petak, kolovoza 29, 2014

MOJE TORBE SU SPAKIRANE

Ovo nije vrijeme da se predajemo životu lagodnosti. Moramo živjeti u stanju budnosti. "U to vrijeme (prije suda) pretražit ću Jeruzalem sa zubljama i pohodit ću kaznom ljude koji miruju na svojoj vinskoj droždini i u svom srcu govore: 'Jahve ne može učiniti ni dobro ni zlo'" (Sef 1,12). "Na svojoj vinskoj droždini" znači da su nemarni. "Droždina" je vinski talog na dnu bačve. Mnogi kršćani nisu htjeli da ih Duh Sveti probudi. Zavalili su se, prepustili lakoći i dopustili da se u njihovu srcu slegne sva prljavština. Neki su napustili crkvu Time Square jer je presnažna; u njoj je previše razbuđivanja srca. Otišli su tražeći mjesto gdje nema razbuđivanja. Kažu: "Ne mogu podnijeti taj pritisak, to snažno propovijedanje. Pozivate na previše istraživanja srca."

Kažem vam, prava crkva Duha Svetog bit će svijeća Božja koja će pretraživati grad, uzrokujući veliku neudobnost onima koji su se "slegnuli". U Jeremiji 48,11-12 Riječ Božja to naziva "pretakanjem iz bačke u bačvu". "Od mladosti svoje mir uživaše Moab, ležaše na droždini svojoj, nikad ga nisu pretakali iz bačve u bačvu, nikad u izgnanstvo išao nije: zato mu okus ostade svjež, miris nepromijenjen!" Taj se narod odbijao u išta uplitati. Više su voljeli tih, miran, neuznemiravan napredak, odbijajući biti kušani, osvjedočavani ili razbuđivani.

Ako bismo znali kako smo blizu povratku našega Gospodina – kako blizu strašnim sudovima – bili bismo zahvalni Bogu za njegova razbuđivanja. Bili bismo "izlijevani" na svakom sastanku, rješavani svakog taloga. Bili bismo zahvalni Bogu za propovjednike evanđelja koji nas neprekidno potiču da hodamo u pravednosti i koji preplavljuju našu dušu osvjedočavajućom, oštrom Riječi istine. Na Sudnji dan bit ćemo vječno zahvalni Bogu da smo bili buđeni porukama trube, koje su nas dovele do pokajanja i pravoga straha Božjeg.

Moje su torbe spakirane! Spreman sam i čeznem vidjeti Isusa licem u lice.

četvrtak, kolovoza 28, 2014

BDIJMO I BUDIMO TRIJEZNI

Kako se dan propasti približava, Bog poziva svoj narod da bdije i bude trijezan. "Prema tome, ne spavajmo kao ostali, već bdijmo i budimo trijezni" (1 Sol 5,6). Pavao potiče braću: "Vi … niste u tami … Vi ste svi sinovi svjetla i sinovi dana. Ne pripadamo noći niti tami" (1 Sol 5,4-5). Ono što kaže je ovo: "Ono što je za ovaj svijet tragična noć tame i žestokog uništenja, za vas koji bdijete i trijezni ste svanuće je novoga dana!"

Kao što je sigurno da nismo od ovoga svijeta, tako nismo određeni ni za tamu i uništenje: "Jer nas Bog nije odredio za svoju srdžbu, već za postignuće spasenja po našem Gospodinu Isusu Kristu" (1 Sol 5,9).

Povećanje snage porođajnih bolova znači nešto slavno za Kristovu zaručnicu – za jednu krizu bliže je domu! Za svijet to je odbrojavanje za uništenje, ali to je i naše odbrojavanje za slavu. Njima je to određeno za srdžbu, a nama za uskrsnuće! Dok će oni plakati i škrgutati zubima, mi ćemo se radovati i klicati od radosti! Oni koji su djeca ove guste tame, ove noći uništenja, pijani su i spavaju: "Koji spavaju, noću spavaju, i koji se opijaju, noću se opijaju" (1 Sol 5,7). "Ali mi koji pripadamo danu budim trijezni" (1 Sol, 5,8). To je u vezi s bilo kojom vrstom zemaljske opijenosti. "Opiti se" znači "uzbuditi ljudski duh do točke mahnitosti". To nam je snažno upozorenje od apostola Pavla. On nas upozorava da se uoči uništenja ne uzbuđujemo nad zemaljskim stvarima – da ničim ne budemo opijeni osim Kristom.

"Budite trijezni i bdijte: vaš protivnik, đavao, obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždere! Oduprite mu se čvrsti u vjeri" (1 Pt 5,8-9). Dok on ne dođe, moramo raditi i ostati marljivi u svemu. Ali iznad svega, moramo biti trijezni i budni. Riječ "trijezan" ovdje znači "pronicav, oprezan". Drugim riječima, neka ništa ne preuzme vaše srce. Ne budite previše umiješani, previše uzbuđeni ili previše upleteni u stvari ovoga života.

Pazite! Upravo sada možete ispijati đavolje vino uništenja – vino biznisa. Biblija upozorava da će sotona pokušati prevariti, bude li moguće, čak i izabrane. Često sam se pitao kako bi to bilo moguće. Vjerujem da to nije preljubom, ponosom ili nekim zlim navikama, nego dopuštajući da nešto vrijedno preuzme srce – korištenjem onoga što je dopušteno kako bi potpuno obuzelo i pojelo nečije vrijeme.

srijeda, kolovoza 27, 2014

NA PUTU ZA RAĐAONICU

"Dok ljudi budu govorili: 'Mir i sigurnost', baš tada će se iznenada na njih oboriti propast kao porođajna bol na trudnu ženu, i nipošto joj neće umaći" (1 Sol 5,3).

Ovo je Božja nadahnuta Riječ i svaka riječ pažljivo je odabrana. Propast dolazi iznenada kao porođajni bolovi ženi koja treba roditi dijete. Žena je ovdje izgubljeno, pokvareno, bezbožno društvo i sudovi će doći poput porođajnih bolova. Kad se trenutak rođenja primiče, bolovi se pojačavaju – i u broju i u jačini. Mogu biti u intervalu od jednoga sata, zatim od pola sata, a onda od deset minuta. Žena se odvozi u bolnicu, a bolovi se pojačavaju. Iznenada su tu neprestani porođajni bolovi – trudovi. Ako se to primijeni duhovno, to znači da će konačno uništenje započeti s bolnim upozorenjima, koja će se pojačavati i ubrzavati.

Vjerujem da je Amerika već na putu u rađaonicu. Kad je na stotine američkih marinaca iznenada bilo uništeno u Beirutu u Libanonu, bez upozorenja, stajali smo i gledali – bespomoćni. Nekoliko godina kasnije kad je američki svemirski brod Challenger eksplodirao na nebu, svijet je s užasom gledao dok je sedam astronauta padalo na zemlju – i ponovno smo bili bespomoćni.

Uznemireni liječnici proglasili su AIDS pošašću nad Amerikom i njezino širenje zastrašujuće je. Na našem društvu eksplodirala je droga – još jedna pošast. Korištenje droge širi se poput crne kuge u prošlim stoljećima. Sad New Yorkom, Los Angelesom, Chicagom vladaju bande – ubijajući, otimajući, varajući. Pavao nas upozorava da će se sve to pojačavati; Bog sad ubrzava trudove i žalosti.

Isto tako, Duh Sveti trubi u trubu glasnije i ona zvuči zloslutno. Nikada nismo čuli toliko upozorenja. Nikada nije bilo toliko stražara koji su vikali sa zidova. Zapravo, toliko je upozorenja da su mnogi Božji ljudi oglušili. Društvo je u trudovima – sud izbija – a ljudi se okreću idolima i igračkama. Isus je rekao da se trebamo radovati kad vidimo da se sve to ostvaruje jer to znači da je naše izbavljenje blizu.

"Kada to počne bivati, uspravite se i podignite glave, jer je blizu vaše oslobođenje" (Lk 21,28).

utorak, kolovoza 26, 2014

"MOLIM TE, RECI DA TO NIJE TAKO!"

Crkva se jednoga dana osvijestila od užasnog skandala. Crvenjeli smo se kad smo čuli da je jedan propovjednik evanđelja potrošio milijune dolara na skupe automobile, ekstravagantan nakit, skupa vina! Bezbožni su se smijali i izrugivali i ime Isus postalo je predmet viceva i rugalica. A onda je svijet čuo da je prvi "propovjednik grijeha" u ovoj naciji uhvaćen u grijehu! I ponovno je narod Božji vapio: "Molim te, reci da to nije tako!" Promatrali smo strahovite padove nekih propovjednika. Usred svega toga, ove trezvene riječi odzvanjale su tako istinito: "Jer je vrijeme da počne sud s kućom Božjom" (1 Pt 4,17).

Zašto je crkva bila tako šokirana? Bili smo upozoreni da je sud na vratima i da on mora započeti u kući Božjoj. Bog je voljan da njegovo ime bude izrugivano samo da bi probudio crkvu i posljednji put zatrubio svijetu. "A ako dakle počinje s nama, kakav će biti svršetak onih koji se ne pokoravaju Božjoj Radosnoj vijesti? I ako se dakle pravednik jedva spasava, gdje će se pokazati bezbožnik i grešnik?" (1 Pt 4,17-18). Božji sudovi u njegovoj kući tako su iznenadni i strašni da ljudima zazuje uši kad čuju za njih. Kad je Bog sudio kući Elijevoj, rekao je: "Evo, učinit ću nešto u Izraelu da će oba uha zujati svakome koji čuje … osuđujem kuću njegovu dovijeka; on je znao (za grijeh)" (1 Sam 3,11.13).

Kad je Bog sudio Izraelu i kući Manašeovoj za pokvarenost, rekao je: "Evo, učinit ću da dođe nevolja na Jeruzalem i Judeju, takva da će zazujati oba uha onima koji o njoj čuju" (2 Kr 21,12). Bog je rekao Jeremiji da će ubrzo pasti na kuću Izraelovu takvi strašni sudovi da "će svima koji to čuju u ušima zazujati" (Jer 19,3). Na hebrejskom "zazujati" uši znači zveknuti uši i učiniti da se zacrvene od stida. Čak će i grešnicima crvenjeti uši.

Ako će Bog zveknuti uši ove nacije onim što vide i čuju o njegovom sudu na crkvi, kakvi će onda iznenadni, strašni sudovi pasti na ovo društvo? Mediji ove nacije uživali su sramoteći vjeru. Oni su učinili da nacija prestane vjerovati svakom propovijedanju o svetosti i učinili su sve propovjednike šarlatanima i lopovima. Ljudi su dizali čaše nazdravljajući: "Nazdravimo svim propovjednicima pakla ognjenog!" Ali sve će se to promijeniti preko noći. Bog će zazujati ušima svijeta jer će doći do iznenadnog razaranja. Iznenadne smrti. Ali mi možemo gledati gore i radovati se jer znamo da se primiče naše oslobođenje (vidi Lk 21,28).

ponedjeljak, kolovoza 25, 2014

ŽIVOT VJERE by Gary Wilkerson

Da bismo imali vjeru koja ugađa Bogu, često moramo biti provedeni kroz frustrirajuća i iritirajuća iskustva, kad od muke stišćemo šake. Možda ste bili na točki kad ste vapili: "Gospodine, dao si mi obećanje, ali sad si oduzeo sve što bi to obećanje moglo ostvariti!"

Zašto Bog to čini? Zašto uklanja sva prirodna sredstva kroz koja bi njegovo obećanje moglo biti ispunjeno? Često je to tako da bi nam naš odnos s njim pružao zadovoljstvo, a ne samo osjećaj obveze. Vidite, ako bi njegova obećanja mogla biti ispunjena kroz naše sposobnosti, bili bismo u modusu izvršenja neprestano. On tako ne radi. Umjesto toga, traži da uđemo u neprekidni odnos, odnos koji zahtijeva pouzdanje čitavoga našeg srca.

Na taj je način veliki oblak svjedoka prije nas ušao u njegovu Dvoranu vjere. Pismo kaže da kad je Bog obećao Abrahamu da će postati otac svim narodima, Abraham "promotri potpunu obumrlost svoga tijela" (Rim 4,19). Shvatio je kako je u njegovu životu sve protivno da vidi ispunjenje tog obećanja. Ništa u njegovoj moći ne bi to moglo ostvariti. A ipak čitamo: "Nije oklijevao, nevjerom u Božje obećanje, nego se ojača vjerom" (Rim 4,20).

Tu je slika Isusa koji započinje i završava vjeru jednoga pobožnog čovjeka. Što je Abraham više dolazio do zaključka da on to ne može, jačala je njegova vjera u Božju sposobnost. I kroz obumrlost njegova tijela došla je sila koja nije bila od njega – bila je to sila Duha Svetog.

Ja sam želio vidjeti da se moj izgubljeni sin vrati Gospodinu, a da bih vidio kako se to ostvaruje, stavio sam svoje povjerenje u Božju silu da će ga privući neodoljivom ljubavlju. Sretan sam što mogu izvijestiti da se moj sin slavno pomirio s Bogom i svojom obitelji.

Želim vidjeti tisuće izgubljenih ljudi u našem gradu kako dolaze Isusu. Međutim, znam da se to nikako neće dogoditi strategijom, planiranjem ili provođenjem programa. Te stvari mogu biti korisne, ali jedino Isus može započeti nešto za svoje kraljevstvo. Jedino on može završiti u nama vjeru pouzdanja koja je potrebna da bismo vidjeli mnoge duše uvedene u vječni život.

Da, pozvani smo činiti stvari koje možemo činiti za Kristovo kraljevstvo. Ali isto tako, pozvani smo činiti i više. Želite li vidjeti Božje naume ostvarene u vašoj zajednici, njegova obećanja ispunjena u vašem životu? On samo traži da se uzdate u njega živeći životom vjere.

subota, kolovoza 23, 2014

ISKORIŠTAVANJE VREMENA by Claude Houde

"Iskorišćujte vrijeme" (Ef 5,16).

Kad u evanđeljima pročitate riječ "vrijeme", morate znati da se u grčkom jeziku Novoga zavjeta uglavnom upotrebljavaju dvije različite riječi: chronos i kairos. Riječ chronos jednostavno govori o vremenu u njegovom kronološkom slijedu: sekundama, minutama, satima koji su postali dani, tjedni, mjeseci i godine. Vrijeme leti brzo, vrijeme prolazi. Riječ kairos je drukčija. Ona se često prevodi s izrazima kao što su: kad se ispunilo vrijeme; u punini vremena; kad je došlo vrijeme da se to i to dogodi …

Držim da je duhovna primjena od vitalne važnosti. Ono što želim da vidite je da se u svakom danu, u svakom momentu, nalazi prilika za donošenje odluke (rezolucije) da se vrijeme koje samo "prolazi" i trati promijeni u božanski moment u kojem "po vjeri s odlukom" otpuštamo nešto nadnaravno i spasonosno što može korjenito promijeniti naše živote.

Molim vas, dobro obratite pozornost na ovaj važan ključ. Jedna od grčkih riječi iz koje vučemo riječ "moment" je riječ atomos. To je savršena slika onoga što se krije u momentu. Slika atoma podsjeća nas kako lako možemo promašiti moment i podcijeniti njegov potencijal i mogućnosti. Atom se smatra simbolom savršene jedinice, najmanjom česticom elementa, najčešće zvanom ireducibilnom (neumanjivom) jedinicom. Misli se da nije moguće naći ništa manje. Zbog toga tako lako možemo promašiti naš moment. Poput atoma, ti momenti s Bogom dolaze i odlaze i na raspolaganju su nam u beskrajnim brojevima, koji se mogu pojaviti nevažni po veličini i važnosti jer su tako sitni.

Momenti se mogu lako promašiti ili ignorirati. U isto vrijeme, u momentu otkrivamo sliku atoma. U toj jezgri, tako nevjerojatno maloj, nalazi se nuklearni učinak i oslobađanje nuklearne fuzije u svoj njezinoj magnitudi.

Ja bih to rekao ovako: "Kad se kroz molitvu po vjeri s rezolucijom domognete momenta s Bogom, otpustiti možete nadnaravnu reakciju atomskih duhovnih proporcija!"


__________
Claude Houde, vodeći pastor Eglise Nouvelle Vie (crkve Novi život) u Montrealu, Kanada, čest je govornik na konferencijama za crkveno vodstvo Expect koje održava World Challenge širom svijeta. Pod njegovim vodstvom crkva Novi život narasla je sa šačice ljudi na više od 3500 ljudi u dijelu Kanade sa svega nekoliko uspješnih protestantskih crkava.

petak, kolovoza 22, 2014

OPSJEDNUTI BLAGOSTANJEM

Dan suda dolazi kad društvo postaje sve opsjednutije blagostanjem i sigurnošću.

"Dok ljudi budu govorili: 'Mir i sigurnost', baš tada će se iznenada na njih oboriti propast" (1 Sol 5,3). Grčka riječ koju Pavao koristi za mir je "eirene", što implicira blagostanje. Onoga dana kad umovi ljudi budu usredotočeni na blagostanje, izbit će iznenadno uništenje. Ludilo za novcem! Pohlepa! Gomilanje! Zgrtanje! Isus nas je upozorio da će to biti vrijeme kad će ljudi umirati od straha gledajući strašne stvari koje dolaze na zemlju. Ljudi će čeznuti za nečim sigurnim, nečim pouzdanim. Ovdje ne kaže da će to biti vrijeme mira i sigurnosti, nego da će se govoriti: "Mir i sigurnost!" To će biti sve o čemu će se govoriti. Razgovori ljudi bit će o novcu, imetku, ulaganjima te kako naći sigurno utočište za njihove vrijednosti!

Nikada u povijesti svijeta ljudi nisu bili tako tjerani da jure za novcem. Blagostanje je američki san! Tržište vrijednosnicama postala je jedna gigantska kockarnica. Milijuni Amerikanaca kockaju igrajući lutriju ili posjećujući kasina, nadajući se obogatiti preko noći. Zašto ta opsesija za bogaćenjem? Jer svatko zna da dolazi oluja. Čitav svijet s tjeskobom čeka onaj dan kad će se dogoditi financijski krah. I pokušava se osigurati za to strašno vrijeme, nadajući se uspješno preživjeti oluju.

Ta opsesija za blagostanjem pokvarila je i crkvu. Kako bi se Pavao žalostio kad bi znao da će doći dan kad će propovjednici evanđelja pretvoriti Kristov savez u savez gotovine. Crkva je jednom stajala pred svijetom kao svjedočanstvo protiv pohlepe i materijalizma, protiv ljubavi za stvarima, protiv samoljublja, zgrtanja i lakomosti. Ali sad svijet vidi crkvu kao svoju najveću konkurenciju za dobar život. Svijet se smije i izruguje kršćane koji odbacuju Kristovo trpljenje i odaju se bogatstvu ovoga vremena.

"Pomno pazite kako živite! Ne kao ludi, nego kao mudri; iskorišćujte vrijeme, jer su ovi dani zli" (Ef 5,15-16).

četvrtak, kolovoza 21, 2014

ONAJ DAN DOĆI ĆE IZNENADA

"A što se tiče, braćo, vremena i časa, nemate potrebe da vam se o tome piše: i sami dobro znate da će Dan Gospodnji doći kao lopov u noći. Dok ljudi budu govorili: 'Mir i sigurnost', baš tada će se iznenada na njih oboriti propast kao porođajna bol na trudnu ženu, i nipošto joj neće umaći" (1 Sol 5,1-3).

Sudovi Božji udaraju iznenada, ali ne bez upozorenja. Bog je obećao da neće učiniti ništa, čak ni poslati sud, bez da ne kaže svojim prorocima što dolazi. "Ništa ne čini Jahve Gospod a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima" (Am 3,7). Bog obećava da će zatrubiti truba. Kako bi probudio ljude uoči suda, zarikat će poput lava. "Nad njima tad će se pojaviti Jahve i kao munja letjet će mu strijela. Jahve Gospod u rog će zatrubit" (Zah 9,14).

Kroz glas svojih stražara i proroka Bog puše u trubu i njezin glas odzvanja upozorenjem. Pavao upozorava: "Pazite! Kazujem vam tajnu: svi nećemo umrijeti, ali ćemo se svi preobraziti, u jedan hip, u tren oka, na glas posljednje trube; zatrubit će truba i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se preobraziti" (1 Kor 15, 51-52). "Na glas posljednje trube" daje naslutiti da su bili i glasovi druge trube. Vjerujem da to znači da će upravo uoči promjene koja će doći "u tren oka", Duh Sveti imati sve svoje stražare na svojim mjestima, svi vidjevši isto i svi upućujući posljednji poziv – konačno upozorenje!

Nije čudo da je Pavao napisao ove riječi crkvi u Solunu. Zašto im je trebalo biti savršeno jasno da će Gospodnji Dan suda doći iznenada? Kad je stiglo ovo pismo, crkva u Solunu bila je stara tek oko šest mjeseci. Pavao im je sigurno propovijedao o Noi i Lotu te iznenadnom uništenju Izraela, a imali su i iste starozavjetne primjere koje imamo mi. Pavao govori: "Savršeno je jasno da će Božji sudovi pasti iznenada, da će doći poput lopova u noći! Međutim, nijedan vjernik ne bi smio time biti iznenađen." Taj dan narod Božji ne bi smio zateći neočekivano. Trebali bismo poznavati djela Božja, jer nam ih je zapisao.

srijeda, kolovoza 20, 2014

NADNARAVNO POTRESANJE

Prema Hebrejima, jedini razlog zašto će Isus izliti svoga Duha u ove posljednje dane je taj da bi potresao dom Božji. Sve što je nesveto, nečisto ili od tijela bit će potreseno, odneseno, zbrisano.

Naša služba prima očajna pisma dragih svetih koji se žaloste nad onim što vide da se događa u njihovim crkvama. Neprestani je vapaj za "novim stvarima" i svakodnevno se uvode užasne stvari – tjelesne manifestacije, lude prakse. Jedna osoba piše da njihova crkva svakoga tjedna održava rock koncerte, s izvođačima koji izgledaju i ponašaju se poput sekularnih skupina, koje su nadahnute đavlom. Drugi opet pišu o praznom, suhom, popustljivom propovijedanju.

Kažem vam, sve će se to promijeniti. Gospodin će snažno progovoriti razotkrivajući sve što je lažno. Kako će se to potresanje i razotkrivanje dogoditi? Kroz čovjeka – Isusa! On priseže da će progovoriti svima koji žive u grijehu i neposlušnosti, prianjajući uz stvari koje je njegova riječ osudila. A njegov glas bit će nepogrešivo jasan.

Prvo, on će blago govoriti svakom otpadniku koji je zastranio: "Zašto ne slušaš moju molbu da se vratiš? Zašto si začepio uho na moj poziv za pokajanjem kako bi bio obnovljen? Dođi sada k meni, prije nego ti se život potrese do temelja."

Isus će govoriti i pobožnim muškarcima i ženama koji idu za istinom, čistoćom i svetošću. On već podiže ljude koji su primili njegovu osvjedočavajuću riječ koja ih je potresla. Oni su zatvoreni nasamo s Gospodinom – i on će im dati silu da govore za njega.

Dakle, kako će Gospodin govoriti vama? Primate li njegovu riječ potresanja dopuštajući joj da radi na vašem srcu? Ili živite dvostrukim životom – još uvijek u preljubu, bludu, mržnji, gorčini? Ako tvrdite: "Krist je moj Gospodin", a još uvijek imate skriven grijeh u svom životu, budite uvjereni da ćete ga čuti reći: "Zašto se nisi vratio u moju milost? Zašto je neprestano odbacuješ? Čuo si moj dragi poziv i okusio moju dobrotu, a ipak ideš svojim vlastitim putom. Zašto?"

Evo dobre vijesti: To nadnaravno potresanje – Božje čišćenje doma i u naciji i u crkvi – rezultirat će neuzdrmanim temeljem. Ono će proizvesti svetu, očišćenu crkvu – hvale vrijedan ostatak svetih koji hodaju u strahu Božjem i Kristovoj pravednosti.

utorak, kolovoza 19, 2014

BOG BROJI

Mnogi kršćani postali su neplodni od sjedenja u mrtvoj crkvi i slušanja pastora koji nema pomazanja od Boga. U tom procesu postali su duhovno izgladnjeli, bez duhovnog autoriteta. Obitelji trpe; djeca otpadaju; brakovi se raspadaju. Danas je u crkvi rođeno mnogo Jišmaela. Jišmael predstavlja "tijelo" i mnogi kršćani vezani su tijelom, tvrdeći da su baštinici pravednosti.

Bog će očistiti i iscijeli djecu po svome vlastitom srcu te ih pridodati crkvi: "Kliči, nerotkinjo, koja nisi rađala, podvikuj od radosti, ti što ne znaš za trudove!Jer osamljena više djece ima negoli udata, kaže Jahve" (Iz 54,1). Bog ne govori da će jednostavno isprazniti Jišmaelove domove i da će ta mnoštva pridodati pravednima. To je daleko dublje od mnoštva, brojeva i uspjeha; On će brojati, ne čovjek. "Mogu li opravdati onoga koji se služi mjerom krivom, vrećom krivotvorenih utega" (Mih 6,11).

"Gospodin će pobrojiti kad popiše puke: 'Ovaj se ondje rodio'" (Ps 87,6). Pogledajte bilo koje veliko okupljanje kršćana; svi oni mogu glasno pjevati slaveći s podignutim rukama, ali Bog nije impresioniran mnoštvom. Rock skupine privlače velike gomile, ali tamo se ne slavi Bog. On zna tko je svet i koji tuguju zbog grijeha.

Ovo posljednje probuđenje doći će jer će se Bogu sažaliti njegovo vlastito ime. On će posvetiti svoje ime pred cijelim svijetom. Dopustite da podijelim s vama veliko proročanstvo od Ezekiela: "Meni se sažali moje sveto ime što ga dom Izraelov obeščasti u narodima među koje dođe. Reci zato domu Izraelovu: Ovako govori Jahve Gospod: Što činim, ne činim radi vas, dome Izraelov, nego radi svetoga imena svojega, koje vi oskvrnuste među narodima u koje dođoste. Ja ću posvetiti ime svoje veliko koje vi oskvrnuste posred naroda u koje dođoste! I znat će narodi da sam ja Jahve – riječ je Jahve Gospoda – kad na vama, njima naočigled, pokažem svetost svoju" (Ez 36,21-23).

ponedjeljak, kolovoza 18, 2014

ZAVRŠITELJ NAŠE VJERE by Gary Wilkerson

"… začetnik i završitelj vjere, Isus" (Heb 12,2). Mnoge su stvari kojih se iskreno nadam, ali neke nisu začete od Boga. Primjerice, svim svojim srcem nadam se da će naša crkva u Coloradu Springsu vidjeti kako u dolazećim desetljećima desetine tisuće dolaze Kristu. Bog mi to nije obećao, ali ja se još uvijek nadam i molim da izgubljene uvede u svoj dragi zagrljaj.

Svi trebamo biti pažljivi kad uzimamo naše nade i pretvaramo ih u obećanja. Da je nešto obećanje od Boga, možemo biti uvjereni kad je to potvrđeno kroz Pismo i molitvu, a ponekad i druge kršćane.

Mi možemo čuti glas naših vlastitih ambicija i želja te to pogrešno uzeti kao glas Božji. Možemo se nadati određenim stvarima, uključujući dobrim stvarima, međutim, kao što Jakov piše, Bog nam neće ispuniti te molbe jer su rođene iz naših vlastitih borbi i od tijela.

Umjesto toga, Bog završava našu vjeru sklanjajući te stvari. Govoreći kao čovjek srednjih godina, tako sam sretan da Gospodin to čini. Mnoge su stvari koje sam htio u svojim tridesetima za koje sam sretan da mi ih nikada nije dao. U svom milosrđu Bog je vidio što mi je potrebno i nije dopustio stvari koje sam želio. Završavanjem naše vjere, želje koje je započeo – one stvari koje su rođene od njega, a ne od nas samih – počinju se podizati u našem srcu.

"Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo" (Heb 11,1). Dok Bog pročišćava našu vjeru i gradi naše pouzdanje te rastemo u moći rasuđivanja govoreći: "O da, ovo je riječ od Gospodina, a ona druga nije. On mi potvrđuje svoje obećanje – kroz Pismo, molitvu i svjedočanstvo braće i sestara." Vjera započinje razbistravati stvari u nama, tako da, kao što Hebrejima 11,1 kaže, "imamo dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo".

Takva vrsta vjere završena je u onima koji se nalaze u Dvorani vjere (vidi Heb 11). Prema tom poglavlju, Bog je pohvalio Abela ne zbog njegove vrijedne žrtve, nego zbog njegove vjere. Noa nije bio pohvaljen jer je bio propovjednik pravednosti, nego zbog svoje vjere. Isto tako, Mojsije nije bio pohvaljen jer je bio neustrašiv izbavitelj, nego zbog svoje vjere.

subota, kolovoza 16, 2014

IZVORNO MILOSRĐE by Nicky Cruz

Ništa toliko ne razgaljuje srce Božje kao ponizno srce i milosrdan duh. Bog odgovara na milosrđe, jer upravo kroz suosjećanje mi u potpunosti upoznajemo njega. To je utvrđena kvaliteta pravoga Kristovog sljedbenika.

Nikada nismo bliže srcu Božjem kao kad nekome opraštamo. I nikada nismo dalje od njega kad zamjeramo. Isus je rekao: "Da, ako vi oprostite ljudima njihove pogreške, oprostit će i vama vaš Otac nebeski. Ako li vi ne oprostite ljudima njihovih pogrešaka, ni vaš Otac neće vama oprostiti vaših" (Mt 6,14-15). Malo je redaka Pisma koji daju jasniji uvid u ono što Bog očekuje od vjernika. Ako vi ne oprostite, Bog ne može oprostiti ni vama.

Prije nekoliko godina čuo sam priču o dvije žene koje su se probudile otkrivši da im neki čovjek pljačka kuću. Jedna od njih dovoljno se brzo razbudila da pozove policiju, koja je bila ondje za nekoliko minuta. Nekoliko policijskih automobila zaustavilo se s glasnom sirenom ispred njihove kuće te je policija odvela mladog lopova.

Dok je jedan od policajaca još uvijek bio u kući skupljajući sve informacije koje su mu bile potrebne od žrtava da napiše policijsko izvješće, jedna od žena pitala ga je što će se dogoditi s mladićem.

"Bit će procesuiran i poslan u zatvor", obavijestio ju je policajac.

Još dok je govorio, Gospodin ju je podsjetio na sličan događaj koji se dogodio nekoliko mjeseci ranije. Njezin vlastiti sin počinio je kriminalno djelo i pokupila ga je policija. Ali u posljednji trenutak ona obitelj sažalila se na njim i oprostila mu djelo. Suprotno sučevim željama, odbili su podići tužbu i njezin sin bio je slobodan.

Zatim je Gospodin progovorio njezinu duhu: "Želim da pokažeš tu istu vrstu opraštanja."

Postoji jedna vrsta suosjećanja i milosrđa koje prkosi ljudskoj logici. Svijet to ne razumije i rijetko nagrađuje. Opraštanje drugima kad nam učine krivo jedna je od najtežih stvari koju Bog traži od nas. No milosrđe je ono što on najviše želi vidjeti od svojih sljedbenika.


__________

Nicky Cruz, međunarodno poznat evanđelist i plodan pisac, obratio se Isusu Kristu iz živote nasilja i kriminala nakon susreta s Davidom Wilkersonom u New Yorku 1958. godine. Priča njegova dramatičnog obraćenja ispričana je najprije u knjizi Davida Wilkersona Na život i smrt, a kasnije i u njegovoj vlastitoj vrlo traženoj knjizi Trči mali trči.

petak, kolovoza 15, 2014

NEPLODNA CRKVA RODIT ĆE MNOGO DJECE

"Kliči, nerotkinjo, koja nisi rađala; podvikuj od radosti, ti što ne znaš za trudove! Jer osamljena više djece ima negoli udata, kaže Jahve" (Iz 54,1).

Neki tvrde da ova crkva posljednjih dana nije neplodna. Ukazuju na sve super crkve, mnoge službe i mnoštva koja pohađaju vjerske seminare, konferencije i koncerte te proždiru vjerske knjige, vrpce i videa. Ali ono što Bog naziva duhovnom djecom i što crkva naziva djecom dvije su različite stvari. Dok se crkva usredotočila na brojčani rast, utjecaj i uspjeh, Pavao viče: "Djeco moja, koju ponovno s bolovima rađam dok se Krist ne oblikuje u vama …" (Gal 4,19). Pavao bi rekao: "Nemojte mi govoriti koliko ih dolazi u vašu crkvu. Nemojte mi govoriti koliko ih obavlja funkcije, koliko literature dijelite, koliko Biblija šaljete – recite mi koliko ih se suobličilo s Kristom!"

Vjerujem da Bog gleda na prošlih dvadeset ili trideset godina kao na vrijeme suše Riječi; kao na godine koje je izjela gusjenica; kao na godine sebičnosti; godine kad su tuđinci bili uzvisivani u domu Božjem; godine ponosnih propovjednika, ludila za novcem, vladavine građevina i plitkosti. "Jahvu su iznevjerili: rodili su kopilad" (Hoš 5,7). "A ja te zasadih kao lozu izabranu, ko sadnicu plemenitu. Kako li mi se samo prometnu u jalov izrod, u lozu divlju" (Jer 2,21).

Bog obećava da će neplodna crkva posljednjih dana imati veliko sabiranje djece. "Raširi … razastri … ne štedi … produži … Jer proširit ćeš se desno i lijevo" (Iz 54,2-3). Bog će ukloniti sramotu i ruglo s crkve posljednjih dana. "Ne boj se, nećeš se postidjeti; ne srami se, nećeš se crvenjeti. Zaboravit ćeš sramotu svoje mladosti i više se nećeš spominjati rugla udovištva svoga" (Iz 54,4).

četvrtak, kolovoza 14, 2014

MNOGI ĆE BITI SPAŠENI

U posljednjim danima Bog će pozvati grešnike koji nikada nisu znali za njega. "Eto, učinih te svjedokom pucima, knezom i zapovjednikom narodima. Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ, i narod koji te ne zna dohrlit će k tebi radi Jahve, Boga tvojega, i Sveca Izraelova, jer on te proslavio … jer je velikodušan u praštanju" (Iz 55,4-7).

To se dogodilo u novozavjetno vrijeme kad su pogani pojurili Kristu. Pogani su vidjeli svjetlo i odgovorili. Ali još jednom, u posljednjem probuđenju milosrđa i ljubavi, grešnici će čuti poziv. Mnogi će ostaviti svoje pokvarene putove i prizvati Gospodina.

On će svima koji dođu k njemu ponuditi utjehu, iscjeljenje i obnovu. "… i vidjeh putove njegove. Izliječit ću ga, voditi i utješiti one što s njime tuguju" (Iz 57,18). Kako je Izaija morao biti uzbuđen donoseći ovu poruku: "Radi moga vlastitog imena oprostit ću ovoj okaljanoj zaručnici i pozvati je natrag."

"A ja, ja radi sebe opačine tvoje brišem, i grijeha se tvojih ne spominjem" (Iz 43,25). Sjetite se milijuna otpalih kršćana širom svijeta. U crkvi Times Square pola obraćenika su otpadnici, oni koji su otišli od Boga. Kakvo će to biti probuđenje kad se mnoštvo otpalih kršćana vrati! Oni koji su vezani drogom, alkoholom, seksom, sumnjom i strahom čut će njegov poziv i mnogi će se vratiti. On sam pozvat će ovisnike, alkoholičare, prostitutke, homoseksualce i otpale očajnike.

Hoće li njegovo izliće milosrđa pregledati grijeh? Nikada! Oni koji su otišli od Boga jesu oni koji su jednom okusili Duha Svetog. Jednom su ga poznavali. Gospodin će poslati Duha Svetog, svog glasnika, s riječju ljubavi, pozivajući ih da se sjete svih njegovih dragih riječi i kako je divan jednom bio njihov odnos. On će ih podsjetiti kako ih je on jednom štitio, ljubio i blagoslivljao.

"A na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh milosni i molitveni. I gledat će na onoga koga su proboli; naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca" (Zah 12,10).

srijeda, kolovoza 13, 2014

POSLJEDNJI POZIV

Bog ima veliku brigu za one koji su bili njegovi ljubljeni, ali ih je iznenada svladala oluja iskušenja. Njegovo obećanje je za one koji su upravo sada u velikoj nevolji. Bog će namamiti natrag k sebi otpali, odbačen narod. "Jer suprug ti je tvoj Stvoritelj, ime mu je Jahve nad Vojskama; tvoj je Otkupitelj Svetac Izraelov, Bog zemlje svekolike on se zove. Jest, ko ženu ostavljenu, u duši ucviljenu, Jahve te pozvao. Zar se smije otpustiti žena svoje mladosti, pita Bog tvoj. Za kratak trenutak ostavih tebe, al u sućuti velikoj opet ću te prigrliti. U provali srdžbe sakrih načas od tebe lice svoje, al u ljubavi vječnoj smilovah se tebi, govori Jahve, tvoj Otkupitelj" (Iz 54,5-8).

Ovo proročanstvo je za crkvu posljednjih dana – koju je on trenutačno ostavio.

Tko je to koga je on na trenutak ostavio? I što ga je natjeralo da sakrije svoje lice? "… opačine vaše jaz su otvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrli, i on vas više ne sluša" (Iz 59,2). Bog se nije rastao od današnje kompromitirane crkve, nego je sakrio svoje lice. Ona, njegova ljubljena, ostavila je njega. "Ovako govori Jahve: Gdje je otpusno pismo vaše matere kojim sam je otpustio? Ili tko je od mojih vjerovnika taj komu sam vas prodao? Zbog bezakonja ste svojih prodani, zbog nevjere je mati vaša otpuštena" (Iz 50,1).

Bog kaže: "Otišli ste od mene. Počinili ste preljub. Nisam vas ja napustio, vi ste napustili mene! Odbio sam vas jer ste se prodali prostituciji." Crkva je pobjegla u Babilon, ali još nije primila razvod. Jer Bog kaže: "Pokaži mi dokumente! Pokaži mi papir prodaje kojim sam te prodao đavolu." Bog kaže: "Sada ne živimo zajedno, ali rastava nije konačna. Ovaj brak nije beznadan. Još te uvijek ljubim. Napustila si me, ali ja te pozivam i pozivam, no ti odbijaš slušati. "Zašto ne nađoh nikoga kad sam došao? Zašto se ne odazva nitko kad sam zazvao?" (Iz 50,2).

Ovoj od grijeha pokvarenoj, otpaloj, zalutaloj ženi Bog kaže: "Pozvat ću te natrag." "Bili ste prodani nizašto i bit ćete otkupljeni bez novaca" (Iz 52,3). I ponovno: "Jest, ko ženu ostavljenu, u duši ucviljenu, Jahve te pozvao" (Iz 54,6). Sad odzvanja ovaj konačan poziv natrag: "U sućuti velikoj opet ću te prigrliti" (Iz 54,7).

utorak, kolovoza 12, 2014

DOLAZI PROBUĐENJE PRAVEDNOSTI

Želim dati izjavu s najvećim mogućim duhovnim autoritetom, izjavu poduprtu pouzdanim savezom kao što je bio i onaj sklopljen s Noom. U ponoćni sat doći će do posljednjeg probuđenja, probuđenja koje će izbiti na svim stranama. Sionka će dobiti trudove i rodit će mnogu, mnogu djeca. Bit će veliko pjevanje i klicanje, tako da će Sionka pitati: "Odakle su svi ovi došli?" Bit će to probuđenje pravednosti.

Godinama sam slušao propovjednike starih vremena kako govore o posljednjem probuđenju. Jedan dragi prijatelj propovijedao je to preko šezdeset godina. Sad i mladi propovjednici mole za probuđenje; žele vidjeti da Bog i danas radi, a ne da samo čitaju o tome u knjigama. Nije dovoljno samo propovijedati o prošlim probuđenjima. Zašto moliti, zašto tražiti probuđenje, ako ono nije obećano u Bibliji? Ako Biblija kaže da smo izvan nade, onda samo evangelizirajmo i propovijedajmo i ne brinimo se o rezultatima. Ali ako je probuđenje obećano, kršćani to moraju vidjeti, ščepati i moliti s vjerom, znajući da je Bog obećao to učiniti. Je li to u njegovoj Riječi? Da, to obećanje nalazi se u Izaiji 54. To je jedno od najvažnijih poglavlja u Riječi Božjoj za ovu generaciju. Tu nam je jasno rečeno što Bog namjerava učiniti sa svojom crkvom, svojim narodom, u posljednjim danima. Ovo poglavlje proriče što će se dogoditi u crkvi Times Square, kao i svugdje drugdje gdje postoje gladna srca. To će se dogoditi u Rusiji, Kini te u svakoj zemlji i na svakom otoku od Sjevernog do Južnog pola.

Crkva će iskusiti jedno nezasluženo izliće ljubavi, milosrđa i dobrote. To će doći u vrijeme velike nevolje, koja će doći s olujnim bijesom i s tjeskobom na svim stranama, kad će društvo biti bacano amo-tamo. Bog se zaklinje da će se otkriti s velikom ljubavlju: "… al' u ljubavi vječnoj smilovah se tebi, govori Jahve, tvoj Otkupitelj … ljubav moja neće odmać od tebe, nit će se pokolebati moj Savez mira, kaže Jahve koji ti se smilovao" (Iz 54,8-10). Ono što Bog govori crkvi, on isto tako govori pojedinačnim vjernicima. Bog govori "nevoljnici, vihorom vitlanoj, neutješnoj" (vidi Iz 54,11).

ponedjeljak, kolovoza 11, 2014

ŽIVOT VJERE by Gary Wilkerson

Većina od nas voljela bi imati sposobnost da čini određene stvari u životu koje ne može. Govorim o stvarima koje nisu samo teške, nego i nemoguće.

Čak i najodaniji Isusovi sljedbenici ne mogu srediti određene stvari, ali poznajemo Jednoga koji to može. Divna stvar u vezi sa životom u Kristu je da smo uključeni u nevjerojatne stvari koje ne bismo mogli učiniti sami. Zapravo, Isus nas poziva da sudjelujemo s njim u postizanju onoga što sami ne možemo – da vidimo kako izgubljeni najmiliji dolaze k vjeri, da vidimo slomljene brakove obnovljene i iscijeljene ili nespašene ljude u našem području izbavljene od beznadne vječnosti. Kroz našu vjeru u Isusa možemo vidjeti takve stvari – pa i sudjelovati u njima – kako se postižu njegovom silom, veličanstvom i vlašću.

Hebrejima 11 je poglavlje poznato kao "dvorana vjere", nabrajajući biblijske likove koji su ugodili Bogu kroz velika djela vjere. Od Abahama i Sare do Davida, Samuela, Gideona i mnogih drugih vidimo da ti vjernici nisu bili pohvaljeni zbog njihovih talenata ili postignuća, nego zbog pouzdanja u Boga da će učiniti što je bilo izvan njihovih sposobnosti. Oni zajedno čine "ogroman oblak svjedoka života vjere" (Heb 12,1 – prijevod s engleskog).

Ovaj izraz u kurzivu govori da postoji život vjere koji trebamo živjeti. A da bi se postigao taj život, potaknuti smo da odložimo svako breme koje nas sprečava od vjere pouzdanja: "…odbacimo od sebe svako breme" (Heb 12,1). Što je to breme koje nas prijeći vjeri? Poznajem mnoge kršćane koji su obremenjeni nevjerom. Dok promatraju svoje prilike, misle: "Moja potreba nikada neće biti ispunjena. Beskrajno sam molio i tražio druge da mole za mene, uključujući crkvene starješine, ali odgovor ne dolazi. Što god sam pokušao, ništa ne djeluje."

Za mnoge je problem da više gledaju u svoje prilike nego u Boga koji nadzire sve prilike. Njihova vjera je zakazala bremenom koje nas usporava (Heb 12,1). Mogu vas uvjeriti da ono što je Bog obećao nikada ne može biti onemogućeno. Svaka riječ koju šalje na kraju će se ostvariti. Sotona to zna i sve što može učiniti je da pokuša usporiti Božje namjere navodeći nas da se valjamo u svojim poteškoćama. Ako se vaša situacija čini beznadna, život vjere poziva vas da vjerujete: "Jednoga dana Bog će ispuniti što sad nisam u stanju ni zamisliti."

subota, kolovoza 09, 2014

MOŽEMO POSTIĆI NEZAMISLIVO by Jim Cymbala

Djelo Božje može ići naprijed jedino silom Božjom. Crkva je duhovni organizam koji vodi duhovne bitke i jedino duhovna sila može učiniti da to funkcionira kao što je Bog odredio.

Ključ nije novac, organizacija, pamet ili obrazovanje. Vidimo li vi i ja rezultate koje je vidio Petar? Dovodimo li mi tisuće muškaraca i žena Kristu kao on? Ako ne, moramo se vratiti na njegov izvor sile. Bez obzira na društvo ili kulturu, grad ili naselje, Bogu nikada nije ponestalo sile da radi kroz dostupne ljude kako bi proslavili njegovo ime.

Kad se iskreno okrenemo Bogu, otkrit ćemo da njegova crkva uvijek ide naprijed, a ne natrag. Nikada ne možemo podržavati i prilagođavati se onome što svijet želi ili očekuje. Naš stav mora ostati borben, napadački, neustrašiv.

To je ono što je karakteriziralo generala Williama Bootha i ranu Vojsku spasa dok su osvajali sirotinjske četvrti Londona. To karakterizira i prve misionarske pokušaje, kao što je bilo s Hudsonom Taylorom u Kini i propovjednicima probuđenja na američkoj granici, koji su neustrašivo govorili istinu u ljubavi.

U poznatoj priči o Davidu i Golijatu, jedan je divan trenutak kad se ovaj div naljutio vidjevši svoga mladog protivnika. "Zar sam ja pseto te ideš na mene sa štapovima?" zagrmio je (1 Sam 17,43). Golijat je stvarno bio uvrijeđen. "Dođi k meni, da dam tvoje meso pticama nebeskim i zvijerima zemaljskim" (1 Sam 17,44).

Povlači li se David? Odlučuje li se za strateško povlačenje iza nekog stabla ili stijene, nastojeći si kupiti malo vremena?

Apsolutno ne!

"Kad se Filistejac približio i pošao prema Davidu, izađe David iz bojnih redova i krenu pred Filistejca" (1 Sam 17,48).

To je slika onoga što Bog danas želi od nas – da pojurimo u borbu!

Davidovo oružje bilo je smiješno: praćka i pet oblutaka. Nije bilo važno. Bog još uvijek može upotrijebiti glupavo oružje u rukama nemoćnog naroda kako bi gradio svoje kraljevstvo. Podupirani molitvom i njegovom silom, još uvijek možemo postići nezamislivo.


__________
Jim Cymbala je s manje od dvadeset članova započeo crkvu Brooklyn Tabernacle u jednoj maloj, oronuloj zgradi u problematičnom dijelu grada. Kao čovjek rođen u Brooklynu, dugo je prijatelj s Davidom i Garyjem Wilkersonom i čest govornik na konferencijama širom svijeta za pastore i vođe, sponzoriranima od World Challengea.

petak, kolovoza 08, 2014

ROĐENA U PLAMENU SLAVE

Novozavjetna Crkva rođena je bila u plamenu slave. Na nju je sišao Duh Sveti s ognjem i prvi kršćani progovorili su u jezicima te prorokovali. Iskusili su strahovito osvjedočenje i mnogi su se obratili. Strah Božji pao je na njih i na sve koji su ih vidjeli. Tamo su bili znaci i čuda. Neustrašivi evanđelisti propovijedali su Riječ kamo god su išli, a kad su im imanja bila zaplijenjena, nastavili su se radovati. Kad su ih kamenovali, vješali, palili ili razapinjali, pjevali su i slavili Boga. Bila je to trijumfalna crkva, bez straha pred sotonom, ne mareći za idole, nepokolebana pošastima ili progonstvom. Bila je to krvlju oprana crkva, koja je živjela i umirala u pobjedi.

Kakva će biti crkva posljednjeg vremena? Kakva će crkva biti u ovim posljednjim satima? Kao ugojena, bogata i sebična crkva ili će se sastojati samo od šake pravih vjernika koji će ustrajati dok budu gledali kako je smrt i otpadništvo izjeda poput raka? Hoće li je hladnoća učiniti slabom, ismijanom, nemoćnom? Hoće li crkva izaći iz ovog razdoblja vremena puna licemjerja, nečistih ruku i nečista srca, prinoseći neposvećenu vatru s velikim slavljenjem, štovanje i molitvenim sastancima?

Da budemo sigurni, bit će veliki otpad. Bit će duhovno bludništvo na svim stranama. A s obzirom da će grijeh obilovati, ljubav mnogih će ohladnjeti. Doći će varalice, učeći đavolske nauke. Ljude će škakljati uši te će juriti za blagim propovijedima. Prevare će postati takve da će čak i izabrani biti oštro kušani.

Ali crkva Isusa Krista neće otići odavde cmizdrava ili mlaka. Otići će pobjedonosna, s neiskazanom radosti, noseći se na rijeci mira. Otići će oslobođena svakog ropstva, s nogama na sotoninu vratu. I svaki član te prave crkve živjet će i umrijeti bez straha. Slomit će se sila kušača. Kršćani će biti sveti i rušit će idole. Bit će jednako jaki u Gospodinu kao i prvi kršćani.

"U posljednje ću vrijeme – veli Gospodin – izliti od svoga Duha na svako ljudsko biće" (Dj 2,17).

četvrtak, kolovoza 07, 2014

NAUČIO ME LEKCIJU

Mislio sam da imam dobru ideju za službu, ali nisam se savjetovao s Gospodinom prije nego sam napravio daljnji korak. Kao rezultat toga, ušao sam u dug od 5.000 dolara, koji ni na koji način nisam bio u mogućnosti otplatiti. (Prema sadašnjem izračunu, taj iznos bio bi blizu 25.000 dolara).

Očajan, počeo sam prisvajati sve biblijske odlomke koji govore: "Bog će ispuniti svaku vašu potrebu." A onda jednoga dana dok sam bio u molitvi, čuo sam predivan glas kako mi kaže: "Davide, sutra u podne spusti se dolje do ulice Chester i hodaj lijevom stranom ulice. Prema tebi će doći čovjek s omotnicom u kojoj će biti 5.000 dolara. Taj čovjek moj je anđeo i on će staviti tu omotnicu u tvoju ruku."

Pomislio sam: "Hvala ti, Gospodine; doista si vjeran." I tako sam sljedećeg dana u podne išao ulicom Chester i čekao. Bio je to grad od 1.200 stanovnika i nitko nikada nije hodao ulicom tijekom dana, jer svi su radili. Dugo nisam nikoga vidio. Hodao sam gore-dolje gotovo jedan sat, pitajući se: "Gospodine, gdje si?"

Na kraju sam očajan otišao kući. Molio sam: "Gospodine, kako sam se mogao tako prevariti? Što da sad radim? Molim te, Oče, oprosti mi što se nisam pouzdao u tebe. Svu tu stvar stavljam u tvoje ruke."

Nekoliko dana kasnije, nazvao me jedan čovjek iz naše crkve: "Čuo sam za tvoju potrebu i znam nekoga tko bi ti mogao pomoći. On je bankar kršćanin koji živi u drugom gradu. Zašto ga ne bi nazvao?"

Kontaktirao sam bankara i on je učinio za mene nešto za što se nije čulo u onim danima. Dao mi je zajam od 5.000 dolara bez osiguranja, rekavši mi. "Možeš otplaćivati s 50 dolara mjesečno."

Bog je sredio moju situaciju. I kroz sve to naučio me ovu lekciju: "Davide, mogao sam poslati anđela da ti da taj novac. Ali htio sam da nešto naučiš, jer te ljubim. Ako te ne bih to naučio, još bi uvijek činio glupe odluke – i ušao u dug od 100.000 dolara."

Naučio sam da iako se moram uzdati u Gospodina za nemoguće, ne mogu očekivati anđela da se iznenada pojavi i izbavi me iz mojih neodgovornih odluka.

srijeda, kolovoza 06, 2014

SAMO JEDNOM RIJEČJU

Bog može samo jednom riječju obnoviti što god se čini mrtvo u našem životu. Imate li financijske probleme i niste u stanju plaćati račune? Tako je bilo i s Gospodnjim učenicima – i on je nadnaravno riješio njihovu situaciju.

Kad je došlo vrijeme plaćanja poreza, Krist i njegovi učenici nisu imali novac da plate potreban iznos. Kako je, dakle, Gospodin riješio tu situaciju? Poslao je Petra da ulovi ribu. Rekao mu je da će naći novčić u ustima te ribe koju uhvati i da će taj novčić biti dovoljan da pokrije njihov porezni dug.

Mogu tek zamisliti što je Petar pomislio: "Porezni novac u ribljim ustima? To moram vidjeti! Bio sam ribar čitavog života i vidio sam mnoge stvari u ribama – crve, udice, morsku travu. Ali ni u jednoj nikada nisam vidio novčić." Međutim, kad je Petar izvukao prvu ribu, otvorio joj je usta i našoj blistav novčić. Ovaj iznos bio je dovoljan da se plati njihov porez, upravo kao što je Isus rekao (vidi Mt 17,27).

Zašto je Duh potaknuo pisce evanđelja da zapišu tu priču? I zašto je Isus odabrao srediti tu njihovu situaciju čudom? Zašto jednostavno nije skupio prilog ili poslao učenike da rade jedan dan kako bi zaradili nadnicu za porez?

Vjerujem da je Isus ovdje djelovao nadnaravno jer je htio svojoj djeci pokazati da će za nas činiti nemoguće. On može riješiti svaki financijski problem, svaku obiteljsku krizu, svaku veliku potrebu.

On je htio da znamo kako je on isti Bog koji je Iliju hranio kruhom koji su mu donosili gavrani; koji je učinio da udovici ne nestane brašna iz ćupa tijekom suše i koji je spasio tu istu udovicu od vjerovnika, napunivši joj uljem ogromne posude iz malog ćupa ulja; koji je nahranio 5000 ljudi – a kasnije i mnoštvo od 4000 ljudi – sa svega nekoliko riba i kruhova. On zna da će u određena vremena u našem životu pomoći jedino čudo. I želi nas uvjeriti da on za nas može učiniti nemoguće, u svakoj situaciji.

utorak, kolovoza 05, 2014

NIKADA NE SMIJEMO ODUSTATI

Širom svijeta, mnogi su roditelji kršćani danas u agoniji jer su njihova djeca pod đavoljom vlasti. U našoj crkvi vidim žalost majki koje posjećuju svoje sinove u zatvoru. One znaju kakva je to bol sjediti s jedne strane debelog stakla i gledati sina koji je jednom bio nježan u duhu. Nekako se navukao na drogu i onda pljačkom pokušao zaraditi za svoju ovisnost. Sad je u zatvoru i sve više otvrdnjuje. Godinama ona moli za njega, ali sad gubi nadu. Misli da se nikada neće promijeniti.

Vidim i očeve slomljena srca, koji nikada nisu sanjali da bi se njihove kćeri okrenule drogi. Vidjeli su svoju djevojčicu kako u školi upada u loše društvo i kako se navlači na drogu. Ubrzo je postala tako buntovna da ju je njezin otac morao zatražiti da napusti kuću zbog lošeg utjecaja na ostalu braću i sestre. Sad je na ulici i prodaje svoje tijelo za svoju ovisnost. Njezin otac noću leži u krevetu i izlijeva rijeku suza. Uvjeren je da ju je zauvijek izgubio.

Poznajem jednog oca koji je autom obilazio siromašne četvrti kako bi našao svoga sina ovisnika o drogi. Morao je pitati okolo, dok mu na kraju neki diler nije rekao da je njegov sin u nekoj jazbini gdje se puši crack. Kad je taj čovjek ušao onamo, vidio je samo ostatke sina kojega je jednom poznavao. Od upotrebe droge, od sina je ostao samo kostur. Kad ga je otac preklinjao da pođe s njim kući, mladić ga nije htio ni pogledati. Samo je rekao: "Nestani! Ovo je sad moj život."

Ovaj slomljen otac izašao je na ulicu u suzama. Izgubio je svu nadu, očajnički plačući: "Tamo je moj sin. Umire i ne dopušta da mu pomognem."

Đavao je rekao tim roditeljima da su njihova djeca bez nade, da njihovi problemi nikada ne mogu biti riješeni. Uvjerio ih je u snažnu laž – da Bog nije u stanju spasiti ih.

Možda mislite da je vaš nespašeni muž bez nade, da nikada neće doći k Isusu. Ili, možda ste odustali od nade za svoju ženu koja vas noću ostavlja i odlazi na partijanje. Ali nitko nikada nije otišao predaleko za Boga da on to ne bi mogao riješiti. Poznajem mnoge žene kršćanke koje danas svjedoče: "Godinama sam molila za muža. A onda jednoga dana, kad sam već izgubila nadu, Bog je dopro do njega. Spasio je i izbavio moga dragog muža."
Ne smijemo odustati ni od koga: "Bogu je sve moguće" (Mt 19,26).

ponedjeljak, kolovoza 04, 2014

DAJTE! by Gary Wilkerson

"Tko škrto sije, škrto će i žeti; tko obilato sije, obilato će i žeti" (2 Kor 9,6)

Bog želi da mu budete poslušni i kad stvari ne idu na vaš način. Ako vam je brak u krizi, počnite služiti drugima u potrebi. Kad su vam djeca u teškim situacijama, počnite služiti u dječjoj službi. Kad su vam financije gotovo na dnu i ne vidite da će vam se pojaviti neka sredstva, dajte kad god Bog dodiruje vaše srce i potiče vas da date.

Prijatelji moji, Bog želi da mu budete poslušni. Kad ste mu poslušni, vidite da se za vas otvaraju prozori neba. Bog neće zadržati svoju ruku od vas, jer žudi da izlije na vas svoj blagoslov, kako bi vam pokazao svoju naklonost.

Ova poruka je poruka blagoslova. Želim vas vidjeti blagoslovljene i potičem vas da primite puninu Božjeg blagoslova, bez obzir imate li mnogo ili kažete da imate tako malo. Bog to nagrađuje.

Možda imate samo malo vremena da služite drugima u kraljevstvu Božjem, jer vaš posao tako je zahtjevan ili morate mnogo putovati. Možda imate malo vremena da ga date svojoj crkvi, ali uzmite to malo što imate i počnite ga izlijevati na druge te ćete otkriti da će Bog to umnožiti. Vaše vrijeme i nastojanje bit će umnoženo i otkrit ćete da imate više vremena za druge stvari plus više vremena da budete s Bogom.

Kad otkrijete da dajete i najmanje stvari, da ste darežljivi kao što je bio Isus, Duh Sveti upotrijebit će najjednostavnije, gotovo lude stvari ovoga svijeta i vratiti vam blagoslov.

"Dajte, pa će vam se dati: dobra, zbijena, stresena i preobilna mjera iskrenut će vam se u skut" (Lk 6,38).

subota, kolovoza 02, 2014

TRAŽITE NAJPRIJE KRALJEVSTVO by Carter Conlon

Bojim se uopće pomisliti kako će naša nacija izgledati za deset ili petnaest godina od danas, ako ne dođe do duhovnog buđenja među narodom Božjim. Zbog toga se moramo probuditi na činjenicu da nismo pozvani paničariti, nego se boriti za duše ljudi. Mi nismo bez sile; mi imamo u sebi Onoga koji je riječju svojih usta stvorio svemir. Svaki sin i svaka kći Božja u potpunosti ima pristup do njegovih sredstava i sile.

Nažalost, u ovoj generaciji živimo daleko ispod svog položaja u Kristu. Crkva Isusa Krista mora se probuditi iz svog drijemeža. Moramo napustiti svoje stavove i razmišljanja da je sve samo o mojim potrebama, mojoj kući, mom ispunjenju. Ne! Tražite najprije kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a sve to bit će vam nadodano.

Biblija nam govori da je Ana, Samuelova majka, nakon Samuelova rođenja rodila još tri sina i dvije kćeri. Ona je tražila najprije kraljevstvo Božje i on joj je dao ono što ju je uvelo u to mjesto cjelovitosti za kojim je uvijek čeznula. Onoga dana kad je ostavila Samuela u hramu, izmolila je jednu nevjerojatnu molitvu:

"Kliče srce moje u Jahvi, raste snaga moja po Bogu mom. Šire mi se usta na dušmane moje, jer se radujem pomoći tvojoj. Nitko nije svet kao što je Jahve (jer nema nikoga osim tebe), i nema hridi kao što Bog je naš" (1 Sam 2,1-2).

"Jahve čini uboga i bogata, obara čovjeka i uzvisuje. Diže slabića iz prašine, iz bunjišta izvlači uboga, da ih posadi s knezovima i da im odredi počasna mjesta. Jer Jahvini su stupovi zemlje, na njih je stavio ovaj svijet. Korake čuva svojih vjernika, zlikovce stiže propast u mraku (svojom snagom čovjek ne stječe pobjede). Koji se protive Jahvi, padaju, Svevišnji grmi s nebesa. Jahve sudi međama zemlje, daje silu svojemu kralju, uzdiže snagu pomazanika svoga" (1 Sam 2,7-10).

Drugim riječima, ljudi Božji primit će ponovno život. Imat će snagu; imat će sve što je potrebno; imat će pobjedu. Možda u potpunosti ne razumijemo kako, ali znamo da kad nas sveti očaj natjera na mjesto na kojem uistinu namjeravamo vratiti Bogu ono što nam daje, iz toga će izaći odgovor na vapaj u ovoj generaciji!Carter Conlon pridružio se pastoralnom osoblju crkve Times Square 1994. godine na poziv pastora osnivača Davida Wilkersona i postavljen je u službu starijeg pastora 2001. godine. Kao snažan, suosjećajan vođa, čest je govornik na konferencijama za pastore i vođe koje održava World Challenge širom svijeta.

petak, kolovoza 01, 2014

OPASNO BLIZU SMRTI

Marko 5 govori nam priču o Jairu, očajnom nadstojniku sinagoge koji je molio Isusa da mu iscijeli kćer. Dvanaestogodišnja djevojčica bila je opasno blizu smrti i Jair je molio Krista da dođe u njegovu kuću i položi ruke na nju.

Isus se složio da će poći s njim, ali prije toga zastao je na putu da pomogne ženi koja je bolovala od tečenja krvi. (Bila je to žena koja je bila iscijeljena kad je dotakla skut njegova ogrtača). No dok se Isus zadržavao, došao je glasnik s tragičnim vijestima: Jairova kći već je umrla. Rekao je nadstojniku sinagoge: "Kćerka ti je već umrla. Čemu više mučiš učitelja?" (Mk 5,35).

Jairovo srce zahvatila je žalost. Mislio je: "Da smo samo stigli onamo na vrijeme. Sad je prekasno. Moja kći je otišla." Ali Isus ga je razuvjerio: "Ne boj se! Samo vjeruj" (Mk 5,36).

Kako su se približavali Jairovu domu, čuli su buku naricanja i tugovanja. Bili su to Jairova obitelj i susjedi, žalosteći se nad djevojčicom. Zamislite ovo u ovom prizoru: tu je Bog u tijelu, stvoritelj svemira, u stanju izvršiti svako zamislivo djelo – međutim, oni su plakali u njegovoj nazočnosti. Ukratko, svjedočili su: "Bog jedino može pomoći dok je tu još neki znak nade. Ali kad jednom život ode, nema više potrebe prizivati ga. Čak ni on ne može obnoviti takvu situaciju."

Koliko kršćana danas više ne priziva Gospodina jer misle da je njihov problem beznadan? Mnogi se uzdaju u Boga jedino do točke dok nešto u njihovu životu ne umre. Ne govorim o smrti čovjeka; govorim o smrti braka, veze, sna, nade za nespašene najmilije – za ono u vašem životu što mislite da je nemoguće popraviti, promijeniti ili obnoviti.

Isus je ukorio takvu nevjeru. Rekao je gomili koja je plakala u Jairovu domu: "Zašto bučite i plačete? Dijete nije umrlo, već spava" (Mk 5,39). Izjavio je: "Ova situacija nije što vidite ili mislite. Vi mislite da je sva nada nestala, ali ja vam kažem da će tu biti obnova." Zatim je otišao u djevojčičinu sobu i, izgovorivši samo riječ, vratio dijete u život. "Djevojčica odmah ustane i počne okolo hodati" (Mk 5,42).

Za njega ništa nije previše "mrtvo" niti je otišlo predaleko da vrati u životu. On govori: "Stavi svoje pouzdanje u mene kako bih popravio tvoj problem. Za mene nikada nije prekasno raditi."