taj način.
Ljubljeni, molitva nije završena – nije "dovršena molitva" – dok vas ne provede na drugu stranu vaše kušnje. Moramo "ustrajno molili" dok "ne preživimo" naše kušnje snagom koju smo primili u Božjoj nazočnosti.