petak, rujna 30, 2016

RIJEČ NADE

Mnoge sam mjesece istraživao i proučavao Pismo, vruće moleći Gospodina da mi da poruku nade i ohrabrenja za ova teška vremena. Moj je duh vapio: "Gospodine, molim te, reci riječ mome srcu za tvoju djecu, jer jedino ti imaš riječi vječnoga života. Jedino nam ti možeš reći riječ utjehe u takva vremena."
Duh Sveti odgovorio je na moju molitvu, rekavši sljedeće mojem srcu:
"Dat ću ti jedinstveno obećanje iz moje Riječi. Ako predaš sam svoj život tome, ova riječ sačuvati će te kroz bilo koje pogibeljno vrijeme."
PRIGRLITE ISTINU
Ljubljeni, znam da ako posebno prigrlimo ovaj jedan redak, potpunu mu vjerujući, on će biti svakodnevni snažan izvor vjere. Evo obećanja koje mi je Duh pokazao:
"I PRIJE NEGO GA ZAMOLITE, ZNA OTAC VAŠ ŠTO VAM JE POTREBNO" (Mt 6,8).
U Luki 12 Isus nabraja stvari za koje kaže da naš nebeski Otac zna da ih trebamo. Ukratko, te potrebe su hrana, piće i odjeća.
"Zato vam velim: ne brinite se tjeskobno za svoj život: što ćete pojesti, niti za svoje tijelo: u što ćete se obući … Ako Bog tako odijeva travu u polju koja danas jest, a već se sutra baca u peć, koliko će više vas, malovjerni" (Lk 12,22.28).

četvrtak, rujna 29, 2016

NE SMIJEMO BITI IZNENAĐENI

Pitam vam, kad bjesni oluja, odlazite li Gospodinu u molitvi? Ako to činite, onda stječete snagu, jer vaš um postaje usredotočen na ljubav vašega nebeskog Oca. U njegovoj nazočnosti on vam neprestano otkriva svoju snagu i ohrabruje vas da ćete uspjeti.
Nije Božja volja da se ijedno od njegove djece suoči s dolazećim pogibeljnim vremenima s paralizirajućim strahom; zapravo, biblijsko proročanstvo i upozorenja ne bi nas smjeli uplašiti. Isusovo srce u vezi s tim vrlo je jasno iskazano:
"Ostavljam vam mir; mir, i to svoj, dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce" (Iv 14,27).
UPOZORENJE U LJUBAVI
Isus je prorokovao o svjetskim događajima koji zvuče strašno. Govorio je o ratovima, pošastima, zemljotresima na raznim mjestima. I upozorio je svoje slušatelje: "Bit ćete pogođeni time, a neki od vas bit će čak ubijeni. Bezakonje će se umnožiti. Pojavit će se lažni proroci i mesije, prevarivši mnoge" (vidi Mt 24,3 do 41). 
Kasnije on u Mateju objašnjava da je predskazao te katastrofalne događaje tako da bismo vjerovali u njega kad vidimo da se događaju.
ON JE GOSPODAR NAD SVIME
Isus nas nije nastojao opteretiti strahom. On samo ne želi da budemo iznenađeni kad nas pogode strašne oluje. On ne želi da naša vjera doživi brodolom kad se iznenada suočimo s neopisivim trpljenjima. A iznad svega, on želi da vjerujemo kako je nad svim tim strašnim stvarima Gospodar, Otac koji je dovoljno dobar da nas upozori na njih i sačuva kroz sve njih.

srijeda, rujna 28, 2016

USREDOTOČITE SVOJE MISLI NA ISUSA

Pismo je jasno da trebamo obratiti pozornost na svaku proročku poruku koju su iznijeli pobožni ljudi i koja je potvrđena u Pismu. Trebamo skupiti sve znanje koje možemo o nadolazećoj oluji, tako da možemo pripremiti svoje srce za sve s čime ćemo se suočiti.
Ali ne smijemo dopustiti da strah ili tjeskoba proždru naše misli ili da ščepaju naše srce. Tama pouzdano dolazi i sud je na samim vratima. Ali kao narod Božji, ne možemo dopustiti da ikakav oblak tame sakrije veliko svjetlo Njegovih obećanja ljubavi i milosrđa prema svome narodu.
NE DOPUSTITE DA SOTONA UKRADE VAŠU NADU
Trebamo biti dobro informirani Riječju Božjom i njegovim prorocima, ali ne smijemo se toliko baviti proročkom spoznajom da ona preuzme naš život. Đavao bi volio da se to dogodi. On zna da nas ne može navesti da posumnjamo u Gospodnju Riječ u vezi sa sudom, pa će nastojati odvesti nas u drugu krajnost i natjerati nas u strašnu opsesiju s pogibeljnim vremenima.
Jednostavno rečeno, sotona nam želi oteti svu nadu uništivši nas mislima o predskazanim događajima. Ali mi ne možemo odgonetavati budućnost potpuno se zaokupivši njome. Zapravo, možemo završiti u zamci straha, opsjednuti strašnim događajima.
USREDOTOČITE SVOJE MISLI NA ISUSA
Apostol Pavao nas uvjerava ovom uputom:
"Uostalom, braćo, sve što je čestito, što je dično, što je pravedno, što je nevino, što je ljubezno, što je na dobru glasu, i sve što je kreposno i hvale vrijedno, to neka bude sadržaj vaših misli" (Fil 4,8).
Drugim riječima: "Čuli ste sva upozorenja. Sad obratite pozornost na ono što otkriva Riječ Božja i što kažu njegovi stražari. I, na kraju, usredotočite svoje misli na Isusa i njegovu dobrotu."

utorak, rujna 27, 2016

POČIVANEJ U OČEVOJ LJUBAVI

Godinama sam vjerno upozoravao na skorašnji ekonomski holokaust širom svijeta. Već vidimo da se to ostvaruje širom kugle zemaljske. Upozoravao sam da će kršćani trpjeti, da će biti veliki gubitak i nevolja, i to se već događa. Mnogi dragi sveti širom svijeta prolaze kroz veliki financijski i mentalni stres.
STIL ŽIVOTA SE MIJENJA
Iako su sve te stvari strašne, nijedna od njih ne bi smjela biti ono na što usredotočujemo našu snagu i službu. Naprotiv, moramo nastaviti navješćivati ljubav Boga Oca te milost i milosrđe našega Spasitelja.
Znam da će se američki stil života – a tako i stil života onih u svakoj bogatoj naciji – neprekidno mijenjati. Znam da sve tetura i trese se. Ali kad se ujutro dignem, ne brinem se: "Što ćemo jesti? U što ćemo se obući? A što će biti s grijanjem, svjetlom, sigurnošću?" Isus nas je upozorio da to ne činimo.
SAVRŠEN MIR
Ja se odmaram u ljubavi moga Oca. Činjenica je da znam da ja nisam Bog i da je jedino on u kontroli svega. Ja jednostavno činim ono što je činio i prorok Izaija: on je s potpunim pouzdanjem u svoga Gospodina svoj um postavio u položaj odmaranja.
"Onoga koji je čvrstih nakana čuvat ćeš u miru, u miru jer se pouzdao u te"(Iz 26,3).
Izaija prorok izjavio je tu istinu vjernicima svih vjekova – a Bog ne može lagati!

ponedjeljak, rujna 26, 2016

ODSAD - Gary Wilkerson

"Anđeo joj reče: 'Ne boj se, Marijo, jer si našla milost kod Boga. Evo, ti ćeš začeti i roditi Sina komu ćeš nadjenuti ime Isus" (Lk 1,30-31).
Božja naklonost doslovce je prouzročila iscrpnu promjenu u Marijinu životu – zaokret za 180 stupnjeva. Prema Bibliji, ona je začela. Kad je Božja naklonost na vašem životu, on ne kaže samo: "Stvari će se riješiti, samo nastoj imati sretne misli." Ne, Bog mijenja vaš svijet; on okreće stvari naglavce.
ROĐENJE NEČEGA NOVOG
Marija je začela! Kad primite Božju naklonost, on će uzrokovati začeće, rođenje nečega novog u vašem životu. U vašem su životu potrebe, vapaj u vašoj duši. A kad dođete Bogu i primite njegovu naklonost, na vas će se izliti blagoslovi i vaš život bit će promijenjen.
Marija je to razumjela i zapjevala je:
"Slavi duša moja Gospodina;
duh moj kliče od radosti u Bogu Spasitelju mome,
jer milostivo pogleda na neznatnu službenicu svoju.
Gle! Odsad će me blaženom zvati svi naraštaji" 
(Lk 1,46-48).
STVARI ĆE BITI DRUKČIJE
Volim ovaj izraz "odsad". Odsad će nešto biti drukčije – i želim da se držiš toga. Želim da danas prihvatiš tu istinu u svojoj duši, u svom duhu i u svom umu.
"Odsad" će se u tebi događati promjena. Prijeći ćeš od življenja za svoje vlastite želje u život koji je apsolutno predan Njemu, shvaćajući da ništa ne možeš učiniti u svom vlastitom ponosu. Odluči da ćeš se uzdati u Isusa i to Isusa samog.

subota, rujna 24, 2016

PREOBRAŽENI - Claude Houde

Jedna obitelj u našoj crkvi ima snažno svjedočanstvo. Oca je zlostavljao i tukao jedan vjerski lik kad je bio mlad i kao odrasla osoba, gorio je mržnjom prema vjeri čitavoga svog života.
Kad je prije nekoliko godina izgubio posao, žena je počela primati pomoć kroz nekoliko službi koju nudimo za obitelji u našem gradu. Kasnije, za Božić, postala je volonterka, i tada se sprijateljila s ljudima i malo-pomalo počela redovno pohađati crkvu.
NIKADA VIŠE NEĆU STAVITI NOGU U CRKVU
Godinu dana kasnije, kad je ponovno volontirala tijekom božićne distribucije, njezin ju je muž upozorio: "Slobodno idi, ali ja neću doći po tebe! Nikada više neću staviti nogu u crkvu!"
Na kraju posljednjeg dana volontiranja, nazvala je muža i rekla: "Dragi, tako sam umorna. Molim te dođi po mene u crkvi." Koji god da je razlog bio, on se nevoljko složio. Nakon više od jednog sata, još ga uvijek nije vidjela, tako da se zabrinula za njega. Gledajući po crkvi, našla ga je u svetištu kako nosi kutiju s hranom!
"Što to radiš?" pitala je.
"Pa, odlučio sam ući i sve to pogledati. Potrebna im je pomoć pa ću još malo ostati, ako nemaš ništa protiv."
SPUSTIO JE GLAVU I ZAJECAO
Dva sata kasnije, ovaj par ušao je u kola na crkvenom parkiralištu, nakon što su vidjeli stotine obitelji – siromašnijih od siromašnih – kako stižu u crkvu i primaju svoje košare i darove. Muž se više nije mogao suzdržati, spustio je glavu na volan i zajecao. Žena ga nikada nije vidjela takvog.
Godine zlostavljanja od ruku "vjerskih" ljudi koji predstavljaju Boga učinile su da mu se lice smoči onim suzama. Konačno je bio u stanju reći svojoj ženi: "Kad sam bio dječak, volio sam slušati ljude dok su govorili o Isusu i htio sam drugima pomagati poput njega."
Ove godine, njihova je cijela obitelj volontirala za Božić. Oni su nadnaravnom silom vjere postali živo kamenje, žive poslanice Njegove milosti, koje čitaju svi ljudi.

Claude Houde, vodeći pastor Eglise Nouvelle Vie (crkve Novi život) u Montrealu, Kanada, čest je govornik na konferencijama za crkveno vodstvo Expect koje održava World Challenge širom svijeta. Pod njegovim vodstvom crkva Novi život narasla je sa šačice ljudi na više od 3500 ljudi u dijelu Kanade sa svega nekoliko uspješnih protestantskih crkava.

petak, rujna 23, 2016

DOPUŠTANJE MILOSRĐU DA TEČE

Na Pentekost, Duh Sveti je pao na pripremljene ljude koji "svi bijahu jednodušn(i)" (Dj 2,1). Dakle, što to znači da su ljudi bili jednodušni? Jednostavno rečeno, kroz njih je teklo milosrđe. Dopustite mi objasniti.
Pogledajte ljude koji su bili nazočni na Pentekost, ljude koji se danas smatraju crkvenim ocima. Neki od tih ljudi žalosno su sagriješili protiv Gospodina i protiv svoje braće. Svi su oni trebali oproštenje i njihovi grijesi trebali su bili pokriveni ili crkva nikada ne bi napredovala s djelom koje je Duh bio spreman učiniti.
ŽALOSNI GRIJESI
Pogledajmo Petra. On je užasno pohulio, uvrijedivši Isusa kao i druge učenike. To crkveno tijelo oprostilo je Petru i pokrilo ga tako da se njegova prošlost nikada više nije mogla držati protiv njega. Pogledajmo i Jakova i Ivana, "sinove groma". I oni su žalosno sagriješili, uvrijedivši ostale učenike kad su držali da su vrjedniji od ostalih. I njima je bilo oprošteno i bili su pokriveni.
Zapravo, svatko nazočan onoga dana mogao je reći: "Čekaj malo, Petre, tko je tebe učinio vođom ovdje? Odrekao si se Krista." Nitko to nije učinio, jer su njihova srca bila pripremljena kroz milosrđe. I bili su spremni primiti Duha kad je došao u velikom izliću na Pentekost.
STVARI SRCA
Ljubljeni, to je razlog zašto je Petar u svojim poslanicama usredotočen na stvari srca. On je iz prve ruke znao da sve te stvari trebaju biti izbačene i oproštene, kako djelo Duha ne bi spriječilo nikakvo tijelo. Jednako je istina za Kristovu crkvu danas, za nas koji trebamo primiti njegovu kišu za žetvu.
Hoćemo li spriječiti djelo Duha neopraštanjem? Ili ćemo biti pripremljeni dopuštajući milosrđu da teče kroz nas do drugih?

četvrtak, rujna 22, 2016

SLAVA POSLJEDNJEG DOMA

Đavao zna što je zapisano u Riječi Božjoj i odlučio je spriječiti veliku žetvu za koju zna da dolazi. On je pustio žestok napad na crkvu, koristeći svako moguće oružje da ukloni mir naroda Božjeg.
Tama i strah koji lebde nad svakom nacijom ostavili su ljude da se osjećaju bespomoćni. U Americi su sudovi donijeli zakone koji se diče perverzijama, sve protiv volje naroda. Rezultat je beznadnost i stres, slabljenje duha i čak izazivanje fizičke bolesti.
DEGRADIRANJE GRIJEHA
U domu Božjem grijeh je degradiran, a pakao neprihvaćen. Čitave se denominacije cijepaju radi pitanja istospolnih brakova. U međuvremenu, evanđeoski kršćani – oni koji bi trebali nositi baklju Riječi Božje – stavljaju svoju snagu u pokrete koji nisu usredotočeni na Krista.
U Hagajevo vrijeme Izraelci su bili obeshrabreni nad novim hramom koji su gradili. Njihovo djelo činilo se tako beznačajno u usporedbi s veličanstvenošću ranijeg hrama. Dok su se prisjećali svih prošlih Božjih slava, plakali su od očaja nad skromnim domom pred sobom. Hagaj je pitao ljude: "Ima li još koga među vama koji vidje ovaj Dom u njegovoj staroj slavi? A kakva ga sada vi vidite?  Prema onome, nije li to ko ništa u vašim očima?" (Hag 2,3).
NE USPOREĐUJTE
Ljubljeni, isto pitanje vrijedi i za nas danas. Možda se prisjećate velikih probuđenja prošlosti, gdje je Duh snažno padao i mnogi su se spasili. Recite mi, vidite li život crkve danas kao ništa u usporedbi s onim prošlim vremenima?
Kažem vam, riječ koju je Bog dao Hagaju za svoju crkvu vrijedi i za nas danas: "… duh moj posred vas ostaje … Slava ovoga drugog Doma bit će veća nego prvoga – riječ je Jahve nad Vojskama. I na ovom ću mjestu dati mir" (Hag 2,5.9). 

srijeda, rujna 21, 2016

KIŠA ZA ŽETVU

Proroci – od Izaije, Jeremije i Ezekiela pa sve do malih proroka – otkrivaju da će u posljednje dane Božji Duh još jednom pasti na pripremljen narod. Taj događaj spominje se kao "kiša za žetvu". Obećano je da će ona čak biti veća od "rane kiše", što je bilo silno izliće Duha na Pentekost.
Ovo proročanstvo o "kasnoj kiši" odnosi se na dvije Izraelove godišnje kiše. Njihove sezone bile su suprotne našim današnjima, s ranom kišom koja je padala u jesen navodnjavajući upravo zasijanu ljetinu. To  karakterizira ono što se dogodilo na Pentekost, kad je "rana kiša" pala u velikom izliću Duha Božjega. Ta kiša navodnila je sjeme Riječi i ono je raslo i širilo se kako bi postalo crkva širom svijeta koju danas vidimo.
NEMA ŽETVE BEZ KIŠE
Izraelova "kasna kiša" dolazila je u proljeće upravo prije žetve, da bi ljetina sazrela. Zaharija govori o toj posljednjoj kiši, izliću Duha Svetoga u ovim posljednjim danima (vidi Zah 10,1).
Mojsije je rekao da jednostavno ne može biti žetve bez još jedne kiše. Gospodin je kroz njega rekao Izraelu: "Ako doista poslušate zapovijedi … davat ću vašoj zemlji kišu u pravo vrijeme: u jesen i u proljeće, i moći ćeš sabirati svoje žito, svoje vino i svoje ulje" (Pnz 11,13-14).
PROBUDI SE, CRKVO!
Na kraju, Joel 2,21-27 nam daje živu sliku kako to izgleda kad ta kiša za žetvu dođe, govoreći zapravo: "Probudi se, crkvo! Pogledaj oko sebe! Ono što vidiš da se događa bilo je prorečeno. Počinje kišiti; Gospodin je stvorio oblake sjajne i pune vode. Duh sve priprema za posljednju veliku žetvu."

utorak, rujna 20, 2016

ZNACI KRAJA VREMENA

U svojoj Prvoj poslanici crkvi, Petar izravno govori o posljednjim danima: "Blizu je svršetak svega; prema tome, budite umjereni i trijezni da se možete posvetiti molitvi! Prije svega, imajte žarku ljubav jedan prema drugomu; jer ljubav oprašta mnoge grijehe" (1 Pt 4,7-8).
Petar isto tako spominje posljednje dane i u svojoj Drugoj poslanici, gdje kaže crkvi: "Brzo ću ostaviti svoj šator" (2 Pt 1,14). Drugim riječima, kaže: "Bog mi je pokazao da je moje vrijeme na zemlji kratko."
PETROVA PORUKA UPOZORENJA
Petrova poruka bila je za novozavjetnu crkvu, za onu u vrijeme kad je pisao i za svaku sljedeću generaciju vjernika. To je poruka upozorenja, dok prorokuje sljedeće:
"Među vama će biti krivih učitelja, koji će kradom unijeti pogubna krivovjerja" (2 Pt 2,1).
"Na koncu vremena pojavit će se izrugivači, koji će živjeti prema vlastitim požudama i pitati: 'Gdje je njegov obećavani dolazak? Otkada su umrli naši očevi, i dalje sve ostaje kako je bilo od početka stvorenja'" (2 Pt 3,3-4).
"(Oni) utonuli u požudu počinjanja ružnih grijeha, idu za tijelom i preziru vrhovništvo (zakone zemlje). Oni, obijesni i drski, ne boje se uvredljivim riječima napadati Slave" (2 Pt 2,10).
POŽURIVANJE DANA
"Ali će doći dan Gospodnji kao lopov u noći" (2 Pt 3,10).
"Budući da će se ovo sve tako raspasti, kakvi sve onda morate biti svetim življenjem i pobožnošću dok očekujete dolazak dana Božjega, dolazak kojim će se nebesa u plamenu raspasti, a počela u ognju rastopiti" (2 Pt 3,11-12).

ponedjeljak, rujna 19, 2016

OSVJEŽAVAJUĆA, ŽIVA VODA - Gary Wilkerson

Kako Božje osvježenje utječe na naše živote na praktične načine?
OSVJEŽENJE NAŠIH PRILIKA
Kad Bog osvježava naše prilike, on mijenja stare obrasce koji se mogu miješati u naš brak, financije, posao. On može izložiti nezdravo korištenje obrazaca i uvjeriti nas da ih mijenjamo. Čak nas može voditi da tražimo financijsko savjetovanje koje će nam pomoći nadomjestiti loše obrasce i učiti nas da budemo mudri upravitelji.
On može htjeti razbiti stare obrasce u našem braku, obrasce koji nas drže zaglavljene na nedobrim putovima. Naš Otac je spreman osvježiti nas s obiljem milosti svaki put kad je trebamo. Ta vrsta osvježenja bavi se našim prilikama.
DUBOKO OSVJEŽENJE
Zatim imamo duboko osvježenje – osvježenje koje ide dalje od naših prilika kako bi obnovilo našu dušu, naš život, naše unutarnje biće. Ova vrsta osvježenja ne teče samo unas nego i iz nas. Ono nas ispunjava radošću za naš brak; za davanje desetine i to dragovoljno; za suočavanje s teškim odnosima s nadom, ohrabrenjem i snagom.
Ukratko, duboko osvježenje čini da prihvaćamo svaki trenutak života s Isusom. Ono raspiruje u nama srce koje kaže: "Potpuno sam živ, ne plašim se dana. Uzbuđen sam što te slijedim, Isuse. Ti si me učinio hrabrim, ne bojažljivim. Daj da upotrijebim to ogromno pretjecanje života za tebe.
DONESITE SVE NJEMU
Što upravo sada istječe iz vas? Nevjera, mrmljanje, strah? Ili vjera, nada i ljubav? Upravo kao što je Isus učinio na blagdan u Jeruzalemu, on viče da donesete k njemu svoju nevjeru, gorčinu, strah. On to želi nadomjestiti zadovoljstvom, kako bi vas izveo iz praznine u puninu.
On je obećao: "Ako je tko žedan, neka dođe k meni; i neka pije tko vjeruje u me. Kako veli Pismo: 'Iz njegove će nutrine poteći potoci žive vode'" (Iv 7,37-38).

subota, rujna 17, 2016

ČUDO U MOJOJ OBITELJI - Nicky Cruz

Htio bih da možete iskusiti čudo koje je iskusila moja obitelj. Htio bih da možete osjetiti razliku kako živimo sad i kako smo živjeli u vrijeme moje mladosti. Danas žarko volim svoju braću i sestre. Ne postoji ništa što više volim raditi nego sjediti, smijati se, razgovarati i plakati s mojom obitelji.
MALI NICKY, VELIKI NICKY
Vrijeme kad putujem natrag u Portoriko u posjet moje su najdragocjenije uspomene. Kad idem kući, više nisam Nicky Cruz evanđelist ili govornik. Za moju stariju braću ja sam "mali Nicky", a za mojega mlađeg brata ja sam "veliki Nicky" – samo jedan od obitelji.
Ali nismo uvijek bili tako sretni, bezbrižni i dobri. U prošlosti, u mojoj je obitelji bilo mnogo boli, no nitko od nas ne gaji osjećaje ljutnje. Kad je Isus ušao u naše živote, sa sobom je donio eksploziju ljubavi, milosrđa i opraštanja. Nitko nije kivan. Među sobom ne zadržavamo ništa osim ljubavi u našim srcima. Ne trošimo vrijeme žaleći; samo se radujemo u Isusu kojega danas poznajemo – u budućnosti koju nam on svima donosi.
BRISANJE BOLI
Isus može učiniti za ljudsko srce što nitko drugi ne može. Kad on dođe živjeti u vaše srce, on čini više od opraštanja, on iza sebe ostavlja nadnaravno sjeme opraštanja koje ne samo da će izbrisati grijeh, nego i bol koju je grijeh donio. Ne samo da to sjeme može iscijeliti naše srce, nego može iscijeliti i naše odnose. Ono se može širiti kroz svaku povredu iz naše prošlosti i ukloniti je.
Nikada neću moći dovoljno zahvaliti Isusu za ono što je učinio za našu obitelj. Za opraštanje, milosrđe i milost koju je donio ponovno nas okupivši.
A on može isto učiniti za svakoga. Za svaku obitelj. Čak i za vašu, ako je to ono što trebate!

Nicky Cruz, međunarodno poznat evanđelist i plodan pisac, obratio se Isusu Kristu iz živote nasilja i kriminala nakon susreta s Davidom Wilkersonom u New Yorku 1958. godine. Priča njegova dramatičnog obraćenja ispričana je najprije u knjizi Davida Wilkersona Na život i smrt, a kasnije i u njegovoj vlastitoj vrlo traženoj knjizi Trči mali trči.

petak, rujna 16, 2016

ŽELITE LI BITI SPREMNI?

Petar je svakako bio pobožan čovjek i kroz njega nam Duh Sveti pokazuje točno što Bog kaže o tome kako da se suočimo s ovim posljednjim danima. On nam vrlo jasno kaže: "Evo tu je vaša najvažnija priprema: pripremite svoje srce. Ako se ta stvar nije riješila, sve druge pripreme su uzaludne. Ostanite na koljenima. A iznad svega, prakticirajte neprestano milosrđe i ljubav prema svojoj braći i sestrama. Opraštajte i pokrivajte njihove grijehe."
POKRIVANJE GRIJEHA DRUGIH
Zapovjeđeno nam je da "pokrivamo" grijehe koji su počinjeni protiv nas – što znači, ne smijemo razotkrivati grijehe drugih.
"Ljubav će pokriti mnoštvo grijeha" (1 Pt 4,8).
Tko vas je uvrijedio ili povrijedio? Tko je širio ogovaranja o vama? Prema Isusu, ako niste oprostili i pokrili taj grijeh, vi ste poput čovjeka kojemu je bio oprošten velik dug, ali je on kasnije davio čovjeka koji mu je dugovao nekoliko dolara.
"Služite jedan drugoga – svaki milošću kakvu je primio – kao dobri upravitelji mnogovrsne Božje milosti" (1 Pt 4,10).
ISPUNJENI RADOŠĆU TIJEKOM NEMIRA
Istina je to da je Petrova poruka ovdje u vezi s budućnošću Crkve Isusa Krista. Vidite, Bog priprema svoju Crkvu za izliće svoga Duha posljednjih dana. Prema prorocima, Duh Sveti će doći na zemlju u velikom valu, ispunjavajući narod Božji s radošću dok će svijet biti u potresanju. Međutim, to se neće dogoditi gdje ljudi zadrže zamjeranja i ne riješe uvrede.
PITANJE: Želite li biti spremni za ono što dolazi? Želite li biti potpuno pripremljeni kad se sve stvari uzdrmaju?
ODGOVOR: Onda se pobrinite da nemate ništa u srcu što sprečava rijeku Duha Božjega.
Nešto divno je pred nama, zbog toga se pobrinite da ne ostanete bez toga!

četvrtak, rujna 15, 2016

POKAZIVANJE BEZUVJETNE LJUBAVI

Upravo sada, mnogi su kršćani u panici. Ljudi koji su čitav svoj život svjedočili da je Bog njihov čuvar sad pužu od straha dok se olujni oblaci gomilaju nad nama. Petar im ima nešto vrlo jednostavno reći: "Donesite sve svoje prirodne osjećaje pod kontrolu vjere."
Zatim, Petar nam kaže da donesemo sve Bogu u molitvi: "Posvetite se molitvi" (1 Pt 4,7). Jedino ćemo traženjem Gospodina biti u stanju nadzirati naše tjeskobe u vezi s tim vremenima. Prema Petru, što crnje stvari postaju, više bismo trebali hodati u miru i odmoru Duha Svetog.
IZBJEGAVANJE PANIKE
Upravo sada, sekularni je svijet očajan kako bi našao mir u kaosu. PremaThe Wall Street Journalu, vođe i drugi na visoko stresnim poslovima okreću se jogi, mantrama, kineskim pjevušenjima, meditaciji. Ali nama kršćanima Bog obećava da će nas sačuvati u savršenom miru, bez obzira što se događa u svijetu, ako svoj um usredotočimo na Krista.
Petar nam kaže da bismo u ova vremena trebali prije svega voditi brigu o jednoj stvari. Pogledajmo u posljednji poticaj ovoga umirućeg apostola:
"Prije svega, imajte žarku ljubav jedan prema drugomu; jer ljubav oprašta mnoge grijehe" (1 Pt 4,8).
POSEZANJE S MILOSRĐEM
Petrov zbroj svega je: "Ako želite znati što znači preživljavanje – kako Bog vodi svoj narod kroz ta vremena – onda pokažite bezuvjetnu ljubav svojoj braći i sestrama. To sve ima veze s budućnošću Kristove crkve."
Prema Petru, tu je naša najvažnija briga. U svjetlu velikog milosrđa koje je Bog pokazao svakome od nas – u svjetlu njegova bezuvjetnog opraštanja naših prošlih grijeha, njegove suosjećajne strpljivosti prema nama – mi trebamo s milosrđem posegnuti prema onima koji su sagriješili protiv nas. I moramo im oprostiti kao da nikada i nisu počinili te grijehe.

srijeda, rujna 14, 2016

PRIPREMANJE ZA POSLJEDNJA VREMENA

Kao kršćani, mi vjerujemo Riječi Božjoj o vremenima koja dolaze te primamo Duhom vođena upozorenja od Božjih svetih stražara. Doista, mi vidimo kako ruka piše po zidu.
Danas se za mnoge kršćane pojavljuje važno pitanje: "Kako se pripremamo za burne događaje koji dolaze?"
PREŽIVLJAVANJE UŽASNIH VREMENA
Mislim da je normalno htjeti znati kako ćemo preživjeti užasna vremena koja dolaze. Kad oluja udari, uništavajući svaki izvor oporavka, što ćemo činiti u vezi s poslom, stanovanjem, hranom, odijevanjem?
I vjernici u Petrovo vrijeme najvjerojatnije su imali pitanja. U svojoj poruci o kraju vremena, on se ne usredotočuje na ispunjenje naših potreba, nego na važnost pripremanja našega srca.
"Budući da će se ovo sve tako raspasti, kakvi sve onda morate biti svetim življenjem i pobožnošću" (2 Pt 3,11).
Uoči svega toga što dolazi, Petar cilja na stvari karaktera!
Ovaj apostol nas u biti pita: "Što je u vašem srcu u ove posljednje dane? Što postajete kako se primiče kraj vremena? Već znate da će se Bog pobrinuti za vaše fizičke potrebe, no pripremate li se duhovno?"
OSNOVNE UPUTE
Petar odzvanja Isusovim riječima (vidi Mt 6,31-32) kad kaže: "Blizu je svršetak svega; prema tome, budite umjereni i trijezni da se možete posvetiti molitvi" (1 Pt 4,7).
Ukratko, on nam daje osnovne upute za pripremu za kraj vremena:
 • Budite umjereni i trijezni
 • Ostanite miran, bez obzira što se događa
 • Nema potrebe za paniku
 • Sve odnesite u molitvu

utorak, rujna 13, 2016

SLOBODA I OBILAN ŽIVOT

Bog ne može odgovoriti na molitvu gdje nema vjere. I sotona neće pobjeći gdje su strah i nevjera. Činjenica je da smo propustili uzeti od našega Boga danu vlast nad đavlom i njegovim demonskim carstvom.
Božja Riječ nam govori da neprijatelj nije u kontroli. Mi imamo vlast nad njim!
"Oduprite se đavlu, pa će pobjeći od vas" (Jak 4,7).
Međutim, mnogi su bez otpora dopustili sotoni da silovito prijeti njihovoj vjeri. Ako to opisuje vas, Malahija vam nudi divnu riječ: "Izlazit ćete poskakujući kao telad puštena iz štale" (vidi Mal 3,20).
Kakva zanimljiva i nevjerojatna riječ narodu Božjem u ovim posljednjim danima. Malahija zamišlja vjernike kao telad u štali. Hebrejska riječ za štalu ovdje znači "vezan", "hodajući u krug".
BUČNA, NESTAŠNA TELAD
Jeste li ikada vidjeli živahnu telad zatvorenu u štali? Ona trči u krugu, ritajući se i stvarajući mnogo buke. Dobivate li sliku koju nam Malahija ovdje daje? Sotona je uspio zatvoriti mnoštvo vjernika u male štale. On ih drži isključene od Kristove zelene paše, od njegove hladne, svježe vode.
Dragi sveti, potičem vas, nemojte još jedan dan biti zadovoljni sa stvarima kakve jesu. Vaše oslobođenje mora doći po vjeri i Gospodin daje svoga Duha Svetoga onima koji ga traže. Kad Bog obećava: "Izlazit ćete poskakujući kao telad puštena iz štale", on misli na više od samog puštanja iz onoga gdje smo zatvoreni. Kad on otvori vrata naše štale, izaći ćemo iz nje poskakujući od radosti. Više nećemo imati oblak tame koji visi nad nama, nego ćemo biti pušteni u život nade, slobode i bogatog života.

ponedjeljak, rujna 12, 2016

DUHOVNA STIJENA - Gary Wilkerson

"'Istupi pred narod! – rekne Jahve Mojsiju. – Uzmi sa sobom nekoliko izraelskih starješina; uzmi u ruku štap kojim si udario Rijeku i pođi. A ja ću stajati pred tobom ondje, na pećini na Horebu. Udari po pećini: iz nje će poteći voda, pa neka se narod napije.' Mojsije učini tako naočigled izraelskih starješina" (Izl 17,5-6).
Detalji ovog prizora – i Božje suosjećanje za narod – iznova se odigralo kroz Isusovu žrtvu. Krist je stijena koja je bila udarena za naše prijestupe dok smo bili izgubljeni i tumarali. I on je živa voda koja nas održava. Pavao nam kaže:
"Ne želim da zaboravite, draga braćo i sestre, na naše praoce jednom davno u pustinji … jer su oni pili iz duhovne stijene koja je putovala s njima, a ta stijena bio je Krist" (vidi 1 Kor 10,1.4).
ZADRŽAVANJE GORČINE
Prizor u pustinji pokazuje što Isus čini za ljude koji mrmljaju: on uzima na sebe njihovu kaznu i izjavljuje: "Ja ću stajati osuđen za njih; bit ću bičevan; uzet ću njihove grijehe na sebe; bit ću prikovan na križ umjesto njih – sve da bi oni mogli primiti obilan život."
Zadržavajući gorčinu neki kršćani proigraju ovaj strahovit dar. Pavao kaže: "Ali većina njih nije bila po volji Bogu, budući da su poubijani u pustinji. To se dogodilo kao upozorenje nama" (1 Kor 10,5-6).
BOŽJA DIVNA MILOST
Naši životi mogu usahnuti u gorčini ili možemo biti ponovno oživljeni divnom milošću koju nam Bog nudi – to je naš izbor. Kako god, njegovo obećanje nam ostaje na raspolaganju – i on nam daje novinu života.

subota, rujna 10, 2016

DRUGI UČITELJ - Jim Cymbala

Prije dvije tisuće godina, učenici su imali Isusa kao svog učitelja, ali čak su i oni imali probleme s razumijevanjem onoga što ih je učio. Bezbrojni su primjeri kako je Isus nešto rekao, a učenici su potpuno promašili ono što je htio reći. Jednostavno nisu razumjeli. Zapravo, jedan se čak prepirao s njim, govoreći: "Ne, nećeš na križ. Neću dopustiti da se to dogodi."
Isus ih je učio o pouzdanju u Boga, a u sljedećem poglavlju vidimo kako se nisu pouzdali u Boga. Čak je tijekom jedne lekcije o poniznosti sebe upotrijebio kao primjer. Tijekom Posljednje večere, pokazao im je sebe kao slugu Gospodnjeg i oprao im noge. Međutim, tijekom te iste večere, prepirali su se tko će od njih biti najveći (Lk 22,24-27).
Ali Isus im je obećao da kad on umre, drugi će učitelj doći i pomoći im da pravilno razumiju duhovnu istinu.
"Imao bih vam još mnogo reći, ali sada ne možete nositi. A kada dođe on, Duh Istine,uvest će vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe, već će govoriti što čuje i objavit će vam buduće. On će mene proslaviti, jer će uzeti od onoga što je moje i to objaviti vama" (Iv 16,12-14).
Isus im nije rekao samo da dolazi bolji učitelj, nego im je isto tako rekao da će im taj novi učitelj saopćiti istinu koju im on u to vrijeme nije mogao prenijeti. Drugim riječima, rekao je: "Imam vam još puno toga reći, a novi učitelj će biti taj koji će vas učiti o tome." Duh "će vas uvesti u svu istinu", što će uključivati primjenu poruke na njihovo srce. Tada će im značenje Isusova života i smrti, vjere, nade, ljubavi, sile molitve i mnogo još toga postati kristalno jasno.

Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Kao čovjek rođen u Brooklynu, dugo je prijatelj s Davidom i Garyjem Wilkersonom.

petak, rujna 09, 2016

UZDAJTE SE U NJEGA

Pitam se jesu li anđeli zbunjeni svim brigama i tjeskobama onih koji tvrde da se uzdaju u Gospodina. Tim nebeskim bićima mora se činiti uvredljivo za Boga da se brinemo kao da nemamo brižnog Oca u nebu.
Kakva zbunjujuća pitanja moraju anđeli postavljati među sobom:
"Zar ne vjeruju Onome koji ih ljubi? Nije li im rekao da zna za sve njihove potrebe? Ne znaju li da nas Otac šalje kako bismo preuzeli kontrolu u vrijeme opasnosti? Ne vjeruju li da će Onaj koji hrani ptice, ribe, čitavo životinjsko kraljevstvo, hraniti i odijevati i njih? Kako se mogu bojati i brinuti kad znaju da Bog posjeduje svu silu, sve bogatstvo, i može osigurati potrebe svega stvorenja? Kako ga mogu optuživati za zanemarivanje kao da nije vjeran svojoj Riječi?"
Ptice pjevaju, a mi prigovaramo i govorimo iz straha i tjeskobe. Ljiljani u polju stoje uspravni u svojoj slavi, dok mi sahnemo i prigibamo se i pred najmanjim vjetrom nepogode.
Sljedeća pjesma to iznosi jezgrovito:
Same ptice kude te svojom sretnom pjesmom;
            sâmo cvijeće uči te da je bojazan pogrešna.
"Razveseli se", cvrkuće vrabac. "Tvoj Otac hrani mene.
            Razmisli, drago dijete, koliko se tek brine za tebe."
"Ne boj se", šapće cvijeće. "S obzirom da je tako odjenuo
            zlaticu i tratinčicu, kako se možeš bojati?"
Onda nemoj uznemirivati uznemirenje dok uznemirenje uznemiruje tebe.
            Samo ćeš udvostručiti uznemirenje, a time uznemiriti i druge.
Definitivno imate nebeskog Oca. Uzdajte se u njega!

četvrtak, rujna 08, 2016

NAŠ NEBESKI OTAC ZNA

 "Ne brinite se tjeskobno i ne govorite: Što ćemo jesti, ili što ćemo piti, ili u što ćemo se obući?! – to sve traže pogani" (Mt 6,31).
Isus upozorava na pogansku sklonost prema brizi i njegove su riječi dotakle moju dušu. On nam kaže da je briga – nad našim poslom, obitelji, preživljavanjem – poganski način življenja.
LOŠ STAV
Briga je stav onih koji nemaju nebeskog Oca. Oni ne poznaju Boga kao što on želi biti poznat: kao brižan, skrban, dobar Otac u nebu.
Svima onima koji vjeruju nije dovoljno poznavati Boga samo kao Svevišnjeg, Stvoritelja, Gospodara nad svime. On nam isto tako želi biti poznat kao naš nebeski Otac.
"… jer zna Otac vaš nebeski da vam je to sve potrebno" (Mt 6,32).
"Dakle: ne brinite se tjeskobno za sutrašnji dan" (Mt 6,34).
ISPRAVAN STAV
S tim jasnim riječima, Isus nam zapovijeda: "Ne trošite nijednu misao, ni jednu jedinu brigu, na ono što se može ili ne mora dogoditi sutra. Ništa ne možete promijeniti. I ne možete pomoći brinući se. Kad tako činite, činite samo ono što čine pogani."
Zatim Isus kaže: "Zato najprije tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a to će vam se nadodati" (Mt 6,33). Drugim riječima, trebamo ići dalje ljubeći Isusa. Trebamo ići naprijed, bacivši sve svoje brige na njega. I trebamo počivati u njegovoj vjernosti. Naš nebeski Otac pobrinut će se da smo osigurani sa svime bitnim za život.

srijeda, rujna 07, 2016

VAŠA SADAŠNJA NEVOLJA

Mi jednostavno ne možemo objasniti zašto se mnogi pravednici suočavaju sa nesagledivim trpljenjima. Zašto se za one koji duboko ljube Boga poteškoće povećavaju?
"Sve je to da se nauče strpljivosti."
"To uči narod Božji da se više pouzdaje u njega."
Doista? Jesu li to stvarni razlozi ili su to samo otrcane fraze? Za one koji podnose opasne krize, takve su izjave sigurno bez značenja.
Tijekom nedavnog razdoblja velikoga osobnog testiranja, pitao sam Gospodina: "Ako moram naučiti neke lekcije iz ove sadašnje kušnje, molim te nauči me."
SVE JE TO U VEZI S VJEČNOŠĆU
Duh je jasno progovorio mom srcu: "Tvoja sadašnja nevolja nema ništa s kažnjavanjem. Zapravo, ona uopće nema ništa s ovim svijetom. Tvoja snažna, dugotrajna kušnja u vezi je s vječnošću. Pripremam te za tvoju službu i djelo u mom kraljevstvu."
Dragi sveti, vjerujem da smo u procesu odbijanja od svega što je od ovoga svijeta. Bolovi koje sad podnosimo strašni su porođajni bolovi. Bog je dopustio da nam ljudska snaga tako oslabi da se potpuno prestanemo boriti i da dopustimo njemu da nas vodi ostatak puta.
Postoji jedna stara evanđeoska pjesma:
Uskoro, kad jutro svane,
kad se sveti Božji kod kuće skupe,
pričat ćemo kako smo pobijedili
i razumjeti to bolje uskoro.       
Svjedočio sam o Božjoj dobroti čitav svoj život. A u novom svijetu koji dolazi, pričat ću tu priču širom neba, priču o tome kako je stvaran, blizak i milosrdan Isus bio meni u mojim najgorim vremenima. Slava Bogu! 

utorak, rujna 06, 2016

GOSPODIN JE NAŠ IZVOR

Postoji li točka u našem životu s Bogom kad smo tako puni pouzdanja, tako dokazano vjerni kroz godine testiranja, da možemo očekivati predah od duhovnog vojevanja?
Postoji li ikada godišnji odmor od nevolja, vrijeme kad se možemo opustiti od kušnji? Donosi li nam dugogodišnje udovoljavanje zahtjevima vjere dopust od bitke? Je li moguće dosegnuti točku u vjeri kad testiranje više nije potrebno?
Prema Pismu, odgovor na sva ova pitanje je ne.
Prvi razlog za takvo neprestano testiranje dobro je poznat većini kršćana. To znači, život vjere neprestano pokazuje čovjekovu potrebu za Gospodinom u svemu. Jednostavno rečeno, nikada ne dosežemo točku kad ne trebamo Boga.Misao o "dopustu od kušnji" pretpostavlja "dopust od potreba". A nikada neće doći vrijeme kad će naše prilike zadovoljiti naše potrebe. Gospodin je naš izvor, naše sve u svemu.
OSLANJATE LI SE NA SEBE?
Biblija nam pokazuje primjer za primjerom da kad su Izraelove potrebe bile zadovoljene, narod se prestao oslanjati na Boga. Postali su zaokupljeni brigama za svoje potrebe kad im je Bog već obećao da će ispuniti sve njihove potrebe. Kao što nam Isus govori, naš cilj nije tražiti da nam se ispune naše potrebe, nego da se hranimo na svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih.
"Pisano je: 'Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih'" (Mt 4,4).
"Čeznite za onim čistim duhovnim mlijekom, da po njemu uzrastete za spasenje" (1 Pt 2,2).

ponedjeljak, rujna 05, 2016

OSVJEŽAVAJUĆI IZVOR - Gary Wilkerson

Rano u svojoj službi, Isus je najavio ovo o sebi:
"U posljednji dan, glavni dan blagdana, Isus je stajao i vikao mnoštvu" (Iv 7,37).
Isus nije samo dao izjavu – vikao je. Čekao je najveći dan blagdana kad se digao i navijestio:
"Vikao je mnoštvu: 'Ako je tko žedan, neka dođe k meni, i neka pije tko vjeruje u me. Kako veli Pismo: 'Iz njegove će nutrine poteći potoci žive vode''" (Iv 7,37-38).
ZGAŽENI MRTVOM RELIGIJOM
Ovo je više bio čin samilosti nego teološka izjava. Mrtva religija zgazila je narod Božji. Ono što ih je trebalo osvježiti, ostavilo ih je potpuno bez života. Sad je Isus navijestio: "Ja sam čaša hladne vode, osvježavajući izvor koji nikada ne prestaje teći. Možete piti iz mene kako biste otkrili da vam se život neprestano obnavlja." Ne postoje potrebne kvalifikacije da bi se pilo iz toga predivnog izvora. Krist nas uvjerava: "Neka pije tko vjeruje u me" (Iv 7,38).
DUGME OSVJEŽENJA
Prijatelju, život u Kristu je dugme osvježenja kao nijedno drugo. Kad se pritisne, najkržljavija, najočajnija, najturobnija duša je obnovljena silom neba. Kad Isus kaže: "Iz moje će nutrine poteći potoci žive vode'', on nam pokazuje kako će naši životi izgledati s njegovim jednostavnim dodirom. Njegov Duh nas tako ispunjava da pretječemo obilnim životom, milošću, milosrđem i ljubavlju. Njegova struja života mijenja sve.
Kao što sam rekao mnogo puta, Bog nam nikada ne daje poruku a da je ne podupire svojom silom. Ako nas je pozvao k životu bogatog osvježenja, onda će osigurati sve što je potrebno da se to dogodi.

subota, rujna 03, 2016

SNAGA POUZDANOG GOVORA - Carter Conlon

U posljednjoj knjizi Staroga zavjeta, prorok Malahija govori o nečem što se događalo i događat će se ponovno među narodom Božjim u razdoblju duhovog kvarenja. "… razgovaraju se oni koji se Boga boje" (Mal 3,16). Što su razgovarali? Zar nisu razgovarali jedan s drugim prije tog trenutka u povijesti? Što je to bilo drukčije u vezi s njihovim razgovorom?
Pismo nam kaže da "briga u srcu pritiskuje čovjeka, a blaga riječ veseli ga" (Izr 12,25). Isto tako kaže: "… riječ u pravo vrijeme – kako je ljupka" (Izr 15,23) i upućuje nas neka naša riječ uvijek "bude ljubazna, solju začinjena" (Kol 4,6).
Neopisiva je snaga u pouzdanom, mirnom govoru. Vi i ja moramo sad ohrabrivati jedni druge! Ne treba nam oganj, potres ili vjetar. Te stvari su divne i ako Bog odabere to učiniti, neka tako bude! Ali postoji nešto snažnije od svega toga zajedno, posebno u ovom času!  To je tihi glas pouzdanja u Boga. To je glas koji kaže: "Sve je dobro. Bog je u kontroli tvoje situacije, moja sestro, moj brate. Bog je još uvijek na prijestolju. Isus je još uvijek pobjednik i mi smo još uvijek sjajni pobjednici."
Nemate pojma koliko je sila Božja voljna izliti se kroz vaš život dok hodate kroz dan – u susjedstvu, na poslu, kod kuće – jednostavno izgovarajući riječi pouzdanja u dobrotu i vjernost Božju. Otvorimo svoja srca Gospodinu i počnimo govoriti jedan drugome tim tihim glasom. Otkrit ćemo nevjerojatan privilegij to što smo poslanici sile Božje ovoj generaciji.

Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001.

petak, rujna 02, 2016

DAVIDOVA VJERA

Kralj David bio je poznat kao čovjek koji se u potpunosti pouzdavao u Boga. Iskazao je bit svoga vlastitog života kad je zapisao:
"Gospod je moja snaga i štit moj, u njega se srce moje pouzdalo i pomoć mi dođe. Zato mi kliče srce i pjesmom ću ga svojom hvaliti" (Ps 28,7).
Ovo za Davida nisu bile samo riječi. Pismo zapisuje događaj za događajem u Davidovu životu kad je pokazao veliku vjeru u nemogućim situacijama.
VELIKA JUNAČKA DJELA
David je učinio velike stvari po vjeri u Boga:
 • Ubio je lava i medvjeda svojim golim rukama
 • Ubio je filistejskog diva Golijata
 • Uspio je pobjeći od Šaulovih pokušaja da ga ubije
 • Zadobio je velike pobjede nad svim svojim neprijateljima.
Kasnije je, kroz vjeru i pokajanje, povratio prijestolje nakon što ga je njegov sin Abšalom pokušao ubiti.
Kroz sve to, hvalio se Gospodinom:
"O kako je velika dobrota tvoja koju čuvaš za one koji se tebe boje, koju iskazuješ onima koji se tebi utječu pred sinovima ljudskim" (Ps 31,19).
Nije čudo da ga Pismo naziva čovjekom po srcu Božjem!
Iz Pisma isto tako znamo da je ovaj blagoslovljen čovjek bio svladan iskušenjem i da je proveo dane, tjedne i mjesece u patnji i boli nad svojim padovima i kušnjama. Isto tako, trpio je oštre napade potištenosti; zapravo, on piše o svojoj snažnoj osamljenosti i da je mnoge noći zaspao plačući. Povremeno je u svom životu bio tako ojađen i povrijeđen da je tražio smrt.
Međutim, kroz te godine žestokih nevolja, nikada nije izgubio vjeru. Malo je ljudi u Pismu bilo testirano, kušano i isprobavano kao David. Ali izlazio je iz svega uvijek sa sve većom vjerom.

četvrtak, rujna 01, 2016

VAŠA SLUŽBA U VJEČNOSTI

Želim donijeti posebnu riječ svima koji prolaze kroz mnoge bujice i užarene peći nevolje. Vjerujem kako je moguće da vaše vrijeme testiranja nema ništa s kažnjavanjem. Naprotiv, to je nešto vječno – nešto što je u vezi s vašim životom u novom svijetu koji dolazi.
Bitka koju sada podnosite nije u vezi s ovim svijetom, nije u vezi s tijelom, nije u vezi s đavlom. Ovo vojevanje je priprema za vašu vječnu službu u slavi.Pripremani ste za službu s druge strane.
BOŽANSKA PRIPREMA
Razmislite o sljedećem: onoga dana kad ste posvetili život vjeri u Boga, on je znao da će doći vaša sadašnja kušnja. On je znao da ćete ga ljubiti kroz sve što će doći na vas i da ćete biti pobjednik.
Uvjeren sam da sada sve ono s čime se suočavate ukazuje na Novi Jeruzalem. Apostol Ivan piše o tom vremenu koje dolazi:
 • "Neće biti više ništa prokleto. Prijestolje Božje i Janjetovo bit će u gradu. Sluge Božje klanjat će se Bogu" (Otk 22,2.3).
 • Neće više biti noći … i oni će kraljevati u vijeke vjekova" (Otk 22,5).
 • "Učinio (nas je) za našega Boga kraljevstvom svećenika i (mi ćemo) kraljevati na zemlji" (Otk 5,10).
Sve to govori o aktivnosti. To nagovještava da nas Bog sad priprema za ono što nam želi povjeriti u novom svijetu. Jednostavno rečeno, on ima plan za nas iznad onoga što možemo shvatiti.
Pavao govori o tome kad kaže da ćemo neprestano služiti Bogu, sa svom radošću:
"S njim nas i uskrisi i s njim postavi na nebesima, u Kristu Isusu, da u vjekovima koji nadolaze pokaže izvanredno bogatstvo svoje milosti dobrotom prema nama u Kristu Isusu" (Ef 2,6-7).