petak, rujna 30, 2011

NEVJERA PREKIDA PRISNOST S BOGOM!

"A bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer onaj koji želi pristupiti Bogu mora vjerovati da postoji Bog i da nagrađuje one koji ga traže" (Heb 112,6).

Sva molitva na svijetu neće vam donijeti nikakva dobra ako je ne spojite s vjerom! Možete postiti i moliti tri dana ili tri tjedna, ali bez vjere nećete ugoditi Bogu. Svi vaši sati u molitvi, sve vaše prošnje, sva vaša "dolaženja k njemu", neće biti ni od kakve koristi ako vaše srce nije usidreno na vjeri.

"Neka ište s vjerom, bez ikakva sumnjanja, jer je onaj koji sumnja sličan morskom valovlju koje vjetar podiže i tamo-amo goni. Takav čovjek neka ne misli da će što primiti od Gospodina" (Jak 1,6-7).

Provodite li dva sata s Bogom, a ne vjerujete da će vam odgovoriti, dva ga sata sramotite. Možda se zbog toga dobro osjećate ili se osjećate svetim, ali u stvarnosti tratite vrijeme! Dajete Bogu dva sata nevjere i sumnje.

Znam kršćane koji kažu da svakodnevno mole često plačući pred Gospodinom, međutim, ništa se ne događa. Ostaju opterećeni i depresivni. Njihovi životi uvijek su u nemiru, sve zato što sramote Gospodina dolazeći u njegovu nazočnost ne potpuno uvjereni da će učiniti što je obećao!

"Zato vam kažem: Što god moleći pitate, vjerujte da ste to već primili, i bit će vam" (Mk 11,24).

"Sve što s vjerom zamolite dobit ćete" (Mt 21,22).

Mnogi od naroda Božjeg žive poput duhovnih siromaha jer se nešto dogodilo što ih je navelo da posumnjaju u ljubav Božju. Kažu: "Kako se mogu uzdati u Boga kad ne razumijem zašto je dopustio da mi se dogodi takva stvar?"

Nema ljudskog odgovora na njihovu zbunjenost. Ali Bog zna kraj od početka i tek kad dospijemo u nebo razumjet ćemo zašto su nas neki od tih vjetrova i valova bacali tamo-amo i zašto je Bog sve to dopustio.

Izaija nam je dao odgovor i ja vjerujem da je to sve što nam je za sada potrebno znati: "Može li žena zaboravit svoje dojenče, ne imati sućuti za čedo utrobe svoje? … Tebe ja zaboraviti neću. Gle, u dlanove sam te svoje urezao" (Iz 49,15-16).

Bog nam je dao svoju Riječ: "Ti si moje dijete. Zapisan si u dlan moje ruke, dakle, pouzdaj se u mene!"

četvrtak, rujna 29, 2011

NEVJERA ČINI BOGA LAŠCEM!

"Tko ne vjeruje u Boga, pravi ga lašcem, jer ne vjeruje svjedočanstvu koje Bog daje o svom Sinu" (1 Iv 5,10).

Promotrite sve ružne grijeha navedene protiv Izraela u pustinji: mrmljanje, prigovaranje, idolopoklonstvo, nezahvalnost, pobuna, senzualnost. No ništa od toga nije izazvalo Božji gnjev. Njihova je nevjera bila ono što je razljutilo Boga! "Tada reče (Jahve) Mojsiju: 'Dokle će me taj narod prezirati? Dokle mi neće vjerovati unatoč svim znamenjima što sam ih među njima izvodio?'" (Br 14,11).

Bog je rekao Mojsiju: "Ovaj narod čini laž iz svega što sam za njih učinio! Vršio sam čudo za čudom i izbavljao ih iznova i iznova. Hoće li mi ikada vjerovati i počivati u meni?"

Stanite na trenutak i razmislite o svim stvarima koje je Bog učinio za vas: sačuvao vas je, odgovorio je na ovu i onu molitvu. Našao vas je u ovoj i onoj krizi. Izveo vas je iz kušnji; hranio manom s neba; učinio stvari za vas koje nisu ništa manje od čuda.

Trideset osam dugačkih godina Izrael je zaboravljao Riječ Božju i izbacio je njegova čuda iz svojih misli. S obzirom da su tako često padali natrag u mrmljanje i nevjeru, Bog je rekao: "Udarit ću ih pomorom i istrijebiti" (Br 14,12). Rekao je Mojsiju: "Dižem ruke od mog naroda jer nikada neće doći do mjesta pouzdanja u mene!"

Kad je Izrael bio na pobjedonosnoj strani Jordana, Mosije je donio ovoj svečani proglas: "Eto, Jahve, Bog tvoj, stavio je preda te tu zemlju. Ustaj! Zaposjedni je … Ne bojte se … Ne plašite ih se! Jahve, Bog naš, koji ide pred vama, borit će se za vas … Ali, unatoč tome, vi niste imali pouzdanja u Jahvu, Boga svoga … Jahve ču graju vašu i zakle se u svojoj srdžbi: 'Ni jedan jedini od ovih ljudi, od ovoga opakog naraštaja, neće vidjeti ove dobre zemlje za koju sam se zakleo da ću je dati vašim ocima" (Pnz 1,21.29-30.32.34-35).

Bog časti svoju Riječ iznad svog imena. On misli svaku riječ koju kaže i sve one stvari koje je rekao Izraelu iste su stvari koje kaže i nama. Pitam vas, nećemo li se i mi izvrši njegovom gnjevu ako djelujemo u nevjeri?

Čitamo njegovu Riječ i s propovjedaonice slušamo sva njegova obećanja, a onda idemo u svoj kut i drhtimo od straha jer ne vidimo da odmah čini za nas što mislimo da bi trebao. Kad ne dopustimo da njegova riječ usidri našu dušu kad čujemo velika i dragocjena obećanja te se ponašamo kao da smo odbačeni, činimo Boga lašcem!

srijeda, rujna 28, 2011

MAJKA SVIH GRIJEHA

Mogao bih navesti čitav popis grijeha koje vrše kršćani vjernici, ali nijedan od njih nije ni blizu grijeha o kojem želim govoriti. Majka svih grijeha – grijeha koji rađa sve ostale – jest grijeh nevjere!

Ne govorim o nevjeri otvrdnula grešnika. Nevjera bezbožnika, agnostika i ateista uopće ne dira Boga. Ne, ono što ljuti Boga više od ičega jest nevjera i uznemirujuće sumnje onih koji se nazivaju njegovim imenom! Njegova djeca koja kažu: "Ja sam Isusov", a ipak njeguju u svom srcu sumnju, strah i nevjeru, žaloste ga više od svih drugih!

Bog vrlo ozbiljno uzima taj grijeh nevjere! Juda upozorava crkvu ovim riječima: "Htio bih vas podsjetiti – premda vi znate sve jedanput zauvijek – kako je Gospodin, pošto je spasio izabrani narod iz egipatske zemlje, uništio zatim one koji nisu vjerovali" (Jd 5).

On podsjeća vjernike na Božji stav prema nevjeri te kaže: "Podsjećam vas na krajnju Božju mržnju prema nevjeri u njegovu narodu koji je spasio. Kasnije je, nakon što je spasio narod, uništio one koji nisu vjerovali!"

Ljubljeni, vjerujem da me Bog pozvao podsjećati njegovu Crkvu na tu istu stvar! "Sve se to njima dogodilo da bude za primjer, a napisano je za opomenu nama kojima je zapalo da živimo u posljednjim vremenima" (1 Kor 10,11). Bog možda neće više fizički uništiti svoj narod kao što je to činio u Starom zavjetu, ali njegova kazna za našu nevjeru danas je duhovna i jednako oštra.

Nevjera je jednako destruktivna danas kao što je uvijek i bila. Možda se nećemo pretvoriti u slani stup, ali postajemo tvrdokorni i ogorčeni! Zemlja se ne otvara da nas proguta, ali gutaju nas nevolje, stres i obiteljski problemi. Ne pada vatra da bi nas proždrla, ali naš duhovni život je uništen.

Mnogi od nas krivi su zbog majke svih grijeha i toga se ne boje. Ne uzimamo svoju nevjeru ozbiljno; zapravo, živimo kao da Bog žmirka na sve to. A ipak je to grijeh koji otvara naše tijelo i duh za svaki drugi grijeh poznat čovjeku.

utorak, rujna 27, 2011

GDJE JE MUDROST?

"Ali, otkuda nam Mudrost dolazi? Na kojemu mjestu Razum prebiva? Čovjek njezina ne poznaje puta, u zemlji živih nisu je otkrili" (Job 29,12-13).

Mudrost,
tko je može naći?
Gdje?
Bezdan govori: "U meni je nema!"
a more: "Ne nalazi se kod mene!"
Zlatom se čistim kupiti ne može,
ni cijenu njenu
srebrom odmjeriti.
Ne mjeri se ona … ni oniksom skupim
pa ni safirom.

Ne može se zamijeniti za dragulje,
čemu spominjat koralje ili bisere,
Cijena mudrosti
je iznad rubina.
Ali, otkuda nam Mudrost dolazi?
Na kojem mjestu Razum prebiva?

Bog razumije,
on jedini znade gdje se nalazi.
On koji vidi sve pod nebom,
koji mjeri težinu vjetra,
kaže ljudima:
"Strah Gospodnji –
eto što je mudrost;
zla se kloni –
to ti je razumnost.

Strah Gospodnji početak je
sve mudrosti.
Onaj tko hoće imati mudrost,
neka se u ljubavi
boji Boga
i ostavi svoje grijehe."

ponedjeljak, rujna 26, 2011

ON ĆE OTVORITI PROZORE NEBA

Novi zavjet pun je obećanja koja pokazuju da Bog voli i više nego odgovoriti na molitve svoga naroda!

Jedno od mojih najomiljenijih obećanja je u Efežanima 3,20. Svi ga dobro znamo, međutim, malo od nas živi kao da to vjeruje. "(On) koji, prema snazi što silu svoju očituje u nama, može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti …"

Bog je moguć odgovori na naše molitve, ali on za nas želi učiniti neograničeno više od onoga što uopće možemo zamisliti! On nam želi odgovoriti ne prema našim malim zahtjevima, nego prema svome bogatstvu i snazi.

Biblija nam govori da je on sklon odgovoriti nam s obiljem: "Dajte, pa će vam se davati: dobra, zbijena, stresena i preobilna mjera" (Lk 6,38).

"Kako stoji pisano: 'Ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudsko srce nije pomislilo: to je Bog pripravio onima koji ga ljube.' A nama je to Bog objavio po Duhu" (1 Kor 2,9-10).

"Tim nas je obdario skupocjenim i najvećim obećanim dobrima, da po njima, umaknuvši pokvarenosti koja je zbog opake požude u svijetu, postanete dionici božanske naravi" (2 Pt 1,4).

"(Uzdajte se) … u Boga, koji nam sve obilno daje na uživanje" (1 Tim 6,17).

Bog nas zapravo vruće moli da ga tražimo velike stvari!

Mi volimo nazivati Gospodina "našim kraljem", no molimo li velike molitve dostojne veličine našeg kralja? Kralj je obvezan brinuti se za svoje podanike i njegov mu narod iskazuje čast ako ga mnogo traži te vjeruje da ima sve što mu je potrebno i da će mu dati obilno. Ljubljeni, ne možete Boga zvati kraljem i onda ga optuživati da pušta jednog od svojih podanika da živi u potrebi!

Posramljujete li Boga svojim jadnim zahtjevima? "'Tada me iskušajte', govori Jahve nad Vojskama, 'neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov'" (Mal 3,10) – da nećete imati ni dovoljno mjesta da ga primite.

petak, rujna 23, 2011

POTPUNA POBJEDA

"Potom su Amonci prešli Jordan da zovojšte i na Judu, Benjamina i na Efrajima te se Izrael nađe u velikoj nevolji" (Suci 10,9)

Amonce je Bog upotrijebio da isprave Izrelove grijehe (vidi Suci 10,6-8). Sad je njihova vojska išla prema Izraelu! Narod Božji bio je smeten i jadan i počeli su priznavati svoje grijehe: "Izraelci odgovoriše Jahvi: 'Sagriješili smo! Čini s nama što ti drago, samo nas danas izbavi'" (Suci 10,15).

Grijeh je tako vladao narodom da nisu mogli ni zamisliti tražiti Boga išta drugo osim da ih poštedi. Njihova molitva bila je jedna od najjednostavnijih molitava: "Gospodine, izbavi nas samo ovaj put! Ne dopusti da budemo poraženi i da nas naš neprijatelj pregazi!"

Molili su za jednu jedinu pobjedu, ali Bog je imao nešto više na pameti te je i više nego odgovorio na njihovu molitvu! Nije Izrael dobio samo zaštitu, nego su stekli i nadmoć! Potpuno su svladali Amonce!

"Jiftah krenu protiv Amonaca da ih napadne, i Jahve ih izruči u njegove ruke. I porazi ih Jiftah od Aroera do blizu Minita – u dvadeset gradova – … i Amonci bijahu poraženi pred Izraelom" (Suci 11,32-33).

Ne samo da je Bog izbavio Izraela, nego im je dao hrabrost i vodstvo da poraze Amonce! Tako su ih svladali da ih od tog vremena više nikada nisu uznemiravali! Imali su potpunu pobjedu!

Upravo tako Bog želi i više nego odgovoriti i svome narodu danas! Većina kršćana moli: "Gospodine, daj mi pobjedu samo u ovoj bitki!" Ali Gospodin odgovara: "Dat ću ti to, ali u pričuvi imam za tebe daleko više. Želim da poraziš svoga neprijatelja, ali ne samo u ovoj jednoj pobjedi. Želim da imaš potpunu pobjedu!"

Ljubljeni, on vam želi dati silu ne samo da pobijedite, nego da pokorite svoga neprijatelja! On ne želi samo da pobijedite grijeh, nego da budete i više nego pobjednik. Ne samo da imate život, nego da imate život u izobilju. Ne samo da imate radost, nego da imate radost neiskazanu i punu slave. Ne samo da bude slobodni od straha za jedan dan, tjedan ili mjesec – nego sve dane svog života!

četvrtak, rujna 22, 2011

BOG I VIŠE NEGO ODGOVARA NA MOLITVE!

Jedna od najčešćih fraza u crkvi je da Bog odgovara na molitve. No to je samo pola istine. Čitava istina je da Bog i više nego odgovara na molitve!

Hošea je prorokovao Izraelu: "Otpali ste, ali još ste uvijek narod Božji" (vidi Hoš 14,2). "Uzmite sa sobom riječi i Jahvi se vratite. Recite mu: 'Skini sa nas bezakonje, i dobrohotno primi'" (Hoš 14,3).

Izraelova molitva bila je jednostavna. Tražili su Boga da im oduzme grijeh i dobrohotno ih primi: "Gospodine, budi nam milostiv! Očisti nas i primi natrag u svoju milost." Bog ih nije samo očistio i milostivo primio natrag, nego im je dodao i blagoslove kakve nisu mogli ni zamisliti!

"Iscijelit ću ih od njihova otpada, od svega ću ih srca ljubiti; jer gnjev se moj odvratio od njih. Bit ću kao rosa Izraelu; kao ljiljan on će cvasti, pustit će korijen poput jablana, nadaleko pružat će izdanke. Ljepota će mu biti kao u masline, miris poput libanonskog. Opet će u mojoj sjeni boraviti, uzgajat će svoju pšenicu, vinograde gajit što će steći ime vina helbonskog" (Hoš 14,5-8).

Rosa nebeska (Hoš 14,6) jest nazočnost Gospodnja. Do toga trernutka svugdje je bila suša i sve je umiralo jer im je naklonost Božja bila oduzeta. Ali sad, zbog istinskog pokajanja i iskrene molitve, Bog je rekao da će učiniti da izbija život na svim stranama. Izrael nije trebao primiti samo oproštenje, nego je trebao biti i oživljen; dobro se ukorijeniti, raširiti i napredovati.

Sve što su tražili bili su milost, oproštenje i prihvaćanje. Umjesto toga, Bog je otvorio prozore neba i izlio na njih blagoslove kojih se nisu usudili ni nadati. Bog je i više nego odgovorio na njihovu molitvu!

Isto je učinio i za vas! Kad ste se pokajali, sve što ste tražili Boga bilo je čisto srce, oproštenje i mir. Ali pogledajte kako vam je i više nego odgovorio: dao vam je gladno srce – žeđ za više Isusa! Dao vam je oči da vidite i uši da čujete! Zaštitio vas je od bijesna đavla i preplavio vam dušu nadom, radošću i srećom!

Tražili ste samo da budete spašeni i očišćeni, ali vam je Bog izlio blagoslov na blagoslov. On vam je i više nego odgovorio!

srijeda, rujna 21, 2011

JAKOVLJEVA BORBA BILA JE S GOSPODINOM

Jedna od najvećih lekcija koju možemo naučiti jest da naša borba nikada nije s ljudima; nikada sa suradnicima, susjedima ili našim nespašenim bližnjima – nego s Bogom!

Ako srediste stvari s Bogom, sve drugo će sjesti na mjesto. Kad ste ispravni pred njim – poškropljeni Kristovom krvi, bez grijeha u svom životu, pobjedonosni u molitvi – tada svi demoni u paklu ne mogu promijeniti što Bog želi učiniti! On želi da imate tu vrstu svete snage.

Hošea je rekao: "S Izraelom (svojim narodom) ima Jahve parbu" (Hoš 12,3). Što je ta parba koju Bog ima sa svojom crkvom? To je duhovna lijenost! Mi želimo čuda, blagoslove, izbavljenja, ali potpuno besplatno, bez ikakva truda!

Tko od Božjeg naroda danas moli čitavu noć boreći se, plačući, vapeći Bogu? Tko toliko želi svetost, čistoću i sličnost s Kristom da je voljan zatvoriti se nasamo s Bogom dok ne dođe do proboja? Tko je tako prožet ugađanjem Bogu da očajnički želi biti izbavljen od svih navika i svake požude – te vapi i bori se s Bogom dok Bog ne raskine sve lance?

Hošea je rekao Izraelu: "Sve što želite je napredak i sigurnost! Ne želite zauzeti stav. Ne želite živjeti da ugađate Jahvi, nego samo sebi!"

Jakov je bio borac od dana svog rođenja. Nadvladao je "svojom vlastitom snagom" (vidi Post 32,29), a tako moramo i vi i ja! Mi imamo njegovu snagu, ali je ne koristimo! "… ojačani svakovrsnom snagom kako to odgovara moći njegova božanstva, osposobite se za savršenu postojanost i strpljivost da veselo zahvaljujete …" (Kol 1,11).

"Neka vam dadne, prema bogatstvu svoje slave, da se ojačate u snazi po njegovu Duhu u nutarnjega čovjeka" (Ef 3,16).

Crkva Isusa Krista nikada neće vidjeti što Bog ima za svoje tijelo dok nas on ne vidi da ga uistinu tražimo! "Mnogo može molitva pravednika ako je žarka" (Jak 5,16).

Bog želi da ga se držite jer vas ljubi! On govori: "Evo, to je tu. Ako želiš, dođi i uzmi!" On od vas želi načiniti snažnog vojnika, podobnog za njegovu vojsku!

utorak, rujna 20, 2011

BOG JE ZA MENE

"Vapijem Bogu višnjemu, Bogu koji mi čini dobro" (Ps 57,3).

Vjerujem u Boga koji čini,
koji može izbaviti moje noge od pada
I održati me u svakoj nesreći.
Kad se bojim, uzdat ću se u njega.
Izbavit će u miru dušu moju
iz boja koji se protiv mene vodi.

Zazvat ću Boga
i on će me spasiti.
On će spremiti suze moje u mijeh svoj
i paziti na svaki korak moj.
Kad zavapim k njemu,
moji će neprijatelji uzmaknuti
jer Bog je za mene.
U njega stavljam pouzdanje svoje.
Neću se bojati što mi čovjek može učiniti;
postojano je srce moje.
Pjevat ću i slaviti;
duša će mi biti sita.

On će me provesti kroz oganj i vodu
i dovesti u željenu luku.
Učinit će da me njegovo lice obasja
i dan za danom me nositi.
Svoje lice neće kriti,
nego će me brzo uslišati.
Nikada me neće dovesti u pomutnju;
dao mi je, naime, zapovijedi da me spase –
jer Bog je za mene.

ponedjeljak, rujna 19, 2011

JAKOV JE BIO U KRIZI – PONOVNO!

Jakov je bio u strašnoj krizi – ponovno – i nije znao što sad. Biblija kaže: "Bog reče Jakovu: 'Ustani, idi gore u Betel te ondje ostani!' … A Jakov reče …: 'Idemo gore u Betel; ondje ću načiniti žrtvenik Bogu, koji me uslišao kad sam bio u nevolji i sa mnom bio na putu kojim sam hodio'" (Post 35,1-3).

Betel je mjesto kamo možemo poći u vrijeme svoje nevolje! Lekcija za Izraela i za nas danas je ovo: Kad god je Jakov bio u opasnosti ili nevolji – kad su stvari izgledale prijeteće i beznadne – znao je kamo poći i što raditi!

Bog je govorio Jakovu: "Znaš gdje ću ti govoriti, gdje ćeš čuti moj glas. Vrati se u Betel! Pođi do oltara gdje sam se susreo s tobom. Baci se na svoje lice preda mnom i očisti svoj dom od svega idolopoklonstva!"

I tako je pozvao svoje sinove da donesu svoje idole te ih je zakopao pod hrastom. Zatim je odveo svoju obitelj do Betela i tamo je podigao oltar pred Bogom. I ponovno je Bog rekao Jakovu: "S tobom sam" (vidi Post 35,9-13). Pismo govori: "Strah od Boga spopadne okolišna mjesta, tako da nisu išli u potjeru za Jakovljevim sinovima" (Post 35,5). Okolni su se gradovi bojali Jakova – ovoga malog židovskog klana – jer je Bog stavio strah u njih.

Gospodin je još uvijek Bog Betela! I on nam govori: "Pođi u Betel jer ću se tamo sresti s tobom! Kad god si u nevolji ili muci, potrči k tom oltaru! Vapi i budi nasamo sa mnom!" On čeka da se susretnemo s njim u tajnoj klijeti molitve!

Jakov je znao kamo poći da bi dobio jasnu riječ od samog Gospodina! Otišao je u Betel – k oltaru! Zatvorio se nasamo s Bogom na tajnom mjestu! Vjerujem da nam Bog govori; vjerujem da nam daje riječi. Ali to se događa na našim koljenima! To je mjesto za koje Bog kaže da će nas tamo sresti.

Bog vas danas poziva da skrenete svoje oči sa svih svojih situacija. Ništa ne prosuđujte svojim sadašnjim stanjem. Ne pokušavajte sve odgonetnuti. Ne dopustite da vas strah obori. Bog će vas susresti u molitvi!

petak, rujna 16, 2011

U BORBENOM RASPOLOŽENJU

Ezav je prvi izašao iz utrobe svoje majke – dijete svo runjavo (ime mu znači "dlakav"), ali njegov brat blizanac Jakov uhvatio ga je za petu još u utrobi. Kakav je to trebao biti šok za babicu kad je vidjela da Ezava, dok izlazi, za petu drži mala ručica!

"Već u krilu materinu brata je potisnuo, u snazi muževnoj s Bogom se borio. S Anđelom se borio i nadvladao ga, plakao je i zaklinjao ga. Našao ga je u Betelu i ondje mu je govorio" (Hoš 12,4-5).

U ovom vrlo kratkom odlomku o Jakovu prorok Hošea ukratko iznosi kako nadvladati Boga!

Hošeina je poruka bila: "To je bio čovjek pohlepan za Bogom, gladan za svime što je Bog imao za njega!" Jakov je izišao iz utrobe u borbenom raspoloženju čeznući za blagoslovima Božjim! U ovom djetetu bilo je nešto od nabožnog instinkta. Kao da je govorio: "Brate, ako ti ne želiš puninu Božju, ja je želim! Neću ostati bez Božjih blagoslova!"

Pravo prvorodstva i blagoslov Jakovljeve želje u čitavom njegovom životu predstavljaju sve blagoslove koji su u Kristu Isusu! Međutim, Jakov nije išao za dvostrukim djelom bogatstva svoga oca niti za obećanjem zemlje. Ne, Jakov je želio nešto više. On je htio blagoslov Božji da bi mogao biti u lozi Mesije! Htio je svećenički blagoslov. To nije značilo biti samo svećenik klana, nego i biti u stanju blagoslivljati druge!

Ovu svećeničku službu vidimo kroz čitavo 27. poglavlje knjige Postanka i kad je Izak položio ruke na Jakova te ga blagoslovio: "… da me onda mogneš blagosloviti" (Post 27,19). Velika je čast bila imati ruku Božju na sebi – i vlast blagoslivljati druge!

Ljubljeni, to je ono što se traži od vjernika u ove posljednje dane! Bog želi podići ljude koji neće voditi brigu samo o vlastitoj zaradi, posjedovanju kuće ili lijepog automobila. On traži one koji će biti pohlepni za blagoslovima Božjim – ne da ih potroše na sebe, nego da budu upotrijebljeni od Boga da pomognu drugima!

četvrtak, rujna 15, 2011

U BORBENOM RASPOLOŽENJU

Ezav je prvi izašao iz utrobe svoje majke – dijete svo runjavo (ime mu znači "dlakav"), ali njegov brat blizanac Jakov uhvatio ga je za petu još u utrobi. Kakav je to trebao biti šok za babicu kad je vidjela da Ezava, dok izlazi, za petu drži mala ručica!

"Već u krilu materinu brata je potisnuo, u snazi muževnoj s Bogom se borio. S Anđelom se borio i nadvladao ga, plakao je i zaklinjao ga. Našao ga je u Betelu i ondje mu je govorio" (Hoš 12,4-5).

U ovom vrlo kratkom odlomku o Jakovu prorok Hošea ukratko iznosi kako nadvladati Boga!

Hošeina je poruka bila: "To je bio čovjek pohlepan za Bogom, gladan za svime što je Bog imao za njega!" Jakov je izišao iz utrobe u borbenom raspoloženju čeznući za blagoslovima Božjim! U ovom djetetu bilo je nešto od nabožnog instinkta. Kao da je govorio: "Brate, ako ti ne želiš puninu Božju, ja je želim! Neću ostati bez Božjih blagoslova!"

Pravo prvorodstva i blagoslov Jakovljeve želje u čitavom njegovom životu predstavljaju sve blagoslove koji su u Kristu Isusu! Međutim, Jakov nije išao za dvostrukim djelom bogatstva svoga oca niti za obećanjem zemlje. Ne, Jakov je želio nešto više. On je htio blagoslov Božji da bi mogao biti u lozi Mesije! Htio je svećenički blagoslov. To nije značilo biti samo svećenik klana, nego i biti u stanju blagoslivljati druge!

Ovu svećeničku službu vidimo kroz čitavo 27. poglavlje knjige Postanka i kad je Izak položio ruke na Jakova te ga blagoslovio: "… da me onda mogneš blagosloviti" (Post 27,19). Velika je čast bila imati ruku Božju na sebi – i vlast blagoslivljati druge!

Ljubljeni, to je ono što se traži od vjernika u ove posljednje dane! Bog želi podići ljude koji neće voditi brigu samo o vlastitoj zaradi, posjedovanju kuće ili lijepog automobila. On traži one koji će biti pohlepni za blagoslovima Božjim – ne da ih potroše na sebe, nego da budu upotrijebljeni od Boga da pomognu drugima!

srijeda, rujna 14, 2011

SVJEŽA SILA POMAZANJA

Bog dopušta vašu kušnju jer vas želi načiniti "đavolootpornim"! To ne znači da nećete ponovno biti napadnuti, ali bit ćete izvježbani da opstanete! Sve to dio je vašega pripremanja za veću službu, veće pomazanje i veću korisnost u Božjem kraljevstvu.

Nadalje, Gospodin vas pokušava ojačati protiv đavoljih lukavosti. On podiže tijelo vjernika koji su se suočili s đavlom, koji su ojačani protiv njega i koji poznaju njegove izmišljotine te ga se ne boje! Bog govori: "Jednom kad shvatiš zašto prolaziš kroz ovo, povratit ćeš čitavo izgubljeno područje. Ponovno ćeš biti u kontroli – snagom Duha Svetog!"

Kad je Ilijina kušnja jednom završila (vidi 1 Kralj 19), nije više trebao bježati. Imao je osjećaj vodstva i bio je obnovljen u duhu. Vidite, bio je spreman da ga Bog pošalje narodima da im podigne kraljeve, vođe i proroke!

Rekao mu je: "Idi, vrati se istim putem … pomaži ondje Hazaela za kralja aramskog … pomaži Jehuu … za kralja izraelskoga, i pomaži Elizeja … za proroka namjesto sebe" (1 Kr 19,15-16). Ilija je dobio svježe pomazanje sile. Ponovno je bio u kontroli!

"Ode on" (1 Kr 19,19). Otišao je iz spilje da vrši volju Božju! Nije trebao proliti rijeku suza. Ne, jednostavno je poslušao Riječ Božju!

Ljubljeni, jedino čime vas đavao može držati je strah! Morate ga se otresti u vjeri! Morate reći: "Neću pasti. Bog će mi dati svježe pomazanje s neba – i upotrijebit će me!"

Vjerujete li da Bog nije završio s vama – da vas uči i trenira za bolje stvari? On vam želi govoriti u vašoj spilji očaja. On vam želi reći što učiniti i kamo poći – i želi vas izvesti!

Dakle, dignite se iz svoga očaja i stresite sa sebe okove straha i potištenosti! Maknite se iz svoje spilje. Otkrit ćete da će onoga trenutka kad se dignete i hodate pomazanje poteći!

utorak, rujna 13, 2011

JEZIK REVOLUCIJE

"Nesmotren govori kao da mačem probada, a jezik je mudrih iscjeljenje" (Izr 12,18).

Velikim i napuhanim riječima
govore revolucionari.
Poput mača koji probada
udaraju svojim jezicima
određene naredbe.
Zao čovjek iskopava samo zlo
i na usnama mu je oganj plameni,
neugasivi oganj pakla.
No zao čovjek bit će uhvaćen u zamka
grijehom vlastitih usana.
Onaj tko čuva svoje usne,
čuva svoj život,
a onaj tko nesmotreno zbori,
o glavu mu je.
Jer pravednik mrzi usne lažljive
i usne koje ne donose zdravlje.
Svjetiljka zloga će se ugasiti
i njegove usne zapečatiti;
jer zao jezik
bit će oboren,
a jezik mudroga
donosit će zdravlje.

ponedjeljak, rujna 12, 2011

SILA ČISTA I BESPRIJEKORNA ŽIVOTA

Kad srcem odlučite besprijekorno hodati pred Bogom, živeći na način da ugađate Gospodinu, plašit će vas se i prezirati oni koji su izgubili naklonost i blagoslov Božji. Mlake i kompromitirane kršćane vaš će život potpuno uznemiriti i odbijati.

To vidimo živo ilustriramo u 1 Samuelovoj: "Šaul se poče bojati Davida, jer je Jahve bio s njim, a od Šaula je odstupio … David se vladao mudro na svim svojim putovima i Gospodin je bio s njim. Dakle, kad Šaul vidje da se vlada vrlo mudro, obuze ga strah od njega" (1 Sam 18,12-15).

Davidovo besprijekorno vladanje izazvalo je strah u Šaulovu srcu! Kad god je bio u njegovoj blizini, sjetio se vremena kad je sam uživao naklonost Božju i bio visoko cijenjen od ljudi. Ali neposlušnost, zavist, ponos i samovolja stajali su ga svake mrvice snage kod Boga. A to mu je otelo i svako poštovanje ljudi.

Sad se suočio s mlađim čovjekom – manje iskusnim i vjerojatno slabijih govorničkih sposobnosti – čovjekom koji je isijavao silom i poštenjem svetosti. Bio je čist u srcu i pun Duha Svetoga te ga se zbog toga bojao!

Ne zaboravite, nije to bio neki idolopoklonički pogan koji se bojao Davida. Ne, Šaul je bio čovjek koji je poznavao silu Duha Svetog. Jednom je bio Božjim pomazanik, silan čovjek odabran od Boga!

David je jednostavno živio čistim životom i Bog je izlijevao naklonost na njega! "Ali svemu Izraelu i Judi omilje David, jer ih je on vodio na svim njihovim putovima" (1 Sam 18,16).

Šaul nije volio biti u Davidovoj blizini. Pismo kaže: "Zato ga Šaul ukloni iz svoje blizine" (1 Sam 18,13). Žalosno, ali on predstavlja kompromitiranu crkvu današnjice, one kršćane koji su se kompromitirali i izgubili pomazanje Božje. On je slika vjernika koji je jednom bio pun Duha Svetog, kršten, zapaljen za Boga, ali je lišen svega što je jednom znao o Bogu zbog svoje neposlušnosti, ponosa i požude.

Ništa toliko ne plaši kompromitiranog kršćanina kao svet, besprijekoran života. Što je vaš život više u skladu s voljom Gospodnjom i njegovom svetošću, sve više ćete odbijati otpale vjernike.

petak, rujna 09, 2011

ŽIVEĆI U NAKLONOSTI BOŽJOJ

Bog obećava divnu naklonost besprijekornom vjerniku: "Tvoje srce neka čuva moje zapovijedi … Neka te ne ostavljaju dobrota i vjernost, objesi ih sebi oko vrata, upiši ih na ploču srca svoga. Tako ćeš steći ugled (naklonost) i uspjeti pred Božjim i ljudskim očima" (Izr 3,1-4). Bog kaže da ako si odlučio hodati besprijekorno pred njim, hodat ćeš u njegovoj naklonosti i biti mu ugodan.

Ali to nije sve. Božja naklonost uključuje i silu! Pavao kaže: "… naša Radosna vijest nije došla k vama samo s riječima, već je bila popraćena silom, Duhom Svetim" (1 Sol 1,5). Njegova naklonost donosi silu Duha Svetog svemu što kažete i činite. Vaše riječi neće pasti na zemlju jer će imati silu Duha Svetog.

Pavao je rekao da te Duhom Svetim osnažene riječi donose velike rezultate: "I vi ste, primajući riječ u velikoj nevolji s radošću koju daje Duh Sveti, postali naši i Gospodinovi nasljedovatelji" (1 Sol, 1,6).

Zašto su Pavlove riječi bile tako snažne, tako učinkovite? Jer, kaže on, "postali smo uzor svim vjernicima" (1 Sol, 1,7). Nisu njegovo propovijedanje ili njegove molitve zadobile ljude za Gospodina, nego njegov uzoran život! Bog je u njemu našao čisto srce – srce kojem je mogao pokazati naklonost silom Duha Svetog!

Božja naklonost donosi i ugled među ljudima. Pisano je za Davida: "David se vladao mudrije od svih slugu Šaulovih, tako da je njegovo ime postalo visoko cijenjeno" (1 Sam 18,30).

Čovjek koji štiti Isusovo ime živeći sveto pred drugima dobit će dobro ime pred njima – od samog Boga!

Neki kršćani kažu: "Baš me briga za moje ime. Nije mi važno što ljudi misle o meni. Želim biti nepoznat, nitko. Neka Gospodinu pripadne sva slava!" To možda zvuči ponizno, ali prema Pismu, "dobro je ime bolje od velika bogatstvo, i bolja je naklonost od srebra i zlata" (Izr 22,1). Bog pravednicima daje dobro ime da bi ga mogli koristiti da njega proslave u većoj mjeri!

četvrtak, rujna 08, 2011

ŠTO JE BESPRIJEKORAN ŽIVOT?

Evo što je vladanje besprijekornog vjernika prema apostolu Pavlu:

1. Biti besprijekoran je ne imati nikakvu prijevaru. "Uistinu, naše propovijedanje ne potječe ni od zablude, ni od nečistoće, niti je učinjeno s prijevarom" (1 Sol 2,3). Besprijekoran kršćanin je kršćanin bez ikakve prijevare u svom srcu. Pavao je rekao: "Nisam bio obmanjivač propovijedajući jedno, a živeći drugo. Moje vladanje bilo je otvorena knjiga."

2. Biti besprijekoran je ne doticati ništa nečisto. "Jer naše propovijedanje ne potječe … od nečistoće" (1 Sol 2,3).

Ovdje je Pavlov naglasak na senzualnosti ili požudi. On govori: "Nijedna nečista riječ nije izašla iz mojih usta. Moji razgovori bili su čisti, izlazeći iz čista srca." On je svoje tijelo imao pod nadzorom. Nikakva tjelesna strast nije ga gonila – nikakav duh požude ili nečistoće nije posjedovao njegov um. Bio je slobodan čovjek!

Vjernik koji priča prljave šale, daje seksualne aluzije ili "šara" očima jest onaj čije srce još nije čisto! Bog kaže: "Ako hoćeš besprijekorno hodati preda mnom, moraš imati čiste uši, čisto srce i čist jezik!"

3. Biti besprijekoran je biti bez pogreške. "Naše propovijedanje nije učinjeno s prijevarom."

Kršćanin bez pogreške ili lukavstva ne pokušava biti pametan, lukav ili manipulativan. On nema skriven program i potpuno je otvoren i iskren. Pavao je rekao: "Ja vas nisam doveo u kraljevstvo Božje manipulirajući vama niti sam upotrebljavao neke pametne riječi ili se pokušavao igrati vašim osjećajima. Evanđelje sam vam donio izravno."

Pavao se nikada nije igrao riječima i nikada nije koristio psihologiju da bi naveo ljude da budu poput njega. Rekao je: "Bili smo među vama blagi. Kao majka koja s ljubavlju njeguje svoju djecu" (1 Sol 2,7). Ali kad je došao grijeh, ukorio ga je s grmljavinom neba! Nije želio niti je trebao ičije odobravanje, međutim, volio je ljude svim svojim srce. "Nikada nismo … nastupali ni s laskavim riječima ni s pritajenom željom za bogatstvom. Tomu je Bog svjedok. Nismo tražili od ljudi slave, niti od vas niti od drugih" (1 Sol 2,5-6).

Uvijek je imao na pameti da ga Bog gleda i provjerava njegove motive. On se "uklanjao svakom zlu" (1 Sol 5,22) i živio kao da Isus dolazi za sat vremena!

srijeda, rujna 07, 2011

SNAGA BESPRIJEKORNOG ŽIVOTA

"Vi ste skupa s Bogom svjedoci kako smo se sveto, pravedno i besprijekorno vladali među vama, vjernicima" (1 Sol 2,10).

To je snažna izjava – pozvati Boga za svjedoka za svoju svetost! Međutim, Pavao se bez ikakva prezanja hvali vjernicima u Solunu: "Moji suradnici i ja živjeli smo pred vama i Bogom besprijekorno. Naše vladanje bilo je pravedno i čisto. Bog je svjedok našem svetom ponašanju, a i vi. Vidjeli ste da smo hodali sveto i besprijekorno pred Bogom i ljudima!"

Pavao je bio učinkovit propovjednik i poznavao je tajnu svoje učinkovitosti da pokrene ljude k Bogu. Mogao se hrabro dići pred svakom živom dušom, pred svakim poglavarstvom, i posvjedočiti: "Ja svakodnevno živim pod pogledom svetog Boga. Uvijek hodam kao da su njegove svete oči na meni. A i vi ste svjedoci moga besprijekornog života!"

Ovaj apostol želio je da svaki vjernik ima istu snagu koju je on imao u pokretanju ljudi k Bogu. Noć i dan molio je da sva djeca Božja budu sveta i besprijekorna pred Bogom: "… da tako utvrdi vaša besprijekorna srca u svetosti pred Bogom, našim Ocem, o dolasku našega Gospodina Isusa Krista sa svim svojim svetima" (1 Sol 2,13).

Bogati mlad knez koji je došao k Isusu bio je dobar od svoje mladosti i to mu je donijelo Isusovu ljubav i poštovanje (vidi Mt 19,16-20). Ali nešto mu je nedostajalo i ta jedna stvar činila je svu razliku! Ljubljeni, ako i vi nemate taj isti cilj u svemu što kažete i činite, nikada nećete biti besprijekorni pred Bogom i ljudima: "… da se proslavi u vama ime našega Gospodina Isusa" (2 Sol 1,12).

To je ono što je motiviralo Pavla da živi besprijekornim životom: bio je ljubomoran za slavu i ime Isusovo! Znao je da se sve mora graditi na tom temelju – jer sva ljudska dobrota prljave su krpe! Ono što izdvaja besprijekoran život jest žarka želja da se proslavi ime Isus pred svim ljudima.

utorak, rujna 06, 2011

MOĆ NAD STRAHOM

"Kad me strah spopadne, ja ću se u te uzdati" (Ps 56,3).
Bojim se.
Spopali su me strah i drhtanje;
užas smrti pao je na mene.

STRAH
Jer više je zla u meni nego dobra,
više laži nego pravednosti,
slabosti umjesto snage.
Poput nezrela maslinova stabla sam,
bez ploda.
O, da su mi krila golubinja,
odletio bih
da otpočinem!
Brzo bih si potražio sklonište
od bijesne oluje
i vihora.

STRAH
Bog me može odbaciti
i prokleti zeleno stablo,
jer došao je tražiti plod
i nijednoga nije našao.

STRAH
Jedino u njega mogu se uzdati.
Zazvat ću ga
i on će me spasiti.
Čut će moj glas
i dati mi mira
od onih
koji me progone.
On će sabrati suze moje u mijehu svom.
Bog je za mene.
Sačuvat će mi noge od pada,
da hodati mogu pred njim

U SVJETLOSTI ŽIVIH.

ponedjeljak, rujna 05, 2011

ZAŠTO JE BOG ODGOVORIO NA DAVIDOVU MOLITVU?

David nam govori zašto je Bog odgovorio na njegovu molitvu: "Na polje prostrano izvede me, spasi me, jer sam mu mio" (Ps 18,20).

Mio ovdje znači "nalaziti zadovoljstvo ili radost". David je govorio: "Ja Bogu donosim zadovoljstvo. Izbavio me jer u meni nalazi zadovoljstvo!" A on, ljubljeni, nalazi zadovoljstvo i u vama i meni!

Vidite, mi koji se uzdamo u Gospodina njegov smo sveti Sion, njegov sveti Ostatak. Ostatak su jednostavno "oni koji prizivaju Gospodina iz čista srca". To su oni koji su pozvani iz nemarnog i lijenog kršćanstva i potpuno su posvećeni Isusu.

Za izabranike Siona Bog kaže: "U Jahvinoj ćeš ruci biti kruna divna, i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog. Neću te više zvati Ostavljenom ni zemlju tvoju Opustošenom, nego ću te zvati Moja milina, a zemlju tvoju Udata, jer ti si milje Jahvino" (Iz 62,3-4).

Zašto Bog dolazi spasiti me, zašto je voljan izbaviti me? Jer sam mu mio! Ja sam mu zadovoljstvo i on uživa u mom prijateljstvu!
Jedan mi je drag mladić rekao: "Nikada nisam uvjeren da me Gospodin doista prihvatio. Rijetko se osjećam dovoljno dobrim za Boga – kao da nikada ne dosežem mjeru. Još uvijek ga pokušavam umiriti i ublažiti čineći nešto dobro za druge."

Toliko kršćana osjeća se na isti način! Kroz godine upoznao sam mnoge starije kršćane koji nikada nisu imali sigurnost u Gospodinu. Osjećali su se nevrijedni, nečisti, neljubljeni. Nikada nisu vjerovali da su radost srcu Božjem i uvijek su pokušavali raditi nešto u svojim životima da mu ugode. Ako su podbacili na jednom području, učinili su tri stvari na drugom pokušavajući usrećiti Boga.

Ljubljeni, nikada to tako ne smije biti! Kad dođete Isusu, ne možete mu ništa nadoknaditi. Ne, on sve nadoknađuje vama jer to je ono što je on! On kaže: "Nadoknadit ću vam godine koje izjedoše skakavac, gusjenica, ljupilac i šaška, silna vojska moja što je poslah na vas" (Jl 2,25).

Što god je vaš neuspjeh ili nedostatak, Bog vam sve to nadoknađuje.

petak, rujna 02, 2011

JE LI MI BOG VOLJAN DOĆI U POMOĆ?

Vjerujete li da je Bog voljan brzo doći riješiti vaš problem?

Tu mnogi kršćani podbace. Znaju da Bog ima sve što im je potrebno i priznaju da se on brine, ali nisu uvjereni da je voljan brzo doći pomoći im.

Kad Bog odmah ne odgovori na njihov vapaj, zamišljaju prepreke i blokade u sebi. Zamišljaju raznorazne razloge zašto im Gospodin nije voljan doći u pomoć.

Na gori Karmelu Ilija je optužio poganskog boga Baala za zanemarivanje djece:

"Zazivali su ime Baalovo od jutra do podne govoreći: 'O Baale, usliši nas!' Ali nije bilo ni glasa, ni odgovora" (1 Kr 18,26).

"U podne im se Ilija naruga i reče: 'Glasnije vičite, jer on je bog; zauzet je ili ima posla. Ili je na putu; možda spava, pa ga treba probuditi!' A oni okrenuše vikati još glasnije i parati se noževima i sulicama, kako je u njih običaj, sve dok ih nije oblila krv … ali nije bila nikakva glasa ni odgovora niti znaka da ih tkogod sluša" (1 Kr 18,27-29).

Čujte ponovno ove riječi: "Nije bilo nikakva glasa ni odgovora niti znaka da ih tkogod sluša."

To je točno kako mi optužujemo Boga za zanemarivanje djece! Molimo i glasno vičemo Bogu, ali idemo svojim putem ne vjerujući da nas je čuo! Odlazimo iz Gospodnje nazočnosti – iz crkve, iz tajne klijeti – pitajući se je li uopće obratio pozornost!

Gospodin je uvijek spreman čuti i odgovoriti na naš vapaj u pomoć. Volim ono što je David rekao za njega: "Jer ti si, Gospode, dobar i rado praštaš, pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju … U dan tjeskobe vapim k tebi, jer ćeš me uslišati" (Ps 86,5.7).

Rekao je: "Moj Bog je spreman i voljan odgovoriti mi u samom trenutku kad zavapim k njemu! Ne zaustavljam se i ne razmišljam o svojoj nevolji. Ne žalostim se nad njom i ne pokušavam je odgonetnuti. Odlazim mome Gospodinu i vapim: 'Pomogni!'"

To je sve što Bog čeka – vapaj vašega slomljenog srca, izgovorenog s djetinjom vjerom!

četvrtak, rujna 01, 2011

VIDI LI BOG KROZ ŠTO PROLAZIM I BRINE SE?

Bog pita: "Vjeruješ li doista da vidim točno što u ovom trenutku podnosiš?" Možda dok ovo čitate prolazite kroz nešto što ga poziva da djeluje za vas. Sama priroda vašeg problema zahtijeva odgovor.

Ljubljeni, vjerujete li da Bog promatra svaki vaš pokret kao otac malo dijete? Znate li u svom srcu da on tumači svaku vašu misao koja vam prođe kroz glavu? Vjerujete li da radi spremajući svaku suzu, slušajući svaki uzdah, lebdeći nad vama, ljubeći vas i brinući se za vas?

Biblija govori o njemu da čini upravo to!

"Oči Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove … Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba" (Ps 34,16.18).

"Jer Jahve svojim očima gleda po svoj zemlji da bi se ohrabrili oni kojima je srce iskreno prema njemu" (2 Ljet 16,9).

Vjerujete li da je Bog potpuno i apsolutno svjestan svake vaše misli, žalosti, boli, kušnje, financijskog tereta, obiteljskog problema – i da vas želi izvesti iz svega toga?

Psalmist nam govori: "Kako se otac smiluje dječici, tako se Jahve smiluje onima što ga se boje" (Ps 103,13).

Hebrejska riječ za smilovati ovdje znači "dragati, maziti, ljubiti, suosjećati". Pismo govori da Gospodin mazi u svom zagrljaju one koji ga se boje. On vas grli svojim rukama, štipa za obraze, drži. I kaže: "Znam tvoje misli, tvoje brige, svaku bitku s kojom se suočavaš, i brinem se!" Bez obzira kroz što prolazite, bez obzira što osjećate, Gospodin sve vidi. On suosjeća s vašim slabostima. On zna svaki vaš korak, sve što kažete i učinite.

Bog se ne ljuti na vas upravo sada. Ne! On ima drage misli o vama, misli da vas podraga. On zna kako se osjećate – i brine se! Govori: "Da, prolaziš kroz veliku kušnju; iskušavan si i rešetan. Ali moje si dijete i nikada neću dopustiti neprijatelju da te uhvati u zamku. Ja ću te izvesti iz ovoga."