petak, srpnja 29, 2016

MI IDEMO GORE!

Na vrhuncu svih svojih kušnji i nevolja, Martin Luther je svjedočio: "Gospodine, sad kad si mi sve oprostio, čini sa mnom što ti je volja." Luther je bio uvjeren da se Bog, koji je mogao zbrisati sve njegove grijehe i spasiti mu dušu, svakako može pobrinuti za njegovo fizičko tijelo i materijalne potrebe.

U biti je rekao:

"Zašto bih se bojao što mi može učiniti čovjek? Ja služim Bogu koji me može očistiti od moga grijeha i donijeti mir mojoj duši. Nije važno ako se sve oko mene sruši. Ako je moj Bog u stanju spasiti me i sačuvati mi dušu za vječnost, zašto ne bi bio u stanju pobrinuti se za moje fizičko tijelo dok sam na ovoj zemlji? O, Gospodine, sad kad mi je oprošteno te mogu na Sudnji dan stajati pred tobom s neiskazano velikom radošću, čini sa mnom kako ti je volja."

Donio sam vam ovu riječ da bi se vaša duša mogla usidriti u Njemu i da vas pripremim za svaku neviđenu nesreću u mračnim danima koji dolaze.

Drag sveti, radujte se! Ovaj sadašnji život nije konačna stvarnost. Naša stvarnost je vječni život u nazočnosti našega blagoslovljenog Gospodina. Čuvajte vjeru. Stvari postupno idu kraju – ali mi idemo gore!

"Kada to počne bivati, uspravite se i podignite glave, jer je blizu vaše oslobođenje" (Lk 21,28).

četvrtak, srpnja 28, 2016

NAŠ DAN KRUNIDBE

Strah nije spojiv sa svim divnim odnosima koje je Gospodin navijestio u svojoj ljubavi za nas. Kroz Pismo Bog opisuje sve vidove svoga odnosa s nama:
  • On je naš otac, brat, prijatelj;
  • naš zaručnik, glava, muž;
  • naš odvjetnik, rođak-iskupitelj;
  • naš skrbnik, utočište, pastir.

Bog je uspostavio sve ove veličanstvene odnose s nama kroz križ i sad nas potiče da znamo: "To je ono što sam ja tebi."

Mislite li da će Bog iznenada zbrisati sve te odnose sa svojim narodom na Sudnji dan? Nikada! Kako može jedan otac odbaciti svoje potomstvo u času njegove potrebe? Čak i kad se otvori knjiga života, on će još uvijek biti vaš otac, odvjetnik, zagovornik. Ništa ne može oduzeti taj odnos od vas.

Onoga dana vaše obnove i krunidbe strah neće biti nazočan.

"Ne postupa s nama po grijesima našim niti nam plaća po našim krivnjama … Kako je istok daleko od zapada, tako udaljuje od nas bezakonja naša" (Ps 103,10.12).

Naš um ne može ni započeti shvaćati kako je daleko istok od zapada. A to je ono što je Bog želio reći u ovom retku: on je uklonio naše grijehe izvan mogućnosti da ih ikada više prizovemo natrag.

Zašto nazivam Božji Sudnji dan našim danom krunidbe? Zato što Izaija kaže o tom danu:

"Kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati" (Iz 62,5).

Dok tada budete stajali pred svojim Gospodinom, prepoznat ćete njegove oči ljubavi za vas.

srijeda, srpnja 27, 2016

BESPRIJEKORNI PRED NJIM

Bog nudi divno obećanje svima koji su snosili krivicu užasnih grijeha:
  • čija su djela bila umrljana smradom pakla;
  • koji su zlostavljali svoje tijelo alkoholom, drogom, perverzijama, bludom;
  • koji su zaprepašteni kad se sjete kako su bili blizu da naglavce padnu u pakao.
Božje obećanje njima je da mogu Sudnjega dana stajati s velikom radošću i bez imalo straha. On jamči:

"Budu l' vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna" (Iz 1,18).

Kakva god bila vaša prošlost, Bog vas više ne gleda kao što ste jednom bili. Umjesto toga, promijenjeni ste u njegovu dragocjenu, ljupku, besprijekornu zaručnicu. On čeka na vašu nazočnost na nevjerojatno radosnoj svadbi.

Bi li zaručnik, očekujući svoj dan vjenčanja, iznenada optužio svoju zaručnicu za pokvarenost? Nijedan zaručnik to ne bi učinio. Možda se pitate: "Ali zar neće Isus suditi svu grješnost?" Da, hoće. Ali Krist kojega ćete susresti onoga dana isti je Krist koji vam je oprostio, pozvao vas, otkupio svojom vlastitom krvi, očistio i posreduje za vas sve ove godine.

Dok budete stajali pred Isusom, vidjet ćete ga kao svog muža, svoga otkupitelja, svoga prijatelja, svoga odvjetnika, svoga zagovornika. I, u tom trenutku, stajat ćete potpuno u njemu, bez mane, bez mrlje ili bore, sveti i besprijekorni.

"Vas koji ste zbog prekršaja i neobrezanja svoga tijela bili mrtvi, oživi zajedno s njim; oprosti nam dobrohotno sve prekršaje" (Kol 2,13).

utorak, srpnja 26, 2016

KNJIGA ŽIVOTA


Ivan piše o Sudnjem danu:

"Zatim opazih veliko bijelo prijestolje … I opazih mrtvace, male i velike, gdje stoje pred prijestoljem. I otvoriše se knjige. I druga knjiga, knjiga života, bi otvorena. Tada su mrtvaci suđeni prema onom što je napisano u knjigama, po svojim djelima" (Otk 20,11-12).MNOGO KNJIGA

Ivan je tamo na Sudu vidio mnogo knjiga kao i jednu knjigu. Prve knjige su dosjei života svakoga pojedinog grešnika koji stoji pred Sucem. Svaki nevjernik ima knjigu djela zapisanih u nebu i svaka stranica je dosje kako je živio.

Možete li zamisliti kako će to onoga dana biti za prijestupnika kad stane pred Gospodina? Svaka pomisao, riječ i djelo u njegovu životu bit će iznijeti na javu, izloženi da se vidi zlo.NOVO IME

Za pravednike će biti samo knjiga života i kad se ona otvori, nećemo čuti nijednu riječ, nijedan zapisani grijeh ili neuspjeh nijednoga od ljudi Božjih. Zašto? Jer svi su naši grijesi pokriveni pod Isusovom krvi. Jedina stvar koja će se pojaviti u toj knjizi bit će naša imena, zapravo, sadržavat će naše novo, nebesko ime, koje će nam otkriti sam Bog.

Kako naša imena dospijevaju u knjigu života? U trenutku kad svim svojim bićem povjerujemo da je Isus Krist prolio svoju krv za nas, naše se ime zapisuje. To se događa kad prisvajamo pobjedu njegova križa i odlučujemo ga tražiti svim svojim srcem, umom, dušom i snagom.

ponedjeljak, srpnja 25, 2016

MI MORAMO IĆI K NJEMU - Gary Wilkerson

"Tada dođe jedan od nadstojnika sinagoge imenom Jair te mu se, kad ga opazi, baci pred noge" (Mk 5,22).

A to trebamo učiniti i mi. Kao kršćani, Isus stanuje u našem srcu, ali čak i tako trebamo poći k njemu na koljenima te posegnuti k njemu u svome očaju.

Ako ne poznajete Isusa, mogu vam reći da vas on ljubi bez obzira ako ste i u pobuni protiv njega, živeći sebičnim životom. On je umro za vaše grijehe i uskrsnuo treći dan. Biblija izjavljuje to kao istinu; više od petsto svjedoka ga je vidjelo.

Postoji dokaz da je Isus uskrsnuo trećega dana i sad živi zauvijek. Ako ga primite u srce, oprošteni vam mogu biti svi vaši grijesi i možete imati nov početak. Biblija kaže da sve staro prolazi i sve novo nastaje (vidi 2 Kor 5,17).

Danas možete dotrčati od tamo gdje jeste i pasti do njegovih nogu upravo kao Jair. Možda ste zaglavljeni u ciklusu religije – idete u crkvu i samo mehanički sudjelujete – ali u svom očaju možete otrčati k Isusu i reći: "Isuse, vapim tebi za vjeru koja dolazi slušanjem Riječi Božje."

To je evanđelje u nekoliko riječi; možete primiti Isusa kao svoga Gospodina i Spasitelja danas!

subota, srpnja 23, 2016

VJERA KOJA SE ISPRUŽA - Claude Houde

Abraham je bio čovjek čiji život je bio prožet vjerom koja se ispruža. Znao je da je vjera bez djela mrtva (vidi Jak 2,17). Postanak 14,11-16 koristi jednostavne, međutim, jasne riječi da otkrije svrhu i ljepotu njegove odluke kad je saznao da su Lot i njegova obitelj zarobljeni i da su sve izgubili. "Kad je Abram čuo to … skupi svoju momčad … njih trista osamnaest, pa pođe u potjeru … Povrati sve blago, svoga bratića Lota i njegovo blago, žene i ostali svijet" (Post 14,14-16).

Važno je dobro pročitati svaku riječi kako bi se u potpunosti shvatila dubina onoga što je ovdje rečeno: "Kad je Abram čuo to", nije čekao, tražio isprike ili odložio to do sljedećeg dana. Nije se sakrio iza nedostatka sredstava niti onoga što nije imao. Kad podsjeća Korinćane, Apostol Pavao zahtijeva da donesemo odluku kad su namjere iskrene, jer one se ne očituju onim što nemamo ili se nadamo imati jednoga dana, nego onim što trenutačno imamo na raspolaganju. "Prihvatljivo je što god dajete, ako gorljivo dajete. I dajte prema onom što imate, a ne što nemate" (vidi 2 Kor 8,12). Pomognite danas nekome s onim što imate. Vjera koja se pruža jednostavno odbija reći Ne.

"Abram, naoružan s tristo osamnaest hrabrih slugu" – zanimljivo je ovdje zamijetiti da je spomenut točan broj. Ja duboko vjerujem da Bog poznaje svakog vjernika koji pomaže onima koji trpe, ali isto tako i svakog vjernika ili crkvu koji odabiru ništa ne učiniti. Postoje neki specifični trenuci u Pismu kad Bog kao da želi da znamo s točnom preciznošću da se broji svaki čovjek. Primjerice, u Nehemiji 3 vidimo pedantno nabrajanje onih koji su čudesno ponovno sagradili zidove koji su bili srušeni.

Dragi čitatelju, to je vjera koja se pruža. Ta vrsta žrtve otvara nebo i stvara nadnaravno. Čitamo ove riječi u priči o Abrahamu kao proročko obećanje svima koji se okreću k nekome tko je povrijeđen, koji je zarobljen ili u potrebi: "Poslije tih događaja Jahve uputi Abramu riječ u ukazanju: 'Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika'" (Post 15,1).


Claude Houde, vodeći pastor Eglise Nouvelle Vie (crkve Novi život) u Montrealu, Kanada, čest je govornik na konferencijama za crkveno vodstvo Expect koje održava World Challenge širom svijeta. Pod njegovim vodstvom crkva Novi život narasla je sa šačice ljudi na više od 3500 ljudi u dijelu Kanade sa svega nekoliko uspješnih protestantskih crkava.

petak, srpnja 22, 2016

NE SPOMINJE IH SE VIŠE

Postoji dobra vijest za svakog kršćanina koji se bori ili radi da pokori djela svoga tijela u svojoj vlastitoj snazi. Uključuje li to i vas? Koliko puta ste pokušali izraditi pobjedu u svom kršćanskom životu? Koliko ste obećanja dali Bogu samo da biste ih ponovno prekršili? Koliko puta ste mu pokušali ugoditi odbacujući svoje požude i navike, samo da biste još jednom podbacili?

Evo vaše dobre vijesti iznesene u Mihejevoj knjizi: "(Gospodin) će satrti naše opačine" (Mih 7,19). Božja Riječ nam daje sliku za slikom kako on briše naše grijehe iz sjećanja: On ih se više ne sjeća. On ih baca u more. On ih svladava, što znači, lovi ih i zarobljava. Izaija nam čak kaže da Bog uzima naše prijestupe i baca ih za svoja leđa: "Za leđa si bacio sve moje grijehe" (Iz 38,17). To znači da Bog nikada neće ponovno gledati naše grijehe i obznaniti ih.

Sad mi dopustite da vas pitam: Ako Bog zaboravlja naše grijehe, zašto mi uvijek dopuštamo đavlu da iskopa neki mulj ili kaljužu iz naše prošlosti i maše nam time pred licem? Svi naši grijesi već su pokriveni Kristovom krvi; očišćavajuća, opraštajuća snaga Isusove krvi obuhvaća sve. Ona pokriva čitav naš život.

četvrtak, srpnja 21, 2016

POTPUN U NJEMU

Na Sudu će biti dvije skupine: ovce i jarci. Onoga dana, te će skupine stajati pred Gospodinom odvojeno, jedna skupina s desne, a druga s lijeve strane: sveti i grešnici. A loša djela koja će onoga dana biti izložena bit će samo ona od grešnika.

Pismo kaže da će se sva zla djela grešnika iznijeti na vidjelo i razotkriti. Svaka grešna misao, svaka tajna želja, svaka požuda, svaka pokvarena mašta, svako nijekanje Krista, svaka riječ proklinjanja – sve će se javno iznijeti i osuditi.

U drugu ruku, onoga dana neće se spominjati nikakvo zlo djelo pravednih. Umjesto toga, na vidjelo će biti iznijeta svaka dobra stvar u vezi s njihovim životom: svaka sveta misao, svako djelo milosrđa, svako požrtvovno djelo. On će na otvoreno iznijeti sve dobro. Bit će to slavan trenutak!

Činjenica je da dok budemo Sudnjega dana stajali pred našim Gospodinom, bit ćemo potpuno u njemu. To znači da će sve što smo ikada učinili, uključujući bilo kakav grijeh koji smo počinili, već biti pokriveno njegovom krvi i nikada se više neće spominjati. Nema osude pravednicima – nijedne. Isus nam kaže: "Zaista, zaista, kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život" (Iv 5,24). Isus u biti kaže: "Ako vjeruješ u mene, nećeš doći na sud. Umjesto toga, preći ćeš iz smrti u život."

srijeda, srpnja 20, 2016

DONOSIM DOBRU VIJEST

"Ljudima je određeno samo jedanput umrijeti – potom dolazi sud" (Heb 9,27). Kao što Pismo svjedoči, naši su životi ovdje na zemlji poput trave (vidi Ps 102,12). Jednoga smo dana ovdje, rastući i napredujući, a sljedećega venemo i iščezavamo. Mi smo poput daha koji vidimo za hladna dana: jednoga trenutka je ovdje, a sljedećega ga nema. Uvjeren sam da ćemo samo jedan tren u vječnosti shvatiti kako su nevažni i kratkotrajni bili naši sadašnji strahovi i kušnje. Isto tako, vidjet ćemo kako je Gospodin bio nazočan s nama sve vrijeme, bdijući nad nama svojom spasonosnom silom očuvanja.

Donosim vam dobru vijest – slavnu vijest – koja će vam pomoći da se možete nositi sa svim lošim vijestima koje čujete. Vjerujem da će vam ta vijest sačuvati srce i duh mirnim, čak radosnim, kroz sve što će doći na zemlju. Evo te dobre vijesti:

Ako ste se pokajali za grijehe te vjerujete Isusu – vjerujete u njegovu krv očišćenja i podređujete se dnevno njegovu gospodstvu – stajat ćete pred njegovim prijestoljem bez mane i straha. Zapravo, pred svima nazočnima – svakim ljudskim bićem, svakim anđelom, svakim demonom u paklu – bit ćete priznati kao dragocjena Kristova zaručnica.

Nećete se morati suočiti ni s jednim jedinim grijehom protiv sebe niti ćete biti izloženi za ijednu pogrešku, nego ćete biti u stanju stajati bez ikakve ljage.

Neće se spomenuti nijedan vaš grijeh. Umjesto toga, okupljenom mnoštvu bit će pokazana samo vaša dobra djela, uključujući i vaša vjera u Isusa Krista.

utorak, srpnja 19, 2016

USTRAJNA VJERA

Kad god se suočavamo s nevoljama i progonstvom, dolazi nam sotona i šapćući donosi strah i laži: "Kako ćeš proći kroz ovu krizu? Što ćeš sada učiniti? Ako je Bog vjeran, kako može dopustiti da ti se ovo događa? Kako može tvoje ljubljene izvrći opasnosti na ovakav način? Što će postati od tebe, tvoje obitelji, posla, službe?"

Ali ustrajna vjera se diže i odgovara na neprijateljeve laži: "Đavle, postavljaš pogrešna pitanja. Pitanje za mene sada nije kako ću uspjeti proći kroz to. Niti što će postati od mene ili mojih. Već sam sve – sve nevolje, sve kušnje, sve moje planove, sve što me zabrinjava – stavio u drage Očeve ruke. On se uvijek iznova pokazao vjernim i njemu mogu povjeriti svoju budućnost."

S tim čvrsto uglavljenim u našem srcu, pitanje za nas glasi: "Kako mogu bolje ljubiti moga Gospodina i služiti mu? Kako ću služiti drugima kao samom sebi?"

Ustrajna vjera znači baciti se potpuno na volju Božju, kao što to opisuje Isus u Propovijedi na gori. Ukratko, trebamo najprije tražiti Boga i ono što njegova zanima, a sve što je nama potrebno tada će nam biti dano (vidi Mt 6,33).

Ustrajna vjera izjavljuje: "Nemam svoju vlastitu volju. Naprotiv, neka bude njegova volja. Za mene više nema osobnog programa rada. Nema više igranja Boga pokušavajući riješiti svoje vlastite probleme ili probleme drugih. Duše Sveti, pomogni mi da moj um ostane na mom Gospodinu i njegovim obećanjima."

S takvom ćemo vjerom biti spremni za sve što nam ovaj sadašnji trenutak donese.

ponedjeljak, srpnja 18, 2016

ISUS JE DOŠAO DA UNIŠTI DJELA ĐAVOLSKA - Gary Wilkerson

Nakon što je verbalno bio napadnut od čovjeka s demonom, Isus je rekao demonu: "Umukni i iziđi iz njega" (Lk 4,35). Na to je demon oborio čovjeka i izišao iz njega bez da ga je dalje mučio.

Kako bi to bilo da danas vjerujete kako se vaš brak ne može dalje kvariti? Kako bi to bilo da vjerujete da se vaša djeca, koja su daleko od Boga, mogu vratiti Gospodinu i upoznati ga?

Vidio sam da je ono što je u ovom tekstu zapisano stvarnost i želim vam reći da se ista stvar može dogoditi i vama. Ja sam bio na samom rubu zbog moga izgubljenog sina. Ostavio je dom, drogirao se i živio na ulici. Bio je samo divlje dijete, ali imao je dobro srce i znao sam da Bog ima poziv za njegov život.

Počeo sam moliti ove stvari: "Duše Sveti, posreduj kod mojega izgubljenog sina Elliotta. O, Duše Sveti, gdje god je upravo sada, osujeti planove neprijatelja, jer znam da je pozvan iz jedne pobjede u drugu. I, Gospodine, uništi djela neprijatelja."

Izgubljeni sin se vratio kući! Isus je posredovao u njegovu životu i moj sin je promijenjen čovjek. Služi Bogu. Potpuno je drukčiji. Tu je radost, pouzdanje, neustrašivost. I vizija za njegovu budućnost. Zašto? Jer Isus posreduje, Isus osujećuje i Isus uništava.

Dobra vijest je da Isus želi uzeti ono što je isplanirano protiv vas i uništiti, tako da vam to ne može dalje štetiti. On to može učiniti za vas danas!

subota, srpnja 16, 2016

KAD BOG PROVIĐA - Nicky Cruz

Ogromno je olakšanje živjeti pod vodstvom i providnošću Božjom. To skida mnoge brige s vaših ramena. Ne moram se pitati odakle će doći moj sljedeći obrok ili hoću li imati mjesto kamo ću položiti glavu. Znam da je Bog u potpunoj kontroli i nikada me nije razočarao.

U mojoj ranoj službi brinuo sam se za moju djecu. Znao sam da će me moja prošlost proganjati i brinuo sam se hoće li prokletstvo pod kojim su bili moji roditelji stići i moju obitelj. Znao sam da sotona ne voli kako ga iz tjedna u tjedan napadam i to u njegovu vlastitom dvorištu. Neprekidno mi se podrugivao i znao sam da će isto činiti mojoj ženi i djeci.

Kao evanđelist provodio sam mnogo vremena na cesti, daleko od kuće, i kao mlad čovjek provodio sam sate moleći da se Bog brine za moju obitelj, štiti ih od svega što bi im sotona htio učiniti.

Mnoge sam noći ležao budan u hotelskoj sobi moleći: "Gospodine, znaš da pokušavam biti najbolji muž i otac. Volim djecu i Gloriju više nego vlastiti život. Ne bih mogao podnijeti misao da im se nešto dogodi. Molim te, brini se za moju obitelj. Molim te, bdij nad njihovim srcima. Bdij nad mojom dječicom, Isuse."

Što sam više molio tu molitvu, više je Bog stavljao osjećaj mira u moj duh. Rekao mi je da ako ostanem vjeran njegovu pozivu za moj život, on će se brinuti za Gloriju i djecu. Poznavao je moje srce. Znao je koliko sam mu želio služiti i koliku sam bol osjećao za izgubljene i bespomoćne ovoga svijeta i tako me ovlastio da posežem za njima u svakoj prilici. I htio je da to činim bez brige za svoju obitelj.

Bio je to jedan od mnogih razgovora koje je Bog imao sa mnom kroz godine. Obećao mi je da će se brinuti za moju obitelj te sam ih potpuno prepustio pod njegovu skrb. I održao je svoje obećanje.


Nicky Cruz, međunarodno poznat evanđelist i plodan pisac, obratio se Isusu Kristu iz živote nasilja i kriminala nakon susreta s Davidom Wilkersonom u New Yorku 1958. godine. Priča njegova dramatičnog obraćenja ispričana je najprije u knjizi Davida Wilkersona Na život i smrt, a kasnije i u njegovoj vlastitoj vrlo traženoj knjizi Trči mali trči.

petak, srpnja 15, 2016

NA OPASNU MJESTU

Neki od vas koji prolazite kroz teške situacije na opasnu ste mjestu sa svojom vjerom.

Moram pitati: Jeste li pustili sjeme nevjere u svoje srce? Imate li ozbiljna pitanja u vezi s Božjom vjernošću? Umjesto da ga štujete, sumnjate li u njega?

"Gospodine, zašto ne posreduješ za mene? Zašto dopuštaš takvu zbrku u mom braku, obitelji? Stavio si na mene više nego što mogu podnijeti." Takav stav može voditi do otvrdnuća srca, a na kraju do duhovne smrti.

Apostol Pavao potiče Timoteja: "Podnesi nedaće kao dobar vojnik Isusa Krista" (2 Tim 2,3). Grčka riječ za nedaće ovdje ukazuje na trpljenje, teške nevolje. Što Pavao kaže Timoteju o tim stvarima? "Podnesi ih, sine! Ti si vojnik u Gospodnjoj vojsci. Izvježban si da pretrpiš poteškoće u duhovnoj bitki."

Vidimo odraz toga i u Starom zavjetu. Rečeno nam je: "Jer Gospodin očima svojim obilazi po svoj zemlji da se pokaže jakim onima koji su predana srca" (2 Ljet 16,9). Hebrejska riječ za predan znači "potpuno mu predan s povjerenjem".

Bog gleda dolje na čitavu zemlju revno tražeći muškarca ili ženu vjere, koji je u predan s potpunim povjerenjem.

Kad god Gospodin nađe takvog slugu, kaže o toj osobi: "Ovaj ljubljeni se čvrsto drži svoje vjere i povjerenja u mene. Zbog toga ću mu se pokazati jakim. Upoznat će moju silu i vidjeti moju snažnu ruku za njega."

četvrtak, srpnja 14, 2016

NEMOGUĆA POBJEDA

Jedan je glasnik donio Asi, judejskom kralju, strašnu vijest: na njih je dolazila milijunska vojska! Etiopljani i Libijci udružili su snage i sad je ova ogromna vojska jurila prema Judi, s namjerom da ih uništi.

Upravo onoga dana uoči toga, Asa je pozvao ljude da zahvale Gospodinu za mir i blagoslove koje su uživali jer su ga tražili. Sad čitamo: "Izašao je na njih" (2 Ljet 14,8). Preko noći, Juda je bio u ratu, suočen s milijun neprijateljskih vojnika.

Dakle, što vjeran sluga Božji čini kad se suoči s takvim problemom? Kako reagira? Hoće li paničariti? Hoće li se okrenuti k ruci čovjeka tražeći pomoć ili će sve staviti u ruke Gospodnje, u potpunom pouzdanju?

Što je bila reakcija ovoga pravednog kralja?

"Asa zavapi k Jahvi, Bogu svome: 'O Jahve, tebi je ništa pomoći silnome ili nejakome! Pomozi nam, o Jahve, Bože naš, jer se na te oslanjamo i u tvoje smo ime izišli na ovo mnoštvo! Jahve, ti si Bog naš, ne daj snažnu čovjeku protiv sebe!' Jahve razbi Etiopljane pred Asom i pred Judejcima, te Etiopljani pobjegoše" (2 Ljet 14,10-11).

Recite mi, što ovdje Asina reakcija govori danas nama, Crkvi Isusa Krista? Ovaj pobožan čovjek primio je užasno ružnu vijest. Suočio se s beskrajnom opasnošću za svoj život, a kamoli da iskusi pobjedu.

Ljubljeni, značenje ovoga odlomka je jasno: to nam pokazuje da je pobjeda – nemoguća pobjeda – sačuvana za one koji stavljaju svoje pouzdanje potpuno u Gospodina.

srijeda, srpnja 13, 2016

NEKA VLADA MIR BOŽJI

Bog stvara mir svojim Duhom – uzrokujući da se on dogodi – i on ga stvara u vama.

Ne govorim samo o miru s Bogom. Mir koji on stvara u vama mir je uma, mir koji izvire i teče u vama, iscjeljujući, podupirući, gradeći pouzdanje.

Kad imate takav mir, prestajete se igrati Boga. Prestajete pokušavati riješiti svoje probleme i probleme svih drugih. Prestajete odigravati u mislima što bi se moglo dogoditi, koja bi se strašna stvar mogla dogoditi.

Umjesto toga, svaku misao dovodite u pokornost. U stanju ste to učiniti jer stojite u miru koji je Bog stvorio u vama. Počinjete vjerovati i prihvaćati njegovu ljubav i počinjete vjerovati obećanjima njegove Riječi.

Ljubljeni, potičem vas da tražite Duha veću mjeru vjere u vezi s njegovom ljubavi za vas. Tražite ga da stvori u vama veću rijeku Božjega mira. Njegov mir će doći nadnaravno, čudotvorno, kad sve predate njemu. Tada će Gospodin otpustiti svoj mir kao plod vaših usana.

Pravi mir ne može biti krivotvoren; svijet ga prepoznaje kad je u nekome. Duh Sveti će stvoriti svoj mir u vašem životu koji će prepoznati oni oko vas. To neće biti vaš mir koji im govori, nego mir Duha. On će ih potaknuti, uzrokujući da traže molitvu, molitvu koja će ih dotaći i donijeti iscjeljenje.

Kad oblaci koji se skupljaju izazovu u svijetu strah, neka Božji narod hoda prema ovoj Pavlovoj riječi: "Neka mir Božji vlada u vašim srcima" (Kol 3,15).

utorak, srpnja 12, 2016

MIR, MIR!

"Ja stvaram plod usana: Mir, mir" (Iz 57,19). Ovo je jedno od najpoticajnijih obećanja u Riječi Božjoj. Gospodin kaže da će istjerati iz nas duh straha i usaditi u nas svoj nadnaravni duh mira. Izaija ovdje ponavlja riječ "mir" kako bi naglasio da je to trajni mir.

Duh Sveti obećava: "Ja ću u vama stvoriti mir." Jednom kad iskusimo taj mir, on postaje stvaralačka riječ koja teče s naših usana drugima.

Dolazi vrijeme u svakom pojedinom životu kad postajemo potpuno iscrpljeni od svih problema koji se kovitlaju oko nas – osobnih problema koji mogu uključivati obitelj, prijatelje, posao, financije. Postajemo iscrpljeni od svih dolazećih žalosnih poziva koji govore o "lošim vijestima", krizama koje kao da jure izvan kontrole.

Kako, dakle, prisvajamo to čudotvorno, svemoćno ostvarenje mira?

Prvo, moramo priznati da je sav naš strah uzrokovan nevjerom, jer se u potpunosti ne pouzdajemo u silu Duha Svetog koji živi u nama.

Duh Božji je apsolutna punina božanske ljubavi: brižan poput majke; veći u snazi od svih sila u paklu; sveznajući. Međutim, iako znamo sve to, često sjedimo u nazočnosti Duha mrmljajući i prigovarajući te razmišljajući poput napuštene djece.

Kažem vam, nijedan vjernik ne može biti iscijeljen od duha straha – ili naći mir – dok ne preda sve u drage ruke Duha. Moramo sve predati njegovoj volji, vjerujući da je "onaj koji živi u meni veći od onoga koji je u svijetu" (vidi 1 Iv 4,4).

ponedjeljak, srpnja 11, 2016

ON UNIŠTAVA SILE TAME - Gary Wilkerson

Dok je Isus učio u sinagogi, jedan je čovjek, opsjednut zlim duhom, povikao: "Ha, što hoćeš od nas, Isuse Nazarećanine? Jesi li došao da nas upropastiš?'" (Lk 4,33).

Pogledajte to pitanje: "Jesi li došao da nas upropastiš?" Ovo je stvarno predivno, jer Isus ne samo da posreduje, on i upropaštava.

Tako sam blagoslovljen kad čujem riječ "upropastiti" u ovom tekstu, jer ako u vezi s nečim samo posreduješ, bojim se da se to može vratiti. Je li itko ikada imao nešto što je otišlo i onda se vratilo? Prošle godine u ovo vrijeme rekao sam da ću izgubiti desetak kilograma. Pa, izgubio sam desetak kilograma, a onda sam ih opet vratio – plus još pet. Što se mene tiče, posredovanje nije dovoljno. Ja trebam uništenu stvar, a kako je s vama?

Zahvalni smo Bogu da posreduje, ali više od svega smo sretni što uništava djela neprijatelja. Isus je rekao: "Došao sam da uništim djela zloga." Da je čitav plan protiv vas zapisan i u paklenoj jami, on neće samo posredovati, kao prekrižiti jednu točku, nego će uzeti taj plan, pocijepati ga u tisuću komadića i baciti u vatru. Sotona može pitati: "Što si učinio s mojim planom, mojim namjerama da uništim život ove osobe?"

"Sin Čovječji je došao da uništi djela đavolska" (vidi 1 Iv 3,8).

Isus uništava ono što cilja vas uništiti, jeste li to znali? On je tu da uništi sile tame u vašem životu.

subota, srpnja 09, 2016

ODRŽAVAJTE VATRU - Jim Cymbala

Pavlovo posljednje pismo napisano je Timoteju, mladom propovjedniku kojega je on rukopoložio. Pavao je rekao: "Zato ti pripominjem da raspiriš Božju milost koja je u tebi polaganjem mojih ruku. Uistinu, Bog nam nije dao duh bojažljivosti, već duh snage, ljubavi i trijeznosti" (2 Tim 1,6-7). Tu dobivamo sliku vatre koja se gotovo ugasila, ugaraka u koje treba puhati kako bi se održala vatra. Pavao je htio da Timotej raspiri plamenove Duha. Upozorio ga je da ih ne zanemari, nego da raspiri vatru i održava je. Što god je Timotej činio, trebao je sačuvati vatru da se ne ugasi; trebao je obratiti pozornost na djelo Duha u sebi. Bez tog pomazanja, Timotej nikada ne bi mogao ispuniti svrhu Božju za svoj život.

Charles Finney, prezbiterijanski propovjednik iz devetnaestog stoljeća i bivši predsjednik koledža Oberlin, propovijedao je seriju lekcija o probuđenju vjere, što je kasnije postala knjiga i sad se smatra duhovnim klasikom. U njoj on govori o tri ključne točke o Duhu Svetom:
  • Isus je obećao puninu Duha. "Primit ćete snagu pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svoj Judeji, u Samariji i sve do kraja zemlje" (Dj 1,8).
  • Pismo zapovijeda kršćanima da budu ispunjeni Duhom Svetim. "Ne opijajte se vinom, jer u tome leži propast, već se napunite Duhom Svetim" (Ef 5,18). Kao što postoje zapovijedi da ljubimo jedan drugoga i da ne krademo, "napunite se Duhom" nije drukčija. Izrečena je u imperativnom obliku, što znači da ta zapovijed nije drukčija ni od jedne druge biblijske zapovijedi.
  • Punina Duha je nužnost u našem životu. Kad Isus izjavljuje: "Bez mene ne možete ništa učiniti" (Iv 15,5), mislio je što je rekao.
Kad Bog uzima kontrolu nad jednim životom ili crkvom, on uzima kontrolu kroz Duha Svetog, jer Duh Sveti je Pomagač kojega je Isus poslao da obavlja djelo. Kad se bojimo dati kontrolu Duhu, zapravo se bojimo Božje kontrole nad našim životom. Kad odbijemo predati se Duhu, propuštamo priliku za sveto uzbuđenje življenja koje nadilazi naše razumijevanje.

Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Kao čovjek rođen u Brooklynu, dugo je prijatelj s Davidom i Garyjem Wilkersonom.

petak, srpnja 08, 2016

UTJEŠEN OD BOGA

"Utješit ćete se u Jeruzalemu" (Iz 66,13).

Kakvo proroštvo! Ovaj redak govori o utjesi u Crkvi, gdje svaki ud Kristova tijela s ljubavlju  njeguje drugoga. To je slika Božjega naroda koji blaži boli jedan drugome i ulazi u njegovo trpljenje.
Ovu sliku potvrđuje Pavao u Novom zavjetu: "Neka je hvaljen Bog … Bog svakovrsne utjehe, koji nas tješi u svoj našoj nevolji tako da mi možemo svakovrsnom utjehom, kojom nas same tješi Bog, tješiti one koji se nalaze ma kakvoj nevolji" (2 Kor 1,3-4).
Ovdje možete vidjeti da ništa nije rečeno o izbavljenju iz bitke. Rečeno nam je jedino da nam Duh Sveti daje utjehu da podnesemo i da ostanemo postojani u našoj kušnji: "… tješi … u … nevolji."
Ova utjeha, osigurana od Duha usred naših nevolja, nije samo privremeno podizanje iz bremena. To nije uzdah olakšanja; isključenje uznemirujućih misli ili straha. Naprotiv, to je utjeha koja nam dolazi u našim nevoljama – i ona je nadnaravna. To je čudotvorno djelo, s neba poslano iscjeljenje uma, duše i duha. Takva utjeha je isključivo djelo Duha Svetog i postiže se po vjeri dok se uzdamo u njegovu ljubav za nas.
Dragi sveti, pitam vas, što imate dati drugima u nevolji? Što je Duh Sveti učinio u vama što može donijeti iscjeljenje povrijeđenim prijateljima i obitelji?
Ne radi se o pitanju sredstava ili milostinje. Ljubazne riječi suosjećanja nisu dovoljne. Košara s namirnicama nije potpun odgovor. Sve to je dobro i biblijski, ali ništa od toga samo po sebi nije u stanju iscijeliti srca.
"… da mi možemo svakovrsnom utjehom, kojom nas same tješi Bog, tješiti one koji se nalaze ma u kakvoj nevolji" (2 Kor 1,4).
Duh Sveti obećava kreativno čudo.

četvrtak, srpnja 07, 2016

LJUBAV MOGA OCA

Majka će ostati sa svojim bolesnim djetetom dok ne dođe izlječenje. Čak će podnijeti i odbacivanje svoje ljubavi. To dijete može upasti u grijeh, ne poštujući nijednu majčinu riječ vodstva ili ispravka. Ono može biti svladano beznađem ili nevjerom, ili postati ponosno, tvrdoglavo i buntovno. Međutim, kroz sve to njegova majka nikada ne diže ruke od njega.

Zamislite sliku jedne majke orlice. "Obujmio (te), gajio i čuvao ko zjenu oka svoga. Poput orla što bdi nad gnijezdom nad svojim orlićima lebdeći, tako on krila širi, uzima ga, pa ga na svojim nosi perima" (Pnz 32,10-11). Isus misli na sličnu sliku kad govori o "kvočki (koja) skuplja svoje piliće pod krila" (Mt 12,37). U vrijeme oluje, takva majka skriva svoje mlade u sigurnosti i s ljubavlju pod svojim krilima.

Ovdje govorimo o nježnoj, najpouzdanijom ljubavi poznatoj ljudskim bićima. Ako biste ušli u bilo koji sud i zavirili u jednu sudnicu za drugom, vidjeli biste na suđenju mlade ljude za svaki mogući zločin. A tko bi sve to gledao iz gledališta u sudnici? Uglavnom majke.

Pođite u bilo koji zatvor u vrijeme posjeta. Koga vidite kako čeka da posjeti zatvorenog sina ili kćer? Majke pritisnute žalošću, majke koje kao da imaju neograničenu količinu ljubavi i oproštenja.

Prije mnogo godina, jedan je stari propovjednik zapisao: "Ne znam je li izgubljeni sin imao majku, ali ako ju je imao, uvjeravam vas da dok je otac stajao na krovu čekajući da mu se sin vrati, majka je bila zatvorena u svojoj sobi plačući i vapeći. Kasnije, kad su svi plesali na sinovljevu povratku, tu biste majku našli kako tom sinu šapće u uho riječ nade i iscjeljenja."

Možda ne možemo razumjeti zašto Bog dopušta da nevolje traju; zašto oni koje volimo podnose bol i nevolju tako dugo; zašto toliko naših molitava kao da ne prima odgovor; zašto toliko naših pitanja ostaje neodgovorenih. Ali Bog nije obvezan odgovoriti na sva naša pitanja. Zapravo, možda nećemo znati nijedan odgovor dok ne dođemo u slavu.

Međutim, postoji jedna stvar koju ja nikada neću ispitivati – a to je ljubav mog Oca za mene, otkrivena mi Duhom Svetim koji prebiva u meni.

srijeda, srpnja 06, 2016

POSLANJE LJUBAVI

Očeva ljubav prema nama, utjelovljena u njegovu Sinu, predana je službujućem djelu Duha Svetog. Duh Sveti je poslan čovječanstvu da otkriva veličanstvo i slavu te vječne ljubavi.

"Ljubav je Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan … Zaklinjem vas, braćo, našim Gospodinom Isusom Kristom i ljubavlju Duha" (Rim 5,5;15,30). Duh Sveti je vječna ljubav Oca i Sina. Sva njegova djela, sva njegova služba, određeni su da izražavaju i pokazuju tu ljubav.
Upravo kao što je Isus dragovoljno prihvatio svoje poslanje, tako i Duh Sveti. Njega je Otac dao Sinu, koji ga je zauzvrat poslao nama u poslanju ljubavi. Zbog toga svako djelo koje Duh čini – svaka utjeha i tješenje koje donosi, svako otkrivenje, svako karanje, svako pozivanje i upozoravanje – sve izlazi iz ljubavi. To najprije izlazi iz Očeve i Kristove ljubavi, ali i vlastite ljubavi Duha, jer Duh Sveti uistinu ljubi sve u kojima živi.
Ovo možda nekim čitateljima zvuči jednostavno, ali, iskreno, u ovim danima kad se povećavaju previranja, ova istina mora biti učvršćena u našim srcima. Da bismo se čvrsto držali u danima koji su pred nama, naša vjera se mora čvrsto držati sljedećega: Ako nismo sigurni u Božju ljubav za nas, ne možemo rasti u postojanosti i pouzdanju. I nećemo biti u stanju radovati se kad bijesne oluje budu nad nama.
Prorok Izaija uspoređuje djelo i službu Duha Svetog s majčinom ljubavlju i utjehom.
"Kao što mati tješi sina, tako ću i ja vas utješiti – utješit ćete se u Jeruzalemu" (Iz 66,13).
U fizičkom životu, nema veće zamisli o ljubavi od ljubavi nježne, brižne majke. Ona je uvijek tu za svoju djecu, s riječima njegovanja i utjehe u vrijeme patnje.
S tom materijalnom slikom, Duh Sveti nam pokazuje kako on ispunjava svoje poslanje. U biti nam govori kroz Izaiju:
"Kao Isusovi sljedbenici, već znate nešto o ljubavi. Sad mi dopustite da vam pokažem kako je nježna i strpljiva ljubav Oca i njegova Sina prema vama. Da biste to razumjeli, sjetite se ljubavi pobožne, nježne majke. Na taj način ja radim u vama, tako vam služim."

utorak, srpnja 05, 2016

POSTOJANOST I POUZDANJE

"Krist … Sin … stoji nad kućom Božjom. A njegova smo kuća mi, ako čvrsto sačuvamo (do kraja) pouzdanje i slavni ponos nade. Zato, kako veli Duh Sveti: 'Danas kad čujete glas njegov, ne otvrdnite srca svoja kao u onoj pobuni, kao u dan izazova u pustinji, gdje su me očevi vaši izazivali stavljajući me u kušnju, i to pošto su četrdeset godina gledali djela moja" (Heb 3,6-9).

"Pazite, braćo, da se slučajno u koga od nas ne nađe pokvareno, nevjerno srce, tako da otpadne od Boga živoga. Naprotiv, opominjite se međusobno svaki dan sve dotle dok traje ovo danas, da koji od vas ne otvrdne zavodljivošću grijeha! Mi smo uistinu postali i jesmo sudionici Kristovi, samo ako nadu kakvu smo od početka imali čvrsto sačuvamo do svršetka" (Heb 3,12-14).
Vjerujem zajedno s drugim stražarima da su dani o kojima je Isus unaprijed govorio sada nad nama. Svuda širom svijeta ljudi umiru od straha dok gledaju užasne stvari koje dolaze na zemlju.
Međutim, usred sve te tjeskobe i straha, mi koji se uzdamo u Gospodina čujemo kako nam njegova Riječ govori: "Budi postojan i imaj pouzdanja do kraja."
Činjenica je da kad god se gomila strah, Bog poziva na veću postojanost. Kad god je velika strava i otpad, on poziva na veće pouzdanje. Kad god je tama i očaj, on nas poziva da povećamo radost i veselje.
To je priroda našega nebeskog Oca. On je stvorio sredstva za svoj narod da čvrsto drži i sačuva svoju radost u najoštrijim vremenima nevolje.
No uz to postoji uvjet, a to je veliki ako:
"Mi smo uistinu postali i jesmo sudionici Kristovi, samo ako nadu kakvu smo od početka imali čvrsto sačuvamo do svršetka … Krist(ova) … smo kuća mi, ako čvrsto sačuvamo do kraja pouzdanje i slavni ponos nade" (Heb 3,14.6).
Zašto smo dobili ovu riječ opomene? Jer danas su na djelu snažne sile protiv svakog vjernika koji se čvrsto drži svoje pouzdane vjere.

ponedjeljak, srpnja 04, 2016

NE POSTOJI ORUŽJE NAČINJENO PROTIV TEBE - Gary Wilkerson

"'Ha, što hoćeš od nas, Isuse Nazarećanine? Jesi li došao da nas upropastiš?' … Isus mu zaprijeti: 'Umukni i iziđi iz njega!'" (Lk 4,34-35).

Želim se usredotočiti na izraz: "Isus mu zaprijeti." Isus to želi učiniti i u vašem životu. Danas! Ne kad mu konačno ugodite savršenstvom (jer to nikada nećete uspjeti). Dobra vijest je da je onima koji vjeruju Isusu Kristu na raspolaganju sila Duha Svetog kad on kaže: "Ja ću tome zaprijetiti." Čak ako se radi i o otpadničkom srcu ili nekom koje se bori s grijehom, u svome milosrđu, dobroti i milosti on to čini upravo sada!

Sotona vas planira navesti da postanete ovisnik, obeshrabreni, sumnjičavi, uplašeni i uznemireni. Njegov plan nije samo da dospijete do toga, nego i da vas zadrži u tome. Jedno od najžalosnijih iskustava koje kao pastor imam je kad sjedim licem u lice s ljudima i slušam njihova priznanja:

"Ovisnik sam o tome ili onome deset ili petnaest godina."

"Prije deset godina naš je sin pobjegao i ne služi Bogu."

"Posljednjih pet godina naš je brak u problemima kojima se ne vidi kraj. Samo što se ne raspadne." I to ide dalje, i dalje, i dalje.

Evo dobre vijesti za sve nas danas. Ne da Isus samo posreduje, nego gleda sve to vrijeme koje vas sotona pokušava mučiti i kaže: "Sad je dosta! Prekini!"

Vrijeme je da prekine! Vrijeme je da kažete da je sad dosta. Sotona namjerava izraditi oružje – plan – i onda upotrijebiti to oružje protiv vas. Trebamo biti vrlo pažljivi da ne zauzmemo stav "lako ćemo". Nešto poput: "Pa dobro, sotona nema nikakvu silu. Ne može se on miješati u moj život. On ne može prekinuti što Bog čini."

On može doći protiv vas, zar ne? To ste iskusili. Ali dobra vijest je da Biblija kaže da to oružje neće uspjeti.

"Neće uspjeti oružje protiv tebe skovano. Dokazat ćeš da je zao svaki jezik što na te udari" (Iz 54,17).

subota, srpnja 02, 2016

ON JE APSOLUTNO VJERAN - Carter Conlon

"Ne vidjeh pravednika napuštena ili da mu djeca kruha prose" (Ps 37,25). Nevjerojatna druga polovica ovog obećanja – "ili da mu djeca kruha prose" – znači da hodanje s Kristom ne utječe samo na vas, nego i na budućnost onih koje volite.

Sjetite se da je to na kraju krajeva zbog Kristove poslušnosti Ocu – zbog toga što je predao svoj život da bi ispunio naume Božje – da vi i ja, kao potomstvo Isusa Krista, možemo zahtijevati obećanje u ovom psalmu. I tako vidimo kako je važno hodati u poslušnosti i dati čitavo srce Gospodinu. Kad to učinimo, obećanje se proteže do svih onih koji dolaze nakon nas – naše djece, naše unučadi, onih nad kojima je Bog naše živote učinio autoritetom. Već vidim da je to istina u mom vlastitom životu.

Koliko znam, ja sam prvi vjernik u Krista u mojoj obitelji. Ali sad imam nećake i nećakinje i druge članove obitelji koji se obraćaju Bogu. I dugo nakon što odem, vjerujem da će blagoslov Gospodnji dodirivati moj dom s obzirom da sam odabrao hodati u Kristovoj pravednosti.

Ovdje u crkvi Times Square, nedjeljama navečer čujem mnoga svjedočanstva ljudi koji su pokušali pobjeći od Boga. Živjeli su životom grijeha i pobune, puštajući glazbu krajnje glasno kako bi zaglušili glas Božji. Ali nedoumica s kojom su se suočavali bila je ta da su imali pravednu majku ili pravednog oca, nekoga tko je molio za njih! I sad je očito da nisu bili napušteni; ne prose kruh jer je netko u njihovoj kući hodao s Bogom.

Donesimo odluku da ćemo dnevno hodati Božjim putem, držeći Božju istinu u pravednosti i uzdajući se u njega za snagu koja nam je potrebna da ga potpuno slijedimo. Kad tako odaberemo, vidjet ćemo ispunjenje Pisma – blagoslov pravednih bit će nad nama kao i nad našim potomstvom. Primit ćemo sve što nam je potrebno, jer je Bog apsolutno vjeran da ispuni svoje obećanje!

__________
Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001.

petak, srpnja 01, 2016

BOG JE NAŠE UTOČIŠTE

Svijet upravo juri u veliku turbulenciju. Bit će događaji i kaos koji prirodno donose strah. Ali Bog je nama rekao: "U tebi je moja Riječ. U zaklonu si pod sjenom moje ruke. I moje si dijete." Sad je vrijeme da pričvrstimo sigurnosni pojas, otvorimo Bibliju i govorimo našem Ocu tijekom svega toga. On je rekao da nećemo biti oboreni: "Ja postojano imam Gospodina pred očima. On mi stoji s desne strane da se ne pokolebam" (Dj 2,25).

Potičem vas da ovu snažnu riječ iz Izaije učinite svojom vlastitom:

"Podignite oči i razvidite: tko je to stvorio? Onaj koji na broj izvodi vojsku njihovu, on ih sve zove po imenu. Zbog velike snage njegove i jakosti sile njegove, nijedno ne izosta.

Zašto kažeš, Jakove, i ti, Izraele, govoriš: 'Moj put sakriven je Jahvi, Bogu mom izmiče moja pravica?' Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Jahve je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv.

Umornome snagu vraća, jača nemoćnoga. Mladići se more i malakšu, iznemogli, momci posrću. Al onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se" (Iz 40,26-31).

Naše zajedništvo s njim rađa povjerenje. Izlijevajući Gospodinu naše potrebe, naše brige, odlazimo s njegovim odmorom i sigurnošću: "U nj se, narode, uzdaj u svako doba; pred njim srca izlijevajte: Bog je naše utočište" (Ps 62,8).