ponedjeljak, rujna 30, 2013

OBEĆANJE OČEVO

Poglavlja 1 do 6 knjige Djela apostolskih opisuju jedno od najslavniji djela Božjih u povijesti. To je predivan slijed događaja ispunjen akcijom: snažno propovijedanje, masovna obraćenja, čudesna iscjeljenja. Sve to bilo je ispunjenje božanskog obećanja koje je unaprijed nagovijestio Isus.

Prije svoga uskrsnuća, Krist je uputio učenike da čekaju u Jeruzalemu kako bi primili "što je Otac obećao ". "Ja ću poslati na vas ono što je Otac moj obećao. A vi ostanite u gradu dok se ne obučete u silu odozgo" (Lk 24,49).

To obećanje započelo je svoje ispunjenje na Pentekost, Izraelov blagdan "prvih plodova". Svijet je bio na rubu da vidi prve plodove Kristove muke na križu za nas.

Učenici nisu mogli ni zamisliti što je Bog imao na umu za njih. Vjerojatno su mislili: "Fino! To obećanje znači da Bog namjerava obnoviti Izraela. Zauvijek će nas oslobodit okova rimskog ropstva i bit ćemo ponovno njegov narod."

Vjerujem da bi i danas Crkva vjerojatno imala sličnu reakciju ako bismo čuli isto obećanje od Isusa. Možda bismo pomislili: "Kad dođe Božje obećanje, naše crkve ispunit će se do erupcije. Duh Sveti radit će i u drugim gradovima i ljudi će putovati sa svih strana samo da bi to okusili. Bit ćemo blagoslovljeni kao nikada ranije."

Trebali bismo željeti da Duh Sveti ispuni naša svetišta, da donese radost i utjehu narodu Božjem. Ali kad Božja slava dođe, to neće biti samo za naše dobro. Isus nije rekao: "Kad primite silu s visine, bit ćete moji polaznici crkve, moji proučavatelji Biblije, moji posjetitelji molitvenih sastanaka." Rekao je: "Bit ćete mi svjedoci sve do kraja zemlje."

Sila Božja je da izađe iz zidove crkava i ode do najdaljih kutova svijeta. To je ono što vidimo da se razvija u knjizi Djela. Kad se Petar digao da propovijeda mnoštvu koje se okupilo, tri su tisuće bile spašene. Kasnije, dok su Petar i Ivan svjedočili širom Jeruzalema, znaci i čuda su slijedili kroz nadnaravna iscjeljenja i izbavljenja.

Međutim, to je bio samo početak! Da je djelo Duha stalo u Djelima 6, sva sila Božja ostala bi u rukama dvanaest apostola. Umjesto toga, dogodila se tektonska promjena. Bog je rekao: "Moj Duh neće više djelovati samo kroz nekoliko odabranih. Osnažit ću svakog muškarca, ženu i dijete koji prizovu moje ime."

petak, rujna 27, 2013

ODRŽAVANJE NAZOČNOSTI BOŽJE

Bog je spojio jedan uvjet s njegovom nazočnošću u našim životima i on se nalazi u 2 Ljetopisima 15. U ranijem poglavlju, kralj Asa vodio je judejsku vojsku u veliku pobjedu nad etiopskom vojskom od milijun ljudi. Međutim, svjedočio je da je upravo nazočnost Božja rastjerala neprijatelja.

"Asa zavapi k Jahvi, Bogu svome: 'O, Jahve, tebi je ništa pomoći silnome ili nejakome! Pomozi nam, o Jahve, Bože naš, jer se na te oslanjamo i u tvoje smo ime izišli na ovo mnoštvo …' Jahve razbi Etiopljane prede Asom" (2 Ljet 14,10-11).

Kad su se Asa i njegova vojska trijumfalno vratili u Jeruzalem, prorok imena Azarja sreo ih je na gradskim vratima s ovom porukom od Boga: "Čujte me, Asa … Jahve je s vama, jer ste vi s njime; i ako ga budete tražili, naći ćete ga; ako li ga ostavite, i on će ostaviti vas. Dugo su Izraelci bili bez pravoga Boga … Kad su se u nevolji obratili Jahvi, Bogu Izraelovu, i stali ga tražiti, našli su ga" (2 Ljet 15,2-4).

Tu je tajna kako steći i održati nazočnost Božju u svom životu. Gospodin je vrlo izravno, bez da je išta zadržao, podsjetio Asu: "Asa, nikada nemoj zaboraviti kako si stekao ovu pobjedu. Kad si bio u nevolji, tražio si me svim svojim srcem i ja sam poslao svoju nazočnost k tebi. Bila je to moja nazočnost koja je natjerala tvoje neprijatelje u bijeg!"

Sad je Azarja rekao Asi: "Sjećaš li se kakvo je bilo ovo kraljevstvo prije nego si ti došao na vlast? Sve je bilo u neredu, bez zakona, bez vodstva, bez pravog učenja. Svatko je sebi bio zakon, čineći kako je htio!"

To nije neka zamršena teologija. Svatko može imati nazočnost Gospodnju, bude li ga jednostavno to tražio.

"… naći ćete (Jahvu)" (2 Ljet 15,2). Hebrejska riječi za naći ovdje je matsa, što znači: "Njegova nazočnost izlazi da omogući, da blagoslovi." Ukratko, ovaj nam redak govori: "Tražite Gospodina svim svojim srcem i on će doći k vama svojom nazočnošću. Doista, njegova nazočnost bit će moćna snaga koja će izbijati iz vašeg života!"

četvrtak, rujna 26, 2013

BOG JE UČINIO VELIKE STVARI

"Jer ja sam Jahve, Bog tvoj … i ja te ljubim … Ne boj se, jer ja sam s tobom" (Iz 43,3-5).

Starozavjetne priče o Abrahamu, Jošui i čitavom Izraelu su da bi nas ohrabrile i potakle tražiti nazočnost Božju u našim životima. Možemo zahvaljivati Bogu što je njegova nazočnost učinila za njih, a ipak svatko od nas ima snažno svjedočanstvo o onome što je njegova nazočnost učinila i za nas: vodila naš život, otvarala vrata, uklanjala prepreke, talila srce, činila nas neustrašivim.
Vidio sam da se to pokazalo istinitim u mom životu. Možda ćete reći: "Samo se hvališ!" Ne, činjenica je da je Božja nazočnost bila sa mnom bez obzira na mene!

Kad smo započeli crkvu Times Square u gradu New Yorku, nazočnost Kristova širila se iz nas u svemu što smo činili. Sjećam se kako sam u potrazi za kazalištem, koje bismo koristili kao crkvu, ušao u ured jednoga poznatog broadwayskog producenta. Tajnica tog čovjeka i osoblje mi se podsmjehivalo; njihove riječi i stavovi uvjeravali su me da se ja, nepoznat mali propovjednik, nikada neću moći sastati s njim. Zapravo, čak sam i sâm mislio da će me izbaciti. Ali onda je producent izašao iz svog ureda i kad me ugledao, pozvao me ući!

Sljedećih nekoliko tjedana, taj producent i ja dobro smo se upoznali. Povremeno bi on gledao preko svoga stola i rekao: "Ne znam zašto trošim toliko vremena s vama. Raspored mi je pretrpan." Ali kad god sam ušao u njegove urede, tajnica bi me gurnula ispred svih drugih posjetitelja, govoreći: "Propovjedniče, odmah uđite, čeka vas!"

Na kraju je ovaj čovjek prodao svoje kazalište nama da ga koristimo kao crkvu Times Square. Pa i kad je potpisivao dokumente prodaje, rekao je: "Ne znam zašto to radim!" Jedino ga je nazočnost Božja mogla pokrenuti da proda tu zgradu nama. Samo nekoliko godina nakon prodaje, on i njegovi pravni zastupnici vruće su molili da ga otkupe!

Vidio sam da je Bog mijenjao srca i drugih. Čovjek koji je posjedovao zgradu odmah do naših, odbio nam ju je prodati kao aneks. Ali s vremenom se sprijateljio sa mnom i na kraju nam ju je prodao. Sve mi je vrijeme govorio: "Nešto tamo gore radi za vas!"
To je sila nazočnosti Božje. A i svaki kršćanin može posvjedočiti na isti način: "Božja nazočnost koja je sa mnom učinila je velike stvari!"

srijeda, rujna 25, 2013

BLAGOSLOVI NJEGOVE NAZOČNOSTI

Razmotrite ove starozavjetne primjere blagoslova koje je nazočnost Božja donijela životima njegovih sljedbenika:

 • Božja nazočnost bila je tako očita u Abrahamovu životu da su čak i pogani oko njega prepoznali razliku između svojih i njegova života: "Abimelek … reče Abrahamu: 'Bog je s tobom u svemu što radiš" (Post 21,22). Ovaj poganski kralj je rekao: "Abrahame, s tobom je nešto drukčije. Bog te vodi, čuva i blagoslivlja kamo god ideš!"
 • Bog je obećao Jošui da nikakav neprijatelj neće moći odoljeti pred njim kad je njegova nazočnost s njim: "Nitko neće odoljeti pred tobom u sve dane tvog života; ja ću biti s tobom kao što sam bio s Mojsijem, i nikada te neću napustiti niti ću te ostaviti. Budi odvažan i hrabar" (Jš 1,5-6). Kad je Duh Božji nazočan s nama, možemo biti jaki i odvažni i nikakav neprijatelj ne može nam nauditi!
 • Bog je rekao Gideonu: "Jahve s tobom, hrabri junače … Idi s tom snagom u sebi, i izbavit ćeš Izraela" (Suci 6,12-14). Izraz "s tom snagom u sebi" u ovom retku odnosi se na 12. redak koji glasi: "Jahve s tobom!" Vidite li što Bog govori? "Gideone, u tebi je tako moćna snaga da može spasiti Izraela. A ta snaga je moja nazočnost!" Pismo otkriva Gideona kao kukavicu; zašto ga je onda Bog nazvao "hrabrim junakom"? Jer je htio dokazati Gideonu što jedna obična osoba može učiniti kad je Gospodnja nazočnost s njom!
 • Bog je upozorio Jeremiju da će se cijela nacija okrenuti protiv njega i odbaciti njegova proročanstva. Međutim, obećao je: "Borit će se protiv tebe, al' te neće nadvladati jer sam ja s tobom, da te spasim i izbavim" (Jer 15,20). Bog je govorio: "Nije važno ako se i cijela nacija okrene protiv tebe, Jeremija. Sve što je važno jest da je moja nazočnost s tobom. Budi uvjeren da sam ja s tobom!"
 • Bog je rekao Izaiji posebno obećanje koje daje onima koje ljubi: "Ne boj se, jer ja sam te otkupio; imenom sam te zazvao: ti si moj! Kad preko vode prelaziš, s tobom sam; ili preko rijeke, neće te preplaviti. Pođeš li kroz vatru, nećeš izgorjeti, plamen te opaliti neće. Jer ja sam Jahve, Bog tvoj … ja te ljubim … Ne boj se, jer ja sam s tobom" (Iz 43,1-5). Govorio je: "Ako moja nazočnost boravi u tebi, možeš proći kroz bilo kakvu bujicu ili vatru i preživjet ćeš. I nećeš samo preživjeti. Bit ćeš blagoslovljen i primit ćeš naklonost kroz sve to, jer je moja nazočnost s tobom!"

utorak, rujna 24, 2013

OSNAŽENI ZA ŽIVOT

Pismo nudi beskrajne primjere o tome kako nazočnost Božja osnažuje njegovu djecu da žive za njega. Jedan od najsnažnijih primjera toga nalazi se u Mojsijevu životu.

Mojsije je bio uvjeren da je bez Božje nazočnosti u njegovu životu beskorisno išta pokušati. Kad je razgovarao s Gospodinom licem u lice, rekao je: "Ako ti ne pođeš, odavde nas i ne izvodi" (Izl 33,15). Rekao je: "Gospodine, ako tvoja nazočnost nije sa mnom, onda nikamo ne idem. Neću načiniti ni jedan korak ako nisam siguran da si ti blizu!"

Znao je da je to bila Božja nazočnost u Izraelu koja je odvojila ovaj narod od ostalih naroda. A jednako je istina i za Crkvu Isusa Krista danas. Jedina stvar koja nas odvaja od nevjernika je nazočnost Božja "s nama" – vodeći nas te vršeći svoju volju u nama i kroz nas.

Mojsiju nije bilo važno kako drugi narodi primaju svoje vodstvo, formiraju svoje strategije, vode vlast ili svoju vojsku. Rekao je: "Mi radimo samo na jednom principu. Jedini način za nas da budemo vođeni ili upravljani, da vodimo rat i preživio u ovom bespuću je da imamo nazočnost Božju s nama!

Kad je Gospodnja nazočnost u našoj sredini, nitko nam ne može nauditi. A bez nje smo bespomoćni, svedeni na ništa. Neka se svi narodi ovoga svijeta uzdaju u svoje silne vojske, željezna bojna kola, obučene vojnike, novo oružje. Mi ćemo se uzdati u očitovanje nazočnosti našega Boga!"

Bog je odgovorio na Mojsijevu hrabru izjavu: "Ja ću osobno s tobom poći i počinak ti priuštiti" (Izl 33,14). Kakvo nevjerojatno obećanje! Hebrejska riječ za počinak ovdje znači "udoban, miran odmor". Bog je rekao: "S kakvim god neprijateljima ili kušnjama se suočiš, uvijek ćeš biti u stanju naći tihi odmor u meni!"

Razmislite o ovome: Ako crkva ima očitovanje nazočnosti Božje u svojoj sredini, nema nikakve gužve i jurnjave, znoja ili borbe. Sastanci štovanja nisu u žurbi, s tri pjesme, prikupljanjem priloga i kratkom propovijedi. Umjesto toga, nazočan je spokojan mir, tihi odmor, te svatko tko ulazi kroz vrata to osjeća!

ponedjeljak, rujna 23, 2013

POZVANI K SLOBODI by Gary Wilkerson

"Vratit će se oni što ih je oslobodio Jahve, i s radosnim kricima doći će na Sion. Vječna će sreća biti nad glavama, pratit će ih klicanje i radost, nestat će tuge i jecaja" (Iz 51,11).

Odnose li se sljedeće riječi na vas: život – radost – prirodnost – oduševljenje – neustrašivost – sloboda. Možete li zamisliti da imate tu vrstu veselja u svojoj službi za Krista? Kako možete postići takvu okrepljujuću radost?

Ona ne dolazi kroz djela pravednosti. Mi nemamo vlastitu snagu da bismo bili pravedni. Možemo činiti najbolje što znamo, teško se boriti i iskreno ponuditi Bogu sve što imamo i što jesmo, ali to još uvijek ne vrijedi više od prljavih krpa. "Tako svi postasmo nečisti, a sva pravda naša ko haljine okaljane. Svi mi ko lišće otpadosmo, i opačine naše ko vjetar nas odnose" (Iz 64,6).

Sloboda dolazi jedino kroz Kristovu pravednost. Kad njegova pravednost postane naša, oslobođeni smo borbe i truda. Njegov duh je u nama, oslobađajući nas od zakona grijeha i krivnje te čineći sve novo. "Jer zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me od zakona grijeha i smrti" (Rim 8,2).

Ta sloboda je sve! Ona znači imati slobodu obavljati svete odgovornosti na koje nas je On pozvao. Iznenada smo u stanju svjedočiti. Imamo neustrašivost koja nije naš vlastiti proizvod. Kroz nas teče milost, a ne smrtonosan, obvezujući legalizam.

Samo je jedan način da hodamo u slobodi i radosti koju je Krist za nas zadobio: prihvaćajući njegov dar pravednosti. Činiti to znači prihvatiti milost, ne djela. To ne znači zabušavati u našim odgovornostima; naprotiv, to znači da je doći pod pokrivalo njegove milost jedini način kako preuzeti stvarnu odgovornost. Na bilo koji drugi način ništa ne možemo postići u njegovo ime!

"Vi ste k slobodi pozvani" (Gal 5,13).

petak, rujna 20, 2013

SIGURAN U SVAKOJ SITUACIJI

Biblija kaže: "Bog nam nije dao duh bojažljivosti, već duh snage, ljubavi i trijeznosti" (2 Tim 1,7).

Hoće li se sadašnja recesija pretvoriti u duboku i dugačku depresiju? Je li ovo gospodarska oluja na koju su toliki pastiri i gospodarstvenici upozoravali? Ili je to samo još jedno kratkotrajno podešavanje gospodarstva?

Iskreno, nijedan čovjek na zemlji to ne zna. Gospodarstvenici daju strašne suprotne prognoze, a takozvani "proroci" odašilju raznorazna zbunjujuća upozorenja.

Prije nekoliko godina, pisalo mi je stotine zabrinutih kršćana o proročanstvu koje je govorilo da će većinu Floride preplaviti plimni val. Mnogi kršćani onoga su predviđenog datuma otišli s Floride na takozvani "dopust" – u slučaju da to proročanstvo bude točno. Florida je još tu.

Nitko ne zna kada, kako ili gdje će Bog poslati sud. Vremena i doba u njegovim su rukama. Bog se osobno pozabavio sa mnom u vezi s korištenjem datuma, imena ili mjesta i kad mu nisam bio poslušan, završio sam zapravo špekulirajući umjesto uistinu prorokujući. Svako pravo proročanstvo mora nuditi nadu i utjehu narodu Božjem koji živi po vjeri.

Gdje živite? U području potresa, možda blizu rasjeda? Živite li u predgrađu koje svakim danom izgleda sve nesigurnije? Nemate zalihu hrane? Ni zlatnih poluga ili kovanica da se obranite od inflacije? Ništa na što biste se mogli osloniti ako se gospodarstvo uruši? Ništa od čega biste živjeli ako izgubite posao? Osjećate li se isključeni kad se drugi oko vas hvale svojim planovima za budućnost?

Ne paničarite! Ako vjerujete u Gospodnje obećanje zaštite, imate sve što vam je potrebno. Svako dijete Božje ima čvrst ugovor preživljavanja. Što više čitam Isusove riječi, više vjerujem kako on traži naše djetinje pouzdanje u njega da će nas sačuvati u svakoj situaciji.

Moj savjet je ostati na mjestu i prestati slušati glasove koji govore upozorenja protivna Pismu. "Jer Bog nije Bog nereda, nego mira" (1 kor 14,33).

"Ne boj iznenadne strahote ni nagle propasti kad stigne bezbožnike. Jer će ti Jahve biti uzdanje i čuvat će nogu tvoju od zamke" (Izr 3,25-26). 

četvrtak, rujna 19, 2013

ILIJINI DUH I SNAGA

Stari zavjet završava s nevjerojatnim Malahijinim proročanstvom: "Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Jahvin, dan velik i strašan. On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju" (Mal 3,23-24).

Ovo proročanstvo u velikoj se mjeri ispunilo u službi Ivana Krstitelja. Zahariji se pojavio anđeo i prorekao da će njegov sin Ivan mnoge u Izraelu vratiti Gospodinu te da će "ići pred njim s Ilijinim duhom i snagom, da vrati srca otaca prema djeci, a nepokorne nazoru pravednika, te pripremi Gospodinu sklon narod" (Lk 1,17).

Isus je, govoreći svojim učenicima o Ivanu Krstitelju, rekao: "On je – ako ćete pravo – Ilija koji ima doći" (Mt 11,14). I dodao je: "Tko ima uši, neka čuje" (Mt 11,15). Vjerujem kako ih je Isus tražio da vide duhovno značenje Ivanova dolaska, kao što je bilo prorečeno, u duhu i snazi Ilijinoj.

Sam Ivan naglašeno je zanijekao da je on Ilija podignut iz mrtvih. Kad su ga Židovi izričito pitali: "Jesi li ti Ilija?" Ivan je odgovorio: "Ne … Ja sam 'Glas jednoga koji viče u pustinji: Ispravite put Gospodnji!' kako kaza prorok Izaija" (Iv 1,21-23). Zbog toga je Isus rekao svojim učenicima da će jedino duhovne oči i uši razumjeti kako je Ivan Krstitelj bio od iste službe kao Ilija prorok. Ivan je bio propovjednik pravednosti, kao i Ilija, poslan kako bi probudio ljude da krenu tijesnim i uskim put svetosti.

Ivan, pomazan istim neustrašivim duhom i silom koja je bila na Iliji, grmio je protiv grijeha neposlušnih, pohlepnih Židova, ljubitelja zadovoljstava. Ubrzo se trebao pojaviti Krist i ovaj silan čovjek istine došao je iznenada kako bi pripremio ljude za Gospodina. Ovaj pustinjski prorok bio je poslan da vrati srce naroda, što je najvjernija definicija pokajanja. Ivan je propovijedao pokajanje, obnovu, čistoću srca, pravednost i praktičan život svetosti, što odgovara otvorenom priznanju grijeha.

Vjerujem da prorok Malahija (kao i drugi starozavjetni proroci) govori o društvu svetih ljudi koji će biti podignuti upravo uoči Kristova drugog dolaska. Oni će služiti pod potpuno istim duhom i snagom koji su bili na Iliji i Ivanu Krstitelju.

To društvo vjernika posljednjih dana obratit će pozornost na Izaijino proročanstvo: "Viči iz sveg grla, ne suspreži se! Glas svoj poput roga podigni. Objavi mom narodu njegove zločine, domu Jakovljevu grijehe njegove" (Iz 58,1). 

srijeda, rujna 18, 2013

DA GA MOGU UPOZNATI

Bog je dao Mojsiju strahovit nalog: "Idi, putuj odavde, ti i narod koji si izveo iz zemlje egipatske, u zemlju za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu da ću je dati njihovim potomcima. Pred tobom ću poslati anđela … Ja s vama neću poći – jer ste narod tvrde šije – da vas putem ne istrijebim" (Izl 33,1-3).

Narod Božji izletio je potpuno iz kontrole zbog požude i idolopoklonstva (Izl 32,25). Zlato je postalo njihov bog. Željeli su plesati, igrati i slijediti svoje požudne apetite. Jedino su se Levijevi sinovi digli u obranu svetosti Božje.

A onda je slijedilo strašno otkrivenje da se Gospodin maknuo od njih; otišao je da ih ne bi pogubio. No ipak im je bilo zapovjeđeno da idu dalje i zatraže svoju baštinu. Bog je rekao: "Dat ću vam što sam vam obećao." Mogli su tražiti sva svoja prava i njegovu zaštitu, ali ne njegovu nazočnost.

Danas vidimo žalostan prizor mnogih iz naroda Božjeg koji idu dalje u svom vjerskom hodu za obećanim pravima, hvaleći se anđeoskom pomoći protiv neprijatelja, ali nemaju svete, strahovite, osvjedočavajuće nazočnosti Krista u sebi.

Što bi moglo biti gore nego čuti Gospodina kako im zapovijeda da idu do zemlje kojom teku mlijeko i med, a onda im reći da on neće poći s njima (vidi Izl 33,3)? Bog im je rekao: "Vi ste jogunast narod. Ako bih pošao s vama samo na trenutak, uništio bih vas" (vidi Izl 33,5).

Mojsije je htio nešto više nego zemlju kojom teku mlijeko i med. On je želio znati i iskusiti nazočnost Gospodnju. Molio je: "Rekao si mi: 'Znam te po imenu, i ti uživaš moju blagonaklonost.' Stoga, ako uživam tvoju blagonaklonost, objavi mi svoje putove, da te shvatim i da i dalje uživam tvoju blagonaklonost" (Izl 33,12-13).

Nije čudo da je ovaj dragocjen sluga Božji osvjedočio svoju generaciju! Nije čudo da je na njegovu licu bilo toliko slave. On je samo htio upoznati Gospodina. Jedina naklonost koju je on htio bila je nazočnost Gospodnja. Tako je bilo i s Pavlom, čije je srce vapilo: "O, da mogu upoznati Njega" (vidi Fil 3,10). 

utorak, rujna 17, 2013

PROBUĐENJE ČIŠĆENJA

Svi proroci vidjeli su posljednja vremena i prorokovali o okupljanju odvojenih, svetih ljudi koji će imati veliko razumijevanje Riječi Gospodnje. Daniel je čuo velike stvari od Boga ali "nije razumio" (Dn 12,8). Međutim, vidio je dan kad će očišćen, prokušan i isproban ostatak razumjeti; postojat će društvo posljednjeg vremena puno mudrosti i sposobnosti rasuđivanja u stvarima Božjim. "Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti" (Dn 12,10).

Izaija je oplakivao duhovnu sljepoću otpalog Izraela. Rekao je: "… posrću u viđenjima, ljuljaju se sudeći" (Iz 28,7). Ono malo sposobnosti rasuđivanja koje su jednom imali uništeno je bilo njihovom požudom. Ali Izaija je prorokovao o danu kad "će gluhi čuti riječi … oslobođene mraka i tmine, oči će slijepih vidjeti … svetit će ime moje … bojat će se Boga Izraelova. Zabludjeli duhom urazumit će se, a oni što mrmljaju primit će pouku" (Iz 29,18.23-24).

Vjerujem da će probuđenje posljednjeg vremena, o kojem toliki propovijedaju, biti probuđenje čišćenja. Ako je djelo Duha Svetog da uvjeri svijet o grijeh, pravednost i sud, onda je sigurno da će u velikom izliću Duha Svetog doći do snažnih valova osvjedočenja te će bezbrižna, popustljiva Crkva biti prodrmana i prisiljena suočiti se sa svojim grijesima.

Dok mnoštvo kršćana juri za znacima i čudima te trči k učiteljima uspjeha i prosperiteta, Bog poziva "pustinjske ljude" koji su prožeti glađu da više upoznaju Krista.

Upravo sada pojavljuje se veličanstveno društvo! Jednoga dana Bog je počeo buditi njihova srca te su se otrijeznili od svega licemjerja i sramote. Bacili su se na Riječ Božju i vidjeli što su njegovi posljednji naumi. Po vjeri su se odjenuli u Kristov plašt pravednosti, podvrgnuli se zahtjevima Krista i odlučili hodati sami, ako je potrebno, kako bi bili potpuno poslušni njemu. Postavili su se u položaj da čuju i razumiju volju Gospodnju. Počeli su vidjeti stvari u Duhu i razumjeti da je kraj svega na dohvat ruke. Takvima je došla Riječ Gospodnja!

"Krist dolazi! Pokajte se, jer dan Gospodnji je blizu! Odbacite svaki lakozavodljiv grijeh i svraćajte misao na ono što je gore! Ne sudjelujte u carstvima i snovima ljudi. Sve to ostavite i izađite da se susretnete s Njim." Ta riječ navješćuje se glasno i jasno! 

ponedjeljak, rujna 16, 2013

MILOST DAŽDI by Gary Wilkerson

Naš život u Kristu započinje u milosti, nastavlja u milosti i završit će u milosti. "Da, milošću ste spašeni – po vjeri. To ne dolazi od vas; to je dar Božji! To ne dolazi od djela, da se tko ne bi hvalisao" (Ef 2,8-9).

Kad jednom shvatimo tu istinu, naši životi bit će obilježeni slobodom, a ne ropstvom; radošću, a ne umorom; oduševljenjem, a ne strahom. Provođenje vremena u nazočnosti Božjoj izgledat će kao radostan dar umjesto dužnosti. Na kraju krajeva, Isus kaže da više nismo njegove sluge nego prijatelji.

Ništa od toga ne negira našu odgovornost. Dakako, postoji vrijeme kad je potrebno naviti budilicu da se dignemo i molimo. Ali ne usudite se to činiti bez ulja Božja milosti! I ne usudite se čitati Bibliju bez milosti, jer ćete inače otići od nje osuđeni i uplašeni umjesto prosvijetljeni i osnaženi. Zašto? To je Božje djelo milosti da nam pokaže našu nesposobnost. To je jedini način kako možemo spoznati njegovu sposobnost.

Ne, ne odustajte od svoje skupine. Ne odustajte od svoga časa molitve. Ne odustajte od svoje grupe s kojom proučavate Bibliju. Ne odustajte ni od jedne od tih divnih disciplina – osim ako su se ispriječile na putu potpunog djelovanja milosti Božje u vašem životu.

Neki od vas će možda reći: "S obzirom na ono što govoriš, nitko nikada više neće moliti. Nitko se neće disciplinirati za taj zadatak. To nemamo u sebi. Budemo li slijedili što predlažeš, nitko nikada neće upoznati Božji put za nas."

Upamtite samo da milost daždi na nas s prijestolja Gospodnjeg; ona se ne diže od nas k njemu. To je ono što će privući svijet k našim životima i svjedočanstvima. Kad ljudi vide da na nas daždi stvarna milost, vidjet će čuda koja ona radi u nama. I znat će da naša srca nisu bila zadobivena našim djelom, nego Božjim. Neka danas tako bude u našem životu! 

petak, rujna 13, 2013

ON VIDI SVAKI KORAK

Mnoštvo kršćana diže se svakoga jutra s neopisivim problemima pred sobom – fizičkim bolima, emocionalnim trpljenjem, financijskim borbama. Mnogi su tako pritisnuti nevoljom da se brinu: "Sve ovo je previše da bih se s time mogao nositi. Nemam snage da se dulje borim sa svim tim stvarima. Kako ću ikada uspjeti izaći iz toga?"

Naša služba prima mnoga pisma svetih koji svakodnevno podnose krajnje teške situacije. Jedna pobožna žena piše: "Bila sam u braku preko trideset pet godina i baka sam. Ali sad je moju obitelj uništio moj muž preljubnik. On je bio Duhom ispunjen čovjek, upotrebljavan od Gospodina, ali sad je ogorčen pohotnik, pun požude u svojoj starosti. Molim vas, molite za mene. On je iz mene istjerao svu ljubav te sam silno nesretna. Mislim da neću još dugo izdržati."

Naš nebeski Otac vidi svaki korak našega života i usprkos svim našim krizama i poteškoćama zapovijeda nam iznova i iznova u Pismu: "Ne boj se!" Ne smijemo vjerovati da će nas naši problemi oboriti i uništiti, jer on je naš štit.

"Blago tebi, Izraele! Koji narod ko tebe Jahve spašava? On štit je tvoj što te brani i mač tvoj slavodobitni, dušmani ti se ulaguju, al ti ćeš im gazit po leđima" (Pnz 33,29). Bog nam govori: "Nije istina da si odbačen! Nisam ljut na tebe i nisam te pustio da se sam braniš protiv neprijatelja. Sve su to sotonine laži!"

S kakvom god krizom se suočavamo, kakve god velike poteškoće leže pred nama, naša pobjeda je osigurana: "Ali u svemu ovom sjajno pobjeđujemo po onome koji nas je ljubio" (Rim 8,37).

Znači li to da trebamo stajati i čekati da Bog pošalje anđela kako bi pogubio sve naše neprijatelje? Ne, nikako! Iako je Bog navijestio našu pobjedu, on neće obaviti naš dio za nas.

Mi još uvijek moramo podići mač i udariti na neprijatelja. Razlika je u tome što to činimo vjerujući da nam je Bog obećao dati snagu: "Ali hvala Bogu koji nam dade pobjedu po našem Gospodinu Isusu Kristu" (1 Kor 15,57).

Duh Sveti odgovara na našu vjeru! Kad ga prizovemo, on dolazi na nas nadnaravnom snagom da usmrtimo djela tijela. Naš dio je imati vjeru i onda ići s vjerom da će se Duh Božji oduprijeti sili zla koja dolazi protiv nas. 

četvrtak, rujna 12, 2013

BESKRAJNO MNOGO

Apostol Pavao vapio je Bogu: "Gospodine, molim te izbavi me od ovog trna u tijelu!" Ali Gospodin mu je odgovorio: "Dosta ti je moja milost" (2 Kor 12,9). Rekao je svome sluzi: "Pavle, morat ćeš živjet s tim trnom. Ali usred tvoje boli, dat ću ti svu milost koja ti je potrebna. Imam je za tebe beskrajno mnogo!"

Gospodin želi da znamo kako je njegova milost jača od svakog izbavljenja koje bi mogao donijeti u naše prilike. Zašto? Njegova milost sadrži puninu otkrivenja o tome tko je on! Jednostavno rečeno, Božja milost je Isus Krist potpuno otkriven – u svoj svojoj svetosti, a ipak nježna, milosrdna srca.
Naš nebeski otac vidi svaki djelić našeg trpljenja i daje nam ova divna obećanja:
 • "Od Jahve dolazi spas pravednicima, on im je zaklon u vrijeme nevolje" (Ps 37,39). 
 • "On sam je rekao: 'Sigurno te neću ostaviti; nipošto te neću zapustiti!' Tako s pouzdanjem možemo reći: 'Gospodin je pomoćnik moj; neću se bojati. Što mi može učiniti čovjek?" (Heb 13,5-6). 
 • "Ne boj se, jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom" (Iz 41,10). 
 • "Gle, postidjet će se i smesti svi koji su na tebe bjesnjeli, bit će uništeni i propast će oni što se s tobom parbiše! Tražit ćeš svoje protivnike, ali ih nećeš naći. Bit će uništeni, svedeni na ništa oni koji protiv tebe vojuju" (Iz 41,11-12). 
 • "Jer ja, Jahve, Bog tvoj, krijepim desnicu tvoju i kažem ti: Ne boj se, ja ti pomažem … Ubogi i bijedni vodu traže, a nje nema! Jezik im se osuši od žeđi. Ja, Jahve, njih ću uslišiti, ja, Bog Izraelov, ostavit ih neću" (Iz 41,13.17). 
Iz svake situacije, krize ili nesreće možete izaći – sve po milosti Isusa Krista. Što god dođe na vaš put, on ima i više nego dovoljno milosti i utjehe Duha Svetog za vas! 

srijeda, rujna 11, 2013

NISMO SAMI

Krist je rekao svojim učenicima: "Neću vas ostaviti siročad" (Iv 14,18). Grčka riječ za siročad ovdje znači neutješen, ucviljen, bez oca.

Povremeno se možete osjećati kao što su se učenici kasnije osjećali – da ste potpuno sami i da Bog ne radi za vas. Ne vidite dokaz njegove brige, a sotona vam laže da vas je Duh Božji na neko vrijeme napustio.

Jedno nevjerojatno čudo koje ne možete zaboraviti je Isusovo obećanje svim svojim sljedbenicima: "Neću te ostaviti kao siroče. Otkupio sam te i ti si moj!"
Bez obzira kroz što prolazite, vaš nebeski Otac nikada nijednom nije odustao od vas i nikada neće. Poslušajte njegovo vječno obećanje koje se ne može prekršiti:

"Sion reče: 'Jahve me ostavi, Gospod me zaboravi.' Može li žena zaboravit svoje dojenče, ne imat sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću. Gle, u dlanove sam te svoje urezao, zidovi tvoji svagda su mi pred očima" (Iz 49,14-16).

Ovaj nam odlomak govori: "Tvoja potreba za zaštitom uvijek je pred mojim očima. Ne postoji trenutak kad ne bih vodio brigu da držim svoje nadnaravne zidove zaštite oko tebe. Moja zaštitna ograda uvijek je tamo!"

Poznavao sam neke majke – uključujući žene pastora – koje su napustile svoju djecu. Jedan pastor nam je pisao: "Bio sam u braku dvadeset pet godina, ali moja me žena nedavno ostavila zbog nekog čovjeka kojega je upoznala preko Interneta. Jednostavno je napustila djecu i mene. Još je uvijek volim i želim da se vrati kući, ali ona ne želi. Strašno sam povrijeđen, tako da ne mogu spavati. Ne znam kako ću to preživjeti."

Bog odgovara tom čovjeku: "Čak te i tvoja ljubljena žena može ostaviti, ali ja nikada neću. Moji zidovi oko tebe uvijek će biti sigurni!"

On nas neće ostaviti siročad!

utorak, rujna 10, 2013

SJETITE SE ŠTO JE BOG UČINIO

Mojsije je poučio Izraela: "Ne boj ih se! Sjeti se što je Jahve, Bog tvoj, učinio faraonu i svemu Egiptu … na one znakove i čudesa, pa na jaku ruku i ispruženu mišicu, kojima te Jahve, Bog tvoj, izveo. Tako će Jahve, Bog tvoj, učiniti sa svim narodima kojih se plašiš" (Pnz 7,18-19).

Kakva snažna poruka! Mojsije je podsjećao Izraelce: "S kakvim se god neprijateljima suočite, Bog vam je obećao pobjedu nad svima njima. On je vaše očeve izbavio od faraona i učinit će danas isto za vas!"

"… da se svega svog vijeka sjećaš dana kad si izišao iz zemlje egipatske" (Pnz 16,3). "Sjećaj se da si i sam bio rob u Egiptu" (Pnz 1612).

Mojsije je vikao narodu: "Sjetite se prošlosti! Ako mislite da ovdje u pustinji imate težak život, sjetite se svih užasa s kojima ste se suočili u Egiptu. Ne zaboravite kakav vam je bio život kad ste bili robovi. Sjetite se što je Bog učinio da vas od svega toga izbavi!"

I prorok Izaija govorio je riječ Božju narodu koji je bio pun straha. Bilo je to u vrijeme kad je Izrael bio uvjeren da ih je Bog odbacio, ali Izaija ih je uvjeravao:

"Tko si ti da se bojiš smrtna čovjeka i sina čovječjeg, koji je kao trava? Zaboravio si Jahvu, svoga Stvoritelja, koji razastrije nebesa i koji zemlju utemelji; sveudilj strepiš, svaki dan, od tlačiteljeve jarosti. Kao da je pregnuo da te uništi. Ali gdje je sad jarost tlačiteljeva?" (Iz 51,12-13).

Bog je rekao kroz ovoga proroka: "Razlog zašto ste uplašeni je taj što ste zaboravili tko sam ja. Gledate samo u svoje nevolje, a zaboravili ste da je moja ruka još uvijek na vašem životu!"

Možda vam je problem sjetiti se čuda Božjih u vašem životu. Možda mislite: "Moj je život bio jedna dugačka i teška noćna mora. Kako se mogu sjetiti čuda Božjih kad ih nisam doživio?"

Naša iskustva mogu nadahnuti vjeru, ali ona nisu da bi bila temelj naše vjere. Zbog toga nas Riječ Božja uvijek usmjerava prema onome što je Isus učinio. Trebamo se sjetiti njegove pobjede na križu i po vjeri se držati toga. Samo on nam može dati snagu za pobjedu, svojim Duhom. 

ponedjeljak, rujna 09, 2013

OBLIKOVANI MILOŠĆU BOŽJOM by Gary Wilkerson

Pogledajte što nam Bog kaže u vezi s molitvom. Najprije nam je rečeno: "Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu" (Iz 55,6). Zatim Biblija kaže: "… nema razumna, nema nikoga koji traži Boga" (Rim 3,11). U Pismo je pretpostavljena činjenica da nećemo tražiti Gospodina kao što bismo trebali.

Iznova i iznova pokazano nam je Božje mjerilo savršenosti – i naša nesposobnost da ga dosegnemo. Zašto? To je tako da možemo izbjeći sudbinu farizeja. Oni su se rano ujutro dizali i molili dugačke molitve. Smišljali su propise da bi zadržali vanjski izgled svetog ponašanja. Ali Isus ističe da dok su izvana izgledali čisti, njihova su srca bila mračna i pokvarena. "Vi farizeji čistite vanjštinu čaše i zdjele, a vaša je nutrina puna otimačine i zloće" (Lk 11,39).

Bog u nama ide za dubljim djelom – dubljim nego što bismo ikada mogli sami postići. Pavao to iznosi u jednom kratkom odlomku: "O nerazumni Galaćani! Tko vas začara? … Jeste li primili Duha vršenjem Zakona ili prihvaćanjem vjere? Jeste li tako nerazumni da počinjući s Duhom sad svršavate s tijelom?" (Gal 3,1-3).

Kad naša poslušna djela nisu oblikovana milošću Božjoj, mi to osjećamo. Izvana se možemo osjećati ponosni nad onim što smo postigli, ali kad podbacimo, osjećamo se obeshrabreni do točke da smo spremni dići ruke, misleći: "Ovo je preteško breme. Ne mogu to više podnijeti."

Točno! Upravo tako, to je preteško breme. Zbog toga nam Isus kaže: "Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako" (Mt 11,28-30).

petak, rujna 06, 2013

DRŽITE SVOJ MIR

Budite li se svakoga dana u muci nad nekom požudom ili navikom koja vas lako zavodi? Izjedate li se misleći: "Ova strašna stvar još je uvijek živa u meni"?

Bog zna sve o grijehu koji je ostao u vašem srcu. I zna koliko ga mrzite i plačete nad njim. Sad želi da čujete ovu riječ: "Gospod je moja snaga i štit moj; u njega se srce moje pouzdalo, i pomoć mi dođe" (Ps 28,7)

Zbog toga je David mogao reći: "Zla se bojati neću" (Ps 23,4). Da je Sotona uspio uvjeriti Davida da se boji, mogao je zadobiti pobjedu; a neprijatelj na isti način radi i protiv vas. On želi da se bojite kako nikada nećete biti oslobođeni.

Bog kaže svim ožalošćenim, povrijeđenim svetima: "Ne bojte se! Vidim i znam sva vaša trpljenja i neću dopustiti sotoni da vas uništi!" Možda pitate: "Ali što da radim? Kako mogu imati mir Gospodnji i odmor u svemu tome?"
Odgovor se nalazi u riječi Božjoj Mojsiju i Izraelu. S morem pred njima, neprijateljem iza njih i bez mjesta kamo bi skrenuli, Bog im je zapovjedio: "Ne bojte se! Stojte čvrsto pa ćete vidjeti što će vam Jahve učiniti da vas danas spasi … Jahve će se boriti za vas. Budite mirni" (Izl 14,13-14).

Što znači ovaj posljednji izraz – "budite mirni"? On znači da se više ne brinete i da više ne pokušavate sve odgonetnuti te da se umjesto toga pouzdate u Boga da će on stvoriti izlaz za vas. Tada vam on daje svoju riječ upute kao što ju je dao Izraelu: "Krenite …" (Izl 14,15).

I Jošua se suočio s nemogućim neprijateljima. On i njegovo umorno društvo neizvježbanih ratnika moralo je svu noć hodati do Gibeona, gdje su se suočili s ogromnom vojnom mašinerijom. Kad je Jošua pogledao dolje na bojno polje, vidio je dolinu ispunjenu silnim bojnim kolima i dobro izvježbanom pješadijom.

Pismo kaže: "A Jahve reče Jošui: 'Ne boj se! Ja sam ih predao u tvoje ruke, i nijedan od njih neće se održati pred tobom'" (Jš 10,8).

Bog je navijestio pobjedu čak i prije nego je Jošua ušao u bitku. Rekao je: "Pobjeda je već zadobivena! Nijedan od tih neprijateljskih vojnika neće se održati nakon bitke. Sad idi i bori se, znajući da sam ti obećao pobjedu!"

Ovo je poruka križa! Pobjeda je za nas već zadobivena. 

četvrtak, rujna 05, 2013

BAŠTINICI PO OBEĆANJU

"Ne boj ih se" (Pnz 7,18). Za Izraela su "ih" ili "njih" predstavljale ogromne, dobro naoružane poganske nacije s kojima su se suočili u obećanoj zemlji. A za nas danas, "ih" ili "njih" predstavlja svaki problem, nevolja ili nesavladiva poteškoća s kojom se suočavamo u životu.

Zašto da se ne bojimo? Jer je Bog tako rekao! Drugo objašnjenje nije potrebno! Bog je svemoćan, svedostatan – i svjestan je sotonskih utvrda s kojima se suočavamo. On pozna svaku zamku, kušnju i iskušenje, koji će ikada biti bačeni u nas. I zapovijeda nam: "Nećete se bojati nijednoga od njih!"

Abraham je živio u stranoj zemlji okruženoj moćnim kraljevima, ne znajući gdje će završiti. Međutim, Božje su prve riječi njemu bile: "Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika" (Post 15,1).

Značenje ovoga posljednjeg izraza je: "Ja ću biti zid oko tebe, tvoj zaštitnik, tvoja obrana." U biti, Bog mu je govorio: "Suočit ćeš se s poteškoćama, ali ja ću te zaštititi i provesti kroz sve njih." Abraham je odgovorio vjerujući Božjoj riječi za njega: "Abraham povjerova Jahvi, i to mu se uračuna u pravednost" (Post 15,6).

Ova ista riječ došla je i Abrahamovom sinu Izaku. I on je živio u neprijateljskom okruženju, opkoljen Filistejcima koji su ga mrzili, mučili i htjeli da ode s njihove zemlje. Pismo kaže da svaki put kad je Izak iskopao bunar da bi imao vode, Filistejci su ga zatrpali: "Filistejci zasuše sve bunare … i napuniše ih zemljom" (Post 26,15).

Kamo god je Izak išao, suočio se s istim problemom. Čak je jedan bunar nazvao "Esek", što znači "svađa" (vidi Post 26,20). Očito Izak nije imao ništa u svom životu osim sukoba. Vjerojatno je mislio: "Kako ću prehraniti obitelj i dati vodu stadima? I kako mogu bez strah podizati djecu kad nas Filistejci mogu opljačkati bilo kad, i to bez problema? Bože, zašto si me ovdje posadio? Kako uopće mogu preživjeti?"

Kad se ovaj oblak sumnje formirao nad Izakom, Bog mu je dao istu riječ koju je dao i Abrahamu: "Ja sam Bog oca tvoga Abrahama: Ne boj se, ja sam s tobom! Blagoslovit ću te, potomke ti umnožit, zbog Abrahama, sluge svojega" (Post 26,24).

Mi smo djeca Abrahamova i Bog nama daje isto obećanje kao što ga je dao Abrahamu i njegovu potomstvu: "Ako pripadate Kristu, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju" (Gal 3,29). 

srijeda, rujna 04, 2013

ČEKANJE NA GOSPODINA

Đavao ima strategiju kako da prevari vjernike te ih navede da posumnjaju u vjernost Božju u odgovaranju na molitvu. Sotona bi htio da povjerujemo kako je Bog začepio uši na naš vapaj i ostavio nas da sami rješavamo stvari.

Vjerujem da je danas najveća tragedija u crkvi Isusa Krista ta što tako malo ljudi vjeruje u snagu i učinkovitost molitve. Bez namjere da bogohule, mnogi od naroda Božjeg mogu se sad čuti kako prigovaraju: "Molim, ali ne dobivam odgovora. Molim tako dugo, tako snažno, ali bez ikakva rezultata. Sve što želim vidjeti jest mali dokaz da se stvari mijenjaju. Stvari idu dalje kao i obično, ništa se ne događa. Kako dugo moram čekati?" Oni više ne odlaze u tajnu klijet molitve jer su uvjereni da su njihove molbe, rođene u molitvi, pred prijestoljem podbacile. Drugi su uvjereni da jedino ljudi poput Daniela, Davida i Ilije mogu svojim molitvama prodrijeti do Boga.

U svoj iskrenosti, mnogi sveti Božji bore se s ovim mislima: "Ako je Božje uho otvoreno za moju molitvu, a ja revno molim, zašto je tako malo dokaza da odgovara?" Postoji li neka određena molitva koju ste molili dugo, dugo vremena i još uvijek nije odgovorena? Jesu li već godine prošle i još uvijek čekate, nadajući se i pitajući?

Budimo pažljivi da ne optužimo Boga, kao Job, da je lijen i da ne vodi brigu o našim potrebama i molbama. Job je prigovorio: "K tebi vapim, ali ti ne odgovaraš; stojim, ali ti na me ne gledaš" (Job 30,20).

Jobova vizija Božje vjernosti bila je zamračena njegovim poteškoćama. Završio je optužujući Boga da ga je zaboravio i Bog ga je glasno ukorio za to.
Vrijeme je da mi kršćani bacimo iskren pogled na razloge zašto su naše molitve zatajile. Možda smo krivi optužujući Boga za zanemarivanje, dok je sve vrijeme zapravo odgovorno naše vlastito ponašanje.

"Čekaj na Gospoda i drži se puta njegova, on će te uzvisiti te ćeš baštiniti zemlju" (Ps 37,34). 

utorak, rujna 03, 2013

OVO NIJE IGRA

Jošafat, kralj Jude, bio je na putu kući iz posjeta Ahabu, pokvarenom izraelskom kralju. Gospodin je pred njega poslao proroka s ovim snažnim riječima: "Iziđe preda nj Hananijev sin vidjelac (prorok) Jehu i reče kralju Jošafatu: 'Zar da pomažeš bezbožniku i da ljubiš Jahvine mrzitelje? Zato i udara na te srdžba Jahvina'" (2 Ljet 19,2).

Bog je rekao Jošafatu: "Ne poznaješ opasnost i posljedice onoga što si učinio. Možda misliš da je mala stvar sklapati dogovor s nekim tko je protiv mene. Ahab je bio moj neprijatelj – i idolopoklonik – a ti si se s njim sprijateljio. Slušao si njegove pokvarene razgovore i podnosio njegovu prljavštinu. A ipak nisi zauzeo stav ni protiv jednoga, Jošafate. U vezi s tim imam parbu s tobom!"

U toj točki, možda ćete pomisliti: "Razumijem da je Ahab bio pokvaren. Ali dok promatram svoje vlastite prijatelje, ni na koji način ne mislim o njima da su Božji neprijatelji." Ipak, razmotrite ove odlomke iz Pisma:
 • "Tko nije sa mnom, taj je protiv mene" (Lk 11,23). Uzima li tvoj prijatelj Gospodnju stranu u svemu? 
 • "Nepokornost je kao grijeh čaranja" (1 Sam 15,23). Je li savjet tvog prijatelja pun nepokornosti? 
 • "Tko opravdava krivoga … mrzak je Jahvi" (Izr 17,15). Govori li tvoj prijatelj loše o pobožnim ljudima? 
Ovo nije igra! Tvoji prijatelji ozbiljna su stvar za Boga, jer njihova djela imaju ozbiljne posljedice. "Svoja si usta predao pakosti, a jezik ti plete prijevare. U društvu na brata govoriš i kaljaš sina matere svoje. Sve si to činio … Shvatite ovo svi vi koji Boga zaboraviste, da vas ne pograbim, i nitko vas spasiti neće" (Ps 50,19-22).

Hvala Bogu, Pismo kaže: "Jošafat se uplaši i stade tražiti Jahvu, te oglasi post po svoj Judeji" (2 Ljet 20,3). Kralj se ponizio i pokajao: "Tada Jošafat pade ničice na zemlju, i svi Judejci i Jeruzalemci padoše pred Jahvom da mu se poklone" (2 Ljet 20,18).

Bog je odgovorio na Jošafatovu slomljenost dajući Judi potpunu pobjedu protiv Moabaca. Na kraju, Biblija kaže: "Tako je počinulo Jošafatovo kraljevstvo, jer mu je Bog dao mir odasvud uokolo" (2 Ljet 20,30). 

ponedjeljak, rujna 02, 2013

DOĐITE K MENI by Gary Wilkerson

"Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti" (Mt 11,28). Isus ne nudi samo poziv, on nam govori – zapovijeda – da dođemo k njemu jer jedino on može dati odmor koje trebaju naše duše.

No je li uopće moguće da u svojoj vlastitoj snazi "dođemo k njemu"? Prema Isusu, nemoguće je: "Nitko ne može doći k meni ako ga ne privuče Otac koji me posla" (Iv 6,44). Zašto bi nam Krist zapovjedio da učinimo nešto što ne možemo?

Ovdje smo dobili jednu važnu lekciju – lekciju koja je sudbonosna za kršćanski život. A to znači, kad primimo zapovijed, nije dovoljno da se uzbudimo i kažemo: "Gospodine, ja sam tvoj čovjek!" Ako to učinimo, upast ćemo u problem i prije nego započnemo. Činjenica je da kad u evanđeljima primimo zapovijed, ona razotkriva našu nesposobnost. Bog to čini namjerno. Jer kad nam otkriva svoju volju i svoje zapovjedi, pokazuje nam našu nemoć da ih postignemo u vlastitoj snazi.

Iz tog razloga Isus slijedi svaku nemoguću zapovijed s obećanjem. Prvo, on kaže. "Nitko ne može doći k meni ako ga Otac ne privuče." Zatim odmah kaže: "Ja ću ga uskrisiti u posljednji dan" (Iv 6,44). Bog nas neće samo privući k sebi, nego će nas podići u nov, uskrsli život. Njegova snaga nam omogućava da s njim hodamo u novom savezu.

Mi nismo sposobni imati nov život u vlastitoj snazi. To dolazi jedino po njemu. Jednako tako, ista sila koja nas spašava po milosti, i čuva nas po milosti. "Onaj koji radi što je pošteno dolazi k svjetlu, da bi se očitovalo da su njegova djela učinjena u Bogu" (Iv 3,21). To znači da su učinjena u Bogu.

Bog u nama oblikuje djelo. Zbog toga slijedi svaku zapovijed s obećanjem. Čim otkriva našu nesposobnost, otkriva svoju sposobnost i spremnost da sve to u nama izvrši.