srijeda, studenoga 30, 2011

KASNA KIŠA

"U onaj dan pregnut ću da uništim sve narode koji dođu na Jeruzalem. A na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh milosni i molitveni. I gledat će na onoga koga su proboli; naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca" (Zah 12,9-10).

Ovo Zaharijino proročanstvo je o posebnom izliću Duha Svetoga koje će se dogoditi u posljednje dane. Slično izliće opisano je u Joelu 3, za što ja vjerujem da je Pentekost. Taj odlomak glasi: "Poslije ovoga izlit ću Duha svoga na svako tijelo, i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će stari sanjati sne, a vaši mladići gledati viđenja. Čak ću i na sluge i sluškinje izliti Duha svojeg u dane one" (Jl 3,1-2).

To je točno ono što se dogodilo na dan Pentekosta! Duh Sveti sišao je u Jeruzalemu u gornju sobu poput bujice kao duh proricanja.

Ovo veliko izliće postalo je postojano navodnjavanje Duhom Svetim koje traje stoljećima. Gotovo dvije tisuće godina Bog izlijeva svog Duha poput kiše na svoj narod, svakodnevno navodnjavajući svoju crkvu i štiteći je. Izaija govori o tome kao o "vinogradu vinorodnom: Ja, Jahve, njega čuvam, svaki čas ga zalijevam; i da ga tko ne ošteti, danju i noću stražim" (Iz 27,2-3).

Ova dva izlića Duha drže se kao prva (ili rana) kiša i posljednja (ili kasna) kiša: "Zato, ako doista poslušate zapovijedi koje vam danas izdajem, i budete ljubili Jahvu, Boga svoga, i služili mu svim srcem svojim i svom dušom svojom, davat ću vašoj zemlji kišu u pravo vrijeme: u jesan i u proljeće, i moći ćeš sabirati svoje žito, svoje vino i svoje ulje" (Pnz 11,13-14)

Doba sijanja i žetve u Izraelu bilo je suprotno od našega. Prva kiša, koja je omekšavala zemlju, bila je od listopada do kraja prosinca, upravo prije sijanja. Kasna kiša sazrijevala je žito i padala je od ožujka do travnja, upravo prije žetve.

Važno je zapamtiti da su ova dva izlića bila u vezi sa žetvom. Djelo Duha uvijek je usredotočeno na žetvu duša!

utorak, studenoga 29, 2011

KORIJEN STRAHA

i u šatoru svom ne daš zlu stana,
čisto ćeš čelo moći tad podići,
čvrst ćeš biti i bojati se nećeš" (Job 11,14-15).

Sav strah može se slijediti
do mjesta
grijeha i tajnog bezakonja
sakrivenog u srcu čovječjem.
On ima snagu u svojoj ruci
da to ukloni.
Ali prezirući bogatstvo Božje milosti,
njegovu … strpljivost i velikodušnost,
on nastavlja svojim zlim putem
dopuštajući u svome vlastitom životu
ono što osuđuje u drugima
postajući sam sebi zakon.
On traži biti Božja povlaštena iznimka
da izbjegne gnjev i nevolju.
Ali Bog nije pristran
i svima sudi jednako
obećavajući slavu, čast i mir
onom tko ostavlja zlo.
Tada će on podići svoje lice bez mrlje,
bit će postojan
i neće se bojati,
jer čovjek se boji
jedino gdje grijeh leži pred vratima.

ponedjeljak, studenoga 28, 2011

POZNAVANJE GLASA GOSPODNJEG

Izraelu Bog nije govorio zbog grijeha svećenstva i naroda. Biblija kaže: "U ono vrijeme Jahve je izrijetka govorio ljudima, a viđenja nisu bila česta" (1 Sam 3,1). Međutim, usred te suše Riječi, Gospodin se objavio mladom Samuelu: "Jahve zovnu (Samuela) … Samuel još nije poznavao Jahve, i još mu nikada ne bijaše objavljena riječ Jahvina" (1 Sam 3,4.7).

Imao je samo dvanaest godina, no iako je bio pobožno dijete, još nije prepoznao glas Gospodnji. I tako je Bog došao do njegova kreveta i glasno ga pozvao. Isprva je Samuel mislio da ga zove Eli; nije znao da je uvježbavan da raspoznaje glasove – da čuje riječ izravno od Boga!

Bog nije govorio svećeniku Eliju koji je oglušio na njegov glas! Zapravo, čini se da je samo jedan prorok čuo riječ od Boga, neimenovani čovjek koji je upozorio Elija da će ga Bog odrezati (1 Sam 2,27-36).

Da bi se čulo od Boga, potrebno je više nego tiho vrijeme. Potrebno je više nego da se samo kaže: "Govori, Gospodine, sluša tvoj sluga!" Ne, nema formule da bi se čuo Bog; nema deset koraka do toga. Prije nego možete čuti Boga, on vam mora govoriti, a on govori onima koji su pripremili svoja srca da čuju!

Kad mu je Gospodin prvi put progovorio, Samuel nije imao duboko teološko znanje o Bogu. Ali je imao nježno, čisto, odano srce koje je bilo otvoreno za Boga. Dakle, što mislite što je Bog najprije naučio Samuela nakon što mu je progovorio?

Rekao mu je: "Osudit ću Elija jer je znao da su mu sinovi pokvareni, ali nije učinio ništa da ih zaustavi! Trebala im se oduzeti njihova svećenička odjeća i reći: 'Ne smijete se približavati ovom svetom mjestu!' Samuele, sad ti želim pokazati svoju mržnju prema grijehu u mojem Domu. Želim ti pokazati što je potrebno da se čuje moj glas i hoda sa mnom" (vidi Sam 3,11-14).

Nije čudo da Biblija kaže da je Samuel s velikom sigurnošću izgovorio riječi, jer čuo je glas Gospodnji! Mnogo je vremena provodio nasamo s Bogom moleći i tražeći ga i Bog mu je sve vrijeme jasno govorio.

I sad postoje ljudi koji su izvježbani čuti glas Božji. Ti sveti molitelji izlijevaju mu svoja srca, a zauzvrat on izlijeva svoje njima!

petak, studenoga 25, 2011

RAĐANJE OSTATKA POSLJEDNJIH DANA

Prorok Samuel slika je svetog ostatka posljednjih dana – pripremljeno tijelo vjernika koji se podižu iz ruševina stare, raspadajuće crkve.

Ana, Samuelova majka, rodila je sina kroz gorke suze i mnogo molitve: "I ojađena u duši pomoli se Ana Jahvi, plačući gorko" (1 Sam 1,10).

Pokušajte zamisliti taj prizor: Ana je svakoga dana bila u hramu na svojim koljenima pred oltarom, pritisnuta i slomljena jer je bila nerotkinja. Dok je plakala, njezin protivnik – druga žena njezina muža – ismijavala se iz nje. "Uz to joj je suparnica njezina zanovijetala, da je ponizi što joj Jahve ne bijaše dao od srca poroda" (1 Sam 1,6).

Tri su važne stvari koje želim istaknuti u ovom odlomku:

  • Prvo, ostatak koji predstavlja Samuel rađa se u žalosti i zagovorničkoj molitvi.
  • Drugo, one koji mole i tuguju prema srcu Božjem izazivat će protivnici.
  • I treće, Božji ostatak uvijek će biti pogrešno shvaćen!

Pogledajte što se dogodilo Ani kad je molila: "Tako se ona dugo molila pred Jahvom, a Eli je motrio usta njezina. Ana govoraše u srcu; samo se usne njezine micahu, a glas joj se nije čuo. Zato Eli pomisli da je pijana. I reče joj Eli: 'Dokle ćeš biti pijana? Otrijezni se od vina što je u tebi'" (1 Sam 1,12-14). Eli i njegovi sinovi predstavljaju umiruću, pokvarenu crkvu koja je napustila put Gospodnji. Eli je bio izvan dodira – tako mrtav u duhu – da je mislio da je Ana pijana!

Dok je Ana molila, bila je ispunjena žalošću, opterećena željom da dobije sina. Sve što je mogla činiti bilo je da miče usnama, zbog svoga jecanja u duhu. Molila je: "Ako pogledaš na nevolju službenice svoje, i opomeneš se mene … te dadeš službenici svojoj muško čedo, ja ću ga darovati Jahvi za sve dane njegova života" (1 Sam 1,11).

Tu su dva istaknuta obilježja svetoga Božjeg ostatka:

  • Oni mole kao Ana. Njihovo breme je duboko, a srce mi je uznemireno zbog pokvarenosti u domu Božjem.
  • Kao i Ana, i oni se predaju molitvi svakoga dana svog života.

Bog i vas želi učiniti takvima. On želi da ste u stanju dotaći ga i čuti riječ od njega. On vam želi dati službu za druge koji će doći k vama sa svojim bremenima i kušnjama. Dok budete molili za njih, pojavit će se njegova Riječ!

četvrtak, studenoga 24, 2011

SILNA BOŽJA VOJSKA

Nešto vrlo snažno i strahovito događa se danas u svijetu – nešto izvan mogućnosti ljudskog shvaćanja – nešto što će utjecati na čitav svijet u ovim posljednjim danima.

Bog priprema malu, ali silnu vojsku kršćana, najodaniju vojsku na licu zemlje. Gospodin će izaći pred njih da im zapovijeda da čine junačka djela; on će zatvoriti ovaj vijek s čistim, odanim, neustrašivim ostatkom.

Čitav svoj život slušao sam priče o našim pobožnim praočevima koji su mrzili grijeh. Ti muškarci i žene poznavali su glas Božji i provodili su sate, čak dane, u postu i molitvi. Molili su bez prestanka te su imali silu i sposobnost da se uspješno odupiru nemoralu u svoje vrijeme.

Ti praočevi odavno su već preminuli. Ali Bog je u procesu podizanja druge vojske i ovaj put njegovi ratnici neće biti samo stari, sijedi sionski očevi i majke, ova nova vojska bit će sačinjena i od novih, i od iskusnih vjernika; i od mladih, i od starih; od običnih kršćana koji se drže Boga! Pojavit će se čitavo jedno novo područje službe.

Denominacijski se crkveni sustav pokazuje da je u smrtnim mukama. Gotovo da uopće nema utjecaja u sekularnom svijetu niti silnu snagu u Kristu. Neki me optužuju da sam "tvrd" u vezi s pastorima. Ali u dodiru sam s mnogima pobožnim pastorima koji kao i ja tuguju nad današnjim otpadništvom u službi. Postoji sveti ostatak pobožnih pastora u zemlji i zahvalan sam Bogu za svakoga pojedinog od njih. Međutim, još uvijek postoji činjenica da sve više i više propovjednika silazi putem kompromisa.

Biblija upozorava da se ne smijemo bojati! Bog ima plan i on se očituje. On je jasno iznesen u Pismu, uglavnom u prva četiri poglavlja Prve Samuelove knjige.

Prorok Samuel slika je Božjeg ostatka posljednjih dana. Gospodin ga je izabrao usred najgorih vremena i sakrio da ga podučava dok ne dođe vrijeme da iznese svoju novu stvar. Samuelu je rekao: "Evo, učinit ću nešto u Izraelu da će oba uha zujati svakome koji čuje" (1 Sam 3,11). Što je to bilo što je tako zapanjilo i prenerazilo sve koji su čuli? Sud Božji na otpali vjerski sustav te podizanje, podučavanje i pomazivanje novog, svetog ostatka!

Ono što je Bog učinio u Samuelovo vrijeme, on čini u svakoj generaciji. U svakoj je generaciji bio ostatak, narod po Božjem vlastitom srcu koji je molio.

srijeda, studenoga 23, 2011

ČOVJEK NE ŽIVI SAMO O KRUHU

Ako mislite da ste previše obični da bi vas Bog upotrebljavao, pažljivo slušajte: svoje djelo posljednjih dana Bog neće obavljati kroz evanđeliste ili pastore velikih imena. Oni sami neće biti u stanju upravljati velikim djelovanjem njegova Duha! Činjenica je da će Bog trebati svaku domaćicu, tinejdžera, stariju osobu i sve koji ga ljube da bi obavili njegovo veliko djelo. Ova vojska posljednjih dana bit će sačinjena od kršćana koji su se odbili od hranjenja na samom kruhu. Dopustite mi objasniti.

Bog je rekao kroz Mojsija: "Čovjek ne živi samo o kruhu, nego … živi o svemu što izlazi iz usta Jahvinih" (Pnz 8,3).

Kruh predstavlja sve prirodne, materijalne stvari neophodne za ovaj život – hranu, zaklon, odjeću, posao, plaću. Kruh predstavlja sredstva za život – one stvari koje su nam potrebne i nisu grešne. Mnogi kršćani, međutim, žive samo za stvari ovoga života – oni žive samo o kruhu!

Isus nas je učio moliti: "Kruh naš svagdanji daj nam danas" (Mt 6,11). Ali najprije nam je rekao da trebamo moliti: "Dođi kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja" (Mt 6,10). Najprije se trebamo usredotočiti na interese Božje – moleći da bude njegova volja!

O čemu ste razmišljali više nego o bilo čemu drugom u posljednjih šest mjeseci? Što je prožimalo većinu vašeg vremena i molitava? Jesu li to uglavnom bile stvari kruha – osobne potrebe?

Ako ste se usredotočili samo na kruh, onda nemate života! Živite u pustinji, upravo kao djeca Izraelova. Oni su se svakodnevno dizali i počeli vapiti za kruhom – svojim osobnim potrebama – svakoga dana četrdeset godina!

Ljubljeni, to je dosada, muka! Bog nikada nije htio da njegova djeca žive tako. Umjesto toga, rekao je Izraelu kroz Mojsija: "Trebali biste živjeti od svake riječi koja izlazi iz mojih usta! Da, rekao sam vam da ću vam dati kruh, ali nemojte tu stati. Idite dalje! Rekao sam vam da postoji zemlja gdje teku mlijeko i med, s rijekama, drvećem, šumama, zelenim pašnjacima – i to mjesto ja želim za vas!"

Bog podiže ljude koji su usredotočeni na njegovu volju za ovo ponoćno vrijeme! Oni su umorni od života u pustinji pukog preživljavanja. Sve što oni žele jest da spoznaju i čine volju Božju. Svaki član ove vojske posljednjih dana mora biti spreman i pripremljen u srcu – jer Bog je u položaju da otpusti svoje veliko, posljednje izliće.

utorak, studenoga 22, 2011

BOG JE NEPOVREDIV

"Ako netko tvrdi: 'Ljubim Boga', a mrzi svoga brata, lažac je; jer tko ne ljubi svoga brata koga vidi, ne može ljubiti Boga koga ne vidi. Ovu zapovijed imamo od njega: tko ljubi Boga, neka ljubi i svoga brata" (1 Iv 4,20-21).

Nikada ne vjeruj što čovjek kaže o ljubavi
ako se odvaja od brata
bilo koje boje ili rase,
jer u ljubavi nema straha.
Savršena ljubav izgoni strah,
jer strah je muka.
Kako netko može reći da ljubi Boga
i vjeruje u jednakost,
dok se u isto vrijeme muči
strahom od brata
u kojega nema povjerenja ili ga ne voli?
Ako čovjek ne može ljubiti svoga brata
kojeg može vidjeti,
kako može ljubiti Boga
koji je nevidljiv?
Bog je svima svuda zapovjedio
da ljube svoga brata
kao što ga i Bog ljubi –
jer Bog je ljubav.

ponedjeljak, studenoga 21, 2011

KAKO UPOZNATI GOSPODNJI UM I VOLJU

"Čuo si, Gospode, čežnju poniženih, učvrstit ćeš im srce, uho svoje prikloniti" (Ps 10,17).

U ovom retku David iznosi jednostavan plan u tri koraka kako da upoznate Gospodnji um i volju za svoj život:

  1. Uputite mu molbu (molite)
  2. Pripremite svoje srce da čujete njegov glas
  3. On će učiniti da znate – Duh Sveti će vam govoriti

Ubrzo će Bog izliti svoju slavnu čašu najveće mjere Duha Svetog kakvu svijet još nije vidio. Veliko osvjedočenje Duha Svetog doći će na vaše bližnje, suradnike i nespašene članove obitelji.

Ljudi će svugdje biti povrijeđeni i ostavljat će svoje mrtve crkve da potraže one koji hodaju s Bogom. Očajnički će tražiti nekoga čije je srce pripremljeno!

Za svoje djelo posljednjeg vremena Bog će upotrijebiti stotine tisuća običnih slugu koji će služiti ljudima oko sebe. Dakle, pitam vas, pripremate li sada svoje srce da se njegovo djelo obavi u vama i kroz vas?

Priznajte danas Bogu: "O, Gospodine, želim da računaš na moj život! Znam da u ovom trenutku živim na samom kruhu – u pustinji očaja. Ali želim živjeti!"

Uronite u njegovu Riječ. Učite ga svakodnevno tražiti. Revolucionarna je sila u pripremanju srca! Kroz tu pripremu vaš će život dobiti smisao i puninu. Promijenit će vam se osjećaji i osobnost i u vama će se osloboditi sila!

Kad Bog vidi da ste spremni, dat će vam velike prilike da radite njegovo djelo. Čak nećete morati napuštati svoju kuću. Bog će dovoditi potrebite ravno pred vaša vrata!

Silan Bog kojemu služimo u ovom trenutku priprema svoj narod za silno djelo.

"Kao junak izlazi Jahve, kao ratnik žar svoj podjaruje. Uz bojni poklik i viku ratnu ide junački na svog neprijatelja" (Iz 42,13).

Pripremite svoje srce da se susretnete s njim! Postanite spreman sluga, opremljen i pripremljen za njegovo veliko izliće posljednjeg dana. U tom konačnom trenutku, njegova će živa slava doći u vas!

petak, studenoga 18, 2011

VIŠE OD PROPOVIJEDANJA I UČENJA

Vjerujem da bi evanđelje trebalo biti popraćeno silom i očitovanjem Duha Svetog, čineći silna čuda i potvrđujući da je ono istinito!

Pavao je hrabro izjavio: "Moja riječ i moje propovijedanje nije se sastojalo u uvjerljivim riječima mudrosti, već u očitovanju Duha i snage" (1 Kor 2,4). Ova grčka riječ znači "s dokazom". Pavao je govorio: "Propovijedao sam evanđelje s dokazom. Bog i Duh Sveti popratili su me znacima i čudima!" Hebrejima 2,4 kaže da je Bog doista potvrđivao poruku znacima i čudima: "Bog je istovremeno zajamčio čudesnim znakovima, raznim silnim djelima i darovima Duha Svetoga koje dijeli po svojoj volji."

Novozavjetni vjernici imali su jednu molitvu: "… da se po imenu tvoga svetog Sluge Isusa događaju ozdravljenja i čudesni znaci" (Dj 4,30). Kamo god su apostoli išli, svugdje su propovijedali potpuno evanđelje.

"Apostoli su činili mnoge čudesne znakove" (Dj 2,43). "A preko ruku apostolskih događali se mnogi čudesni znakovi u narodu … I sve više vjernika – mnoštvo muževa i žena – pridruživalo se Gospodinu" (Dj 5,12-14).

Evo jednonoga od najuvjerljivijih redaka koji potvrđuje da potpuno propovijedanje evanđelja mora uključivati znake i čuda: "Ovi pak dosta vremena ostadoše tu propovijedajući smjelo, oslonjeni na Gospodina, koji potvrđivaše propovijedanje o svojoj milosti čineći čudesne znake preko njihovih ruku" (Dj 14,3). Ovaj redak govori da su apostoli dugo vremena hrabro služili propovijedajući milost i pokajanje i da je tada Bog dao da znaci i čuda budu učinjeni njihovim rukama.

Božja crkva posljednjeg vremena će "ići i početi propovijedati svuda. Gospodin će s njima djelovati i potvrđivati Riječ čudesima što će je pratiti" (vidi Mk 16,20).

Čudesa te crkve posljednjeg vremena bit će izvorna, neoboriva, neosporna, i događat će se preko ruku nepoznatih. Ona će se događati preko ruku običnih, svetih, odvojenih ljudi koji poznaju Boga i prisni su s Isusom.

Ti vjernici izaći će iz tajne klijeti molitve – mala, pripremljena vojska puna vjere – i neće imati druge želje osim da čine volju Božju i proslavljaju ga. Bit će neustrašivi i silni u molitvi. Otvarat će čitave nacije za evanđelje i Bog će potvrđivati svoju Riječ njihovim silnim djelima!

četvrtak, studenoga 17, 2011

"POTPUNO IZVRŠENJE DUŽNOSTI PROPOVIJEDANJA" RADOSNE VIJESTI

Apostol Pavao rekao je svojoj generaciji: "Potpuno sam izvršio dužnost propovijedanja Radosne vijesti o Kristu" (Rim 15,19) te govori da je to "potpuno izvršenje dužnosti propovijedanja" Radosne vijesti više od samih riječi. To je Radosna vijest riječi i djela! "Ne usuđujem se reći nešto od onoga što Krist nije po meni učinio … riječju i djelom" (Rim 15,18).

Pavao je govorio: "Pogani su se obratili Kristu ne samo zbog mojeg propovijedanja, nego zato što su moje riječi bile popraćene čudesnim djelima!"

"… snagom čudesnih znakova, silom Duha Svetoga. Tako sam od Jeruzalema i naokolo do Ilirka potpuno izvršio dužnost propovijedanja Radosne vijesti" (Rim 15,19).

Ako bi Pavao propovijedao i učio bez čudesnih znakova koji su slijedili, njegova poruka ne bi imala svoj puni učinak. To ne bi bila Radosna vijest potpuno ispropovijedana! Korinćanima je rekao: "Dokaze svog apostolstva pružio sam među vama u savršenoj strpljivosti: kako čudesnim znakovima, tako silnim djelima" (2 Kor 12,12).

Pogledajte Pavlove riječi u ovom retku: čudesni znaci, silna djela. Većina se kršćana danas povuče kad čuju te riječi! Zašto? Jer su beskrupulozni učitelji i propovjednici gladni moći ove riječi učinili gadošću! Velika tragedija je to da su te izopačenosti uzrokovale da su mnogi bogobojazni pastori, evanđelisti i laici uzmakli od istine potpunog propovijedanja evanđelja.

Ljubljeni, Bog je još uvijek Bog – i on je silan u vršenju čudesnih znakova! On je još uvijek naš iscjelitelj i on se želi pokazati jakim za one koji se uzdaju u njega! U novozavjetnoj crkvi događala su se velika nadnaravna djela bez ikakvih izopačenosti – bez reklamiranja, razmetljivosti ili nekoga tko bi tvrdio da ima svu silu i vlast. Pavlova služba je primjer.

Dok je u Troadi propovijedao dugačku propovijed, jedan je mladić zaspao sjedeći na prozorskoj dasci i pao je s trećeg kata na zemlju. Biblija kaže da "ga digoše već mrtva" (Dj 20,9-12).

Kad je Pavao sišao k njemu, sve ih je utišao. Zatim se, upravo kao i Ilija, nadvio nad mrtvog mladića i obujmio ga te se život iznenada vratio u njega. Mladić je bio podignut iz mrtvih! Kakvo silno čudo!

Nakon toga, Pavao nije rasposlao ljude da se proširi vijest o tom čudu. Ne, to se uopće nije dogodilo. Svi su se jednostavno vratili na treći kat i sudjelovali u lomljenju kruha te je Pavao nastavio propovijedati. Pismo čak više i ne spominje tog mladića. Zašto? Zato što je crkva očekivala nadnaravna djela! Oni su propovijedali potpuno evanđelje – s čudesnim znacima koji su slijedili!

srijeda, studenoga 16, 2011

CRKVA POSLJEDNJIH DANA

Vjerujem da je Božja vizija za njegovu crkvu posljednjih dana bazirana na njegovoj Riječi, jer Biblija jasno pokazuje kakva će crkva Isusa Krista biti uoči njegova dolaska.

Crkva u Americi daleko je od onoga što je Bog zamislio da bi trebala biti. Čitave denominacije danas uglavnom djeluju bez Duha Svetog. Lišene su Isusove nazočnosti i svakoga duhovnog dara. Prakticiraju vanjski oblik pobožnosti bez ikakve sile, osvjedočenja ili spasonosne poruke. Prijateljuju sa svijetom i više su političke nego duhovne. Popustljive su prema grijehu, žmirkaju na rastavu i ismijavaju se iz nadnaravnog te odbacuju svako učenje o nebu, paklu, pokajanju i sudu.

Zbog novozavjetne crkve đavao je drhtao! Ona je natjerala legije demona u bezdan; molitvom je otvarala vrata tamnica; činila da vladari drhte od straha. Ti rani vjernici imali su takvu vjeru i silu da su se hromi podizali te skakali, a prosjaci postajali evanđelisti. Oni su vjerovali u nadnaravno te su otvarali slijepima oči, gluhima uši i iscjeljivali svaku vrstu bolesti. Čak su podizali mrtve!

Ne kažem da će crkva Božja posljednjeg vremena biti kao crkva prvog stoljeća, njezina preslika. Ne, ja kažem da će biti i veća! Bit će silnija, snažnija, s većim otkrivenjem Isusa. Imat će veće pomazanje Duha nego ikada, veće čak od pomazanja na Pentekost. Bog uvijek čuva najbolje vino za kraj!

Prorok Daniel to potvrđuje. Rekao je da su određene proročke istine zatvorene da bi se otkrile tek u posljednjim danima: "Jer do posljednjeg vremena ostaju zatvorene i zapečaćene ove riječi … Bezbožnici neće to razumjeti, ali će pobožnici to spoznati" (Dn 12,9-10).

Danas Duh Sveti otkriva te stvari svetima koji su duhovni i koji imaju razbor! "Stoji pisano: 'Ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudsko srce nije pomislilo: to je Bog pripravio onima koji ga ljube.' A nama je to Bog objavio po Duhu. Jer Duh sve ispituje, čak i dubine Božje" (1 Kor 2,9-10).

Gospodin priprema snažnu, ali i poniznu vojsku pastira koji će biti po njegovu srcu, te ostatak zajednice gladnih ovaca koje su napustile mrtvilo i grijeh moderne crkve. Postavljena je pozornica za tu crkvu koja će biti gorljiva, ne mlaka, i ona će uzdrmati same temelje pakla. Nikakva sila na zemlji neće moći to zanemariti ili prezreti!

utorak, studenoga 15, 2011

BOG SE NE UMARA

"Zar ne znaš? Zar nisi čuo?
Jahve je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj.
On se ne umara, ne sustaje,
i um je njegov neizmjerljiv" (Iz 40,28).

Postoji neznanje o Bogu koje smatra
da se on više ne otkriva čovječanstvu
u njegovim krizama i potrebama –
da je ili mrtav, ili spava,
nesposoban nadgledati ili voditi korake čovječje.
Ali tko je čovjek da mjeri Boga?
S kime bismo ga usporedili
ili ga prispodobili?
Zar ne znaš?
Zar nisi čuo?
Vječni Stvoritelj,
Bog krajeva zemaljskih,
ne drijema i ne spava.
On se ne umara,
ne sustaje,
nego onima koji se uzdaju u njega
obnavlja vjeru i snagu
te lete poput orlova:
oni trče i ne sustaju,
hode i ne more se.

ponedjeljak, studenoga 14, 2011

PRESTANITE SE USPOREĐIVATI

Narod se poboja Jahve … te oni dođoše i prionuše na posao u Domu Jahve nad Vojskama, Boga svojega" (Hag 1,12.14). Izraelci su bili osvjedočeni o svoje vlastite interese i vratili se radu na gradnji hrama. Vratili su se onamo gdje su i trebali biti – gradnji Doma Božjega!

Stajali su pred temeljima hrama i zidovi su se počeli dizati. Ali nešto nije bilo u redu i mnogi stariji ljudi počeli su plakati! Zašto? Jer su prije šezdeset osam godina vidjeli blještavilo Salomonova hrama, a ovaj novi nije zadovoljavao. U usporedbi s onim, ovaj se činio kao ništa!

Ljudi su počeli govoriti o prošloj slavi: "Ovaj hram nema lađu; nema pomirilište ili kerubina. Na oltaru nema vatre; na dom se ne spušta šekinah slava. Nakon svega našega teškog rada, svih žrtava i poslušnosti, nakon što smo Božje interese stavili na prvo mjesto, ipak ne zadovoljavamo! Ovo je kao ništa u usporedbi s onim što smo jednom vidjeli. Čemu trud, čemu ići dalje kad vidimo tako malo za sve ono što smo učinili?"

Mnogi od naroda Božjeg danas odustaju jer misle da nikada neće zadovoljiti! Poput Izraelaca, vratili su se Bogu, stavili njega ponovno na prvo mjesto, tražili njegovu volju, gradili njegov Dom, ali kad pogledaju u svoj život, kažu: "Za sav moj trud imam pokazati tako malo! Tako malo svetosti Božje, tako malo njegove slave u mom životu! U usporedbi s drugim kršćanima, nikada neću zadovoljiti. Kakva korist truditi se? Nikada neću imati pobjedu."

Uvjeren sam da je to razlog zašto toliki odani kršćani dižu ruke od borbe. Uspoređuju se s drugim vjernicima i obeshrabruju se jer se osjećaju beznadno manje vrijedni!

Ako ostanete vjerni Gospodinu i ne pokušate se mjeriti ni s čim osim sa svojom vlastitom ljubavi za Isusa, možete biti sigurni da rastete – i Bog obećava da će biti s vama!

Ljubljeni, to možete podcrtati jer to je obećanje Božje za vas! Od samoga onog trenutka kad se ponovno usredotočite na izgradnju Kristova tijela – napuštajući sve pomisli o uspoređivanju i sve sebične putove te dopuštajući da vam on postane sve – počet ćete vidjeti njegov mnogostruki blagoslov. Ovo možete doista podvući! Vidjet ćete da ste u Božjoj naklonosti, da se on smiješi na vas i raduje u vama!

petak, studenoga 11, 2011

KAKO SAČUVATI BLAGOSLOV I NAKLONOST BOŽJU

Bog blagoslivlja one koji hodaju u vjernosti i pokazuje naklonost onima koji je pokazuju njemu!

Kako nacije, obitelji, pojedinci, gube blagoslov i naklonost Božju? O tome govori prorok Hagaj i prvi razlog koji navodi je taj da oni počinju zamjenjivati interese Božje vlastitim interesima. "Nije još došlo vrijeme da se opet sazda Dom Jahvin" (Hag 1,2). Izraelci su odustali od gradnje Doma Gospodnjega da bi gradili svoje vlastite kuće!

Ovaj događaj zbivao se šezdeset osam godina nakon što je Salomonov hram bio uništen. Ostatak se vratio iz babilonskog ropstva u Jeruzalem upravo zato da ponovno sagradi Dom Božji. I doista, s gorljivošću i uzbuđenjem postavili su temelj hrama!

Ali onda su naletjeli na neke poteškoće i obeshrabrenja. I polako su izgubili interes za djelo Božje govoreći: "Ovo jednostavno nije vrijeme. Imamo previše problema. Uz to, provodimo previše vremena ovdje i zanemarujemo obitelji i poslove."

Jedan po jedan otišli su za svojim vlastitim interesima. Interesi Gospodnji koji su stajali iza njihove vlastite dobrobiti postali su sporedni! Počeli su graditi svoje vlastite kuće koristeći građevno drvo koje je bilo skupljeno za gradnju hrama.

Kako danas vjernici gube blagoslov i naklonost Božju? Prestajući raditi na hramu Božjem! To se događa kad prestanemo moliti i tražiti Boga, kad prestanemo izgrađivati njegovo duhovno tijelo!

Hagaj ukazuje na taj problem: dok je narod stavljao interese Božje na prvo mjesto, Bog je osigurava njihovu hranu i zaklon. Doista, on se brinuo za njih na svaki mogući način. Vinogradi su im rasli, grozdovi su bili teški; noću su mirno spavali; djeca su im se igrala na ulici. Nijedan od njihovih neprijatelja nije ih nadvladao. Bilo je to divno vrijeme Božjeg blagoslova, ali onda su narod obuzeli njihovi vlastiti interesi.

To je ono što se i danas događa! Naš svijet obuzet je sam sobom – ponosom, ambicijom, samovoljom – svaki čovjek ide za svojim vlastitim interesima. Nije čudo da su toliki pijani i omamljeni od droge te lutaju u mraku i pomutnji.

Bog kaže: "Ja dozvah sušu na zemlju … i na svaki trudno stečen plod" (Hag 1,11). On govori: "Ako počnete zanemarivati svoje duše i okretati se materijalnim stvarima, završit ćete bez radosti, nezadovoljni, prazni, suhi! Želim da stavite moje interese na prvo mjesto, tako da vas mogu ponovno blagoslivljati i pokazivati vam naklonost."

četvrtak, studenoga 10, 2011

ZA SVOJU ZARUČNICU ISUS ŽELI NAJBOLJE

Kako to mora lomiti Gospodnje srce kad sumnjamo u njegovu sposobnost i želju da za nas učini najbolje! Biblija nam jasno govori kako se Gospodin divno i brižno skrbio za Rutu. Ruta je dokazala svoju ljubav Jahvi Bogu rekavši Naomi, svojoj svekrvi: "… tvoj narod moj je narod, i tvoj Bog moj je Bog" (Rut 1,16).

Bog je ljubio Rutu i otvorio joj svaka vrata. Bila je siromašna i morala je pabirčiti u polju, ali Pismo kaže: "Sreća je dovede u polje koje pripadaše Boazu …" (Rut 2,3). Nema šanse da ju je dovela sreća. Bilo je to djelo Gospodnje; on je znao što je za nju najbolje.

Ruta je jednostavno ljubila Gospodina i stavila je sve svoje pouzdanje u njega te joj je Bog pripremio vrlo bogata muškarca za muža! Boaz je vidio Rutu u polju i odmah razabrao: "Ona je drukčija, stvarno drukčija." Srce mu je bilo "oteto"!

Kakva ljubavna priča i kakve nevjerojatne okolnosti dovele su do svega toga! Ruta se udala za toga pobožnog muškarca, a ako je Gospodin to učinio za Rutu, neće li dobro učiniti i za svoju vlastitu zaručnicu, u svakoj situaciji?

Mi imamo Jednoga koji je bogatiji i moćniji od Boaza. On posjeduje stada na tisuću gora. On zna sve i može sve i ljubi svoju zaručnicu! Da, Gospodin sve radi u vašem životu za vaše apsolutno najbolje. I u tome vrlo uživa.

Čak i u trpljenju i kušnjama, svaki onaj koji ljubi Isusa dobiva njegovu potpunu pozornost! Ali nažalost, mi često ne počivamo na tome. Sumnjamo da sve vrijeme radi i da sve izvodi u našu korist!

Ljubljeni, ništa ne slama njegovo srce više od toga! Pavao opisuje Kristovu zaručnicu kao "Crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična" (Ef 5,27). "Bora" je ovdje kao bora na licu, kao naborano čelo. To govori o brizi, o strahu, a Pavao ovdje govori da Isusova zaručnica nema "crta od briga" na svome licu.

Kristova zaručnica počiva u njegovoj ljubavi. Ona je uvjerena da on zna gdje je, kako se osjeća, kroz što prolazi i što je najbolje za nju. On joj voli davati mir. Ona zna da on neće dopustiti da je išta odreže od njega ili povrijedi. On će je sačuvati jer je rekao: "Ona je moja!"

srijeda, studenoga 09, 2011

ZARUČNICA KRISTOVA

Što bi mladić mislio o svojoj zaručnici da ga pozove u svoju kuću, posjedne u dnevnoj sobi i zatim ode svojim putem? Dok on čeka, ona radi u kuhinji, briše prašinu s namještaja, pere pod – i ne kaže mu nijednu riječ!

Isus podnosi istu bol koju bi podnosio i svaki muškarac ako bi ga njegova ljubljena neprestano veličala i iznova i iznova mu govori: "Volim te", ali mu pokazivala malo ili nimalo pažnje!

Njegova draga može tvrditi: "Pa sad, uvijek mi je u mislima." Čuo sam ljude reći to isto za Isusa: "U mislima mi je cijeli dan, u svemu što radim." Ali možete ga u svom umu imati čitav dan, a ipak ga zanemarivati! Kad zaručnica tako čini, njezina takozvana ljubav je laž! Ona može svom zaručniku govoriti da ga doista voli, ali njezina djela govore da nije tako.

Gospodin pita: Zaboravlja li djevica svoj nakit, il nevjesta pojas svoj? A narod moj mene zaboravi, bezbroj je tomu već dana" (Jer 2,32). I David je rekao da je Izrael zaboravio Gospodina: "Zaboraviše Boga, koji ih izbavi u Egiptu znamenja čineći" (Ps 106,21).

Gospodin je spomenuo svoju bol u Pismu da je čitav svijet vidi! Otvoreno je rekao: "Moj narod me danima zanemaruje!" Zašto bi Gospodin govorio svijetu o tom zanemarivanju? Ne bi li se o različitostima onih koji se vole trebalo šutjeti? Ne, on želi da zna koliko je povrijeđen! On to govori čitavom svijetu jer mu je srce slomljeno našim ponašanjem!

Zamislite da ste zaručena mlada žena koja sa svojim budućim mužem odlazi u crkvu. Hvatate ga za ruku i svima govorite: "Vjenčat ćemo se. Volim ga. On je jednostavno divan!" Ali čim izađete kroz vrata, zašutite i ne kažete mu više ni riječi! Što bi on trebao misliti?

Ja ne bih htio zaručnicu koja veliča moje odlike, govori u javnosti lijepe stvari o meni, govori kako sam dragocjen, a kasnije je hladna i izbjegava provoditi vrijeme sa mnom. To nije prava ljubav!

Ljubljeni, ako svakoga dana ne provodite kvalitetno vrijeme s Isusom, ako ne provodite vrijeme s njim u molitvi ili tražeći njegovu Riječ, ne ljubite ga i lomite njegovo srce!

utorak, studenoga 08, 2011

TAJNA SNAGE

"Još tvrđe stoji pravednik na svojem putu,
još više samo ojača onaj
čije su ruke čiste" (Job 17,9).

Ljudi gube kontrolu nad životom,
izrugivača je mnoštvo –
izazivanje na svim stranama.
Mudri se ljudi ne mogu naći.
Kad se postelje prostiru u tami,
pokvarenost im postaje otac.
Vrijeme je za nevine
da se time preneraze i
pokrenu protiv licemjerja.
O da bi se netko založio za čovjeka kod Boga
da bi pravednik mogao na svom ustrajati putu;
da bi se svjetlost grješnika ugasila –
iskra njegova ognja zamrla!
Put grešnika je klizav
i grijeh je sramota jer proždire snagu.
Ali još više samo ojača onaj
čije su ruke čiste.

ponedjeljak, studenoga 07, 2011

SLUŽENJE GOSPODINU U VESELJU

Bog želi da smo tako uvjereni u njegovu nježnu ljubav, tako uvjereni da je on na djelu uvodeći nas u njegovo najbolje, da imamo neprestanu radost i veselje u svom hodu s njim! Mojsije je upozorio Izraela: "Budući da nisi htio služiti Jahvi, Bogu svome, vesela i radosna srca zbog obilja svega, služit ćeš neprijatelju svome koga će Jahve poslati na te, u gladu i žeđi, golotinji i oskudici svakoj" (Pnz 28,47-48).

Bog danas nama kaže: "Budite veseli i radosni u onome što sam već učinio za vas! Ako hodate okolo potišteni, mrmljajući i prigovarajući, zauvijek ćete duhovno gladovati i biti goli te plijen za svoje neprijatelje!" Bog želi da tako vjerujemo u njegovu ljubav za nas da ćemo biti svjedočanstvo sreće i dobrog raspoloženja! On želi propovjednike koji su radosni u srcu, ispunjeni radošću koja je temeljena na istini.

Njegova istina stvara bogatstvo radosti koja prirodno istječe iz srca: "Služite Jahvi u veselju! Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem" (Ps 100,2). "Puk svoj s klicanjem izvede i s veseljem izabrane svoje" (Ps 105,43). "Radujte se Jahvi i kličite, pravedni, kličite svi koji ste srca čestita" (Ps 32,11). "Pravedni neka se raduju, neka klikću pred Bogom, neka kliču od radosti" (Ps 68,4).

Možda ćete pitati: "Kako dugo mogu očekivati zadržati radost u svojoj službi Gospodinu?" Mnogi vjeruju da ona traje koliko traju i razdoblja osvježenja s visine ili tako dugo dok stvari idu dobro. Ne, radost trebamo imati sve vrijeme! To je točno ono što kaže Biblija: "Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim, da kličemo i da se veselimo u sve dane" (Ps 90,14). "Veselite se i dovijeka kličite zbog onoga što ja stvaram; jer, evo, od Jeruzalema stvaram klicanje, od naroda njegova radost" (Iz 65,18). Mi smo "nebeski Jeruzalem" – nanovo rođeni te živimo za Njega duhom radosti i veselja! Uzdajte se u Oca, vjerujte njegovoj Riječi u vezi s onim što je rekao o sebi i gledajte kako se njegovo veselje izlijeva iz vašeg života.

petak, studenoga 04, 2011

BOŽJE MILOSRDNO VODSTVO!

"Ja sam otac Izraelu, Efrajim je moj prvenac" (Jer 31,9).

Narod Efrajima, najvećega izraelskog plemena, bio je najbliži srcu Božjem. Bog je imao vječni plan za ovo vrlo blagoslovljeno pleme, ali Efrajim je neprestano otpadao i žalostio Boga. Ti ljudi griješili su više od svih u Izraelu! No je li Bog odbacio Efrajima? Upravo suprotno: rekao je da trebaju biti slobodan, izbavljen narod! Trebali su živjeti među pretilinom, što znači, Božjim najvećim blagoslovima (vidi Jer 31,14).

Što je Bog vidio u Efrajimu? Imali su srce sklono pokajanju – stid radi grijeha, spremnost da se vrate Gospodinu. Usprkos svim njihovim neuspjesima, ta jedna značajka privlačila je srce Božje k njima! Kad je došla snažna proročka riječ, odgovorili su, a kad su bili ukoreni, plakali su nad svojim grijesima.

Na vrhuncu njihova otpadništva, Bog je rekao: "Zar mi (ni)je Efrajim sin toliko drag, dijete najmilije? Jer koliko god mu prijetim, bez prestanka živo na njega mislim, i srce mi dršće za njega od nježne samilosti" (Jer 31,20). Bog je govorio: "Usprkos Efrajimovim nedostacima i padovima, vidim raskajan duh i neću mu oduzeti svoju nježnu ljubav. Moj vječni naum za Efrajima nastavit će se kao što sam i isplanirao!"

Ljubljeni, Bog ima plan i za vaš život! On će izvršiti sve svoje naume za vas, bez obzira kroz što prolazite ili kako je oštra vaša kušnja. Bog je dugo planirao vašu budućnost!

Imam proročku riječ za nekoga tko upravo sada čita ovu poruku: Ne možete prosuđivati Božji vječni naum za vas svojim osjećajima ili mislima. Bog vam želi reći: "Svoje srce drži poniznim preda mnom. Vjeruj mojoj Riječi u vezi s mojom naravi – da sam nježan, dobar Otac koji je mnogo uložio u tebe i nemam namjeru pustiti te. Ti si moje dijete u kojem se radujem i ja ću te izbaviti!"

"Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu" (Jer 29,11).

četvrtak, studenoga 03, 2011

BOG ZNA ŠTO JE NAJBOLJE ZA NAS!

Postoje vremena kad Bog uzima stvari od nas i vremena kad molimo za stvari za koje mislimo da nam trebaju, ali nam ih Bog ne daje. Ipak "… Jahve zna put pravednih" (Ps 1,6). Jednoga dana taj će postupak Božji potvrditi da je bio za našu korist i za njegovo kraljevstvo.

Najistinskije zadovoljstvo u životu dolazi kad smo u savršenoj volji Božji, radimo njegovo djelo, živimo prema njegovu izboru. Ali većina od nas uvjerena je da jedino mi znamo što trebamo da bismo bili ispunjeni i sretni. A u većini slučajeva ono za što vjerujemo da je najbolje za nas zapravo nas razara! Nikada u povijesti čovječanstva Bog ništa nije uzeo ni od jednoga svog djeteta bez da mu nije dao nešto bolje i divnije, nešto što je više ispunjavalo.

Božje najbolje nije nešto čega se treba bojati; on ne da samo zna što je najbolje za vas, nego i želi da imate njegovo najbolje! Ako uistinu vjerujemo tome, to će u nama proizvesti velik odmor, mir i radost! Nećemo se žalostiti nad stvarima koje smo morali pustiti; znat ćemo da smo oslobođeni od svakog ropstva! Reći ćemo: "Gospodine, ako ovo uzimaš od mene, to mora značiti da za mene imaš nešto bolje. Uzmi, dakle, ovo – možeš to imati!"

Ljubljeni, trebamo počivati u dragoj ruci našeg Oca! Trebamo doći do točke povjerenja kad ćemo reći: "Imam dragog Oca koji za mene želi najbolje. On zna sve to!" Kako je Job konačno došao na mjesto počinka? Uvjerio je sama sebe da Bog zna što radi i da je sve pod kontrolom! Rekao je: "Pa ipak, on dobro zna put kojim kročim! Neka me kuša: čist ko zlato ću izići" (Job 23,10).

Mnogi kršćani vide Boga na djelu u svom životu, ali ipak se pitaju: "Što ako zabrljam? Što ako učinim nešto pogrešno i Bog se razljuti na mene ili postane nestrpljiv sa mnom? Hoće li me sva njegova obećanja mimoići? Hoću li se morati pomiriti s nečim manjim od njegova najboljeg?" Ne, nikada! Ako je vaše srce ispravno pred Bogom, ako se uvijek vraćate k njemu i tražite ga svim svojim srcem, ništa neće promijeniti njegove planove za vas!

srijeda, studenoga 02, 2011

DVIJE VRSTE LJUBAVI

Otac ima dvije vrste ljubavi: općenitu ljubav za sve grešnike i posebnu ljubav za sve koji su u njegovoj obitelji. Božju općenitu ljubav za čovječanstvo može prihvatiti svatko tko u pokajanju dolazi k njemu. Ali Božje srce isto je tako ispunjeno i drugom vrstom ljubavi – naročitom, jedinstvenom ljubavlju za njegovu djecu!

Bog je za sebe uvijek imao odabran narod na koji je izlijevao svoju veliku ljubav. Jednom je isključivi predmet te njegove posebne ljubavi bio Izrael:

"Ta ti si narod posvećen Jahvi, Bogu svome; tebe je Jahve, Bog tvoj, izabrao da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod. Nije vas Jahve odabrao i prihvatio zato što biste vi bili brojniji od svih naroda – vi ste zapravo najmanji – nego zato što vas Jahve ljubi … Stoga vas je Jahve izveo jakom rukom …" (Pnz 7,6-8).

Bog je te riječi uputio Izraelu. Međutim, ako ste prihvatili Isusa kao svog Spasitelja i Gospodina – ako ste usvojeni u obitelj Božju i on je vaš dragi Otac – i vi se morate pozabaviti s time kako ste mu posebni! Vi ste primatelj osobite Božje ljubavi i ovdje su riječi za vas:

"Vi ste, naprotiv, izabrani rod, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod određen za Božju svojinu, da razglasite slavna djela onoga koji vas pozva iz tame u svoje divno svjetlo. Nekoć niste bili (izabrani) narod, a sada ste narod Božji; nekoć bez milosrđa, a sada ste postigli milosrđe" (1 Pt 2,9-10).

Jednom niste bili predmet njegove posebne ljubav, ali sad jeste! Pomirili ste se s Ocem i on vas duboko ljubi – upravo sada, u samom ovom trenutku!

utorak, studenoga 01, 2011

OČEVA LJUBAV

Mnogi ljudi nalaze teškim misliti o Bogu kao o dobrom Ocu. Oni ga gledaju zamagljenim očima od boli prošlih iskustava s bezbožnim ocem ili očuhom.

Tisuće kršćana ne vjeruje da ih Bog ljubi jer ih je njihov zemaljski otac napustio, povrijedio ili jako ožalostio. Moja je molitva da ova poruka ne govori samo njima nego i onima koji još nisu otkrili dubine ljubavi našega nebeskog Oca!

Mnogi od nas poznaju Pismo i teologiju koja je iza velike Božje ljubavi za njegovu djecu. Ipak, malo nas je koji su naučili prisvojiti tu ljubav i ne uživaju u blagodatima njezina posjedovanja.

Poslušajte kako Bog opisuje sam sebe Mojsiju:
"Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, iskazuje milost tisućama, podnosi opačinu, grijeh i prijestup …" (Izl 34,6).

Kad smo usred naših kušnji, zaboravljamo što je Bog rekao o svojoj vlastitoj naravi. Međutim, kad bismo u takva vremena vjerovali, imali bismo veliku sigurnost u svojim dušama. Od korice do korice Biblija nam govori kao glas Božji otkrivajući nam kako je on nježan i dobar.

On je spreman oprostiti u svako vrijeme. "Jer ti si, Gospode, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju" (P 86,5).

On je strpljiv s nama, pun nježnosti i smilovanja. "Veliko je, o Jahve, tvoje smilovanje" (Ps 119,156). "Milostiv je Jahve i milosrdan, spor na srdžbu, bogat dobrotom" (Ps 145,8).

Kad u molitvi i štovanju odlazite Gospodinu, budite vrlo pažljivi kakvu zamisao o Bogu unosite u njegovu nazočnost! Morate biti potpuno uvjereni u njegovu ljubav za vas i vjerovati da je on sve što kaže da jest!