četvrtak, svibnja 31, 2012

ISUS NAS JE OTKUPIO

Adamovim grijehom učinjeni smo grešnima, a Isusovom žrtvom pravednima. Isus nas je otkupio, platio cijenu, tako da đavao nema nikakva prava na one koji su se pokajali i povjerovali u Krista i njegovo svršeno djelo.

Sve vrijeme Bog je znao da čovjek neće moći ispuniti njegov božanski zakon. On je ustanovio zakon da donese red ljudskoj rasi da se ne uništi. Zakon je bio za našu vlastitu zaštitu; on je bio da shvatimo da u svojoj vlastitoj snazi i pravednosti ne možemo opstati pred svetim Bogom. Zakon je bio ogledalo koje nam je Bog držao govoreći: "Dopusti da ti pokažem što ja očekujem, što moja pravda zahtijeva. Ovdje je moj zakon, a ovdje je gdje si podbacio, gdje si živio u grijehu. Podbacio si u ovoj točki … u ovoj … i u ovoj. Nitko nije dovoljno pravedan da ispuni moj zakon!"

Farizeji su pokušali ispuniti zakon. Držali su preko šesto propisa, od pranja ruku i zdjela do odbijanja doticanja nežidova. Pokušali su držali sav zakon vjerujući da će jednoga dana moći stati pred Boga i reći: "Održao sam sav tvoj zakon. Činio sam ovo, i ovo, i ovo. Sad si obvezan spasiti me."

Ali nitko ne može očekivati da će njegova dobra djela zaslužiti opravdanje. Riječ Božja odgovara: "Ako si podbacio samo u jednoj točki zakona, podbacio si u čitavom zakonu!" Ako očekujete da vas Bog prihvati zbog vašega dobrog ponašanja, zaboravite to! Nikada nećete biti u stanju održati čitav zakon."

S obzirom da nismo mogli ispuniti zahtjeve pravde da ispunimo zakon Božji, na zemlju je došao Isus i savršeno ispunio zakon Božji. On nikada ni u jednoj točki nije podbacio, sve to iz čistog motiva ljubavi. "Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon i proroke! Ne dođoh da ih ukinem, već da ih ostvarim" (Mt 5,17).

Kad je Isus uzašao k Ocu, njegova savršena poslušnost ispunila je sve zahtjeve zakona i njegova krv bila je predstavljena kao potpuna isplata za naše grijehe. Tu je stajao Čovjek u nazočnosti Božjoj čija je pravednost bila savršena i iz toga razloga prihvatljiva Ocu.

srijeda, svibnja 30, 2012

NAŠA BAŠTINA

Kad je Ilija otišao u nebo, ostavio je Elizeju svoj plašt (2 Kr 2,13). Isto tako, kad je Isus otišao Ocu, ostavio nam je svoju vlastitu haljinu – svoju savršenu pravednost. Bacio ju je na nas kao što je Ilija bacio svoj plašt na Elizeja. Ono što je prorok Ilija učinio slika je i sjena onoga što se dogodilo kad je Isus bio premješten Ocu. Mi smo zapravo baštinici divne haljine pravednosti koja nas potpuno pokriva i čini prihvatljivim u Božjoj svetoj nazočnosti!

Ova haljina je naša baština i Bog očekuje da je cijenimo. On očekuje da je tražimo, da budemo dragovoljni baštinici njegove ostavštine. Možda se sjećate što se dogodilo kad se kralj Ahab digao protiv Nabota gramzeći za njegovim vinogradom. Nabot je svoj vinograd toliko cijenio da je odbio prodati ga Ahabu govoreći: "Jahve me sačuvao od toga da ti ustupim baštinu svojih otaca" (1 Kr 21,3). Rekao je: "Ne daj Bože da mi itko uzme moju baštinu. Ona je moja!"

Vjerujem da je najvažnija stvar koju možete tražiti od Boga shvaćanje da je ova baština vaša i da čeka da je zatražite. Spoznaja savršene Isusove pravednosti postavit će vas na stijenu koja se ne da uzdrmati. To će okončati sve vaše beskorisne borbe i uvesti vas u Božju nazočnost opravdanog i prihvaćenog.

Ako vam je Bog osigurao baštinu da možete stajati pred njim sa savršenom pravednosti u Isusu Kristu, onda biste je trebali željeti. To treba biti baština koju vam nitko ne može oduzeti. Nikakva đavolja laž neće biti u stanju ukloniti je iz vašeg duha, nikakav čovjek neće biti u stanju ukrasti je od vas i nikakva emocija neće je moći izvući iz vas.

S obzirom da je Bog to rekao, morate je dohvatiti! Morate je tražiti, ići za njom, ne dopustiti duši da miruje dok ne stavite ruke na nju! "Tražite najprije kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a to će vam se nadodati" (Mt 6,33).

utorak, svibnja 29, 2012

SAVRŠENA PRAVEDNOST

Bog prihvaća samo jednu vrstu pravednosti – savršenu pravednost. Na Sudnji dan ništa drugo neće opstati u njegovoj nazočnosti. Ako naša pravednost nije apsolutno savršena, ne može nas spasiti, opravdati, prepoznati i prihvatiti. Ta savršena pravednost Isusa Krista našega Gospodina može biti naša jedino po vjeri.

Pisac Hebrejima upoznaje nas s istinom da je ta pravednost baština svih pravih vjernika. To je nešto što nam je Isus ostavio, nešto što nam pripada, ostavština: "Vjerom Noa, obaviješten od Boga o još neviđenim stvarima, s pobožnim poštovanjem sagradi lađu da spasi svoju obitelj. Vjerom osudi svijet i postade baštinikom pravednosti koja pripada vjeri" (Heb 11,7).

Noa je postao baštinikom ne gradnjom arke, nego time što je vjerovao i propovijedao. On je shvatio tu spoznaju pravednosti koju mu je Bog otkrio – pravednosti koja je po vjeri – i postao baštinikom savršene pravednosti!

Ljubljeni, kad je Krist napustio zemlju, vama i meni dana je velika baština. Ostavio nam je ispravu kojom nam pripada njegova vlastita savršena pravednost. Svakako, Isus je živio u apsolutnom siromaštvu dok je bio na zemlji; nije posjedovao zemlju, nije imao novac. Ali ostavio nam je bogatstvo veće nego što su rudnici dragulja u Južnoafričkoj Republici; veće nego što su polja nafte na Srednjem istoku; veće nego zlato i srebro pokopano pod američkim planinama. Isus nam je dao baštinu koja nas može učiniti bogatijima od bilo koga na licu zemlje. To je baština savršene pravednosti koja nam dopušta da stojimo pred Bogom bez osude.

Kad jednom razumijete tu baštinu, možete se dići protiv svakog đavla u paklu. Sotona neće biti u stanju optuživati vas pred Ocem, pred braćom, pred vašom vlastitom savjesti, jer ste baštinik savršene pravednosti Isusa Krista.

ponedjeljak, svibnja 28, 2012

GIDEONOVIH 300 by Gary Wilkerson

"Kad je Gideon došao do Jordana, prijeđe ga, ali i on i tri stotine ljudi s njim bijahu iznemogli i gladni" (Suci 8,4).

Suci 7,1 govori da su Gideon i trideset dvije tisuće ljudi krenuli u rat s Midjancima koji su imali preko sto tisuća vojnika. Ovo nije bio dobar odnos snaga.

Bog je rekao Gideonu i njegovim ljudima: "Ako je itko od vas umoran, uzrujan, obeshrabren, ili uplašen, želim da ode kući" (vidi Suci 7,3).

Vidimo da ih je otišlo dvadeset dvije tisuće, a ostalo deset tisuća. Ali je Gospodin rekao Gideonu: "Još je uvijek previše ljudi. Odvedi ih na vodu i tamo ću ih testirati za tebe i svaki onaj za kojega ti kažem: 'Neka ide s tobom', taj će s tobom ići. A za koga ti kažem: 'Neka ne ide s tobom', taj neće ići" (Suci 7,4).

Sad je bilo tristo naspram sto tisuća.

Gideon je kasno noću s preostalih tristo vojnika otišao do midjanskog tabora i čuo dvojicu Midjanaca kako razgovaraju. Jedan je rekao drugome: "'Usnuo sam kako se pogača ječmenog kruha kotrlja u midjanski tabor: dokotrlja se do jednog šatora i pogodi ga, a šator pade, prevrnu se.' A drug mu odgovori: 'Nije to drugo nego mač Gideona, Joaševa sina, Izraelca. Bog mu je predao u ruke Midjance i sav tabor'" (Suci 7,13-14).

Ono što je čuo tako je ohrabrilo Gideonovu dušu da je počeo vjerovati da može zadobiti tu bitku. Kakva je bila njegova reakcija?
"Kada je Gideon čuo kako je onaj pripovjedio san i kako ga je drugi protumačio, baci se ničice" (Suci 7,15).

Gideon se poklonio u štovanju! Božji cilj je da nas usred naše borbe, usred naše boli, dovede do mjesta pobjede i potakne da uzvisujemo i štujemo Isusa Krista.

Bog ne traži samo pobjedu u vašem životu – pomažući vam u financijama, pomažući vam da nađete posao, pomažući vam u braku. On će vam, dakako, pomoći u svemu tome, ali ono što on stvarno želi jest narod koji ga štuje.

petak, svibnja 25, 2012

POZNAVAJUĆI VREMENA OSVJEŽENJA

Vjerujem da govorim jednom broju pobožnih ljudi koji ljube Isusa svim svojim srcem, ali koji su na točki dubokog očaja.
Koji je put do pobjede?

1. Uronite u Riječ Božju. Uhvatite se za svoje posebno obećanje, odnesite ga u tajnu klijet molitve i držite ga pred Bogom. Ja svoja omiljena obećanja predstavljam Bogu kad god mu vapim:
  • "Ima li tko među vama da bi svome sinu, ako bi ga za molio kruha, pružio kamen, ili, ako bi ga zamolio ribu, pružio mu zmiju? Dakle, ako vi, premda ste zli, možete davati djeci svojoj dobre darove, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole" (Mt 7,9-11). 

Tražite Gospodina dobre stvari jer on čeka da vam ih da. Tražite ga da vas oslobodi, da oduzme vašu sramotu, da ukloni mrlje grijeha. On to žudi učiniti za vas.
  • "Onomu koji, prema snazi što silu svoju očituje u nama, može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti – njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu u sva pokoljenja i sve vjekove! Amen" (Ef 3,20-21). 

Nosite to obećanje Bogu svakoga dana govoreći: "Oče, rekao si da ćeš učiniti daleko više od onoga što tražim, dakle, danas te tražim da i više nego odgovoriš na moju molitvu." Takvom vjerom ugađa se Bogu.

2. Uzdajte se u Duha Svetog! Otac je poslao svoga Duha da boravi u vašem srcu, ali morate priznati da je u vama da vam odgovori. Bog ne mora slati anđela da vam govori; on je već stavio svoj izvor u vas – samoga Duha Svetog.

Recite mu: "Duše Sveti, ti znaš izlaz iz ove zbrke. Je ne znam. Ovo je potpuno iznad mene. Odstupam ovoga trenutka i dajem vodstvo svog života tebi. Znam da ovo kroz što prolazim nije vjernicima nešto neobično te ću držati Gospodina za njegova velika i dragocjena obećanja. A onda ću se uzdati u tebe da učiniš ostalo, jer ti poznaješ sam um Božji!"

Ljubljeni, ako date ovo jednostavno priznanje, upoznat ćete vremena osvježenja od Gospodina. Čak i kad ste spremni dići ruke, on ostaje vjeran da vas izbavi.

četvrtak, svibnja 24, 2012

PRITISNUTI PREKO SVAKE MJERE

Možda ste i vi poput Pavla pritisnuti preko svake mjere, kušani iznad onoga što možete podnijeti. Snaga vam gotovo nestaje i na rubu ste da dignete ruke. Želite pobjeći, ali nemate kamo. Sad kažete zajedno s Pavlom: "Ovo je iznad moje snage!"

Dakle, koji je put do pobjede? Sve što vam mogu reći jest kako Bog meni nastavlja biti u pomoć. Ovdje su dvije važne istine koje mi je dao:

1. Nemojte misliti da prolazite kroz neku čudnu, jedinstvenu bitku. Naprotiv, u dobru ste društvu. Prisjetite se Joba, Jeremije, Ilije, Davida, Pavla – čak i mene. Ono kroz što prolazite, zajedničko je za sve vjernike svih vjekova.

"Prestanite se čuditi, ljubljeni – kao da vam se što neobično događa – požaru koji bjesni među vama da vas iskuša! Naprotiv, radujte se što ste dionici u Kristovim patnjama, da se mognete radovati i veseliti i u čas kad se objavi njegova slava" (1 Pt 4,12-13).

2. Kad mislite da ne možete dalje ni jedan sat više – kad sve izgleda apsolutno beznadno – zavapite Bogu sa svime što je u vama: "Gospodine, pomogni!" Razmislite o savjetu psalmiste u sljedećim redcima:
"A ja ću Boga prizvati, i Jahve će me spasiti. Večerom, jutrom i o podne tužan ću jecati, i on će čuti vapaj moj. Dat će mi mira od onih koji me progone: jer mnogi su protiv mene" (Ps 55,17-19).
"Ljubim te, Jahve, kreposti moja! Jahve, hridino moja, utvrdo moja, spase, moj; Bože moj, pećino moja kojoj se utječem, štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja … u nevolji zazvah Jahvu i Bogu svome zavapih. Iz svog Hrama zov mi začu, i vapaj moj mu do ušiju doprije" (Ps 18,2-3.7).
"Jahve, Bože moj, zazvah te, i ti si me ozdravio; Jahve, izveo si mi dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti si me oživio" (Ps 30,3-4).

Evo ključnog retka: "On će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema" (Ps 72,12). Isus je poslao Duha Svetog da vam bude pomoćnik i on se neće oglušiti na vaš vapaj u pomoć!

srijeda, svibnja 23, 2012

GRAĐENJE NA STIJENI

"Svatko tko sluša ove moje riječi i izvršava ih može se usporediti s mudrim čovjekom koji svoju kuću sagradi na litici" (Mt 7,24).

Ljubljeni, ne gradite na stijeni ako vam je potreban propovjednik da vam grmi da budete poslušni Bogu; ako vam je potreban niz smiješ i ne smiješ. Ne treba vam knjiga pravila; potrebna vam je žarka ljubav za Isusa. Trebate tako biti ispunjeni ljubavlju za njega da znate što mu ugađa.

Što ga više ljubite, lakše vam je služiti mu i biti mu poslušan. Više vam nije važno što svijet kaže o vama. Možete mu odgovoriti: "Čujem od svoga Oca i činim ono što ugađa njegovu srcu!"

Kad vam je srce zaneseno Isusom, takva poslušnost prirodno istječe iz vas. Ne morate neprestano odlaziti Gospodinu i plakati: "O Bože, slomi đavolsku silu nada mnom!" Dok upoznajete njegovo srce, svi lanci otpadaju.

Jeste li zaljubljeni u Isusa? Ako je vaš odgovor pozitivan, onda imam nekoliko pitanja za vas: Kako možete živjeti čitav tjedan bez da provodite vrijeme na njegovoj Riječi? Kako možete ne čeznuti da budete nasamo s njim u molitvi? Kako možete ne imati vremena za ljubavni razgovor sa svojim Ocem slaveći ga i hvaleći te tražeći da naučite što njemu ugađa? To je temeljno za poslušnost.

Isus nam kaže: "Tko pozna moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samog sebe" (Iv 14,21). Kakvo nevjerojatno obećanje – sve temeljeno na poslušnosti ljubavi!

Istražujte evanđelja i upoznajte Isusove riječi kao što su zapisane u Mateju 5 – 7, započevši s Propovijedi na gori. Dok učite njegove riječi, vršite ih! Božje zapovijedi nisu neugodne; one nisu teško breme položeno na nas. Naprotiv, poslušnost prema njima postaje lakše što više ga ljubite.

To je građenje kuće na stijeni! Dakle, kad oluja dođe, možete stajati bez straha. Ništa vas neće pomaknuti jer hodate u ljubavi, poslušnošću ugađajući Ocu.

utorak, svibnja 22, 2012

I TAKO JE ZID BIO ZAVRŠEN

Sotona će vas često napadati da zaustavi veliko djelo za Boga. Neprijatelji će se udružiti samo da spriječe vaš trud. Složno će doći protiv vas pokušavajući poniziti propovjednika da bi zaustavili službu.

Možete biti sigurno u ovo: Ako ste na božanskom poslanju – ako ste pozvani raditi djelo za Gospodina te marljivo ispunjavate taj poziv uzdajući se u Isusa – nijedna od njihovih urota protiv vas neće uspjeti.

Nehemiju je Bog pozvao da ponovno sagradi jeruzalemski zid. Ovo djelo divno je napredovalo i zid se postojano podizao. Iznenada je sotona razjario gnijezdo stršljena da sve to spriječi. Četiri ugledni vođe udružili su se u uroti protiv Nehemije: "Oni su mi zlo namislili" (Neh 6,2).

Četiri su mu puta postavili zamku. Pozvali su Nehemiju: "Siđi sa svog zida. Želimo se sastati s tobom. Ustrajemo na razgovoru s tobom!" Ali četiri puta Nehemija je odgovorio: "Neću sići sa zida! Imam ovdje posla koji mi je Bog odredio da ga obavim" (vidi Neh 6,3).

Ljubljeni, ne možete se upustiti u prepirku s ljudima samo zato što se oni žele prepirati. Sve to je s naumom odvraćanja od posla. Morate nastaviti s djelom Božjim.

Razlog zašto sotona dolazi protiv vašega molitvenog života, vašeg posvećenja Bogu, vašeg hoda s njim, nije samo da vas obori. On želi osujetiti i službu koju vam je Bog dao. On želi uništiti sve što radite što donosi slavu Bogu!

Ova četiri čovjeka od važnosti i ugleda pokrenuli su glasine protiv Nehemije. Ustvrdili su: "Ti ovo radiš za sebe, a ne za Boga!" Jedan od njih, Tobija, poslao je klevetnička pisma drugim vođama u Izraelu. Klevetanje, rovarenje i zamke bili su dizajnirani da utjeraju strah u Nehemijino srce, s nadom da će se obeshrabriti i pobjeći. Nehemija ukratko iznosi taj plan u 13. retku: "On je, naime, bio potkupljen da se prestrašim … To bi onda njima poslužilo za zlo ogovaranje i da me ozloglase."

Ali nijedna od tih zamki nije mogla zaustaviti djelo Božje! Pismo izjavljuje: "Zid je završen … A kad su čuli svi naši neprijatelji i vidjeli svi pogani oko nas, bilo je to čudo u očima njihovim, jer su shvatili da je Bog naš učinio to djelo" (Neh 3,15-16).

ponedjeljak, svibnja 21, 2012

MOŽETE PRETRČATI KOLA by Gary Wilkerson

Jizreel je bio poznat kao grad kola. Isticao se u ratovanju zbog svoga ogromnog voznog parka koji se sastojao od željeznih kola koja su bila napravljena za brzo djelovanje u bitki. Kola predstavljaju snagu čovjeka. Ona predstavljaju snagu brzog djelovanja, sposobnost izvršenja nečega kroz snažno, pouzdano sredstvo.

Danas postoje "kola stila života" – kola udobnosti i lagodnosti, gdje su sve naše potrebe osigurane. Ako nešto trebao, ispišemo samo ček. Ako želimo nešto učiniti, odmah idemo i to učinimo.

Kršćaninu stil života kola može imati veliku privlačnost. U svjetovnom standardu uspjeha, vidimo dojmljiva "kola" i "pastuhe". To su sredstva, materijalno bogatstvo, koji ljudima sve vrijeme osiguravaju udobnost, sigurnost i lagodnost.

Ali sluga Božji ne traži te stvari na prvom mjestu. Umjesto toga, želi biti poslušan glasu svoga Gospodara i ići za stvarima njegova kraljevstva. Kršćanin rano u svom hodu po vjeri uči da će mu se "to nadodati" (Mt 6,33), ako najprije traži Gospodina.

Taj isti vjernik može se ponekad naći bez potrebnih sredstava da učini određene stvari za svoju obitelj. Ne vidi da mu je poziv ili služba ispunjena te je u kušnji pomisliti: "Sredstva su tamo vani i svijet ih vrlo uspješno koristi, a ja nemam ništa od toga. Potrebna su mi da obavljam djelo Božje. Kako ih mogu dosegnuti?"

Ilija je znao bolje od traženja sredstava ovoga svijeta. Zamislite prizor kad se obratio kralju Ahabu. Tu je bio kralj koji je sjedio visoko na svojim divnim kolima, izdižući se nad poniznim prorokom. Ipak, Ilija mu se neustrašivo obratio: "Upregni i silazi (kreni)" (1 Kr 18,44).

Zatim čitamo: "Ruka je Jahvina bila nad Ilijom, te on, opasavši se, otrča pred Ahabom do … Jizreela" (1 Kr 18,46). Čovjek Božji pretrčao je kola mnoge kilometre! Kako je to postigao? Izraz "opasati se" znači u biti da se pripremio.

Apostol Pavao nam govori da nas je Bog pozvao da trčimo trku. I Petar ukazuje na tu trku kad nam govori da opašemo bokove, to jest um. Govori nam da se moramo pripremiti za borbu jačajući svoju vjeru i pouzdanje u Gospodina. Kad vidite kola ispred sebe koja brzo nose ljude prema cilju, ne očajavajte. Ne obeshrabrite se od snage koju oni imaju, a vi nemate. Bog za vas ima drukčiji put. Kad svoje oči uprete u Oca i dopustite da njegova silna ruka dođe na vas, i vi možemo pretrčati kola.

petak, svibnja 18, 2012

PROGLAŠENJE POBJEDE

Što Bog od nas očekuje kad smo jednom poškropljeni Isusovom krvlju? Jesmo li tim škropljenjem nešto obvezni? Da, jesmo! Ako smo poškropljeni Isusovom krvlju, zapovjeđeno nam je da učinimo dvije stvari:

1. Da idemo u miru i više ne sumnjamo

Kad je Mojsije poškropio krvlju Izraelce koji su sagriješili, oni nikada nisu sumnjali da im je Bog oprostio i prihvatio ih. Vjerovali su u to škropljenje.

Danas krv kojom smo mi poškropljeni nije krv bikova, jaraca ili ovaca nego krv Krista, Janjeta Božjeg. A ipak mi imamo više sumnji i više straha od onih Izraelaca.

Martin Luther rekao je da je svetogrđe uzeti natrag sve grijehe koji su bili položeni na Krista i ja se slažem s njim. Krajnje je bogohulno ići dalje u strahu, krivnji i osudi. Ne bi smjeli govoriti: "Biblija kaže da sam po vjeri očišćen, opravdan i zaštićen od sotonske sile, međutim, ne mogu vjerovati da je takva veličanstvena stvar moguća."

2. Trebamo slavili Boga zahvalna srca – nikada sumnjajući.

Zapovjeđeno nam je da zahvaljujemo Bogu za dragocjenu Isusovu krv, glasno ga slaveći:
• "Ponosimo se u Bogu po našem Gospodinu Isusu Kristu, po kome smo sada postigli izmirenje" (Rim 5,11).
• "Radujete se Jahvi i kličite, pravedni, kličite svi koji ste srca čestita" (Ps 32,11).
• "Blago narodu vičnu svetom klicanju" (Ps 89,16).
• "Radošću silnom u Jahvi se radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu plaštem pravednosti" (Iz 61,10).

Proglasite pobjedu Isusove krvi u svom životu i počnite ga sad slaviti za obećanje dolaska onoga velikog dana otkupljenja.

četvrtak, svibnja 17, 2012

NAŠ VELIKI SVEĆENIK

U Starom zavjetu je jednom svake godine veliki svećenik ulazio u Svetinju nad svetinjama da obavi okajanje, što znači "pomirenje". Ovaj čin bio je sa značenjem brisanja grijeha naroda tako da su se mogli izmiriti s Bogom i ponovno imati zajedništvo s nebeskim Ocem.

U Svetinju nad svetinjama svećenik je unosio pregršt tamjana, kadionik s užarenim ugljevljem sa žrtvenika i posudu krvi od zaklanog junca. U Svetinji nad svetinjama bio je Kovčeg koji je na vrhu imao Pomirilište gdje je "sjedio" Bog – to je bila njegova nazočnost.

Nakon vlastitog čišćenja kroz detaljno razrađen obred, svećenik je ulazio u Svetinju nad svetinjama s velikim poštovanjem i strahom. Bacio je tamjan na vatru, što je izazvalo podizanje mirisa i dima. Ovo je predstavljalo molitve Krista koji je posredovao za svoj narod. Zatim je svećenik umočio prst u krv i sedam puta poškropio Pomirilište.

"Poslije toga neka uzme krvi od junca i svojim prstom poškropi istočnu stranu Pomirilišta; a ispred Pomirilišta neka svojim prstom poškropi sedam puta tom krvlju" (Lev 16,14).

Kad je krvlju bilo poškropljeno Božje Pomirilište, ostvareno je bilo oproštenje svih grijeha i svi prošli grijesi bili su pokriveni. Kad je veliki svećenik izašao, narod je znao da je Bog prihvatio žrtvu i da su im grijesi oprošteni. Izrael nikada nije sumnjao u to!

Ljubljeni, i mi imamo velika svećenika – Isusa, našega Gospodina, našega velikog svećenika za sva vremena. Isus je odnio vlastitu krv do Pomirilišta – u Božju nazočnost, u Svetinju nad svetinjama – i predstavio je tamo za oproštenje svih grijeha, svih vjernika, za sva vremena.

Pismo kaže o tom činu: "… ušao je jedanput zauvijek u Svetinju nad svetinjama, ne krvlju jaraca i junaca, nego vlastitom krvi, i pribavio nam vječni otkup" (Heb 9,12).

Isus je odnio vlastitu krv u nebo za nas i ona tamo nije spremljena samo kao uspomena. Ona je tamo da njome budu poškropljeni svi koji po vjeri dođu k njemu.

srijeda, svibnja 16, 2012

UŽIVAJ U NJEGOVU DRUŠTVU

U Izlasku 24 Bog je sklopio dogovor saveza s Izraelom obećavši im: "Ako budete poslušni mojim riječima, ja ću vam biti Bog i vi ćete biti moj narod." Nakon što je Mojsije pročitao narodu zakon, odgovorili su: "Razumijemo i bit ćemo poslušni."

Ovaj savez trebao je biti zapečaćen – ratificiran i učinjen valjanim – a to se moglo postići jedino škropljenjem krvi po njemu. Hebrejima nam govori da "… Mojsije … uze krvi … te poškropi i samu knjigu i sav narod" (Heb 9,19).

Krv žrtava paljenica skupljala se u posudu. Mojsije je uzeo nešto od te krvi i izlio je po žrtveniku. Zatim je uzeo hisop (biljku), umočio je u posudu i poškropio s nešto te krvi dvanaest stupova (koji su predstavljali dvanaest Izraelovih plemena). Na kraju je umočio hisop u posudu i poškropio krvlju narod, što je zapečatilo savez.

Jasno je da je škropljenje krvlju dalo Izraelcima potpun pristup Bogu – s radošću. Tom prilikom to nije imalo ništa s oproštenjem grijeha nego, naprotiv, sa zajedništvom. Sad su bili posvećeni, očišćeni, prikladni da budu u nazočnosti Božjoj.

Mojsije i sedamdeset starješina popeli su se na goru da se susretnu s Bogom i tamo im se on objavio. Ti ljudi vidjeli su pred sobom prostrt stol i Pismo daje razumjeti da su s lakoćom, udobnošću i bez straha od suda sjedili u Božjoj nazočnosti te jeli i pili pred njim: "Ni ruke svoje nije pružio na izabranike Izraelaca: slobodno su Boga motrili i jeli i pili" (Izl 24,11).

Ovo je jednostavno divno! Ovi ljudi mogli su jesti i piti u samoj nazočnosti Božjoj, a samo kratko prije toga bojali su se za svoje živote. Krv je bila poškropljena i oni su shvatili koja je sigurnost, snaga i zaštita u njoj. Nisu se bojali!

Ljubljeni, danas smo mi u novom savezu s Isusom Kristom, savezu koji je zapečaćen njegovom vlastitom krvi. Kad je njegovom krvi poškropljena vaša duša, to je sa svrhom zajedništva tako da možete hrabro ući – s lakoćom i bez straha od suda – u nazočnost Božju. Primili ste pristup k njemu bez da vas grijeh osuđuje, slobodni razgovarati s Bogom i uživati u njegovu društvu.

utorak, svibnja 15, 2012

NAJDRAGOCJENIJI DAR

Isusova krv najdragocjeniji je dar našega nebeskog Oca dan njegovoj Crkvi. Međutim, malo kršćana razumije njezinu vrijednost.

Kršćani često pjevaju o snazi te krvi. Zapravo je himna pentekostalne crkve: "Jeste moć, moć, čudotvorna moć u krvi Kristovoj." Ali većina vjernika rijetko ulazi u snagu te krvi, vjerojatno zato što jednostavno ne shvaća njezinu veliku važnost. Primjerice, mi neprestano "primjenjujemo krv" kao neku mističnu formulu za zaštitu, ali malo kršćana može objasniti njezinu veliku slavu i blagodat.

Ako bih vas pitao što snaga krvi znači, možda biste odgovorili: "Ona znači da su svi moji grijesi oprošteni i da sam slobodan." Međutim, pored oproštenja, što krv Isusa Krista znači za vas? Možete li objasniti svojoj obitelji ili suradniku vrijednost i značenje Isusove krvi?

Dopustite da s vama podijem blagodati koje dolaze iz Isusove krvi.
Isusova krv otkupljuje nas od grijeha i sile tame. "U kome imamo otkupljenje njegovom krvlju" (Ef 1,7). Više nismo pod osudom.
Isusova krv stekla je čitavu Crkvu Božju. "Pasite Crkvu Božju koju sebi steče krvlju svojom" (Dj 20,28).
Isusova krv ruši sve pregrade. "Ali sada, u Kristu Isusu, vi koji ste nekoć bili daleko postadoste blizu krvlju Kristovom. On je, naime, naš jedini mir, on koji od obadvaju naroda učini jedan tim što pregradu koja ih je rastavljala – neprijateljstvo – sruši" (Ef 2,13-14).
Isusova krv nas posvećuje. "Krv nas njegova Sina, Isusa, čisti od svakoga grijeha" (1 Iv 1,7).
Kristova krv pobjeđuje sotonu. "Oni su ga (đavla) pobijedili Janjetovom krvi i riječju svoga svjedočanstva" (Otk 12,11).
Krv nam daje pristup u Svetinju nad svetinjama – do našega nebeskog Oca. "Prema tome, braćo … mi snagom krvi Isusove otvoreno možemo ući u Svetinju nad svetinjama" (Heb 10,19).

Kroz Isusovu krv u stanju smo hrabro pristupiti našem nebeskom Ocu – bez straha!

ponedjeljak, svibnja 14, 2012

SLIJEĐENJE BOGOM DANE VIZIJE by Gary Wilkerson

U Hagaju 2,15-16 djeca Izraelova imala su problem u izgradnji zgrade. Njihov prigovor je bio: "Za ovu zgradu potrebno nam je pedeset mjerica materijala, a dobili smo samo dvadeset."

Opisuje li to i vaš vlastiti život ili poziv? Potreban vam je određen broj "mjerica" da završite što je Bog stavio pred vas, ali imate samo dio toga. Nadali ste se jednom iznosu, ali primili ste manji.

Bog za vas ima poruku: On nas želi opskrbiti onim čime se sami ne možemo. Doista, Isus nam govori da Otac čezne da udvostruči našu žetvu. U Ivanu 4,35 vidimo Isusa i njegove učenike kako hodaju uz neko polje žita. Pokazao je to polje i rekao svojim sljedbenicima: "Njive su spremne za žetvu, dakle, nemojte reći da će žetva biti za četiri mjeseca. Podignite oči, jer žetva je spremna sada."

Učenici su bili zbunjeni. Vidjeli su da su stabljike žita samo napola zrele te su pomislili: "Svatko sa zdravim razumom može vidjeti da ove njive nisu ni blizu spremne za žetvu." Ali Isus je govorio o žetvi duša za kraljevstvo Božje.

Lekcija o žetvi ima za naše živote šire značenje. To je za nas u vezi s naumom kraljevstva Božjeg. Isus nam govori: "Ne morate čekati četiri mjeseca da nadvladate svoj grijeh ili da imate žarku ljubav za mene. Sve te stvari stavio sam vam na raspolaganje upravo sada. To vam je nemoguće u vlastitoj snazi i sposobnosti, ali ja sve ubrzavam i nema mjesta za isprike među onima koji me slijede."

Imam pitanje za svakog studenta ili djelatnika koji ovo čita. Kažete li sami sebi: "Čekat ću da diplomiram pa ću onda prestati piti"? Možda kažete: "Pričekat ću da postanem stariji pa ću onda prestati spavati okolo i oženit ću se." Ili: "Samo želim okusiti malo više svijeta prije nego sve svoje dam Isusu."

Isusova lekcija o polju žetve izjavljuje svima koji ga žele slijediti: "Sad je vrijeme!" Ova lekcija o žetvi upućena je svakoj ljudskoj isprici: "U mom kraljevstvu nema čekanja. Čekate li četiri mjeseca, žetva će vas mimoići. Ne dopustite da vas ikakva isprika skrene s puta. U mom kraljevstvu danas je dan. Sad je moje vrijeme za moj poziv vama da ga ispunite."

Ako je to istina o vama, nudim izazov. Zapišite svoju ispriku na komad papira i pročitajte je po posljednji put. Zatim zgužvajte papir i bacite ga u smeće te recite: "Ostavljam ovu ispriku iza sebe. Nema više isprika. Isus kaže da je njegova žetva u mom životu zrela upravo sada."

petak, svibnja 11, 2012

BOG OSTAJE VJERAN

Jedina stvar koja može prekinuti divan Božji naum za vas je grijeh tvrdokorna ponosa. To vidimo u životu kralja Šaula. Pismo nam govori da je Duh Božji bio na tom čovjeku od dana kad ga je prorok Samuel vidio da silazi cestom. Bog ga je pozvao i upotrebljavao, ali nešto je brzo u Šaulu izbilo na površinu – drski ponos. Šaul nije priznao svoj grijeh, umjesto toga krivio je druge za svoje postupke. Više je bio zabrinut za vanjštinu nego za ono što Bog misli o njemu.

Ljubljeni, David i Šaul razlikovali su se u jednoj stvari – ponosu. Razmislite o tome! David je teško sagriješio kao i Šaul – iako Šaul nikada nije ubio muža druge žene – ali David se brzo pokajao za svoj grijeh. Kad mu je Natan ukazao na njegov strašan čin, on ga nije opravdao. Naprotiv, odmah je zavapio: "Bože, nemoj uzeti svoga Svetog Duha od mene! Sve što želim jest da ti ugodim. Znam da sam te iznevjerio, ali molim te, oprosti mi. Očisti mi srce." (Vidi 2 Sam 12,13 i Ps 51).

Međutim, kad je Šaul bio uhvaćen u grijehu, uhvatio je Samuela za skut plašta i povikao: "Nemoj mi oduzeti kraljevstvo. Molim te, ostani sa mnom da ne ispadnem loš pred mojim narodom." (Pročitajte 1 Sam 15,22-35). Šaula je više zanimalo što narod misli o njemu nego što je ožalostio Duha Svetog.

Ljubljeni, ponos – ohol, nepokolebljiv duh – jest ono što obara ljude. Slomljeno srce i skrušen duh to je ono što osvaja srce Gospodnje. Nije važno kroz što ste prošli ili kako ste iznevjerili Boga, ako potrčite k njemu i isplačete mu to nakon što ste podbacili, on će ostati stajati s vama. On uvijek stoji s onima koji imaju slomljeno srce i skrušen duh.

Svi mi iznevjerimo Gospodina; nitko u njegovoj crkvi nije savršen. Međutim, kad god smo mu nevjerni, on nama ostaje vjeran.

četvrtak, svibnja 10, 2012

BOG ĆE POMOĆI

Petar je bio čovjek koji je rekao da nikada neće napustiti Isusa. Međutim, nije ga se samo odrekao, nego je to učinio s izljevom nesvetih riječi iz svojih usta.

"A sluškinja, videći ga, opet poče govoriti nazočnima: 'Ovaj je njihov.' On ponovo zaniječe. Domalo prisutni opet rekoše Petru: 'Zbilja, ti si njihov …' On se poče kleti i preklinjati: 'Ne znam čovjeka o kome vi govorite'" (Mk 14,69-71).

Da ste stajali blizu vatre i slušali Petra, možda biste pomislili: "Je li to čovjek koji je jednom bio na Gori preobraženja? Onaj koji je polagao ruke na bolesne tako da su se oporavljali? Onaj kome su povjereni ključevi kraljevstva? Poslušajte što izlazi iz njegovih usta! Kako bi mogao tako prisno hodati s Gospodinom i onda ovako podbaciti lažući, preklinjući i odričući ga se? Za Petra je sve gotovo! Može se isto tako vratiti ribarskim mrežama. O njemu se više nikada ništa neće čuti."

Da ste potrčali Gospodinu i rekli mu za Petrovo preklinjanje, odgovorio bi: "Da, Petar me je iznevjerio, ali poznajem njegovo srce. Nekoliko će sati biti gore na brdu i plakati, a onda će se vratiti se k meni. Zapravo je on na putu do Pentekosta – do života službe za mene."

"Ako smo nevjerni – on ostaje vjeran! Ne može se, naime, odreći sam sebe" (2 Tim 2,13). Istina je, Petar je bio strašno nevjeran, ali Bog je ostao vjeran i njegov vječni naum za Petrov život nije se poremetio. Zašto? Jer se Bog ne može odreći onoga što on jest.

Bez obzira kroz što prolazite ovu godinu, Bog gleda na vaše srce. Ako imate slomljen i skrušen duh, on je nazočan za vas. Njegov vječni naum za vas neće biti okrnjen jer će vam on pomoći i ostati s vama do kraja.

srijeda, svibnja 09, 2012

JA SAM VAŠA NAGRADA

"Poslije tih događaja Jahve uputi Abramu riječ" (Post 15,1). Ovaj redak znači: "Nakon što je Abram sa strahom pogledao u neprijatelje koji su ga okruživali, nakon što se osjećao snuždeno jer nije postigao nikakav napredak, došla mu je Riječ Gospodnja."

Prva stvar koju je Bog rekao Abramu bila je: "Ne boj se, Abrame; ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika" (isti redak). U ovom jednom retku, Bog nam je dao tajnu najvećeg blagoslova koji jedan vjernik može postići. Značenje ove riječi zaštita na hebrejskom je "zaštitnik, branitelj". Isti redak znači: "Ja ću se boriti za tebe i bit ću tvoj pobjednik."

Gospodin govori Abramu: "Idi i vidi sve ove vojske koje te okružuju. Nitko te ne može dotaći jer sam ja tvoj zaštitnik. Povjeri svoj životi i budućnost u moje ruke."

Ovaj isti redak nam govori da nam je Gospodin i daleko više od zaštite. On je i naša izvanredno velika nagrada. Bog je rekao Abramu: "Imat ćeš sina i on će biti tvoja radost, ali ja ću biti Onaj koji će ispuniti tvoje najdublje potrebe."

Bog zna sve o ljudskoj prirodi. I znao je da će Abraham imati veliku mjeru radosti kad dobije sina. Tada će moći reći: "Bog mi je to učinio! To mi je obećao i održao je svoju Riječ." Ali Bog je isto tako znao da Abraham neće biti potpuno ispunjen kad dođe dijete; još uvijek imat će unutarnju glad, nemir, neobjašnjivu potrebu koju nijedan čovjek ne može ispuniti.

Nije li to ono što nam se događa kad končano dobijemo ono što smo tako jako željeli? Sve vrijeme mislimo: "Kad bih samo mogao dobiti ovo, bio bih sretan. To će mi život učiniti divnim i riješiti sve moje probleme." Ne, neće! Jedino Gospodin sam može u potpunosti utažiti najdublju potrebu.

Naš veliki svećenik kaže: "Tajna mog blagoslova je da sam ja ono što tražiš. Ja sam tvoja nagrada, tvoj odgovor, tvoj blagoslov."

utorak, svibnja 08, 2012

BLAGOSLOVI OD NAŠEGA VELIKOG SVEĆENIKA

Biblija nam govori da kad je Krist uzašao na nebo, preuzeo je službu velikog svećenika za sve koji mu dođu po vjeri. "A ovaj (Isus) ima neprolazno svećeništvo, jer ostaje zauvijek" (Heb 7,24).

Isus je nepromjenjiv – isti jučer, danas i zauvijek. Dokle god živite, on će biti vaš veliki svećenik u nebu posredujući za vas i ostat će vaš veliki svećenik dok ne odete kući da bude s njim.

Naš veliki svećenik sjedi s desne strane Ocu, na mjestu vlasti: "Imasmo takva velikog svećenika koji sjede s desne strane prijestolja Veličanstva na nebesima" (Heb 8,1). Naš veliki svećenik ima na raspolaganju svu moć i vlast.

Isus je upravo sada u Očevoj nazočnosti i posreduje za nas. On se suočava s našim optužiteljem i kaže: "Prigovor, sotono! On je moj jer je poškropljen mojom krvi. Siguran je i njegovi dugovi u potpunosti su plaćeni." Ali ja vjerujem da je tu čak i više da naučimo o službi našega divnog velikog svećenika za nas.

Dužnosti i privilegiji starozavjetnoga velikog svećenika bili su da izađe iz Svetinje nad svetinjama i blagoslovi narod. Gospodin je uputio Mojsija: "Reci Aronu i njegovim sinovima: Ovako blagoslivljajte Izraelce govoreći im: 'Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese" (Br 6,23-26). Drugim riječima, nakon što veliki svećenik unese krv u Svetinju nad svetinjama, poškropi njome Pomirilište i rasprši tamjan, treba izaći, suočiti se s narodom i blagosloviti ga.

To je nepromjenjiva služba našega velikog svećenika. Isus kaže: "Ja ću vas prekriti mojom krvi. Posredovat ću za vas pred Ocem, a zatim doći i blagosloviti vas."

Kad je starozavjetni svećenik izgovorio ovaj blagoslov narodu, to nije bila samo jedna želja za njih. On nije rekao: "Želim vam mir. Želim da Gospodin zasja svojim licem na vas." Ne, ovaj blagoslov bio je poduprt potpunom silom Božjom (vidi Br 6,27).

Isto tako, kad Isus, naš veliki svećenik, blagoslivlja, on nam ne želi samo dobro, nego izgovara svoj blagoslov s autoritetom – i to je to!

ponedjeljak, svibnja 07, 2012

POTPUNA POBJEDA by Gary Wilkerson

Čitamo o posljednjoj lekciji iz Elizejeva života. Kakva je samo to lekcija bila! Kad je ovaj slavan prorok bio na smrtnoj postelji, kralj Joaš, izraelski kralj, glasno se rasplakao jer se veliko Izraelovo proročko svjetlo gasilo.

Elizej je brzo došao k sebi da donese kralju nadu. Uputio je kralja da odapne strelice u zrak i Joaš je to učinio. Zatim mu je rekao da uzme strelice i udari njima o zemlju i Joaš mu je udovoljio udarivši strelicama o zemlju tri puta.

Ali ono što je Elizej zatim učinio, iznenađujuće je: "Tada se rasrdi na njega Božji čovjek i reče: 'Pet ili šest puta trebalo je da udariš! Tada bi potpuno potukao Aramejce; ovako ćeš ih pobijediti samo tri puta" (2 Kr 13,19).

Ovo se možda čini samo još jedan čudan prizor iz Elizejeva života, ali ostaje činjenica da je ovaj prorok Božji još uvijek radio na izgradnji vjere. Rekao je kralju: "Kako se usuđuješ očekivati od Boga tako malo! Da si udario pet ili šest puta, mogao si poraziti Aramejce, ali odlučio si se za samo tri puta."

Ove Elizejeve riječi odnose se na svakog kršćanina danas. Naš Gospodin želi da odemo dalje od ograničenih pobjeda. Priče koje nam daje pomažu nam da izgrađujemo vjeru i nadahnjuju nas da čeznemo za Božjim djelovanjem. Elizej nam govori: "Bog će vam dati toliko pobjeda koliko ste voljni dohvatiti. Nastavite s vjerom udarati o zemlju."

Ovo nije neki bezosjećajan zahtjev, nego duboko samilostan. Bog želi da svaki supružnik u neispravnom braku zna: "Ne želim da vam bude samo lakše. Želim da svaka pukotina ozdravi, i to ne samo djelomično. Želim da upoznate puninu radosti ljubeći jedan drugoga. To je moj naum za vas."

Bez obzira na vašu situaciju, molite sa mnom: "Gospodine, otvori nam oči da vidimo tebe u našoj krizi. Usred ove naše potrebe, napuni naše vrčeve. U našoj teškoj bitki pokaži nam ognjena kola. A na rubu poraza, podsjeti nas da već rastjeruješ naše neprijatelje. Raspiri našu vjeru da možemo s vjerom nastaviti udarati o zemlju. I podsjećaj nas da tražimo odmor u tebi."

Neka Bog otvori vaše oči da vidite čudo koje je započeo u vašoj situaciji. On vas je okružio ognjenim kolima i sve snage neba na raspolaganju su mu da se pobrine za vas i zaštiti vas. On vam već donosi pobjedu!

petak, svibnja 04, 2012

BLAGOSLIVLJANJE DRUGIH

Bog je rekao Abrahamu: "… svoj ću blagoslov na te izliti … svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom" (Post 22,17-18). Rekao je: "Abrahame, razlog zašto te blagoslivljam je da ti možeš blagoslivljati sve narode."

Očito nas je vrlo malo onih koji su pozvani blagoslivljati čitave narode, ali svatko od nas ima krug od obitelji, prijatelja i kolega. Koliki su u vašem krugu blagoslovljeni onim što Gospodin čini u vama? Jesu li vaši prijatelji i obitelj blagoslovljeni Kristom u vama?

Kad usred svojih kušnji počnete blagoslivljati druge, znat ćete da je Božja ruka blagoslova na vama. To je ono što se dogodilo s Davidom. Kad mu njegovi neprijatelji nisu pokazivali milosrđa, svjedočio je: "Oni nek proklinju, ti blagoslivljaj; nek se postide koji se na me podižu, a sluga tvoje nek se raduje" (Ps 109,28). Dok su ga njegovi neprijatelji proklinjali, vapio je Bogu za pomoć i blagoslov.

Isus nam zapovijeda: "A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje svoje, blagoslivljajte one koji vas proklinju, činite dobro onima koji vas mrze i molite za one koji vas zlostavljaju i koji vas progone" (Mt 5,44). Ako možete držati ovu riječ, sigurno ste blagoslovljeni od Gospodina.

I na kraju, oni koji su blagoslivljani uvijek su privlačeni bliže Gospodinu. Bog nikada ne blagoslivlja bez privlačenja te osobe bliže k sebi potičući je: "Dođi bliže k meni." Povećanje bliskosti s njim još je više blagoslova.

Možda još uvijek kažete: "Ne vidim dokaza Božjeg blagoslova u mom životu. Moj život nije obilježen ničim od onoga što si spomenuo. Kako mogu imati blagoslov Božji?

Ljubljeni, radujte se! Volite li njegovu Riječ? Volite li dolaziti u njegov dom s drugim vjernicima? Trči li vaš um k Isusu cijeli dan? Govorite li mu? Ako možete odgovoriti s Da na ijedno od tih pitanja, možete biti sigurni da vas on privlači i blagoslivlja.

četvrtak, svibnja 03, 2012

ABRAHAMOV BLAGOSLOV

Pavao piše: "Stoga blagoslov s Abrahamom, vjernikom, postižu oni koji vjeruju" (Gal 3,9). Što je Abrahamov blagoslov?

Jakov nam kaže: "Vjerova Abraham Bogu, i to mu se uračuna u pravednost" (Jak 2,23). Abraham je vjerovao da je u ispravnom odnosu s Bogom, iako se još uvijek posvećivao.

Ljubljeni, Abrahamov blagoslov je spoznaja da smo opravdani po vjeri. "… da bi u Kristu Isusu na pogane došao Abrahamov blagoslov, da primimo obećanoga Duha po vjeri" (Gal 3,14).

Ovaj spomenuti blagoslov spoznaja je da je Isus svojom krvi platio da se izbrišu svi naši grijesi. Otac nam pripisuje Isusovu vlastitu pravednost i u njegovim očima učinjeni smo pravednima. Ne moramo pokušavati raditi da bismo zaradili naklonost Božju. Umjesto toga, moramo se uzdati i vjerovati u svršeno Isusovo djelo na križu. Iako se još uvijek borimo, u ispravnom smo odnosu s njim dok idemo naprijed u vjeri i pokajanju.

David je to razumio i bio je u stanju uživati Abrahamov blagoslov: "… David proglašuje blaženim onoga komu Bog uračunava pravednost bez djelâ: 'Blago onima kojima su oproštena bezakonja i kojima su pokriveni grijesi. Blago onomu komu Gospodin zaista neće uračunati grijeha'" (Rim 4,6-8).

Kad smo blagoslovljeni od Boga Abrahamovim blagoslovom, naša se vjera počinje širiti. Ubrzo vidimo i vjerujemo da nam isti Krist koji nas opravdava daje snagu da nadvladamo grijeh. Bog nam kaže: "Radit ćemo na tvojoj svetosti i posvećenju, ali moraš razumjeti da si u međuvremenu siguran u meni. Ti si moje dijete i ja ću te sačuvati od pada!"

Je li Abrahamov blagoslov već pao na vas? Ako u potpunosti prihvaćate Kristovu pravednost po vjeri, onda ste blagoslovljeni vjernim Abrahamom i Davidom. Doista, vi ste jedan od najblagoslovljenijih ljudi na zemlji.

srijeda, svibnja 02, 2012

NE BUDITE SLIJEPI NA BLAGOSLOV

Ja sam otac četvero djece, od kojih su svi u braku i imaju vlastitu djecu. Kad kod se moja djeca suoče s nekom poteškoćom, ja se ne ljutim na njih. Naprotiv, uživam kad me zovu. Mogu li im pomoći molitvom, savjetom ili financijski, užitak mi je pružiti ruku i blagosloviti ih.

Koliko više naš Gospodin Isus uživa u blagoslivljanju svoje djece u vrijeme njihove potrebe! On nam kaže: "Ako vi, premda ste zli, možete davati djeci svojoj dobre darove, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole?" (Mt 7,11).

Možda gledate po tijelu Kristovu i vidite druge kršćane koji kao da su talentiraniji i blagoslovljeniji. Neki mogu napamet naučiti i citirati čitave odlomke Pisma. Drugi mogu propovijedati, učiti ili pjevati Bogu na slavu. I kažete sami sebi: "Kako ih Bog blagoslivlja! Ali jadan ja! Nisam dovoljno pametan da upamtim Riječ Božju. Ne mogu čak upamtiti propovijed. Nemam talenata kao moja braća i sestre kojima služe Bogu."

Ljubljeni, ne znate koliko ste blagoslovljeni! Jeste li siromašni u duhu? Teško li vam se i nasmiješiti? Tugujete li što ne vidite duhovni rast u svom životu? Jeste li ožalošćeni jer se osjećate neprikladni, izostavljeni, nepotrebni?

Isus kaže: "Blagoslovljeni ste. Nemate ništa čime biste se ponosili i na taj način mi služite najbolje – jer moja je snaga u vašoj slabosti! Mogu vas spremnije upotrijebiti od svih drugih." Apostolu Pavlu je rekao: "Dosta ti je moja milost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti" (2 Kor 12,9).

Kakav blagoslov! Isus nikada nije rekao: "Blagoslovljeni su jaki, sretni, samodostatni, snažni." Ne! Naš blagoslovljeni Gospodin blagoslivljao je slabe, klevetane, progonjene, pogažene, one koji su u očima drugih bili ništa. I on kaže vama: "Znate da imate veliku potrebu za mnom – i zbog toga ste blagoslovljeni!"

utorak, svibnja 01, 2012

ISUS UŽIVA U BLAGOSLIVLJANJU SVOGA NARODA

Mnogi kršćani misle da Bog uživa jedino kad nas kažnjava i ispravlja. Nije tako! Biblija nam govori da on ne nalazi zadovoljstva kad nas disciplinira. Naprotiv, Isus kaže: "Ne boj se, stado malo, jer je odlučio vaš Otac da vam dadne Kraljevstvo" (Lk 12,32). On nas uvjerava: "Dat ću vam sve što vam je potrebno, jer moje srce sklono je blagoslivljati vas!"

Nigdje u Bibliji ne nalazimo da je Isus nekoga prokleo (jedino što je prokleo bilo je smokvino stablo). Nijedan propovjednik, apostol, prorok ili pastir nije u povijesti više ljude blagoslivljao od Isusa. Kamo god se okrenuo, izricao je blagoslov.

Pogledajte Propovijed na gori u Mateju 5. Rekao je: "Blagoslovljeni siromasi u duhu. Blagoslovljeni koji tuguju. Blagoslovljeni krotki. Blagoslovljeni gladni i žedni pravednosti. Blagoslovljeni milosrdni, mirotvorci, progonjeni, klevetani." Kamo god se okretao, izricao je: "Blagoslovljeni … blagoslovljeni … blagoslovljeni!"

Uzimao je djecu u krilo i blagoslivljao ih. Blagoslivljao je one koji su pozivali na gozbu siromahe, sakate, hrome i slijepe.

Duboko mi je ganulo srce da su Isusove posljednje riječi prije nego što napustio učenike bile riječi blagoslova. Luka kaže: "Tada im prosvijetli razum da razumiju Pisma" (Lk 24,45) i zatim "… ih blagoslovi" (Lk 24,50).

U toj točki možda ćete pomisliti: "Mogu razumjeti da Gospodin blagoslivlja djecu, nove obraćenike pa čak i kršćane u siromašnim zemljama kojima je potrebno čudo samo da bi dobili hranu. Mogu vidjeti da blagoslivlja zatvorene vjernike u stranim zemljama, čudotvorno im dajući slavna otkrivenja o sebi. Ali mene? Mislim da ja nikada ne živim u onom stupnju svjetla koje sam primio i ne osjećam se dostojan njegovih blagoslova."

Ljubljeni, nadam se da ste dosad već shvatili da nikada nećete biti dostojni Božjih blagoslova. Nitko ne zaslužuje njegove blagoslove. Naprotiv, on nam dolazi – strogo u svom milosrđu i milosti – i obasipa nas duhovnim blagoslovima iznad našega shvaćanja.